Νικολέττα Κουρούσιη, Στα άδυτα των χαμένων θησαυρών της θάλασσας, Φιελεύθερος 4 Αυγούστου 2019
 
Hotbed of Maritime History, Sunday Mail, 29 April 2018
 
Συμέλα Σιδηροπούλου, Πολιτισμός από το βυθό. Πολίτης της Κυριακής, 9 Μαρτίου 2008: 30.
 
Shipwreck's treasures see light of day, Cyprus Mail, 30 Μαϊου 2008.
 
 
Ancient shipwreck reveals amphorae, Dialogue, Παρασκευή 6 Ιουνίου 2008: 13
 
Μαρίνα Σχίζα, Σπάνια ευρήματα στις ενάλιες ανασκαφές Μαζωτού, Φιλελεύθερος, Παρασκευή 13 Αυγούστου 2010: 32.