• Θα καλλιεργήσετε ερευνητική κουλτούρα μέσα από τις εργασίες και τη διατριβή σας

  • Θα εκτεθείτε σε διαφορετικές ερευνητικές μεθόδους και προσεγγίσεις 

  • Θα ενισχύσετε τις ερευνητικές σας συνεργασίες με τους/τις ακαδημαϊκούς του προγράμματος καθώς και άλλους φορείς και οργανισμούς

  • Θα αναπτύξετε δεσμούς μεταξύ διδασκαλίας και έρευνας και θα κατανοήσετε τη σημασία δημιουργίας γνώσης στον τομέα
rsz beard chair computer 840996