Μήνυμα Καλωσορίσματος
Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου διανύει ήδη την τρίτη δεκαετία λειτουργίας του. Πρωταρχικό μέλημα του ακαδημαϊκού προσωπικού του είναι η επίτευξη των βασικών στόχων, οι οποίοι ετέθησαν από της ιδρύσεώς του, ήτοι:
(α) Η αξιόλογη επιστημονική κατάρτιση όσων φοιτούν σε αυτό και η διασφάλιση της δυνατότητας αποκτήσεως πτυχίων υψηλής στάθμης, και
(β) Η καταξίωσή του ως ερευνητικού ιδρύματος τόσο στον ελληνικό και ευρύτερο μεσογειακό χώρο όσο και διεθνώς. Σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε την αναθεωρημένη μας ιστοσελίδα για να γνωρίσετε τις δραστηριότητες του τμήματος μας.
 

Workshop on Nonlinear PDEs & Applications

Ημερίδα Τμήματος
Συμμετοχή Τμήματος σε Διεθνείς Επιτροπές και Οργανισμούς

Previous ◁ | ▷ Next