Οι υποψήφιοι/υποψήφιες που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. 

Η υποβολή αιτήσεων για εισδοχή τον Σεπτέμβριο του 2022 έχει αρχίσει (πατήστε εδώ).

Προθεσμία υποβολής, μέχρι 30 Ιουνίου 2022.

 

To μεταπτυχιακό πρόγραμμα για τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού δέχεται αιτήσεις ΜΟΝΟ για την αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους (Χειμερινό Εξάμηνο κάθε χρόνου). Συνεπώς οι προκηρύξεις των θέσεων θα δημοσιεύονται στις αρχές Φεβρουαρίου κάθε έτους από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/el/admissions/postgraduate-programmes-places