Μήνυμα Καλωσορίσματος

Η Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των πληροφορικών εφαρμογών του Πανεπιστημίου Κύπρου....περισσότερα

Αλέξανδρος Κωνσταντίνου
Αναπληρωτής Προϊστάμενος Υ.Π.Ε.

 

 
VIDEO FRAME 01