Το Εργαστήριο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών συνεργάζεται στενά με το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Από το 2010, το Τμήμα Αρχαιοτήτων ανέλαβε τη συντήρηση των ευρημάτων από το Ναυάγιο του Μαζωτού. Η συνεργασία αυτή έθεσε τις βάσεις για την για την οργάνωση του πρώτου Εργαστηρίου Συντήρησης Ενάλιων Αρχαιοτήτων που στόχο έχει να εξυπηρετεί τις ανάγκες συντήρησης που προκύπτουν από τυχαίες ανακαλύψεις ή τακτικές ενάλιες ανασκαφές.
  DoA copy 
 
 
   
Από το 2010 το ΕΡΕΝΑΕ συνεργάζεται με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) για την αποτύπωση του Ναυαγίου του Μαζωτού. Στόχος, εκτός από την τεκμηρίωση της θέσης, είναι η βελτιστοποίηση της μεθοδολογίας για την αυτόματη επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνονται μέσω φωτογραφήσεων υποβρύχιων θέσεων.
[Πίσω στην αρχή]
   documentation - tepak 2
 
 
   
Το ΕΡ.ΕΝ.Α.Ε συνεργάστηκε με το Τμήμα Δημοσίων Έργων, για την πραγματοποίηση επιφανειακής επισκόπησης στο Βορειοδυτικό παραλιακό μέτωπο της Πάφου. Στόχος της επισκόπησης ήταν κατ' αρχήν η διαπίστωση του κατά πόσον υπάρχουν αρχαιότητες στις περιοχές όπου πρόκειται να πραγματοποιηθούν υποθαλάσσια έργα και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με την εκτέλεση των επεμβάσεων που προβλέπονται από τη Μελέτη Προστασίας και Βελτίωσης του Βορειοδυτικού Παραλιακού Μετώπου της Πάφου.
[Πίσω στην αρχή]
   Dimosiaerga1
 
 
   
Αγκυροβόλιο Ξυλογάφου, Λάρνακα
Κατά τη διάρκεια δύο ερευνητικών περιόδων (Οκτώβριος 2011 και Οκτώβριος 2012) πραγματοποιήθηκε επιφανειακή επισκόπηση στο αγκυροβόλιο Ξυλοφάγου στην Λάρνακα, από το ΕΡ.ΕΝ.Α.Ε σε συνεργασία με το Nautical Archaeology Society της Βρετανίας. Η ομάδα πραγματοποίησε επισκόπηση ενός αρχαίου αγκυροβολίου που είναι συνδεδεμένο με ένα λατομείο που βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση στην ακτή.
[Πίσω στην αρχή]
    Xylofagou
 

 

Κατάρτηση της επόμενης Γενιάς - Διεθνή Εκπαιδευτικά Σεμινάρια στην Υποβρύχια Αρχαιολογία

Το 2012, το Ιδρυμα Honor Frost Foundation παραχώρησε χορηγία στο Nautical Archaeology Society (NAS) για τη δημιουργία ενός προγράμματος συνεργασίας μεταξύ του NAS και της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου (ARU, UCy).

Το 2013, το NAS και το Εργαστήριο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών (MARELab) συμφώνησαν να αναπτύξουν απο κοινού, διεθνή εκπαιδευτικά σεμινάριαστην υποβρύχια αρχαιολογία, με κύριο στοχο τους:

Την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην υποβρύχια αρχαιολογία για τους φοιτητες της αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, για την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, καθώς και για άλλους ενδιαφερόμενους απο το εξωτερικό.Την προαγωγή σχέσεων συνεταιρισμού και συνεργασίας μεταξύ όλων των οργανισμών που συμμετέχουν.Την ενθάρρυνση των επαγγελματιών δυτών στην Κύπρο, να δουλέψουν μαζί με τους αρχαιολόγους και έτσι, να βελτώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους.

Οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί έχουν επισης συμφωνήσει:

να ιδρύσουν, να διδάξουν, και να στηρίξουν το πρόγραμμα κατάρτισης NAS στην Κύπρο, ώστε να καταστεί ο μηχανισμός εκπαίδευσης και μετάδοσης γνώσεων και δεξιοτήτων στην εφαρμοσμένη ενάλια αρχαιολογία,να εντοπίσουν και να αξιοποιήσουν ευκαιρίες για συνεργασίες σε κοινά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της ενάλιας αρχαιολογίας, καινα συμβάλουν ώστε το MARELab να εξελιχθεί στο περιφεριακό εκπαιδευτικό κέντρο αριστείας για την ενάλια αρχαιολογία στην ανατολική Μεσόγειο.

Από το 2015 και μετά, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικές περιοχές του νησιού και περιέλαβαν πρακτικές ασκήσεις, έρευνα πεδίου, διαλέξεις και σεμινάρια, που στόχευαν στην κατάρτιση και εκπαίδευση των συμμετεχόντων, στα θέματα της υποβρύχιας αρχαιολογίας και του ενάλιου πεδίου έρευνας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, εδώ.

[Πίσω στην αρχή]

Screen Shot 2014-08-27 at 18.10.52 
 
 
   
 
Ίδρυμα Honor Frost  
Το Βρετανικό Ίδρυμα Honor Frost (Honor Frost Foundation) ενέκρινε δύο διαφορετικές χορηγίες, με τις οποίες ενισχύεται σημαντικά η ενάλια αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συγκεκριμένα:
 
1. Μία υποτροφία ύψους 10.000 Βρετανικών Λιρών (Honor Frost Foundation Scholarship) θα δίνεται κάθε χρόνο σε νέο φοιτητή ή φοιτήτρια του μεταπτυχιακού προγράμματος Field Archaeology on Land and under the Sea, που θα ειδικευθεί στην ενάλια αρχαιολογία. Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στη στρατηγική του Πανεπιστημίου Κύπρου να ενσωματώσει την ενάλια αρχαιολογία στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.ucy.ac.cy/field_arch/el/
 
2. Ενίσχυση ύψους 26.360 ευρώ θα διατεθεί για τη νέα υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα που θα διεξάγει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο το Εργαστήριο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών (ΕΡ.ΕΝ.Α.Ε.) σε μεσαιωνικό ναυάγιο, στη θέση Νησιά Παραλιμνίου, υπό τη διεύθυνση της δρ Στέλλας Δεμέστιχα. Πρόκειται για κατάλοιπα ξύλινου σκάφους μεγάλου μεγέθους, το οποίο είναι εκτεθειμένο εδώ και δεκαετίες τόσο στη φυσική αποσύνθεση όσο και σε λεηλασίες. Η προκαταρκτική έρευνα που θα διεξάγει το ΕΡ.ΕΝ.Α.Ε., σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, έχει ως στόχο την αξιολόγηση και την αρχαιολογική τεκμηρίωση της θέσης ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία και την ανάδειξή της.
 
Οι χορηγίες του Ιδρύματος Honor Frost συμβάλλουν ουσιαστικά στην προώθηση της έρευνας και της εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επιπλέον, ιδιαίτερης σημασίας είναι οι συνέργειες μεταξύ των προγραμμάτων αυτών και άλλων συναφών δράσεων για την ανάπτυξη της ενάλιας αρχαιολογίας, ενός νέου τομέα στην Κύπρο. Έτσι, η ολοκληρωμένη παρέμβαση στο Ναυάγιο των Νησιών Παραλιμνίου, μία απειλούμενη υποβρύχια αρχαιολογική θέση, αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για τους συντηρητές του Τμήματος Αρχαιοτήτων και τους ερευνητές του ΕΡ.ΕΝ.Α.Ε. να συνεργαστούν για την ανάπτυξη καλών πρακτικών διαχείρισης, εφαρμόσιμων και σε άλλες υποβρύχιες αρχαιολογικές θέσεις στο νησί. Οι πρακτικές αυτές αφορούν μεθόδους εργαστηριακής συντήρησης ξύλινων αντικειμένων, εφαρμογές για την κατά χώραν διατήρηση υποβρυχίων θέσεων, αλλά και σε δραστηριότητες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με την προστασία της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
 
Το Ίδρυμα Honor Frost, ιδρύθηκε το 2011 με πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη της ενάλιας αρχαιολογίας, ιδιαίτερα στην ανατολική Μεσόγειο. Αυτή ήταν η επιθυμία της Honor Frost, μιάς από τις πρωτεργάτιδες της υποβρύχιας αρχαιολογίας παγκοσμίως, η οποία κληροδότησε ένα μεγάλο τμήμα της περιουσίας της για τη δημιουργία του Ιδρύματος μετά το θάνατό της. Από το 2013 που εγκαινιάστηκε το πρόγραμμα των χορηγιών του, το Ίδρυμα έχει εγκρίνει τρείς ακόμη προτάσεις χρηματοδότησης, στις οποίες εμπλέκεται άμεσα το Πανεπιστήμιο Κύπρου: (i) ψηφιακή τεκμηρίωση της ανασκαφής στο Ναυάγιο Μαζωτού (ΕΡ.ΕΝ.Α.Ε.), (ii) ενίσχυση της έρευνας της διδακτορικής φοιτήτριας του Πανεπιστημίου Κυπρου, Άννας Δημητρίου, με θέμα 'Management of Ancient Shipwrecks in the Mediterranean: the case of Cyprus', (iii) σεμινάριο μεθόδων υποβρύχιας αρχαιολογίας (Nautical Archaeological Society και ΕΡ.ΕΝ.Α.Ε.)
HFF logo spot-1 copy
 
 
   

Από το 2015, το ΕΡΕΝΑΕ συνεργάζεται με το Maritime Archaeology Trust για την υλοποίηση του προγράμματος "Ενάλιο Λεωφορείο: Κύπρος" που επιχορηγείται από το Ίδρυμα Honor Frost. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία και η πραγματοποίηση της έκθεσης του Ενάλιου Λεωφορείου με θέμα την ενάλια πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Η κινητή αυτή έκθεση θα μεταφερθεί σε σχολεία και δημόσιους χώρους σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου τον Μάη – Ιούνη του 2017.

[Πίσω στην αρχή]

   17191407_1917576121806796_4343264585675001649_n.jpg