Εκτύπωση

1. ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

Οι φοιτητές χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πρόκειται να παρακολουθήσουν μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, μπορούν να ενταχθούν δωρεάν στο Θερινό Πρόγραμμα ή σε άλλο πρόγραμμα που προσφέρει το Σχολείο, εάν δεν προσφέρεται το Εντατικό Πρόγραμμα Ειδικού Ενδιαφέροντος που απευθύνεται ειδικά σε αυτούς. Το πρόγραμμα στο οποίο θα ενταχθούν δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο σε διάρκεια από την παραμονή τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Αμέσως μετά την άφιξή τους στην Κύπρο, οι φοιτητές του Προγράμματος Erasmus έρχονται σε επαφή με την Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων και με την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, που θα τους κατατοπίσουν σχετικά με τους χώρους διαμονής τους και θα τους παράσχουν χρήσιμες πληροφορίες. Οι σπουδαστές βρίσκονται σε συνεχή επαφή με την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας την οποία ενημερώνουν για τυχόν προβλήματα ή δυσκολίες.

 

2. ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΜΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Σπουδαστές από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας, πρέπει να εξασφαλίσουν βίζα από τις αρχές των χωρών τους. Η εγγραφή τους στο πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής που έχουν επιλέξει μπορεί να γίνει μόνο εφόσον καταβάλουν τα καθορισμένα δίδακτρα.

Βεβαιώσεις εγγραφής χορηγούνται αφού οι σπουδαστές τακτοποιήσουν όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

 

3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

Οι σπουδαστές του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου, το γυμναστήριο, την καφετέρια και το φοιτητικό εστιατόριο, το κέντρο ηλεκτρονικών υπολογιστών και τη βιβλιοθήκη. Σε ό,τι αφορά τη χρήση των πανεπιστημιακών χώρων ή των υπηρεσιών που παρέχει το Πανεπιστήμιο, οι σπουδαστές υπόκεινται στους ίδιους κανονισμούς με τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου.