Το πιο κάτω, είναι ενδεικτικό πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

 

Classes start

Exam period

Final grade input - Banner Web

September - October 2021

30 August

25-29 October

15-19 November

November - December 2021

01 November

20-23 December

10-14 January 2022

January - February 2022

10 January

22-26 February

15-19 March

March - April 2022

28 February

18-21 April

16-20 May

May - June 2022

9 May

27-30 June

18-21 July

July - August 2022

04 July

Ν/Α

29-31 August

September - October 2022

29 August

24-27 October

14-18 November

November - December 2022

31 October

19-22 December

10-14 January (2023)