ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ERASMUS ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Η δεύτερη προθεσμία για υποβολή αιτήσεων για συμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ International Ανταλλαγές για διδασκαλία έχει οριστεί για τις 15 Ιουνίου 2022.

Η διακίνηση για διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2022 για συμφωνίες της Πρόσκλησης 2019 και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022  για τις συμφωνίες της Πρόσκλησης 2020.

Δικαίωμα συμμετοχής έχει όλο το Ακαδημαϊκό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Διάρκεια διδασκαλίας: 5 εργάσιμες μέρες και 8 διδακτικές ώρες.
Μέγιστη διάρκεια ταξιδιού για χρηματοδότηση οι 7 μέρες συμπεριλαμβανομένων και των 2 ημερών ταξιδιού.

Το αρμόδιο σώμα για την εξέταση των αιτήσεων είναι η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων. Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες πραγματοποίησης της επίσκεψης είναι ενωρίτερα από την προθεσμία υποβολή αιτήσεων τότε η αίτηση θα εξετάζεται από τον Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων και θα λαμβάνεται σχετική απόφαση σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής δια περιφοράς από τα μέλη της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων.

Πιο κάτω βρίσκονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη Διαδικασία Συμμετοχής,  τα σχετικά έντυπα, τη Χρηματοδότηση καθώς και οι ισύχουσες Συμφωνίες με τα Συνεργαζόμενα Ιδρύματα  στις χώρες εταίρους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαδικασία Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ International για ΑκαδημαΙκές ανταλλαγές για διδασκαλία

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ERASMUS+ INTERNATIONAL

Συμφωνίες Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα 2019-2022 (της Πρόσκλησης 2019)

Συμφωνίες Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα 2020-2023 (της Πρόσκλησης 2020)

ΕΝΤΥΠΑ

Mobility Agreement for Teaching - Συμφωνία για Διδασκαλία μεταξύ δικαιούχου και πανεπιστημίων αποστολής και υποδοχής-
(συμπληρώνεται και υπογράφεται από τα 3 ενδιαφερόμενα μέρη και υποβάλλεται στο ΠΚ μαζί με το προτεινόμενο πρόγραμμα διδασκαλίας γαι εξασφάλιση έγκρισης συμμετοχής και χρηματοδότησης)

Δείγμα τελικής ηλεκτρονικής έκθεσης προς την ΕΕ από τον συμμετέχοντα μετα την ολοκλήρωση της κινητικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

180 ευρώ ημερήσιο επίδομα ανεξαρτήτως χώρας προορισμού 

Επίδομα διαμονής διατροφής και ταξιδιού ανάλογα με το πανεπιστήμιο υποδοχής (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για την Πρόκλησης 2019)

Επίδομα διαμονής διατροφής και ταξιδιού ανάλογα με το πανεπιστήμιο υποδοχής (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για την Πρόκλησης2020))