Διευθύντρια  

Στέλλα Δεμέστιχα

CV

Stella Demesticha
   
Μεταπτυχιακή Συνεργάτης
 

Ειρήνη Κατσούρη

Xρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Honor Frost

hfflogo

 katsouri
   
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές  

Άννα Δημητρίου

CV

 Anna Demetriou
Εύη Καρυδά  Evi Karyda-1
   
Συνεργάτες  
Αντώνης Νεοφύτου, υπεύθυνος τεκμηρίωσης
 
 Andonis Neophytou

Κωνσταντίνος Νικολάου, υπεύθυνος πλωτών μέσων

CV

 C. Nikolaou
Χρήστος Πατσαλίδης, υπεύθυνος καταδύσεων
 
 Patsalides