Για αναζήτηση εντός του κείμενου πατήστε "Ctrl + F"

ΜΕΡΟΣ Α: ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 1. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
 2. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 3. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 4. ΕΡΕΥΝΑ
 5. ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΕΡΟΣ Β: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ


ΜΕΡΟΣ Α: ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

1.1 Ιστορικό
1.2 Το νομικό καθεστώς του Πανεπιστημίου Κύπρου
1.3 Όραμα και Αποστολή
1.4 Τα Σώματα του Πανεπιστημίου Κύπρου
1.5 Σχολές και Τμήματα
1.6 Διοικητικές Υπηρεσίες
1.7 Βιβλιοθήκη
1.8 Χρήσιμες Εκδόσεις

2. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2.1 Πού βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου
2.2 Πώς να φθάσετε στη Λευκωσία
2.3 Πληροφορίες για εξεύρεση στέγασης
2.4 Πληροφορίες για ξενοδοχεία στην Κύπρο
2.5 Πόσο στοιχίζει η ζωή στη Λευκωσία
2.6 Διαδρομές λεωφορείων σε Λευκωσία και ολόκληρη την Κύπρο
2.7 Τουριστικές πληροφορίες για την Κύπρο
2.8 Το κλίμα της Κύπρου
2.9 Διαδικασία εξασφάλισης Αριθμού Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έκδοσης Πιστοποιητικού Εγγραφής Αλλοδαπού
2.10 Πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη
2.11 Διαδικασία απόκτησης λογαριασμού χρήστη και υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
2.12 Χρήση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Κύπρου
2.13 Πληροφορίες για το Κοινοτικό Νηπιαγωγείο και τον Βρεφοκομικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου

3. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3.1 Ακαδημαϊκό Προσωπικό – Κανονισμοί 1990, 1999, 2003 και 2005
3.2 Αμοιβές Ακαδημαϊκού Προσωπικού
3.3 Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και άλλα ωφελήματα
3.4 Συντάξεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού – Κανονισμοί 1991
3.5 Άδειες Ακαδημαϊκού Προσωπικού
3.5.1 Κανόνες για χορήγηση Σαββατικής Άδειας
3.5.2 Κανόνες απουσίας μελών Ακαδημαϊκού Προσωπικού
3.6 Εκλογή, Ανέλιξη & Ανανέωση Συμβάσεων Ακαδημαϊκού Προσωπικού, Κανονισμός 1996 και 2001
3.7 Κανόνες για Ανέλιξη, Συνέχιση ή Τερματισμό Απασχόλησης Ακαδημαϊκού Προσωπικού
3.8 Εγκύκλιος για Σύγκρουση Συμφερόντων/Σύγκρουση Υποχρεώσεων
3.9 Κώδικας Δεοντολογίας αναφορικά με τη σύσταση και τη λειτουργία Ειδικών Επιτροπών για Ανελίξεις και Εκλογές Ακαδημαϊκού Προσωπικού
3.10 Θέματα ασφάλειας και υγείας

4. ΕΡΕΥΝΑ

4.1 Εγκύκλιος αναφορικά με την Εναρκτήρια Χρηματοδότηση
4.2 Εγκύκλιος αναφορικά με την Έρευνα και Ερευνητικά Προγράμματα
4.3 Εγκύκλιος για παροχή υπηρεσιών, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και συμμετοχή σε φορείς εκμετάλλευσης της γνώσης
4.4 Κανόνες για συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κύπρου σε μηχανισμούς μετατροπής γνώσεων και ιδεών σε εμπορεύσιμα προϊόντα ή υπηρεσίες
4.5 Εσωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα (Ερευνητικές δραστηριότητες 311)
4.6 Υποστήριξη για την υποβολή Εξωτερικών Ερευνητικών Προγραμμάτων

5. ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

5.1 Κανόνες Προπτυχιακής και Μεταπτυχιακής Φοίτησης
5.2 Γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου
5.3 Απαιτήσεις για την απόκτηση πτυχίου
5.4 Απαιτήσεις για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου
5.5 Απαιτήσεις για την απόκτηση διδακτορικού
5.6 Πληροφορίες για τα προγράμματα μαθημάτων
5.7 Πληροφορίες για το πρόγραμμα εξετάσεων
5.8 Υποβολή τελικών βαθμολογιών των φοιτητών
5.9 Καθήκοντα Ακαδημαϊκού Συμβούλου
5.10 Προσφορά μαθημάτων Ελληνικών ως ξένη γλώσσα

[Πίσω στην αρχή] 

1. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

1.1. Ιστορικό

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές το 1992 και 1997 αντιστοίχως. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί την κορυφαία βαθμίδα της παιδείας της Κύπρου και έχει καταξιωθεί τοπικά και διεθνώς τόσο με το επίπεδο διδασκαλίας του όσο και με το πλούσιο ερευνητικό έργο που έχει επιδείξει. Αυτό καταδεικνύεται και από τον έντονο συναγωνισμό για εξασφάλιση θέσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (με την αναλογία υποψηφίων-εισαγομένων να είναι γύρω στο 10 προς 1), καθώς και από το γεγονός ότι απόφοιτοί του έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακή φοίτηση σε μερικά από τα πιο διακεκριμένα πανεπιστήμια του κόσμου. Οι βασικοί στόχοι του Πανεπιστημίου είναι η προαγωγή της επιστήμης και της γνώσης μέσα από τη διδασκαλία και την έρευνα και η προώθηση της πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου. Πέρα από την επιστημονική του αποστολή, το Πανεπιστήμιο οραματίζεται να δώσει έκφραση στις βαθύτερες πνευματικές ανησυχίες της Κύπρου και να ανταποκριθεί στις ποικίλες ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας στο κατώφλι του 21ου αιώνα.

Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου αποτελεί μία ακμάζουσα κοινότητα, η οποία απαρτίζεται από Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Ελλαδίτες και ξένους επιστήμονες, που διακρίθηκαν σε πανεπιστήμια της Ευρώπης, της Αμερικής, καθώς και σε άλλα αξιόλογα πανεπιστήμια. Οι επιστήμονες αυτοί είναι αφιερωμένοι στην παραγωγή, κεφαλαιοποίηση και διάχυση της γνώσης. Παρά το σύντομο ιστορικό του σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει κερδίσει την εκτίμηση τόσο της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και της κυπριακής κοινωνίας.

1.2. Το νομικό καθεστώς του Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και λειτουργεί με βάση τον Περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο 1989-2006. Περισσότερα για τη νομοθεσία μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.ucy.ac.cy/el/aboutus/legislation 

1.3. Όραμα και Αποστολή

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου στοχεύει να καταστεί ένα πρωτοπόρο εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα, που να διακρίνεται στο διεθνή χώρο για την προαγωγή της επιστήμης, του πνεύματος και του πολιτισμού και να αναγνωρίζεται ως κέντρο αριστείας, γέφυρα συνεργασίας και επικοινωνίας στην περιοχή της Μεσογείου.
Οι βασικοί στόχοι του Πανεπιστημίου είναι η προαγωγή της επιστήμης και της γνώσης μέσα από τη διδασκαλία και την έρευνα και η προώθηση της πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατέχει τη διάκριση «Committed to Excellence» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διοίκησης Ποιότητας (EFQM), η οποία αποτελεί το πρώτο βήμα του Πανεπιστημίου προς την ευρωπαϊκή επιχειρηματική αριστεία. Η διάκριση αυτή είναι το πρώτο από τα τρία επίπεδα διακρίσεων που απονέμει ο Οργανισμός και επιβεβαιώνει ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί ένα σύγχρονο οργανισμό, ο οποίος μπορεί να επιτυγχάνει την αριστεία σε όλες του τις δράσεις, ακαδημαϊκές και διοικητικές. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου κατέχει τη διάκριση «Recognised for Excellence».

[Πίσω στην αρχή]

1.4. Τα Σώματα του Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διοικείται από το Συμβούλιο, το οποίο «έχει τη διαχείριση και έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων του Πανεπιστημίου και της περιουσίας του», και τη Σύγκλητο, η οποία «αποτελεί το ανώτατο ακαδημαϊκό όργανο του Πανεπιστημίου». Οι Σχολές και τα Τμήματα διοικούνται από Συμβούλια, με επικεφαλή τον Κοσμήτορα της Σχολής και τον Πρόεδρο του Τμήματος, αντίστοιχα.

1.5. Σχολές και Τμήματα

Πατήστε εδώ για σχετικές πληροφορίες.

1.6. Διοικητικές Υπηρεσίες

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει επτά Διοικητικές Υπηρεσίες, υπό την επίβλεψη του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών. Λεπτομέρειες για κάθε Διοικητική Υπηρεσία υπάρχουν στην ιστοσελίδα της κάθε Υπηρεσίας:

Γραφείο Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών: http://www.ucy.ac.cy/daf 
Οικονομικές Υπηρεσίες: http://www.ucy.ac.cy/fs
Τεχνικές Υπηρεσίες: http://www.ucy.ac.cy/ts 
Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού: http://www.ucy.ac.cy/hr
Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων: http://www.ucy.ac.cy/rirs
Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων: http://www.ucy.ac.cy/iss
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας: http://www.ucy.ac.cy/aasw
Βιβλιοθήκη: http://library.ucy.ac.cy/index.htm 

1.7. Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου στεγάζεται στα κτίρια της οδού Καλλιπόλεως (Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678, Λευκωσία), ενώ διατηρεί παραρτήματα στα Λατσιά και στη Λεωφόρο Λάρνακος.

Η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου έχει πετύχει, ως Μονάδα, τη διάκριση του EFQM «Αναγνώριση για Αριστεία» (Recognized for Excellence ) με 3 αστέρια. Η διάκριση αυτή είναι το δεύτερο από τα τρία επίπεδα διακρίσεων που απονέμει οργανισμός, οι οποίες αφορούν τη διοικητική οργάνωση οργανισμών ή τμημάτων οργανισμών. Σημειώνεται ότι η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η πρώτη βιβλιοθήκη στον ευρύτερο ελληνικό χώρο που πετυχαίνει αυτή τη διάκριση. Η σχετική ιστοσελίδα είναι: http://library.ucy.ac.cy/index.htm 

[Πίσω στην αρχή]

1.8. Χρήσιμες Εκδόσεις

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις, ή για να λάβετε κάποιο έντυπο του Πανεπιστημίου Κύπρου, επικοινωνήστε με τα ακόλουθα γραφεία:

 • Για εκδόσεις του Γραφείου Εκδόσεων της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων, επικοινωνήστε με: Τηλ. +357 22 894286, Φαξ. +357 22 894473. Διαφορετικά, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
 • Για εκδόσεις του Θεατρικού Εργαστηρίου Πανεπιστημίου Κύπρου (Θ.Ε.Π.Α.Κ.), επικοινωνήστε με: Τηλ. +357 22 434801, Φαξ. +357 22 434808
 • Για εκδόσεις της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, επικοινωνήστε με: Τηλ. +357 22 894021, Φαξ. +357 22 894463
 • Για εκδόσεις του Γραφείου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμμάτων Ανάπτυξης, επικοινωνήστε με: Τηλ. +357 22 894363, Φαξ. +357 22 894477
 • Για εκδόσεις των Τεχνικών Υπηρεσιών, επικοινωνήστε με: Τηλ. +357 22 894200, Φαξ. +357 22 894464
 • Για εκδόσεις του Τομέα Προώθησης και Προβολής, επικοινωνήστε με:
  Γραφείο Ανάπτυξης: Τηλ.+357 22 894365, Φαξ.+35722894477
  Γραφείο Αποφοίτων: Τηλ.+357 22 894366, Φαξ. +35722894477
  Γραφείο Επικοινωνίας: Τηλ +357 22 894367, Φαξ .+35722894477
 • Για βιβλία των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύπρου (ΠΕΚ), επικοινωνήστε με το Γραφείο Εκδόσεων της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων, Τηλ.: +357 22 894314, Φαξ.: +357 22 894472. Διαφορετικά, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

2. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2.1. Πού βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται στη Λευκωσία. Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κύπρου και αποτελεί τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη πόλη του νησιού. Είναι το διοικητικό, εμπορικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και θρησκευτικό κέντρο της χώρας, ενώ, ταυτόχρονα, είναι τοποθετημένη γεωγραφικά στο κέντρο του νησιού. Για περισσότερες πληροφορίες για τη Λευκωσία, καθώς και για χάρτες της πόλης, επισκεφτείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες: http://ucyweb.ucy.ac.cy/livinginnicosia/el/ και http://www.nicosia.org.cy/greekhome.shtm 

2.2. Πώς να φθάσετε στη Λευκωσία

Η είσοδος στην Κυπριακή Δημοκρατία επιτρέπεται μόνο από τα νόμιμα σημεία εισόδου της χώρας: τα διεθνή αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου ή τα λιμάνια της Λεμεσού και Λάρνακας. Το πλησιέστερο αεροδρόμιο στη Λευκωσία είναι το αεροδρόμιο Λάρνακας (49 χλμ.). Οι επισκέπτες μπορούν να φθάσουν στη Λευκωσία από το αεροδρόμιο Λάρνακας μέσω γραμμής λεωφορείου ή μέσω ιδιωτικών ταξί. Πληροφορίες για τα λεωφορεία από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.kapnosairportshuttle.com. Το κόστος μεταφοράς με ταξί είναι περίπου €40 ανά διαδρομή, ενώ το εισιτήριο του λεωφορείου είναι €7 ανά διαδρομή.

[Πίσω στην αρχή]

2.3. Πληροφορίες για εξεύρεση στέγασης

Το Γραφείο Στέγασης ετοιμάζει κατάλογο με ανακοινώσεις για διαμερίσματα/οικίες προς ενοικίαση, ο οποίος διατίθεται στις αρχές κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον συγκεκριμένο κατάλογο επισκεφθείτε τον εξής σύνδεσμο: http://ucyweb.ucy.ac.cy/fmweb/el/announcements 

Ενδεικτικά, το ενοίκιο για διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου κυμαίνεται μεταξύ €400 και €500 το μήνα, των δύο υπνοδωματίων κυμαίνεται μεταξύ €480 και €600 το μήνα, ενώ το ενοίκιο για διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων μεταξύ €600 και €780 το μήνα.

2.4. Πληροφορίες για ξενοδοχεία στην Κύπρο

Για να βρείτε ηλεκτρονικό κατάλογο ξενοδοχείων της Κύπρου, επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες: http://www.cyprushotels.net ή http://www.visitcyprus.com 

2.5. Πόσο στοιχίζει η ζωή στη Λευκωσία

Το κόστος διαβίωσης στη Λευκωσία εξαρτάται από τον τρόπο ζωής και τους διαθέσιμους πόρους του κάθε ατόμου. Κατά τη διάρκεια της προσαρμογής (δηλαδή τις πρώτες δύο-τρεις εβδομάδες), τα πρώτα έξοδα αναμένεται να είναι κάπως αυξημένα σε σχέση με τα «συνηθισμένα». Στη συνέχεια, όμως, τα έξοδα αναμένεται να σταθεροποιηθούν επιτρέποντας την πιο αποτελεσματική διαχείριση του μηνιαίου προϋπολογισμού. Τα υπολογιζόμενα έξοδα διαβίωσης στη Λευκωσία, υπολογίζονται μεταξύ €1000 με €1500 μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ενοικίου.

2.6. Διαδρομές λεωφορείων σε Λευκωσία και ολόκληρη την Κύπρο

Για τις διαδρομές λεωφορείων σε ολόκληρη την Κύπρο ακολουθήστε τους πιο κάτω συνδέσμους:

Τα εισιτήρια και τα κόμιστρα των όλων των αστικών λεωφορείων έχουν ως ακολούθως:

 • Μονή διαδρομή: €1,5
 • Ημερήσιο πολλαπλών διαδρομών: €5
 • Εβδομαδιαίο πολλαπλών διαδρομών: €15
 • Μηνιαίο πολλαπλών διαδρομών: €40
 • Ετήσιο πολλαπλών διαδρομών: €400

[Πίσω στην αρχή]

2.7. Τουριστικές πληροφορίες για την Κύπρο

Για τουριστικές πληροφορίες και λεπτομερείς χάρτες της Κύπρου, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) (http://www.visitcyprus.org.cy/). Αν βρίσκεστε στην Κύπρο, μπορείτε να προμηθευτείτε δωρεάν χάρτες, καθώς και άλλο πληροφοριακό έντυπο υλικό, απευθείας από τα κατά τόπους γραφεία του ΚΟΤ σε διάφορα μέρη του νησιού.

2.8. Το κλίμα της Κύπρου

Η Κύπρος απολαμβάνει ένα μεσογειακό κλίμα με άφθονη ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Μακρά ξηρά καλοκαίρια και ήπιοι χειμώνες διαχωρίζονται από σύντομες φθινοπωρινές και ανοιξιάτικες περιόδους. Το καλοκαίρι είναι περίοδος ψηλών θερμοκρασιών, ενώ οι χειμώνες είναι κάπως ήπιοι, με μερική βροχόπτωση σε όλο το νησί και χιόνια στα βουνά του Τροόδους. Ελαφριά λινά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ζεστά ρούχα κατά τη διάρκεια του χειμώνα θα πρέπει να θεωρούνται απαραίτητα ενδύματα. Περισσότερες πληροφορίες για το κλίμα και τις θερμοκρασίες που επικρατούν στο νησί μπορείτε να βρείτε στον εξής σύνδεσμο: http://www.moa.gov.cy/moa/ms/ms.nsf/DMLindex_gr/DMLindex_gr?OpenDocument 

2.9. Διαδικασία εξασφάλισης Αριθμού Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έκδοσης Πιστοποιητικού Εγγραφής Αλλοδαπού

Σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, για την εξασφάλιση Αριθμού Αλλοδαπού θα πρέπει να ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία (βλέπε Παράρτημα ΙV):

α. Υπογραφή Συμβολαίου

Ο νέος εργοδοτούμενος προσέρχεται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, υπογράφει τη σύμβαση απασχόλησης και παραλαμβάνει τα εξής έγγραφα:

 • Συμβόλαιο.
 • «Βεβαίωση Πρόσληψης» στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, η οποία εκδίδεται από την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • «Δήλωση Πρόσληψης Εργοδοτούμενο». (Έντυπο Υ.Κ.Α. 1-003)
 • «Αίτηση Εγγραφής Μισθωτού». (Έντυπο Υ.Κ.Α. 1-008)
 • «Αίτηση για έκδοση βεβαίωσης εγγραφής πολίτη της Ένωσης και μελών της οικογένειας του που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης». (Form MEU1A)

β. Αίτηση για Έκδοση Αριθμού Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Για την έκδοση Αριθμού Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο εργοδοτούμενος θα πρέπει να προσκομίσει στο Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τα εξής:

 • «Βεβαίωση Πρόσληψης»
 • «Δήλωση Πρόσληψης Εργοδοτούμενου»
 • «Αίτηση Εγγραφής Μισθωτού»
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Η αίτηση για έκδοση Αριθμού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πρέπει να γίνει κατά την ημερομηνία έναρξης του συμβολαίου, ή μέχρι δύο μέρες μετά από αυτή, λόγω του ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν μπορούν να εκδώσουν αριθμό για μεταγενέστερη ημερομηνία.

Για διευκόλυνση των νέων εργοδοτουμένων, το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναλαμβάνει να παραλάβει και να παραδώσει τα έγγραφα στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκτός από τις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος δεν το επιθυμεί.

γ. Αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Εγγραφής Αλλοδαπού
(Αφορά πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολίτες τρίτων χωρών)

Μόλις εκδοθεί ο Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο εργοδοτούμενος θα πρέπει να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως στο Τμήμα Αλλοδαπών προσκομίζοντας τα εξής:

 • «Αίτηση για έκδοση βεβαίωσης εγγραφής πολίτη της Ένωσης και μελών της οικογένειας του που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης». (Form MEU1A)
 • Αντίγραφο συμβολαίου
 • Διαβατήριο
 • Φωτοτυπία Διαβατηρίου
 • Ενοικιαστήριο Έγγραφο
 • Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • 2 Φωτογραφίες
 • Αντίτιμο €20

δ. Παράδοση Στοιχείων στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού

Ο αριθμός κοινωνικών Ασφαλίσεων και αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εγγραφής Αλλοδαπού (ή της απόδειξης είσπραξης του Υπουργείου Εσωτερικών στην οποία αναγράφεται ο αριθμός εγγραφής αλλοδαπού) θα πρέπει να παραδοθούν άμεσα στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, έτσι ώστε να γίνει δυνατή η έγκαιρη προώθηση όλων των σχετικών εγγράφων πρόσληψης στο Γραφείο Μισθοδοσίας. Σε περίπτωση που τα σχετικά έγγραφα δεν υποβληθούν μέσα στο χρονικό πλαίσιο που θέτει η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού για την έγκαιρη προώθηση τους στο Γραφείο Μισθοδοσίας, οι πληρωμές μισθών θα γίνονται τον επόμενο μήνα.

[Πίσω στην αρχή]

2.10. Πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη

Δικαίωμα χρήσης της Βιβλιοθήκης έχουν όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου Κύπρου (φοιτητές, καθηγητές, ερευνητές και διοικητικό προσωπικό), αφού εξασφαλίσουν την ειδική κάρτα, η οποία παρέχει στον κάτοχό της δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις συλλογές και τα παραρτήματα της Βιβλιοθήκης, και είναι αυστηρά ατομική. Για να εξασφαλίσετε την αίτηση για έκδοση της ειδικής κάρτας επισκεφθείτε τον εξής σύνδεσμο: http://library.ucy.ac.cy/library_services_gr/lib_appl_staff.pdf Η κάρτα μέλους βιβλιοθήκης χρησιμοποιείται και για την είσοδο στους χώρους στάθμευσης του προσωπικού του Πανεπιστημίου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης: http://library.ucy.ac.cy 

2.11. Διαδικασία απόκτησης λογαριασμού χρήστη και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Τη διαχείριση λογαριασμών και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (υπηρεσία προς χρήστες) για όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου Κύπρου (φοιτητές, καθηγητές, ερευνητές και διοικητικό προσωπικό), χειρίζεται το Γραφείο Στήριξης Κεντρικών Συστημάτων και Εφαρμογών του Τομέα Διαχείρισης Συστημάτων και Εφαρμογών της Υπηρεσίας Πληροφοριακών Συστημάτων. Για αίτηση δημιουργίας λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει να συμπληρωθεί ειδικό έντυπο, το οποίο βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.ucy.ac.cy/iss/documents/Entypa/Entipo23A-NEW.doc 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πληροφορικών Συστημάτων: http://www.ucy.ac.cy/iss/el/ 

2.12. Χρήση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Συμβούλιο Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέσα από το αθλητικό πρόγραμμα που έχει ετοιμάσει, δίνει τη δυνατότητα σε ολόκληρη την πανεπιστημιακή κοινότητα να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Στο πρόγραμμα εντάσσεται ένας μεγάλος αριθμός αθλημάτων και μπορούν να λαμβάνουν μέρος άτομα με διαφορετικές ανάγκες αλλά και δυνατότητες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του Γραφείου Αθλητισμού αλλά και τη χρήση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.ucy.ac.cy/athletics/index.php/el/ 

2.13. Πληροφορίες για το Κοινοτικό Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και τον Βρεφοκομικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από τον Σεπτέμβριο του 2011 λειτουργεί Κοινοτικό Νηπιαγωγείο και Βρεφοκομικός Σταθμός. Στόχος είναι να αποτελέσουν πρότυπο κοινωνικής αλλαγής και προσφοράς στον τομέα της εκπαίδευσης. Μέσα από τη λειτουργία του Νηπιαγωγείου και του Βρεφοκομικού Σταθμού, εφαρμόζονται καινούριες πρακτικές τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, με στόχο την ενίσχυση των εμπειριών του κάθε παιδιού. Έχοντας υπόψη τα στάδια ανάπτυξης του κάθε παιδιού και αξιοποιώντας τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα του, το Νηπιαγωγείο και ο Βρεφοκομικός Σταθμός στοχεύουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη καθώς και στην ενεργή συμμετοχή του στην μαθησιακή διαδικασία. Ο παιδοκεντρικός χαρακτήρας του σχολείου έχει ως πρώτιστο στόχο να προσφέρει στο παιδί ένα περιβάλλον ασφάλειας και δημιουργικότητας.

Το ωράριο του Νηπιαγωγείου/Βρεφοκομικόυ Σταθμού είναι 7:00-15.30, ενώ κάθε Τετάρτη γίνεται επέκταση του ωραρίου μέχρι τις 18.30. Ο αριθμός των παιδιών ανά τμήμα στον Βρεφοκομικό Σταθμό, δεν υπερβαίνει τα 6 για τις ηλικίες από 4 μηνών μέχρι και 2 χρονών, και τα 16 για τις ηλικίες από 2 χρονών μέχρι 3 χρονών. Όσον αφορά στο Νηπιαγωγείο ο αριθμός των παιδιών που φοιτούν σε κάθε τμήμα δεν υπερβαίνει τα 25. Σε τμήματα στα οποίο φοιτούν παιδιά με μικτές ηλικίες ή παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ο αριθμός των παιδιών δεν υπερβαίνει τα 22. Το μηνιαίο τέλος ανά παιδί είναι 190 ευρώ για το Νηπιαγωγείο και 290 ευρώ για το Βρεφοκομικό Σταθμό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια Λειτουργό του Νηπιαγωγείου/Βρεφοκομικού Σταθμού: 22894136, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

[Πίσω στην αρχή]

3. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3.1. Ακαδημαϊκό Προσωπικό – Κανονισμοί 1990, 1999, 2003 και 2005

ΚΔΠ 153/90, ΚΔΠ 325/99, ΚΔΠ 559/2003, ΚΔΠ 505/2005

Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) Κανονισμοί του 1990 (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1999 και (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003, όπως δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 29 Ιουνίου, 1990, 17 Δεκεμβρίου, 1999, 11 Ιουλίου 2003 και 11 Νοεμβρίου 2005

Ο ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ

Κανονισμοί με βάση τα άρθρα 21 και 32

  Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 21 και 32 των περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 1989 μέχρι 2003, εκδίδει με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου τους ακόλουθους Κανονισμούς.

144 του 1989, 137 του 1990, 53(Ι) του 1994, 77(Ι) του 1994, 24(Ι) του 1995, 59(Ι) του 1997, 90(Ι) του 1998, 127(Ι) του 1999, 84(Ι) του 2000, 44(Ι) του 2001, 90(Ι) του 2002, 151(Ι) του 2002, 44(Ι) του2003, 199(I) του 2003

 
2. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) Κανονισμοί του 1990 μέχρι το 2005. Συνοπτικός τίτλος.
3. (1) Όλες οι θέσεις του ακαδημαϊκού προσωπικού που θα πληρωθούν από τα Εκλεκτορικά Σώματα προκηρύσσονται.

(2) Οι προκηρύξεις δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε τέσσερις τουλάχιστον εφημερίδες του εγχώριου τύπου και σε έντυπα του εξωτερικού που ορίζει η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή.

(3) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά των υποψηφίων καθορίζονται σε Κανόνες που εγκρίνει η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή.

(4) Πριν από την Εκλογή το Εκλεκτορικό Σώμα δύναται να καλέσει υποψήφιο σε συνέντευξη.

(5) Τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά μαζί με συνοδευτική επιστολή υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης των θέσεων στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(6) Τα μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, του Εκλεκτορικού Σώματος και της Γραμματείας δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για τις θέσεις που θα πληρωθούν από τα Εκλεκτορικά Σώματα.

Διαδικασία
εκλογής του
πρώτου ακαδημαϊκού
προσωπικού
4. (1) Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή ορίζει ένα μέλος του Εκλεκτορικού Σώματος ως Συντονιστή του Σώματος.

(2) Το Εκλεκτορικό Σώμα μπορεί να ζητήσει συστατικές επιστολές και από άτομα διαφορετικά από αυτά που υπέδειξε ο υποψήφιος. Οι συστατικές επιστολές είναι εμπιστευτικές και προορίζονται μόνο για το αντίστοιχο Εκλεκτορικό Σώμα και την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή.

(3) Το Εκλεκτορικό Σώμα δεν υποχρεούται να καλέσει όλους τους υποψηφίους σε προσωπική συνέντευξη.

(4) Για την εκλογή απαιτείται απαρτία του Εκλεκτορικού Σώματος. Το Σώμα βρίσκεται σε απαρτία, αν παρίστανται τόσα μέλη όσος είναι ο αμέσως μεγαλύτερος ακέραιος του μισού των μελών του Σώματος αριθμός.

(5) Υποψήφιος εκλέγεται, αν συγκεντρώσει αριθμό ψήφων μεγαλύτερο του μισού του συνολικού αριθμού των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος.

(6) Το Εκλεκτορικό Σώμα υποβάλλει στην Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή σύντομη αιτιολογημένη έκθεση, εμπιστευτικής φύσης, για κάθε εκλογή.

(7) Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να αναπέμψει την εκλογή για επανεξέταση.

Καθήκοντα και
αρμοδιότητες των
Εκλεκτορικών Σωμάτων
5. (1) Το Συμβούλιο μπορεί να διορίσει με σύμβαση διάρκειας ενός το πολύ ακαδημαϊκού έτους Επισκέπτες Καθηγητές (Επισκέπτες Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές και Επισκέπτες Επίκουρους Καθηγητές και Επισκέπτες Λέκτορες) σύμφωνα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου Εκλεκτορικού Σώματος. Το Συμβούλιο μπορεί να ανανεώσει τη σύμβαση του Επισκέπτη Καθηγητή το πολύ για ένα ακόμη χρόνο.

(2) Οι Επισκέπτες Καθηγητές απασχολούνται επί πλήρους βάσεως και για τις άδειες απουσίας τους θα ισχύει ό,τι ισχύει και για το αντίστοιχο ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου.

(3) Για την παρουσίαση σειράς διαλέξεων μεταπτυχιακού επιπέδου, το Συμβούλιο μπορεί να διορίζει με σύμβαση Επισκέπτες Καθηγητές Σύντομης Διάρκειας για δύο μέχρι τέσσερις εβδομάδες, οι όροι εργοδότησης των οποίων καθορίζονται στη σχετική σύμβαση διορισμού τους.

Επισκέπτες
Καθηγητές
6. Κανένα Τμήμα του Πανεπιστημίου δε θα δεχτεί φοιτητές χωρίς να υπάρχει ένας τουλάχιστο μόνιμος Καθηγητής ή μόνιμος Αναπληρωτής Καθηγητής.  
7. (1) Οι απολαβές των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού περιλαμβάνουν το μισθό και τυχόν άλλα ωφελήματα που καθορίζονται από το Συμβούλιο.

(2) Το Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της Συγκλήτου, μπορεί να τοποθετεί διοριζόμενο σε οποιοδήποτε σημείο της μισθολογικής κλίμακας.

(3) Στα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού χορηγείται τιμαριθμικό επίδομα που καθορίζεται στους Προϋπολογισμούς από το Συμβούλιο.

(4) Κανονική άδεια απουσίας, αναρρωτική άδεια, άδεια λοχείας, άδεια απουσίας για συμμετοχή σε συνέδρια ή συνεδρίες διεθνών οργανισμών, για διεξαγωγή επιστημονικών πειραμάτων ή ερευνών ή για άλλες επιστημονικές δραστηριότητες ρυθμίζονται με κανόνες που θεσπίζει η Σύγκλητος και εγκρίνει το Συμβούλιο.

(5) Σε κάθε μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού χορηγείται "Σαββατική Άδεια" διάρκειας ενός εξαμήνου ανά τρία δεδουλευμένα έτη, ή ενός έτους ανά έξι δεδουλευμένα έτη όπως προβλέπεται σε κανόνες που θεσπίζει η Σύγκλητος και εγκρίνει το Συμβούλιο.

(6) Άδεια απουσίας χωρίς αποδοχές διάρκειας ενός έτους χορηγείται από το Συμβούλιο, με εισήγηση της Συγκλήτου και με βάση κανόνες που εκδίδει η Σύγκλητος και εγκρίνει το Συμβούλιο, σε μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού για να εργασθούν σε άλλο πανεπιστήμιο ή για να ασχοληθούν με έρευνα.

(7) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ύστερα από εισήγηση της Συγκλήτου και με έγκριση του Συμβουλίου, μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού μπορεί να αποδεχθεί θέση ή να διατηρήσει θέση σε άλλο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, νοουμένου ότι διδάσκει αποκλειστικώς και συνεχώς καθ΄ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους στο ένα από τα δύο Πανεπιστήμια.

(8) Άδεια για απασχόληση εκτός Πανεπιστημίου μπορεί να παρέχεται από το Συμβούλιο με βάση κανόνες που εκδίδει η Σύγκλητος και εγκρίνει το Συμβούλιο και εφόσον η απασχόληση αυτή δεν είναι ασυμβίβαστη με το λειτούργημα του ακαδημαϊκού και δεν επηρεάζει τα συμφέροντα του Πανεπιστημίου.

(9) Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου, των Κανονισμών και των Κανόνων το ακαδημαϊκό προσωπικό θα εκτελεί τέτοια καθήκοντα, όπως αυτά εκάστοτε καθορίζονται από τη Σύγκλητο.

(10) Αποτελεί υποχρέωση κάθε μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού:

(ι) Να προάγει, με έρευνα και δημοσιεύσεις, τη γνώση στον τομέα της επιστήμης του, να διδάσκει φοιτητές του Πανεπιστημίου, να διεξάγει και να επιτηρεί εξετάσεις και γενικά να προάγει τους σκοπούς του Πανεπιστημίου ως κέντρου μάθησης και εκπαίδευσης,

(ιι) Να αναλαμβάνει τέτοια εκπαιδευτικά και διοικητικά καθήκοντα, όπως ήθελαν ανατεθεί σ΄αυτό από τον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος, και

(ιιι) Να παρευρίσκεται στις συνεδρίες των Συλλογικών Οργάνων του Πανεπιστημίου, στα οποία έχει εκλεγεί ή είναι ex-officio μέλος.

(11) Η ανάθεση μαθημάτων, περιόδων διδακτικής εργασίας και άλλων ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων ρυθμίζεται με βάση τις ανάγκες του Πανεπιστημίου.

(12) Η Σύγκλητος συντάσσει, μέσα στα πλαίσια των διακηρύξεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Πράξεως των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κανόνες που εγκρίνονται από το Συμβούλιο, σχετικά με τη συμπεριφορά και τη διαγωγή των μελών του Ακαδημαϊκού προσωπικού μέσα στα υποστατικά και γενικά στους χώρους του Πανεπιστημίου.

(13) Δεν μπορούν να αποτελέσουν αιτία ευμενούς ή δυσμενούς διάκρισης για οποιοδήποτε μέλος του Πανεπιστημίου προς απόκτηση οποιωνδήποτε ωφελημάτων από το Πανεπιστήμιο ή προς διεκδίκηση και κατοχή οποιουδήποτε πανεπιστημιακού αξιώματος, λόγοι φυλής, χρώματος, θρησκείας, γλώσσας, φύλου, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, γέννησης, πλούτου ή κοινωνικής τάξης. Κανένα μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού ή άλλος αξιωματούχος του Πανεπιστημίου δεν επιτρέπεται να θεωρηθεί ακατάλληλος ή ότι βρίσκεται σε μειονεκτική θέση, εξαιτίας των απόψεων που μπορεί να έχει ή να προάγει πάνω σε οποιοδήποτε θέμα.

Δικαιώματα, ωφελήματα
και Υποχρεώσεις του

 

3.2. Αμοιβές Ακαδημαϊκού Προσωπικού

Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού), για κάθε Ακαδημαϊκή Βαθμίδα υπολογίζονται ως εξής:

Λέκτορας (Α12-Α13)* €43,851.21 – €71,358.82
Επίκουρος Καθηγητής (Α13-Α14) €57,694.26 – €77,811.11
Αναπληρωτής Καθηγητής (Α14-Α15) €61,830.60 – €84,295.77
Καθηγητής (Α15-Α16) €70,106.27 – €91,128.05

 

 Οι πιο πάνω ετήσιες ακαθάριστες απολαβές έχουν υπολογιστεί με βάση την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) που βρίσκεται σε ισχύ από την 01/07/2011.

*Σημείωση:

Σύμφωνα με εγκύκλιο-επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών ημερ. 14/09/2012 με θέμα «Προϋπολογισμοί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) για το έτος 2012, Μέτρα Εξυγίανσης των Δημοσίων Οικονομικών», εφαρμόζονται σε οργανικές θέσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σε σχετική επιστολή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ημερ. 23/05/2012 η οποία έχει κοινοποιηθεί προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σημειώνεται ότι νοείται ότι η ρύθμιση (για μείωση κλιμάκων εισδοχής) τυγχάνει εφαρμογής και στην περίπτωση των Λεκτόρων.

[Πίσω στην αρχή]

3.3. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και άλλα ωφελήματα

α. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη:

Οι ακαδημαϊκοί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, δικαιούνται δωρεάν κρατική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, για τους ίδιους καθώς και για τα εξαρτώμενα από αυτούς άτομα (εφόσον τα εξαρτώμενα άτομα βρίσκονται στην Κύπρο). Για το έντυπο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τα κρατικά νοσηλευτήρια, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.ucy.ac.cy/hr/el/office-of-safety-health-and-environment/22-gr-articles/office-of-safety-health-and-environment/68-state-health-plan 

β. 13ος μισθός:

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου καταβάλλει στους ακαδημαϊκούς 13ο μισθό κατ' αναλογία, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου ο ακαδημαϊκός υποβάλει την παραίτησή του πριν την ημερομηνία λήξης του συμβολαίου του.

3.4. Συντάξεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού

Βασικές Πρόνοιες Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων

 • —Όριο ηλικίας αναγκαστικής αφυπηρέτησης καθορίζεται το 67ο έτος.
  • Καταβολή μηνιαίας σύνταξης (βάσει συγκεκριμένης φόρμουλας)
  • Καταβολή εφάπαξ ποσού (βάσει συγκεκριμένης φόρμουλας)
 • Προϋποθέσεις για πρόωρη αφυπηρέτηση μόνιμου Ακαδημαϊκού Προσωπικού:
  • Τουλάχιστον 3ετής ευδόκιμη υπηρεσία
  • Συμπλήρωση 45ου / 48ου / 50ου έτους ηλικίας ανάλογα με την ημερομηνία πρόσληψης
  • Καταβολή μηνιαίας σύνταξης με την συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας τους (βάσει συγκεκριμένης φόρμουλας)
  •  Άμεση καταβολή εφάπαξ ποσού (βάσει συγκεκριμένης φόρμουλας)
 • — Το μόνιμο Ακαδημαϊκό Προσωπικό ανάλογα με τους μήνες υπηρεσίας δικαιούται σε εφάπαξ και σε μηνιαία σύνταξη, η οποία χωρίζεται σε:
  • Σύνταξη Κοινωνικών Ασφαλίσεων (σύνταξη γήρατος) δικαιούνται:
   • o όσοι έχουν συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας τους
   • όσοι έχουν συμπληρώσει τρία (3) χρόνια από την ημέρα ασφάλισης τους μέχρι την ημέρα που συμπληρώνουν την συντάξιμη ηλικία και στην περίοδο αυτή έχουν καταβάλει εισφορές στο κατώτερο τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών
  • Σύνταξη Δημοσίου χορηγείται:
   • με την συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης (67ο έτος)
   • o σε περίπτωση οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησης (62ο έτος)

Από την 01/10/2011 και παρά τις διατάξεις οπουδήποτε οικείου νόμου ή κανονισμών, οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι, δεν εντάσσονται σε Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων ή σχέδιο συντάξεων όμοιο μ΄ αυτό, ούτε εφαρμόζονται σε σχέση με τους υπαλλήλους αυτούς οι διατάξεις οποιουδήποτε οικείου νόμου ή κανονισμών.

[Πίσω στην αρχή]

3.5 Άδειες Ακαδημαϊκού Προσωπικού

3.5.1 Κανόνες για Χορήγηση Σαββατικής Άδειας

1. Κάθε μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού δικαιούται Σαββατική Άδεια, ύστερα από έγκριση του Τμήματος διαρκείας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου ανά τρία δεδουλευμένα έτη ή ενός έτους ανά έξι δεδουλευμένα έτη σύμφωνα με τους Περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) Κανονισμούς του 1990 7(5).

2. Η αίτηση για άδεια υποβάλλεται στο Συμβούλιο του Τμήματος, συνοδευόμενη από απόλυτα τεκμηριωμένη πρόταση (συμπεριλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος), τουλάχιστον 4 (τέσσερις) μήνες πριν την έναρξη του εξαμήνου για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

3. Η άδεια χορηγείται από το Τμήμα και υποβάλλεται, μαζί με την τεκμηριωμένη πρόταση του αιτητή, για έγκριση στη Σύγκλητο μέσω της Σχολής. Οι διδακτικές ανάγκες καλύπτονται κατά Κανόνα από το υφιστάμενο προσωπικό του Τμήματος.

4. Σκοπός της Σαββατικής Άδειας είναι η διεξαγωγή έρευνας και ο εμπλουτισμός των γνώσεων του δικαιούχου με τη συμμετοχή (εμπλοκή) σε ερευνητικό ή εκπαιδευτικό έργο σε Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό φορέα ή αντίστοιχο ίδρυμα όπως μουσείο, βιβλιοθήκη κλπ του εξωτερικού ή εσωτερικού εκτός του Πανεπιστημίου Κύπρου.

5. Κατά τη διάρκεια της Σαββατικής Άδειας στο δικαιούχο καταβάλλεται κανονικά ο μισθός του.

6. Κατά τη διάρκεια της Σαββατικής Άδειας ο αδειούχος υποχρεούται να παραιτηθεί από οποιοδήποτε αξίωμα κατέχει, καθώς και από μέλος των Συλλογικών Οργάνων στα οποία έχει εκλεγεί ή/και Συγκλητικών ή άλλων Επιτροπών στις οποίες συμμετέχει εκτός και εάν με την παραίτησή του καθίσταται αδύνατη η λειτουργία Τμήματος.

7. Ο αδειούχος μετά τη λήξη της άδειάς του υποβάλλει στο Συμβούλιο του Τμήματος έκθεση σχετική με τα πεπραγμένα κατά τη διάρκεια της Σαββατικής Άδειας. Η Έκθεση Πεπραγμένων πρέπει να υποβάλλεται και στην Επιτροπή Έρευνας για ενημέρωση, μέσω του Κοσμήτορα της οικείας Σχολής.

Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους ο Πρόεδρος του Τμήματος ενημερώνει τον Κοσμήτορα κατά πόσο όσα μέλη ΔΕΠ από το Τμήμα έτυχαν Σαββατικής Άδειας έχουν τηρήσει τους σχετικούς Κανόνες.

8. Η Σαββατική Άδεια μπορεί να συσσωρευτεί μέχρι την περίοδο των δύο ετών.

9. Μετά το πέρας της Σαββατικής Άδειας, το μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού υποχρεούται να επανέλθει στα καθήκοντα του για περίοδο τουλάχιστον ενός εξαμήνου πριν την αποχώρηση από το Πανεπιστήμιο.

3.5.2 Κανόνες απουσίας Μελών Ακαδημαϊκού Προσωπικού

Τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού δύνανται να απουσιάζουν από το Πανεπιστήμιο κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους όταν συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι (κυρίως για έρευνα) υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού που πρόκειται να απουσιάσει μέχρι και μία εβδομάδα, πρέπει να έχει γραπτή έγκριση από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Αντίγραφο του σχετικού εντύπου απουσίας τηρείται στο αρχείο του Τμήματος.

2. Μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού που πρόκειται να απουσιάσει πέραν της μίας εβδομάδας και μέχρι δύο εβδομάδες, πρέπει να έχει γραπτή έγκριση από τον Πρόεδρο του Τμήματος και από τον Κοσμήτορα της οικείας Σχολής. Αντίγραφο του σχετικού εντύπου τηρείται στο αρχείο της Σχολής.

3. Μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού που πρόκειται να απουσιάσει πέραν των δύο και μέχρι τέσσερις εβδομάδες, πρέπει να έχει γραπτή έγκριση από τον Πρόεδρο του Τμήματος, από τον Κοσμήτορα της οικείας Σχολής και από τον Πρύτανη. Αντίγραφο του σχετικού εντύπου τηρείται στο αρχείο της Σχολής.

4. Μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού μπορεί να απουσιάσει πέραν των τεσσάρων εβδομάδων μόνο με έγκριση της Συγκλήτου, και σε περίπτωση που η απουσία του διαρκέσει πέραν του ενός ακαδημαϊκού έτους θα χρειάζεται και η σύμφωνος γνώμη του Συμβουλίου. Αντίγραφο του σχετικού εντύπου θα τηρείται στο αρχείο της Σχολής και στον προσωπικό του φάκελο.

5. Όσον αφορά στις Άδειες Ασθενείας Ακαδημαϊκού Προσωπικού ισχύουν οι ίδιοι Κανονισμοί που διέπουν τις άδειες ασθενείας του Διοικητικού Προσωπικού. Νοείται ότι οι πρόνοιες των Κανονισμών εφαρμόζονται μόνο εφόσον επηρεάζεται το διδακτικό έργο. Σε αυτή την περίπτωση το οικείο Τμήμα κοινοποιεί στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού τα σχετικά έντυπα για τήρηση αρχείου.

6. Άδειες για συμμετοχή σε συνέδρια ή άλλες ερευνητικές δραστηριότητες προγραμματίζονται στην αρχή του εξαμήνου από τα Τμήματα. Στο τέλος του εξαμήνου ο Πρόεδρος εκάστου Τμήματος, ετοιμάζει έκθεση για τις απουσίες του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος του και την αναπλήρωση των σχετικών μαθημάτων. Μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού δε δικαιούται να απουσιάζει από περίοδο διαλέξεων που υπερβαίνουν τις δύο εβδομάδες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

7. Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες δικαιούνται άδεια απουσίας μέχρι 20 εργασίμων ημερών κατά ημερολογιακό έτος στη διάρκεια των διακοπών. Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού συμπληρώνουν ειδικό έντυπο, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος και τον υπεύθυνο καθηγητή του προγράμματος. Οι Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες συμπληρώνουν ειδικό έντυπο, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος. Το οικείο Τμήμα κοινοποιεί στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού τα σχετικά έντυπα για την τήρηση αρχείου.

8. Για την απουσία Κοσμήτορα και Προέδρου/Αντιπροέδρου Τμήματος πρέπει να ενημερώνονται γραπτώς εκ των προτέρων οι ιεραρχικά προϊστάμενοι τους. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από άδεια των ιεραρχικά προϊσταμένων, επιτρέπεται ταυτόχρονη απουσία Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα ή Προέδρου και Αντιπροέδρου Τμήματος.

Οι πιο πάνω περιορισμοί δεν ισχύουν για την περίοδο 1ης Ιουλίου μέχρι 31ης Αυγούστου, τις διακοπές των Χριστουγέννων, του Πάσχα και των άλλων δημόσιων αργιών, εκτός του εδαφίου 7.

[Πίσω στην αρχή]

3.6. Εκλογή, Ανέλιξη & Ανανέωση Συμβάσεων Ακαδημαϊκού Προσωπικού – Κανονισμός 1996 και 2001

ΚΔΠ 36/96, ΚΔΠ 145/01

Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Εκλογή, Ανέλιξη και Ανανέωση Συμβάσεων Ακαδημαϊκού Προσωπικού) Κανονισμοί του 1996 και (Εκλογή, Ανέλιξη και Ανανέωση Συμβάσεων Ακαδημαϊκού Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001, όπως δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στις 16 Φεβρουαρίου 1996 και 06 Απριλίου 2001.

Κανονισμοί με βάση τα άρθρα 22,32 και 33

1.   Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που του δίνουν τα άρθρα 22,32 και 33 των περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 1989 έως το 2001, εκδίδει με την έγκριση του 53(I) του 1994 Υπουργικού Συμβουλίου τους πιο κάτω Κανονισμούς.144 του 1989, 137 του 1990, 53(Ι) του 1994, 77(Ι) του 1994, 24(Ι) του 1995, 59(Ι) του 1997, 90(Ι) του 1998, 127(Ι) του 1999, 84(Ι) του 2000, 44(Ι) του 2001

Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Εκλογή, Αξιολόγηση και Ανέλιξη Ακαδημαϊκού Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Εκλογή και Ανανέωση Συμβάσεων Ακαδημαϊκού Προσωπικού) Κανονισμούς του 1996 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Εκλογή, Αξιολόγηση και Ανέλιξη Ακαδημαϊκού Προσωπικού) Κανονισμοί του 1996 έως 2001.

Συνοπτικός Τίτλος

Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο (Ι): 16.2.1996

2. (1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια «Νόμος» σημαίνει τους περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμους του 1989 μέχρι 2001 και περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο νόμο που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς.  
(2) Όροι που δεν ερμηνεύονται στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν άλλως προκύπτει από το κείμενο, έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο Νόμος.
ΜΕΡΟΣ Ι - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 3. (1)  Η προκήρυξη των θέσεων του ακαδημαϊκού προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες γίνεται μόνο στις εξής περιπτώσεις:

(i) παραίτηση

(ii) αφυπηρέτηση

(iii) τερματισμό της απασχόλησης Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή

(iv) δημιουργία νέων θέσεων

H προκήρυξη θέσεων γίνεται με τις εξής προϋποθέσεις:

(i) Στην περίπτωση κένωσης θέσης στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, η προκήρυξη θέσης μπορεί να γίνει είτε στη βαθμίδα Λέκτορα και Επίκουρου Καθηγητή με απόφαση του Πανεπιστημίου, είτε στη βαθμίδα Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Υπουργείου Οικονομικών

(ii) Στην περίπτωση κένωσης θέσης στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα, η προκήρυξη θέσης θα γίνεται σε μία από τις βαθμίδες αυτές.

Προκήρυξη Θέσεων
(2) Η προκήρυξη γίνεται στο γενικό αντικείμενο του Τμήματος ή της Ερευνητικής Μονάδας με συγκεγκριμένη αναφορά στις απαιτούμενες ειδικότητες.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
4. (1) Για κάθε εκλογή στις βαθμίδες Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή η Σύγκλητος διορίζει Ειδική Επιτροπή. Διορισμός Ειδικής Επιτροπής
(2) Η Επιτροπή αποτελείται από τρεις εξωτερικούς εισηγητές του αυτού ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου που είναι καθηγητές πανεπιστημίου και προέρχονται από πανεπιστήμια δύο τουλάχιστον ξένων χωρών και δυο εσωτερικούς εισηγητές, ένας από τους οποίους ορίζεται από τη Σύγκλητο Πρόεδρος της Επιτροπής.  
(3) Η επιλογή των μελών της Επιτροπής γίνεται από κατάλογο που περιλαμβάνει τα ονόματα έξι εν ενεργεία ή τουλάχιστον ομότιμων καθηγητών από πανεπιστήμια του εξωτερικού και τα ονόματα τεσσάρων μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, τον οποίο υποβάλλει το Συμβούλιο του οικείου Τμήματος στη Σύγκλητο μέσω του Συμβουλίου της οικείας Σχολής.  
5. (1) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κοινοποιεί όλα τα αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων των υποψηφίων στα μέλη της Επιτροπή εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Διαδικασία ετοιμασίας έκθεσης από την Επιτροπή
(2) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής μέσα σε έξι εβδομάδες από την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ετοιμάζει τελικό κατάλογο των υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται τα ονόματα όσων υποψηφίων προτάθηκαν από δύο ή περισσότερα μέλη της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου.  
(3) Εντός δώδεκα εβδομάδων από την ημερομηνία λήξεως της υποβολής αιτήσεων ο Πρόεδρος της Επιτροπής καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους οι οποίοι περιλαμβάνονται στον τελικό κατάλογο.  
(4) Μέσα σε δεκαπέντε μέρες από τη συμπλήρωση των συνεντεύξεων η επιτροπή αποστέλλει στο Συμβούλιο της οικείας Σχολής αρκούντως αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη έκθεση εμπιστευτικής φύσεως.  
 6.    Η εκλογή αποφασίζεται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 22 του Νόμου:

Νοείται ότι ο Κοσμήτορας της οικείας σχολής καλεί σε συνεδρία το Εκλεκτορικό Σώμα μέσα σε τρεις εβδομάδες από την υποβολή στο Συμβούλιο της οικείας Σχολής της τεκμηριωμένης έκθεσης της Επιτροπής:

Νοείται περαιτέρω ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της τελικής εκλογής, σε κάθε υποψήφιο θα αποστέλλεται αντίγραφο του μέρους της έκθεσης της επιτροπής το οποίο αφορά τόσο τον ίδιο όσο και τον επιλεγέντα.

 Τελική Εκλογή
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΑ
7. (1) Για σκοπούς εκλογής του Επίκουρου Καθηγητή και Λέκτορα η Σύγκλητος διορίζει Ειδική Επιτροπή. Διορισμός Ειδικής Επιτροπής
  (2) Η Επιτροπή αποτελείται από δύο εξωτερικούς εισηγητές του αυτού ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου που είναι καθηγητές πανεπιστημίου από δύο ξένες χώρες και τρεις εσωτερικούς εισηγητές, ένας εκ των οποίων ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής.  
  (3) Η επιλογή των μελών της Επιτροπής γίνεται από κατάλογο που περιλαμβάνει τα ονόματα τεσσάρων καθηγητών από πανεπιστήμια του εξωτερικού και τα ονόματα έξι μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, τον οποίο υποβάλλει το Συμβούλιο του οικείου Τμήματος στη Σύγκλητο μέσω του Συμβουλίου της οικείας Σχολής.  
8.   Η διαδικασία ετοιμασίας από την Επιτροπή και η τελική εκλογή γίνονται σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών 5 και 6 των παρόντων Κανονισμών. Διαδικασία Εκλογής
ΜΕΡΟΣ IV – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
9. (1) Με τη συμπλήρωση τριών χρόνων υπηρεσίας Λέκτορα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενεργοποιείται η διαδικασία αξιολόγησής του, με την οποία αποφασίζεται η συνέχιση ή μη της απασχόλησής του ή η ανέλιξή του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Σε περίπτωση συνέχισης της απασχόλησής του και μη ανέλιξής του, ο Λέκτορας είναι υποχρεωμένος πριν τη συμπλήρωση του έκτου χρόνου υπηρεσίας του να ζητήσει την ανέλιξή του διαφορετικά η διαδικασία αξιολόγησης ενεργοποιείται από το Πανεπιστήμιο. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας για ανέλιξή του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, η απασχόλησή του τερματίζεται. Αξιολόγηση, ανέλιξη και τερματισμός απασχόλησης ακαδημαϊκού προσωπικού.
  (2) Με τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων υπηρεσίας Επίκουρου Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενεργοποιείται η διαδικασία αξιολόγησής του, με την οποία αποφασίζεται η συνέχιση ή μη της απασχόλησής του ή η ανέλιξή του στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Σε περίπτωση συνέχισης της απασχόλησής του και μη ανέλιξής του, ο Επίκουρος Καθηγητής είναι υποχρεωμένος πριν τη συμπλήρωση του έβδομου χρόνου υπηρεσίας του να ζητήσει την ανέλιξή του διαφορετικά η διαδικασία αξιολόγησης ενεργοποιείται από το Πανεπιστήμιο. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας του για ανέλιξή του στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, η απασχόλησή του τερματίζεται.  
  (3) Στην περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, δίδεται προειδοποίηση ενός έτους.  
  (4) Αναπληρωτής Καθηγητής μπορεί, μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων στη βαθμίδα αυτή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, να ζητήσει την ανέλιξή του στη βαθμίδα του Καθηγητή. Σε περίπτωση αποτυχίας ανέλιξής του στην εν λόγω βαθμίδα, μπορεί να ζητήσει εκ νέου την ανέλιξή του μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων από την προηγούμενη κρίση. Ανεξάρτητα από αποτυχία του για ανέλιξη, οι υπηρεσίες του Αναπληρωτή Καθηγητή δεν τερματίζονται.  
  (5) (α) Η διαδικασία αξιολόγησης ενεργοποιείται με τον ορισμό Ειδικής Επιτροπής και Ανεξάρτητων Κριτών.

(β) Για τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής που αξιολογεί για ανέλιξη σε θέση Επίκουρου Καθηγητή εφαρμόζονται οι διατάξεις των Κανονισμών 7 και 8, ενώ για τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής που αξιολογεί για ανέλιξη σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή εφαρμόζονται οι διατάξεις των Κανονισμών 4, 5 και 6.

(γ) Το αργότερο ένα μήνα μετά τον ορισμό της Ειδικής Επιτροπής, ο υποψήφιος υποβάλλει φάκελο αξιολόγησης.

(δ) Το περιεχόμενο του φακέλου, ο τρόπος ορισμού και η συμμετοχή των Ανεξάρτητων Κριτών στη διαδικασία καθορίζονται με Κανόνες που θεσπίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει το Συμβούλιο.

 
  (6) Η Ειδική Επιτροπή αφού λάβει τις γραπτές αξιολογήσεις των Ανεξάρτητων Κριτών, αποφασίζει αν θα καλέσει τον υποψήφιο σε ανοικτή διάλεξη και συνέντευξη, προκειμένου να τον κρίνει για ανέλιξη. Διαφορετικά, και αν πρόκειται για Λέκτορα ή Επίκουρο Καθηγητή, η Ειδική Επιτροπή αποφασίζει για τη συνέχιση ή τον τερματισμό της απασχόλησής του. Οι διαδικασίες λήψης των αποφάσεων, διεξαγωγής της ανοικτής διάλεξης και συνέντευξης, καθώς και σύνταξης της έκθεσης της Ειδικής Επιτροπής καθορίζονται με Κανόνες που θεσπίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει το Συμβούλιο.  
  (7) Ο Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής καταθέτει στον Κοσμήτορα της οικείας Σχολής την τεκμηριωμένη πρόταση της Επιτροπής, επισυνάπτοντας τις γραπτές αξιολογήσεις των ανεξάρτητων Κριτών. Ο Κοσμήτορας κοινοποιεί την έκθεση της Ειδικής Επιτροπής στον υποψήφιο. Στον υποψήφιο δεν κοινοποιούνται αξιολογήσεις Ανεξάρτητων Κριτών και συστατικές επιστολές. Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα εντός δεκαπέντε ημερών να υποβάλει γραπτώς τις παρατηρήσεις του στο Εκλεκτορικό Σώμα.  
  (8) Το Εκλεκτορικό Σώμα εξετάζει την έκθεση της Ειδικής Επιτροπής και τις τυχόν παρατηρήσεις του υποψηφίου, λαμβάνει την απόφαση και υποβάλλει τεκμηριωμένη έκθεση στη Σύγκλητο για επικύρωση. Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22(1) του Νόμου, το Εκλεκτορικό Σώμα συνεδριάζει αρχικά με σύνθεση που κρίνει τον υποψήφιο για ανέλιξη. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, συνεδριάζει με σύνθεση που αποφασίζει για τη συνέχιση ή τον τερματισμό της απασχόλησης του υποψηφίου.  
  (9) Η Σύγκλητος εξετάζει την έκθεση του Εκλεκτορικού Σώματος και διαβιβάζει την απόφασή της για επικύρωση στο Συμβούλιο.  
  (10) Η τελική απόφαση κοινοποιείται στον υποψήφιο από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, μαζί με την έκθεση του Εκλεκτορικού Σώματος.  
  (11) Η εφαρμογή των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών καθορίζεται με Κανόνες που θεσπίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει το Συμβούλιο.  
  (12) Αξιολογήσεις υποψηφίων που έγιναν πριν από την έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών δε λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή τους.  
  (13) Οι κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών ισχύουσες συμβάσεις απασχόλησης των Λεκτόρων και Επίκουρων Καθηγητών καταργούνται και η απασχόλησή τους διέπεται από τους παρόντες Κανονισμούς. Η διαδικασία αξιολόγησης με την οποία θα αποφασισθεί η συνέχιση ή μη της απασχόλησής τους ή η ανέλιξή τους ενεργοποιείται με την παρέλευση τριών και τεσσάρων χρόνων, αντίστοιχα, από την έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών:

Νοείται ότι ήδη ληφθείσες αποφάσεις Εκλεκτορικών Σωμάτων για ανανέωση ή μη συμβάσεων ισχύουν και εφαρμόζονται.

 
  (14) Οι υπηρετούντες Λέκτορες και Επίκουροι Καθηγητές, όταν συμπληρώνουν τρία και τέσσερα χρόνια, αντίστοιχα, στη βαθμίδα τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, μπορούν να ζητήσουν επίσπευση της διαδικασίας αξιολόγησης και ανέλιξής τους, όπως αυτή καθορίζεται στους παρόντες Κανονισμούς. Σε τέτοια περίπτωση, η συνέχιση της απασχόλησής τους ή μη διέπεται από τους παρόντες Κανονισμούς, ενώ μπορούν να ζητήσουν την ανέλιξή τους ακόμα μόνο μία φορά.  
ΜΕΡΟΣ V
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
 10.    Μέχρις ότου ο αριθμός των διορισθέντων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου καθηγητών καταστεί επαρκής, ώστε να τηρηθούν οι διατάξεις των παραγράφων (2) και (3) των Κανονισμών 4 και 7 και των παραγράφων (1) και (2) του Κανονισμού 9 των παρόντων Κανονισμών η Σύγκλητος δύναται να ορίσει τον Πρόεδρο και τα μέλη των Ειδικών Επιτροπών από εξωτερικούς εισηγητές.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος είναι μικρότερος των πέντε, η εκλογή γίνεται από τους πρωτοβάθμιους Καθηγητές των Τμημάτων της Σχολής. Σε περίπτωση που και πάλι ο αριθμός αυτών είναι μικρότερος των πέντε, τότε η Σύγκλητος συμπληρώνει τον αριθμό των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος με πρωτοβάθμιους Καθηγητές του Πανεπιστημίου με κριτήριο τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου.

 

[Πίσω στην αρχή]

3.7. Κανόνες Αξιολόγησης για Ανέλιξη, Συνέχιση ή Τερματισμό Απασχόλησης Ακαδημαϊκού Προσωπικού

1. Το αργότερο ένα μήνα από τον ορισμό της Ειδικής Επιτροπής, ο υποψήφιος υποβάλλει στον Πρόεδρο της Επιτροπής φάκελο αξιολόγησης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Βιογραφικό Σημείωμα

(β) Κατάλογο δημοσιεύσεων κατά κατηγορίες. Για κάθε δημοσίευση παρατίθενται πλήρως όλα τα βιβλιογραφικά στοιχεία, περιλαμβανομένων όλων των συγγραφέων με τη σειρά που εμφανίζονται στη δημοσίευση, και των σελίδων.

(γ) Περίληψη (μέχρι τέσσερις σελίδες) του ερευνητικού έργου του υποψηφίου, της τρέχουσας ερευνητικής ενασχόλησής του και των μελλοντικών του στόχων.

(δ) Έκθεση (μέχρι μία σελίδα) του διδακτικού έργου του υποψηφίου και συνοπτικά στοιχεία αξιολόγησης της διδασκαλίας του.

(ε) Έκθεση (μέχρι μία σελίδα) του διοικητικού έργου και τυχόν άλλης συνεισφοράς του υποψηφίου.

(στ) Μέχρι τρεις αντιπροσωπευτικές εργασίες, κατά προτίμηση δημοσιευμένες.

(ζ) Τα ονόματα και τις διευθύνσεις τριών καθηγητών, από τους οποίους ο υποψήφιος έχει ζητήσει την αποστολή συστατικών επιστολών.

(η) Προαιρετικά, κατάλογο αναφορών (citations) στο ερευνητικό έργο του υποψηφίου ανά δημοσίευση, καθώς και βιβλιοκρισιών.

(θ) Επαρκή τεκμηρίωση τυχόν αναφορών του υποψηφίου σε: σημαντικές επιστημονικές διακρίσεις, ερευνητικά προγράμματα ή δραστηριότητες με εσωτερική ή εξωτερική χρηματοδότηση (ρόλος υποψηφίου, ύψος χρηματοδότησης, κατάλογος συνεργατών), άρθρα και βιβλία υπό αναθεώρηση ή υπό δημοσίευση.

Η Ειδική Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο να υποβάλει τη διδακτορική του διατριβή, αν κρίνει ότι είναι αναγκαίο.

2. Ο φάκελος του υποψηφίου υποβάλλεται σε εννέα αντίτυπα, για τα πέντε μέλη της Ειδικής Επιτροπής, τους τρεις Ανεξάρτητους Κριτές (βλέπε 5) και το Αρχείο του Πανεπιστημίου.

3. Ο φάκελος κατατίθεται στην Ελληνική ή στην Τουρκική Γλώσσα, εάν το απαιτεί το γνωστικό αντικείμενο, και σε μία διεθνή γλώσσα.

4. Ο Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής κοινοποιεί στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής ολόκληρο το φάκελο του υποψηφίου εντός δύο εβδομάδων από της υποβολής του.

5. Τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής επιλέγουν τρεις Ανεξάρτητους Κριτές, Καθηγητές πανεπιστημίων από τουλάχιστον δύο διαφορετικές χώρες του εξωτερικού, ειδικούς στο γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου.

6. Ο Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής κοινοποιεί το φάκελο του υποψηφίου σε κάθε Ανεξάρτητο Κριτή ζητώντας του να υποβάλει έκθεση αξιολόγησης που θα απαντά και σε συγκεκριμένα ερωτήματα. O φάκελος δεν περιλαμβάνει τις συστατικές επιστολές των τριών καθηγητών από τους οποίους ο υποψήφιος έχει ζητήσει την αποστολή συστατικών επιστολών.

7. Οι γραπτές αξιολογήσεις των Ανεξάρτητων Κριτών υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Ειδικής Επιτροπής εντός τριών μηνών από την παραλαβή του φακέλου του υποψηφίου. Εάν κάποιος από τους Ανεξάρτητους Κριτές αδυνατεί να ανταποκριθεί σε αυτό το αίτημα, τότε η Ειδική Επιτροπή τον αντικαθιστά.

8. Η Ειδική Επιτροπή, αφού μελετήσει το φάκελο του υποψηφίου, τις γραπτές αξιολογήσεις των Ανεξάρτητων Κριτών και τις συστατικές επιστολές, αποφασίζει αν ο υποψήφιος θα κληθεί σε ανοικτή διάλεξη και συνέντευξη, προκειμένου να κριθεί για ανέλιξη. Η απόφαση λαμβάνεται κατά πλειοψηφία.

Εάν η Ειδική Επιτροπή αποφασίσει ότι στην παρούσα φάση δεν δικαιολογείται ανέλιξη του υποψηφίου, τότε σε περίπτωση Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή του οποίου η απασχόληση μπορεί να συνεχισθεί η Επιτροπή εισηγείται για τη συνέχιση ή μη της απασχόλησής του.

Νοείται ότι για αυτά τα ζητήματα τα εξωτερικά μέλη μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους και να ψηφίσουν, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία τους σε συνεδρία της Ειδικής Επιτροπής.

9. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να κρίνει τον υποψήφιο για ανέλιξη, αυτός καλείται να δώσει ανοικτή επιστημονική διάλεξη σε θέμα που καθορίζει ο ίδιος. Στη διάλεξη παρίστανται τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής. Μετά τη διάλεξη η Ειδική Επιτροπή καλεί τον υποψήφιο σε συνέντευξη.

10. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Ειδική Επιτροπή ετοιμάζει γραπτή έκθεση προς το Εκλεκτορικό Σώμα. Η έκθεση πρέπει να κάνει τεκμηριωμένη αναφορά στις εργασίες που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και στο σύνολο του ερευνητικού, διδακτικού, διοικητικού και άλλου έργου του. Στην έκθεση εξηγείται σαφώς το σκεπτικό στο οποίο στηρίζεται η εισήγηση της Επιτροπής για ανέλιξη, συνέχιση ή μη συνέχιση της απασχόλησης του υποψηφίου.

11. Η εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής, μαζί με όλες τις γραπτές αξιολογήσεις και τις συστατικές επιστολές, υποβάλλεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς στο Εκλεκτορικό Σώμα, που λαμβάνει την τελική απόφαση.

Σε περίπτωση που η σύγκληση της Ειδικής Επιτροπής γίνεται χωρίς να υπάρχουν όλες οι γραπτές αξιολογήσεις των ανεξάρτητων κριτών το θέμα θα αναπέμπεται και θα ζητείται να συνεδριάσει εκ νέου η Ειδική Επιτροπή.

[Πίσω στην αρχή]

3.8. Εγκύκλιος για την Σύγκρουση Συμφερόντων / Σύγκρουση Υποχρεώσεων

1. Γενικά

1.1 Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό που συμμετέχει στις επιχειρηματικές δραστηριότητες οφείλει στις σχέσεις του με τρίτους να διαφυλάσσει και να εξασφαλίζει τα καλώς νοούμενα συμφέροντα καθώς και την αποστολή του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Για αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων ή και υποχρεώσεων πρέπει να ακολουθούνται οι διαδικασίες που αναφέρονται στη Παράγραφο 4.

1.2 Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη πλήρης απασχόληση του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και σε φορέα εκμετάλλευσης της γνώσης.

2. Συγκρούσεις Υποχρεώσεων

Συγκρούσεις υποχρεώσεων μπορεί να προκύψουν όταν υπάρχουν συγκρουόμενες απαιτήσεις όσον αφορά στον χρόνο και την ενέργεια ενός μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού ως αποτέλεσμα εξω-πανεπιστημιακών δραστηριοτήτων και συμφερόντων τα οποία θα μπορούσαν να περιορίσουν την ικανότητα του μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του/της απέναντι στο πανεπιστήμιο.

Το Πανεπιστήμιο αναμένει ότι οι εξω-πανεπιστημιακές δραστηριότητες και ενδιαφέροντα μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού δε θα παρακωλύουν τις κύριες υποχρεώσεις τους, στις οποίες συγκαταλέγονται η διδασκαλία, η έρευνα, η διοικητική δραστηριότητα, η παραγωγή δημιουργικού έργου ή άλλου είδους υποχρεώσεις προς το Πανεπιστήμιο.

Ο καθορισμός συγκεκριμένων καθολικών κριτηρίων για τον ορισμό του σωστού καταμερισμού εργασίας δεν είναι εφικτός, αλλά η πείρα διδάσκει ότι τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού με πλήρη απασχόληση αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διεκπεραίωση των κύριων υποχρεώσεών τους όταν αφιερώνουν περισσότερο από το αντίστοιχο μιας εργάσιμης ημέρας σε εξω-πανεπιστημιακές δραστηριότητες, όπως η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ή δραστηριότητες που απαιτούν την παροχή ουσιαστικών διοικητικών υπηρεσιών προς εξω-πανεπιστημιακό οργανισμό.

Η συμμετοχή σε τέτοιας φύσεως δραστηριότητες θα πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση της ακαδημαϊκής ιδιότητας του μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού και την ενίσχυση της δημόσιας αναγνώρισης και κύρους του Πανεπιστημίου.

Ορισμένες δραστηριότητες στον τομέα της δημόσιας υπηρεσίας συνεισφέρουν στη δημόσια αναγνώριση και ενίσχυση του κύρους του Πανεπιστημίου Κύπρου ως εξέχοντος και δημιουργικού ιδρύματος. Σε περιπτώσεις οι οποίες προνοούν εκτεταμένη υπηρεσία στο δημόσιο τομέα εκ μέρους του μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού (π.χ. διδακτική θέση, συμμετοχή σε επιτροπές Κυβερνητικής πολιτικής, υπηρεσία σε επαγγελματική οργάνωση, διεκδίκηση δημόσιου αξιώματος κλπ.), οι πρόεδροι των τμημάτων και οι κοσμήτορες πρέπει να ενημερώνονται ώστε να γίνονται κατάλληλες διευθετήσεις.

Μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού τα οποία λαμβάνουν πλήρη χορηγία και οικονομική ενίσχυση μέσω συμβολαίου κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς, συμπεριλαμβανομένου του καλοκαιριού, θεωρείται αποδεκτό αυτή να είναι το αντίστοιχο της μιας ημέρας εβδομαδιαίως για εξω-πανεπιστημιακή δραστηριότητα, εκτός εάν αυτό απαγορεύεται από τους όρους της συμφωνίας με τον χορηγό.

Εάν προκύψουν ερωτήματα σχετικά με το τι επιτρέπεται από τη συγκεκριμένη χορηγία ή συμβόλαιο, διευκρινήσεις μπορούν να ληφθούν μετά από συνεννόηση με τον Διευθυντή Διοίκησης.

Μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού τα οποία δε μπορούν να αντεπεξέλθουν ικανοποιητικά στις υποχρεώσεις τους προς το Πανεπιστήμιο λόγω των εξω-πανεπιστημιακών τους δραστηριοτήτων μπορούν να συζητήσουν το ενδεχόμενο άδειας άνευ απολαβών. Σε ορισμένες επιστήμες όπου ενδείκνυται, όπως π.χ. την αρχιτεκτονική, την ιατρική, και σε περιπτώσεις που υπάρχει τεκμηριωμένη ανάγκη, μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού μπορούν επίσης να συζητήσουν το ενδεχόμενο μερικής απασχόλησης.

[Πίσω στην αρχή]

3. Συγκρούσεις συμφερόντων

3.1. Γενικά

Συγκρούσεις συμφερόντων μπορεί να προκύψουν όταν τα προσωπικά συμφέροντα μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού παρακωλύουν τις υποχρεώσεις του/της προς το Πανεπιστήμιο. Οι καθοριστικοί παράγοντες προς αποφυγήν ηθικών και νομικών συγκρούσεων συμφερόντων είναι η προσωπική υπευθυνότητα και ακεραιότητα. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναμένει όπως όλα τα μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού διεξάγουν τις εξω-πανεπιστημιακές τους δραστηριότητες με τρόπο ο οποίος να δίνει μια θετική εικόνα τόσο του μέλους σαν άτομο και της ιδιότητάς του όσο και του Πανεπιστημίου.

Ο καθορισμός προτύπων πρακτικής και επιτέλεσης εργασίας σε σχέση με πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων πρέπει να γίνεται στο οικείο επίπεδο με την καθοδήγηση των Κοσμητόρων, σε συνεννόηση με τους Προέδρους των Τμημάτων και την έγκριση του Αντιπρύτανη. Το κύριο μέσο κοινοποίησης και διαχείρισης εξω-πανεπιστημιακών δραστηριοτήτων περιλαμβάνει το διάλογο μεταξύ του ακαδημαϊκού προσωπικού και του οικείου Κοσμήτορα.

Η επίλυση των προβλημάτων επιτυγχάνεται καλύτερα στο επίπεδο Σχολής όπου υπάρχει μέγιστη γνώση του πεδίου έρευνας, ακαδημαϊκής δραστηριότητας ή άλλου είδους δημιουργικής εργασίας και όπου τα πρότυπα επιτέλεσης εργασίας και αξιολόγησης γίνονται κατανοητά. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να απαμβλυνθούν διαφορές στα επίπεδα των οικείων προτύπων.

3.2. Ορισμοί

Ο όρος εξωτερική οντότητα αναφέρεται σε κάθε οργανισμό, συνεργασία, κυριότητα ή οποιαδήποτε άλλη οργανωμένη νομική οντότητα εκτός Πανεπιστημίου. Για μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού στον τομέα της αρχιτεκτονικής, αυτό δεν συμπεριλαμβάνει πελάτες στους οποίους παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες.

Ως σημαντικό συμφέρον ορίζεται η λήψη ή η αναμονή αγαθού που έχει οικονομική αξία, συμπεριλαμβανομένου μισθού ή άλλου είδους πληρωμής για προσφερόμενες υπηρεσίες οι οποίες υπερβαίνουν ποσοστό ενός τρίτου του ετήσιου μισθού του, από το μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού ή μέλη της στενής του οικογένειας και συμπεριλαμβάνει μερίσματα που κατέχουν οι ίδιοι ή μέλη της στενής τους οικογένειας τα οποία υπερβαίνουν το ένα τρίτο του ετήσιου μισθού του ή 10% ιδιοκτησίας (ownership interest). (Αυτό αφορά μόνο σε μερίσματα που υπάγεται απευθείας στον έλεγχό τους και όχι σε αυτά που διαχειρίζεται τρίτο μέρος π.χ. αμοιβαία κεφάλαια).

Ο όρος στενός συγγενής αναφέρεται στον/στην σύζυγο και στα εξαρτώμενα τέκνα.

Ο όρος χρήση της υποδομής του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν περιλαμβάνει τη μη συχνή και περιστασιακή χρήση ούτε περιλαμβάνει υπηρεσίες για τις οποίες τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού αποζημιώνουν το Πανεπιστήμιο.

Είναι αδύνατο να απαριθμηθούν όλες οι περιπτώσεις στις οποίες μπορούν να παρουσιαστούν συγκρούσεις συμφερόντων. Ο ακόλουθος κατάλογος είναι ενδεικτικός τέτοιων περιπτώσεων:

Α. Η ύπαρξη σημαντικού συμφέροντος σε εξωτερική οντότητα η οποία χορηγεί τη διδασκαλία ή τις ερευνητικές δραστηριότητες για τις οποίες μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού είναι υπεύθυνο. Υπάρχει πιθανή σύγκρουση συμφέροντος όταν ο κύριος ερευνητής λαμβάνει σημαντικό μέρος του ετήσιου μισθού του ανά έτος ή έχει σημαντικό μέρισμα σε ιδιωτική εταιρεία. Ενδεικτικά, σημαντικό μέρος του ετήσιου μισθού μπορεί να θεωρηθεί το ένα τρίτο, και μέρισμα σε ιδιωτική εταιρεία μεγαλύτερο του 10%.

Β. Διαχείριση της αγοράς εξοπλισμού, εργαλείων, υλικών, υπηρεσιών ή άλλου είδους αγαθών από εξωτερική οντότητα στην οποία μέλος της στενής οικογενείας έχει σημαντικό ή καθοριστικό συμφέρον, χωρίς κήρυξη προσφορών.

Γ. Καθοδήγηση επιχορηγημένης έρευνας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου προς όφελος εξωτερικής οντότητας η οποία δεν έχει υποστηρίξει την έρευνα αυτή.

Δ. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς κυβερνητική υπηρεσία σε θέμα το οποίο θα μπορούσε να ωφελήσει εξωτερική οντότητα στην οποία οι ίδιοι έχουν σημαντικό συμφέρον.

Ε. Μετάδοση σε εξωτερική οντότητα προϊόντων, πορισμάτων, υλικών, αρχείων ή πληροφοριών επιχορηγημένης έρευνας στα οποία δεν έχει πρόσβαση το ευρύτερο κοινό. (Αυτό δεν αποκλείει ενδεδειγμένη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί τη βάσει αποτελεσμάτων επιχορηγημένης έρευνας κατά την οποία δεν υπάρχουν σχέσεις που συγκρούονται).

ΣΤ. Χρήση για προσωπικό όφελος (ή άλλους μη εγκεκριμένους σκοπούς) προνομιακής πληροφόρησης που αποκτήθηκε σε σχέση με επιχορηγημένη έρευνα ή άλλες πανεπιστημιακές δραστηριότητες.

Ζ. Αποδοχή δωρεών ή ειδικών εκδουλεύσεων από εξωτερική οντότητα με την οποία το Πανεπιστήμιο έχει (ή πρόκειται να έχει) δοσοληψίες π.χ. όπως καθορίζεται στο (Β) πιο πάνω.

Η. Αποδοχή επιχορήγησης έρευνας που αναλαμβάνεται για την επαλήθευση προκαθορισμένων ερευνητικών πορισμάτων.

Θ. Ταυτόχρονη συμμετοχή σε δραστηριότητες εξωτερικών οντοτήτων και σε ενδοπανεπιστημιακές δραστηριότητες οι οποίες συναγωνίζονται άμεσα για την εξασφάλιση κρατικών και/ή ιδιωτικών πόρων.

Ι. Λήψη ακαδημαϊκής ή διοικητικής απόφασης που θα μπορούσε να αποβεί σε προσωπικό τους όφελος.

Κ. Ταυτόχρονη λήψη εξωτερικής και πανεπιστημιακής οικονομικής αποζημίωσης για τις ίδιες υπηρεσίες ή δραστηριότητες.

Λ. Εμπλοκή φοιτητών, με τους οποίους έχουν σχέσεις επιτηρητή ή ακαδημαϊκού συμβούλου στο Πανεπιστήμιο, στις εξωτερικές τους δραστηριότητες χωρίς σαφές εκπαιδευτικό όφελος για τους φοιτητές.

[Πίσω στην αρχή]

4. Κοινοποίηση

Το Πανεπιστήμιο απαιτεί την ετήσια κοινοποίηση εξω-πανεπιστημιακών δραστηριοτήτων εκ μέρους των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού στην ετήσια έκθεση τους προς τον οικείο Κοσμήτορα.

Το Πανεπιστήμιο επίσης απαιτεί εκ μέρους όλων των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού την ετήσια κοινοποίηση στον οικείο Κοσμήτορα καταστάσεων, πιθανών ή πραγματικών, που μπορεί να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων .

Στην Ετήσια Έκθεση τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού πρέπει να κάνουν ανασκόπηση των εξωτερικών τους δραστηριοτήτων. Αν η ανασκόπηση αυτή υποδεικνύει την πιθανότητα πραγματικής σύγκρουσης συμφερόντων ή την εμφάνιση τέτοιας (βλ. Α-Ι πιο πάνω), τότε πρέπει να παρουσιασθεί σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων αυτών στον οικείο Κοσμήτορα για έλεγχο.

Μετά την ανασκόπηση, οι εκθέσεις θα τοποθετούνται στο φάκελο του μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού στην κοσμητεία.

Εάν υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στις εξωτερικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του έτους, αναμένεται από τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού να τις αναφέρουν έγκαιρα.

Εάν πιθανές ή πραγματικές συγκρούσεις συμφερόντων δεν μπορούν να επιλυθούν από τον Κοσμήτορα η υπόθεση παραπέμπεται στον Αντιπρύτανη για εξέταση. Εάν κριθεί αναγκαίο, ο Αντιπρύτανης μπορεί να προχωρήσει στη σύσταση επιτροπής για να βοηθήσει στην εξέταση. Υπάρχει δυνατότητα έφεσης στη Σύγκλητο για αποφάσεις που λαμβάνονται από τον Αντιπρύτανη.

Ετήσια κοινοποίηση από τους Κοσμήτορες, τον Αντιπρύτανη και τον Πρύτανη θα υποβάλλονται στο Συμβούλιο μέσω του Διευθυντή Διοίκησης.

Η κοινοποίηση έχει σκοπό να εστιάσει την προσοχή σε πιθανές περιπτώσεις συγκρούσεων συμφερόντων και πάνω από όλα να προσφέρει ένα κατάλληλο μηχανισμό εξασφάλισης εκ των προτέρων έγκρισης για συμμετοχή σε εξωτερικές δραστηριότητες. Η έγκριση δίδεται κατόπιν εξέτασης πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων από διοικητικό λειτουργό ο οποίος δεν θα επωφεληθεί με οιονδήποτε τρόπο από τις αποφάσεις που θα ληφθούν.

Μια τέτοια ρητή εκ των προτέρων έγκριση αποσκοπεί στην παροχή μεγίστου βαθμού προστασίας τόσο στο μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού όσο και στο Πανεπιστήμιο.

Επιπρόσθετα, το μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού με εξουσιοδότηση υπογραφής για διαχείριση εξωτερικών και εσωτερικών κονδυλίων πρέπει να χρησιμοποιεί την κρίση του/της ούτως ώστε να αποφευχθούν πιθανές καταστάσεις που θα εμπεριέχουν τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με την αγορά προμηθειών, υπηρεσιών και εξοπλισμού.

5. Αποκλειστικές πληροφορίες

Σε περιπτώσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ή επιχορηγημένης έρευνας οι ερευνητές πιθανόν να έχουν πρόσβαση σε αποκλειστικές/εμπιστευτικές πληροφορίες.

Μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού τα οποία εκτίθενται σε τέτοιου είδους πληροφορίες πρέπει να διασφαλίσουν ότι τέτοιου είδους πληροφορίες δε θα αποκαλυφθούν. Τα άτομα και όχι το Πανεπιστήμιο φέρουν την ευθύνη διεκπεραίωσης συμφωνιών που δεν πρέπει να κοινοποιούνται σύμφωνα με απαίτηση του χορηγού.

Είναι επίσης αναγκαίο αποκλειστικές σχέσεις μεταξύ διαφόρων οργανισμών με τους οποίους συνεργάζονται τα μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού να διέπονται από πλήρη εχεμύθεια.

[Πίσω στην αρχή]

6. Χρήση Διευκολύνσεων

Μόνο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει χρήση του εξοπλισμού και των διευκολύνσεων του Πανεπιστημίου (εκτός της Βιβλιοθήκης) για υπηρεσίες προς εξωτερικές οντότητες συμπεριλαμβανομένων οργανισμών που ελέγχονται από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού και τούτο μόνον κατόπιν ρητής γραπτής έγκρισης από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος και του/της Κοσμήτορα. Χρήση προσωπικών υπολογιστών που αποτελούν περιουσία του Πανεπιστημίου και χρησιμοποιούνται στο σπίτι, κατόπιν έγκρισης, μπορεί να γίνει χωρίς άλλη έγκριση.

7. Χρήση ονόματος

Η απλή αναγνώριση του Πανεπιστημίου Κύπρου ως εργοδότη ενός μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού θεωρείται ως η δέουσα.

Αντιθέτως το όνομα του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για σκοπούς διαφήμισης ή προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών από οποιοδήποτε άτομο ή οργανισμό. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να ζητείται η γνώμη του Αντιπρύτανη όσον αφορά στη χρήση του ονόματος του Πανεπιστημίου Κύπρου.

3.9. Κώδικας δεοντολογίας - Σύσταση Ειδικών Επιτροπών για Ανελίξεις και Εκλογές Ακαδημαϊκού Προσωπικού

1. Δήλωση Αξιών:

Η συγκρότηση των Ειδικών Επιτροπών για την εκλογή ή ανέλιξη μελών Ακαδημαϊκού Προσωπικού πρέπει να αποσκοπεί στην άσκηση αμερόληπτης ακαδημαϊκής κρίσης των μελών της. Για όλα τα Εσωτερικά και Εξωτερικά μέλη των Επιτροπών πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη ότι ασκούν την κρίση τους με αμιγώς ακαδημαϊκά κριτήρια, αμερόληπτα και ακέραια. Προς τούτο είναι εξόχως σημαντικό να αποφεύγεται οποιαδήποτε Σύγκρουση Συμφέροντος στα μέλη.

Σύγκρουση Συμφέροντος προκύπτει εμφανώς σε περίπτωση συγγενικών σχέσεων, όπως ορίζει ο Νόμος. Επιπλέον, όταν σχέσεις διαπροσωπικές, επαγγελματικές ή επιστημονικές είναι τέτοιες που ενδέχεται να υποσκάψουν την ευθυκρισία του Μέλους, τότε είναι πάλι δυνατόν να προκύπτει Σύγκρουση Συμφερόντων.

Η Σύγκλητος πρέπει να έχει υπόψη της οτιδήποτε ενδέχεται να αφορά πιθανή Σύγκρουση Συμφέροντος σε κάθε εξεταζόμενη περίπτωση προκειμένου να αποφαίνεται κατά τη διακριτική σας ευχέρεια. Οι σχετικές προς τούτο πληροφορίες καταχωρούνται σε κατάλληλα Έντυπα*∙ με τα Έντυπα ενώπιόν της, η Σύγκλητος ασκεί την κρίση της για να καταρτίσει τις Ειδικές Επιτροπές με γνώμονα τη Δήλωση Αξιών

2. Διαδικασία και Έλεγχος:

Οι Πρόεδροι των Τμημάτων συμπληρώνουν κατάλληλα το Έντυπο Σύστασης Ειδικής Επιτροπής για Εκλογή ή το Έντυπο Σύστασης Ειδικής Επιτροπής για Ανέλιξη, τα οποία υποβάλλονται στη Σύγκλητο. Με τη συγκρότηση κάθε Ειδικής Επιτροπής, ο Πρόεδρός της μεριμνά για την κατάλληλη συμπλήρωση του Εντύπου Αναφοράς Σύγκρουσης Συμφέροντος από κάθε Μέλος της. Τα υπογεγραμμένα Έντυπα επισυνάπτονται στην Έκθεση της Ειδικής Επιτροπής.

*Τα έντυπα επισυνάπτονται ως Παράρτημα I

[Πίσω στην αρχή]

3.10. Θέματα Ασφάλειας και Υγείας

Με βάση τις διατάξεις του Νόμου, οι εργοδότες οφείλουν να συνάψουν και να διατηρούν σε ισχύ, ασφαλιστική κάλυψη της νομικής τους ευθύνης για τυχόν ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια που μπορεί να υποστούν εργοδοτούμενοί τους κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους.

Ο όρος "ατύχημα" περιλαμβάνει σωματική βλάβη ή θάνατο και, για να εγερθεί νομική ευθύνη εναντίον του, θα πρέπει ο εργοδότης να θεωρηθεί ένοχος αμέλειας ή να έχει παραβεί το καθήκον που του επιβάλλει η Νομοθεσία.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει συνάψει συμβόλαιο με την AIG Europe Limited από την 01/10/2014 – 30/09/2015.

4. ΕΡΕΥΝΑ

4.1. Εγκύκλιος αναφορικά με την Εναρκτήρια Χρηματοδότηση

1. Νέα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού μπορούν να υποβάλουν, μέσω του Κοσμήτορα της Σχολής τους, αιτήματα προς την Επιτροπή Έρευνας για εναρκτήρια χρηματοδότηση εντός των πρώτων τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σκοπός της εναρκτήριας χρηματοδότησης είναι η υποστήριξη σε ερευνητική υποδομή έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την προσέλκυση εξωτερικής χρηματοδότησης.

2. Το συνολικό αιτούμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις £50,000 (€85.430) και μπορεί να δαπανηθεί σε περίοδο δύο ημερολογιακών ετών.

3. Στις επιλέξιμες δαπάνες για εναρκτήρια χρηματοδότηση δεν περιλαμβάνονται έξοδα για επιστημονικές αποστολές (συμμετοχή σε συνέδρια, επισκέψεις συνεργατών, κλπ). Τέτοια έξοδα καλύπτονται πρωτίστως από τα ποσά των Ερευνητικών Δραστηριοτήτων, τα οποία είναι αυξημένα για μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τρία χρόνια εργοδότησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

4. Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν πρωτίστως εξοπλισμό υποδομής και εξοπλισμό ερευνητικών εργαστηρίων καθώς και άλλες άμεσες λειτουργικές δαπάνες, όπως είναι η πρόσληψη προσωπικού σε σχέση με την αξιοποίηση του εξοπλισμού αυτού, με απώτερο στόχο τη διεκδίκηση εξωτερικής χρηματοδότησης. Άλλες άμεσες ανάγκες, μπορούν επίσης να εξετασθούν από την Επιτροπή Έρευνας.

5. Για την υποβολή αιτήματος για εναρκτήρια χρηματοδότηση θα πρέπει να συμπληρώνεται το σχετικό έντυπο. Η Επιτροπή Έρευνας εξετάζει το κάθε αίτημα και αποφασίζει κατά περίπτωση. Προτεραιότητα θα δίνεται σε άτομα που δεν έτυχαν οποιασδήποτε άλλης εσωτερικής χρηματοδότησης, εξαιρουμένης της χρηματοδότησης για Ερευνητικές Δραστηριότητες.

6. Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται όλες οι χρηματοδοτήσεις (εσωτερικές και εξωτερικές) που εξασφαλίστηκαν από τον αιτητή από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στις εσωτερικές χρηματοδοτήσεις περιλαμβάνονται και τυχόν ποσά που κατανεμήθηκαν στον αιτητή μέσω των κονδυλίων του Τμήματός του. Θα πρέπει να γίνεται επίσης αναφορά στον τρόπο αξιοποίησης της εναρκτήριας χρηματοδότησης σε συσχετισμό με το στόχο για την προσέλκυση εξωτερικής χρηματοδότησης.

7. Άτομα που θα τύχουν εναρκτήριας χρηματοδότησης θα πρέπει να υποβάλουν στην Επιτροπή Έρευνας, έκθεση πεπραγμένων σε σχέση με την αξιοποίηση του κονδυλίου που τους δόθηκε, όχι αργότερα των δύο ημερολογιακών ετών από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησής τους.

8. Μεταβατική Διάταξη:

Αίτημα για εναρκτήρια χρηματοδότηση δικαιούνται να υποβάλουν μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού που έχουν αναλάβει καθήκοντα από την 1η Ιανουαρίου 2003 και μετά, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έγκρισης των κανόνων αυτών από το Συμβούλιο (ημερομηνία κατά την οποία τίθονται σε εφαρμογή οι παρόντες Κανόνες), εάν έχουν ήδη συμπληρώσει τέσσερις μήνες απασχόλησης στο Πανεπιστήμιο ή ο χρόνος που απομένει για να συμπληρώσουν τέσσερις μήνες είναι λιγότερος του ενός μηνός. Διαφορετικά το αίτημα μπορεί να υποβληθεί εντός της περιόδου μέχρι να συμπληρωθούν τέσσερις μήνες εργοδότησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

[Πίσω στην αρχή]

4.2. Εγκύκλιος αναφορικά με την Έρευνα και Ερευνητικά Προγράμματα

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Η έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου διεξάγεται στα Τμήματα ή μεταξύ δύο ή και περισσότερων Τμημάτων, με την ευθύνη ενός ή περισσότερων μελών του Ακαδημαϊκού Προσωπικού. Επίσης διεξάγεται στις Ερευνητικές Μονάδες του Πανεπιστημίου με την ευθύνη των Διευθυντών τους.

1.2 Η έρευνα συντονίζεται από την Επιτροπή Έρευνας η οποία είναι υπόλογος στη Σύγκλητο. Στην Επιτροπή Έρευνας συμμετέχουν δύο αντιπρόσωποι από κάθε Σχολή, που ορίζονται από το Συμβούλιο της Σχολής και δεν είναι απαραίτητα Συγκλητικοί. Της Επιτροπής προεδρεύει ο Αντιπρύτανης. Γραμματέας της Επιτροπής είναι ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Έρευνας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων. Η θητεία των μελών είναι διετής.

1.3 Τα Ερευνητικά Προγράμματα (ΕΠ) του Πανεπιστημίου μπορούν να χρηματοδοτούνται:

(α) Από την κρατική χορηγία όπως προνοείται από τον Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου

(β) Από εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης.

1.4 Τα ερευνητικά κονδύλια αναλύονται στον προϋπολογισμό κάθε Προγράμματος και μπορούν να καλύπτουν τα εξής:

(α) Μισθούς Μεταπτυχιακών Συνεργατών ή άλλου προσωπικού που προσλαμβάνονται μόνο για τη διάρκεια του προγράμματος

(β) Αμοιβές Ερευνητικού Υπεύθυνου και Ερευνητικών Συνεργατών

(γ) Εξοπλισμό πάσης φύσεως, μηχανογραφικός βιβλία, φωτοτυπίες κ.τ.λ.

(δ) Τεχνική υποστήριξη και μίσθωση υπηρεσιών

(ε) Κάλυψη τρεχόντων εξόδων έρευνας

(στ) Οδοιπορικά, έξοδα φιλοξενίας και παραστάσεως

(ζ) Εκδόσεις

(η) Άλλα συναφή έξοδα μετά από έγκριση της Επιτροπής Έρευνας.

Νοείται ότι ο εξοπλισμός που εξασφαλίζεται στα πλαίσια ΕΠ καταχωρείται σε σχετικό μητρώο περιουσιακών στοιχείων. Ο υπεύθυνος δεσμεύεται από τις πρόνοιες των σχετικών συμβολαίων και προϋπολογισμών. Για τυχόν αποκλίσεις πρέπει να εξασφαλίζεται η σύμφωνη γνώμη του χρηματοδότη και η έγκριση της Επιτροπής Έρευνας.

Ο υπεύθυνος του Προγράμματος έχει την ευθύνη του συντονισμού και της διαχείρισής του. Σε περίπτωση κακοδιαχείρισης την ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος.

1.5 Όλες οι προκηρύξεις, ανακοινώσεις και πληροφορίες για εθνικά και διεθνή ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα γνωστοποιούνται με ευθύνη της Υπηρεσίας Εξωτερικών Σχέσεων και Προγραμμάτων σε όλα τα Τμήματα, τις Ερευνητικές Μονάδες και τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου για να λάβουν γνώση όλα τα μέλη του Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.

1.6 Τα πλήρη αναλυτικά στοιχεία των προκηρύξεων αρχειοθετούνται από την ως άνω Υπηρεσία και τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά περίπτωση.

2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

2.1 Ερευνητικά Προγράμματα για χρηματοδότηση από τον Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου υποβάλλονται στην Επιτροπή Έρευνας από τα Τμήματα ή μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού μετά από σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής Έρευνας. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από (α) τεκμηριωμένες προτάσεις, (β) αναλυτικό προϋπολογισμό και (γ) χρονοδιάγραμμα υλοποίησης το οποίο να μην υπερβαίνει την περίοδο των τριών χρόνων.

2.2 Η Επιτροπή Έρευνας αξιολογεί τα προτεινόμενα προγράμματα χρησιμοποιώντας αυστηρώς επιστημονικά κριτήρια. Για τη διαμόρφωση έγκυρης γνώμης η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει την άποψη ειδικών είτε από το ίδιο το Πανεπιστήμιο, είτε από άλλα ιδρύματα. Οι εισηγήσεις της Επιτροπής Έρευνας υποβάλλονται στη Σύγκλητο για έγκριση. Η οικονομική διαχείριση ασκείται σε συνεργασία με το Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών.

2.3 Πριν από τη λήξη του Οικονομικού Έτους οι υπεύθυνοι των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων υποβάλλουν επιστημονικό και οικονομικό απολογισμό στην Επιτροπή Έρευνας μαζί με τυχόν διαφοροποιημένες ανάγκες του προγράμματος για το επόμενο έτος.

[Πίσω στην αρχή]

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

3.1 Η γενική πολιτική του Πανεπιστημίου σε θέματα ερευνητικών προγραμμάτων με εξωτερική χρηματοδότηση, καθορίζεται από τη Σύγκλητο με εισήγηση της Επιτροπής Έρευνας.

Ερευνητές που εμπλέκονται σε εξωτερικά ερευνητικά προγράμματα μπορούν να λαμβάνουν από τους εξωτερικούς χρηματοδότες τους συνολική αμοιβή όπως καθορίζεται στο άρθρο 4.8: Κανόνες για παροχή υπηρεσιών, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, και συμμετοχή σε φορείς εκμετάλλευσης της γνώσης. Η ανταμοιβή των ερευνητών μπορεί να προέρχεται και από την διαχειριστική χρέωση, εφόσον ο χρηματοδότης επιτρέπει διαχειριστική χρέωση μεγαλύτερη από αυτή που απαιτεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

3.2 Ποσοστό του εγκεκριμένου συνόλου του προϋπολογισμού κάθε εξωτερικού ερευνητικού προγράμματος το οποίο καθορίζεται από το χρηματοδότη μπορεί να χρεωθεί από το Πανεπιστήμιο ως «Διαχειριστική Χρέωση». Μέρος αυτού του ποσοστού παρακρατείται από το Πανεπιστήμιο για διαχειριστικά έξοδα.

Το συγκεκριμένο ύψος του παρακρατούμενου ποσοστού για διαχειριστικά έξοδα προσδιορίζεται κατά περίπτωση ως ακολούθως:

Επί των εμβασμάτων μέχρι ποσού συνολικής χρηματοδότησης £5000 καμία παρακράτηση

Επί των εμβασμάτων από ποσό συνολικής χρηματοδότησης £5001 μέχρι £40000 ποσοστό 10%

Επί των εμβασμάτων για ποσά συνολικής χρηματοδότησης άνω των £40000 ποσοστό 15%

Τυχόν υπόλοιπο της εγκεκριμένης Διαχειριστικής Χρέωσης από το Εξωτερικό Ερευνητικό Πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Υπεύθυνο του Ερευνητικού Προγράμματος για κάλυψη οποιασδήποτε επιλεγμένης δαπάνης π.χ. μισθοδοσία, αναλώσιμα, εξοπλισμός κλπ. προς όφελος των ερευνητικών του δραστηριοτήτων.

Ο Υπεύθυνος του Προγράμματος έχει την ευθύνη της ποσοστιαίας κατανομής του ποσού αυτού σε τυχόν Συνεργάτες. Σε περίπτωση ασυμφωνίας θα πρέπει να υπάρχει γραπτή συμφωνία μεταξύ του Υπεύθυνου και των Συνεργατών, η οποία θα φέρει την πιστοποίηση του Προέδρου της Επιτροπής Έρευνας.

Η υποχρέωση παρακράτησης «Διαχειριστικής Χρέωσης» δεν ισχύει σε περιπτώσεις που προβλέπεται απαγορευτική συμβατική ρύθμιση εκ μέρους του χρηματοδότη.

Διευκρινίζεται επίσης ότι μη ερευνητικά προγράμματα (π.χ. διδακτικά προγράμματα ή προγράμματα διάχυσης πληροφοριών) δεν υπόκεινται στις πρόνοιες της παραγράφου αυτής, για αποκοπή διαχειριστικών εξόδων.

Το 50% του ποσού της "Διαχειριστικής Χρέωσης" κατατίθεται στο Ειδικό Ταμείο Ανάπτυξης της Πανεπιστημιακής Έρευνας το οποίο διαχειρίζεται η Σύγκλητος βάσει εισηγήσεων της Επιτροπής Έρευνας, κατά κύριο λόγο:

(α) για την ανάπτυξη-ενθάρρυνση νέων ερευνητικών σχεδιασμών (λ.χ. για τη χρηματοδότηση ταξιδιών στο εξωτερικό ή τη μετάκληση επιστημόνων για προγραμματισμό-συντονισμό ερευνητικών συνεργασιών, για προκαταρκτικές έρευνες που μπορεί να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για εξωτερική χρηματοδότηση)

(β) για υποστήριξη ερευνών σε επιστήμες ή γνωστικούς τομείς που δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν εξωτερική χρηματοδότηση.

Το 30% του ποσού της "Διαχειριστικής Χρέωσης" διατίθεται για ανάπτυξη της υποδομής έρευνας στο Πανεπιστήμιο και το υπόλοιπο 20% πιστώνεται στο οικείο Τμήμα και διατίθεται με ευθύνη του Συμβουλίου του Τμήματος. Τα πιο πάνω ποσά χρεώνονται σε σχετικά κονδύλια εσόδων.

3.3 Προτάσεις για υποβολή ερευνητικών προγραμμάτων συμπληρώνονται κατά περίπτωση με ευθύνη των ενδιαφερομένων και υποβάλλονται στο Γραμματέα της Επιτροπής Έρευνας για έγκριση και προσυπογραφή από τον Αντιπρύτανη ως εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου.

3.4 Ο Αντιπρύτανης έχει τη διακριτική ευχέρεια να συμβουλεύεται κατά περίπτωση την Επιτροπή Έρευνας ή τα εμπλεκόμενα Τμήματα για να εκτιμήσει τυχόν συνακόλουθες οικονομικές ή λειτουργικές για το Πανεπιστήμιο επιπτώσεις.

3.5 Μετά τη σχετική έγκριση από τον Αντιπρύτανη, η Υπηρεσία ενημερώνει σχετικά τον υπεύθυνο του προγράμματος.

3.6 Μετά την υπογραφή των συμβολαίων από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ανοίγεται από την Υπηρεσία Εξωτερικών Σχέσεων και Προγραμμάτων ειδικός για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα φάκελος, στον οποίο κατατίθενται όλα τα σχετικά στοιχεία.

Ταυτόχρονα τα στοιχεία του προγράμματος κοινοποιούνται στην Υπηρεσία Οικονομικών και Προσωπικού, για το άνοιγμα Ειδικού Λογαριασμού από το Λογιστήριο. Τα τελικά συμβόλαια ελέγχονται και προσυπογράφονται για λογαριασμό του Πανεπιστημίου από τον Αντιπρύτανη.

3.7 Για κάθε εξωτερικό πρόγραμμα ανοίγεται από το Λογιστήριο ειδικός διαχειριστικός φάκελος, στον οποίο κατατίθενται πλήρη και αναλυτικά στοιχεία του οικονομικού προϋπολογισμού και οι τυχόν όροι οικονομικής διαχείρισης του συγκεκριμένου Προγράμματος. Δαπάνες γίνονται βάσει των συγκεκριμένων όρων διαχείρισης του προγράμματος και της υφιστάμενης νομοθεσίας και διαδικασιών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν όροι, οι δαπάνες γίνονται με οδηγίες και υπογραφή του υπεύθυνου ερευνητή/εισηγητή.

3.8 Την ευθύνη του συντονισμού και της διαχείρισης συγκεκριμένων εξωτερικών προγραμμάτων έχει ο υπεύθυνος ερευνητής/εισηγητής.

3.9 Τα εισρέοντα από την εξωτερική χρηματοδότηση κονδύλια κατατίθενται στον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου. Ο υπεύθυνος ερευνητής/εισηγητής κάθε προγράμματος υπογράφει όλες τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από το συγκεκριμένο λογαριασμό.

3.10 Τα πρωτότυπα όλων των αποδεικτικών στοιχείων για τις πραγματοποιούμενες δαπάνες (συμβόλαια, αποδείξεις, τιμολόγια, εισιτήρια κλπ) κατατίθενται στο Λογιστήριο για απολογιστικό έλεγχο από το Πανεπιστήμιο ή και το χρηματοδότη.

3.11 Σε περιπτώσεις καθυστερήσεως εισροής των προβλεπομένων εμβασμάτων, το Πανεπιστήμιο μπορεί να διευκολύνει ταμειακώς την ομαλή διεκπεραίωση των προγραμμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κατατεθεί στο Λογιστήριο τα σχετικά επίσημα έγγραφα. Υπόλοιπα εμβασμάτων τα οποία δεν έχουν δαπανηθεί μεταφέρονται μετά τη λήξη του προγράμματος στο Ειδικό Ταμείο Ανάπτυξης.

3.12 Προσλήψεις που συνδέονται με τη διεκπεραίωση εξωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων ετοιμάζεται σχετική προκήρυξη από τον Υπεύθυνο του Ερευνητικού Προγράμματος η οποία στέλνετε στον Αντιπρύτανη, διάμεσο του Κοσμήτορα της οικείας Σχολής, για έγκριση.

3.13 Μισθώσεις υπηρεσιών που προνοούνται στον Προϋπολογισμό του προγράμματος γίνονται με την έγκριση του υπεύθυνου του προγράμματος.

3.14 Εκθέσεις που υποβάλλονται στο χρηματοδότη ως μέρος των παραδοτέων / deliverables, κοινοποιούνται ταυτόχρονα και στην Επιτροπή Έρευνας. Κατά τη λήξη του Προγράμματος η τελική έκθεση (Final Report) που υποβάλλεται στο χρηματοδότηση κοινοποιείται και στην Επιτροπή Έρευνας.

Εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της 67ης Συνεδρίας του Συμβουλίου, στις 16 Μαρτίου, 2000, τροποποιήθηκαν κατά τη 73η Συνεδρία του Συμβουλίου, στις 24 Οκτωβρίου, 2000 και τροποποιήθηκαν κατά τη 98η Συνεδρία του Συμβουλίου στις 22 Ιανουαρίου 2003.

[Πίσω στην αρχή]

4.3. Εγκύκλιος για Συμπληρωματικές Δραστηριότητες: Εξωτερικά Προγράμματα, Επιπρόσθετη Διδασκαλία, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Επιχειρηματική Εκμετάλλευση.

1. ΠΛΑΙΣΙΟ KAI ΠΥΛΩΝΕΣ
Κάθε Μέλος του Ακαδημαϊκού Προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των Ομότιμων Καθηγητών)[1][1], που θα αναφέρεται εφεξής ως Μέλος, μπορεί να συμμετέχει σε Συμπληρωματικές Δραστηριότητες οι οποίες, σύμφωνα με τη Νομοθεσία του Πανεπιστημίου, οφείλουν να συνάδουν με το λειτούργημα του ακαδημαϊκού και να προάγουν τα καλώς νοούμενα συμφέροντα και την αποστολή του Πανεπιστημίου. Η Εγκύκλιος αφορά τις ακόλουθες Συμπληρωματικές Δραστηριότητες:
[1][1] Η Εγκύκλιος εφαρμόζεται, επίσης στα Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και άλλου Προσωπικού (όπως π.χ., Νέοι Ερευνητές, Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες, Ειδικοί Επιστήμονες, κ.ο.κ.).
  (1) Συμμετοχή σε Εξωτερικά Ερευνητικά/Διδακτικά Προγράμματα, δηλ. Ερευνητικά/Διδακτικά Προγράμματα με εξωτερική χρηματοδότηση, τα οποία αποτελούν σημαντική συμβολή στην προώθηση της έρευνας ή/και της διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο (μέσα από την εργοδότηση νέων ερευνητών και μεταπτυχιακών φοιτητών, την ανάπτυξη της υποδομής και την ενίσχυση της συνεργασίας με άλλα ερευνητικά κέντρα στο διεθνή χώρο). Σε αυτά περιλαμβάνονται οι Ερευνητικές Χρηματικές Δωρεές προς Μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού.
  (2) Επιπρόσθετη Διδασκαλία, δηλ. διδασκαλία πέραν εκείνης που ανατίθεται στο Μέλος από το οικείο Τμήμα. Αυτή συμπεριλαμβάνει (2/α) την Εσωτερική Διδασκαλία, δηλαδή τη διδασκαλία σε αυτοχρηματοδοτούμενα ή εξωτερικώς χρηματοδοτούμενα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου (όπως, π.χ., το Πρόγραμμα ΜΒΑ) και σε άλλα αυτοχρηματοδοτούμενα ή ετεροχρηματοδοτούμενα προγράμματα/επιμορφωτικά σεμινάρια/σειρές διαλέξεων που διεξάγονται εντός του Πανεπιστημίου Κύπρου (όπως, π.χ., τα επιμορφωτικά σεμινάρια του Κ.Ε.Π.Ε.Α.Α. και το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης, αντίστοιχα), και (2/β) την Εξωτερική Διδασκαλία, η οποία συνίσταται στη διδασκαλία και την παροχή επιμορφωτικών σεμιναρίων και διαλέξεων προς ιδιωτικούς φορείς, σχολές, ιδρύματα ή/και εταιρείες και οργανισμούς του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
  (3) Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς ιδιωτικό φορέα, ίδρυμα, εταιρεία ή/και οργανισμό, ο οποίος, θα αναφέρεται εφεξής ως ο Χρηματοδότης.
  (4) Επιχειρηματική Εκμετάλλευση της Γνώσης και των Αποτελεσμάτων της Έρευνας και της Τεχνολογικής Ανάπτυξης, συντομευόμενη εφεξής ως Επιχειρηματική Εκμετάλλευση.
H Εξωτερική Διδασκαλία, η Παροχή και συνεισφορά Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και η Επιχειρηματική Εκμετάλλευση οφείλουν, επιπρόσθετα, να αποτελούν σημαντική παρέμβαση στη διαμόρφωση των επιχειρηματικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών δεδομένων της χώρας.
Πυλώνα της Εγκυκλίου αποτελεί η παροχή κινήτρων προς το Ακαδημαϊκό Προσωπικό με κεντρικό στόχο (1) την ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα του Πανεπιστημίου μέσω της προσέλκυσης Εξωτερικών Ερευνητικών/Διδακτικών Προγραμμάτων και την εξασφάλιση Συμβολαίων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Συμφωνιών με Εταιρείες, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται (2) η απλούστευση και διασαφήνιση των σχετικών προνοιών και διαδικασιών, και (3) ο (διαχειριστικός και διοικητικός) έλεγχος.
Η Εγκύκλιος ρυθμίζει ζητήματα που άπτονται της παροχής κινήτρων· ειδικότερα, ρυθμίζει τους όρους που διέπουν την Αντιμισθία[1][2] που είναι δυνατόν να λάβει το Μέλος μέσω του Πανεπιστημίου ως κίνητρο. H Αντιμισθία που αποδίδεται στο Μέλος δύναται εν γένει να καταβάλλεται στο Μέλος ως Μισθοδοσία ή να κατατίθεται στον Ερευνητικό Λογαριασμό του, αντίστοιχα· η μεταξύ των δύο επιλογή γίνεται από το Μέλος κατά την υποβολή της Οδηγίας Πληρωμής και δεν μπορεί να αναθεωρηθεί.
[1][2] Η Αντιμισθία εμπίπτει στα άλλα ωφελήματα που καθορίζονται από το Συμβούλιο, όπως προνοείται στους Κανονισμούς

Ακαδημαϊκού Προσωπικού (ΚΔΠ 153/90, 325/99, 559/2003 και 505/2005), Εδάφιο 7.(1).

Η Αντιμισθία που προέρχεται από τη Συμμετοχή σε Εξωτερικά Ερευνητικά/Διδακτικά Προγράμματα, την Επιπρόσθετη Διδασκαλία και την Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών θα αναφέρεται ως Δεδουλευμένη Αντιμισθία (επειδή ακριβώς προέρχεται από χρονικά μετρήσιμη εργασία), ενώ η Αντιμισθία που προέρχεται από Επιχειρηματική Εκμετάλλευση θα αναφέρεται ως Επιχειρηματική Αντιμισθία. Δεν υπάρχει ανώτατο όριο Δεδουλευμένης Αντιμισθίας (ούτε απόλυτο ούτε ως ποσοστό των Απολαβών[1][3] του Μέλους).
[1][3] Ως Απολαβές του Μέλους θα νοούνται εφεξής οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένων του δέκατου τρίτου μισθού και των Ειδικών Επιδομάτων από το ʼρθρο 122) που το Μέλος λαμβάνει από τον Κρατικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου.
Για σκοπούς της Εγκυκλίου, θα χρησιμοποιείται η (ημερολογιακή) ημέρα ως μονάδα μέτρησης του χρόνου που αφιερώνει το Μέλος για τις διάφορες δραστηριότητές του. Ως Εξωτερικές Δραστηριότητες ορίζονται η Επιπρόσθετη Διδασκαλία και η Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Ορίζεται ως Tεξ ο Χρόνος (αριθμός ημερών) που αφιερώνει το Μέλος για Εξωτερικές Δραστηριότητες από τις οποίες προκύπτει Δεδουλευμένη Αντιμισθία· ισχύει ο περιορισμός Τεξ ≤ 52, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα (σύμφωνα με τους περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) Κανονισμοί του 1990, 1999, 2003 και 2005, εδάφιο (8)) σε Μέλος να εργάζεται εκτός Πανεπιστημίου μία ημέρα εβδομαδιαίως. Η τήρηση του περιορισμού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Εξωτερικής Διδασκαλίας από το Συμβούλιο[1][4].
[1][4] Ο περιορισμός αναστέλλεται για τη χρονική περίοδο κατά την οποία το Μέλος ευρίσκεται σε ʼδεια ʼνευ Αποδοχών. Ο περιορισμός ισχύειως έχειγια την χρονική περίοδο κατά την οποία το Μέλος ευρίσκεται σε Σαββατική Άδεια.
Η Εγκύκλιος ρυθμίζει επίσης την κατανομή της (κατά περίπτωση) Διαχειριστικής Χρέωσης.
2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ/ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
  Η συμμετοχή του Μέλους σε Εξωτερικά Ερευνητικά/Διδακτικά Προγράμματα γίνεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο Συμβόλαιο του Προγράμματος με το Χρηματοδότη, το οποίο θα αναφέρεται εφεξής ως Συμβόλαιο Ερευνητικού/Διδακτικού Προγράμματος ή Συμβόλαιο. Το Συμβόλαιο προσδιορίζει τον Υπεύθυνο Ερευνητή. Υποχρεωτικά η Αντιμισθία καταβάλλεται ως Μισθοδοσία.
  Ως ενίσχυση των κινήτρων, η εκάστοτε απαιτούμενη Συγχρηματοδότηση εγκρίνεται από την Επιτροπή Έρευνας κατόπιν αιτήματος του Υπεύθυνου Ερευνητή και σχετικής διαπραγμάτεύσης, και οπωσδήποτε πριν την υπογραφή του Συμβολαίου. Η Επιτροπή Έρευνας προσδιορίζει το ποσοστό της Συγχρηματοδότησης που χρειάζεται να καλυφθεί από κεντρικά κονδύλια και μεριμνά για την κατά το δυνατό εξασφάλιση των σχετικών πιστώσεων.
  Δεν είναι δυνατό να αποδοθεί Αντιμισθία προς το Μέλος (αλλά ούτε και προς άλλα μέλη Ακαδημαϊκού Προσωπικού ή Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που τυχόν συμμετέχουν στο Εξωτερικό Ερευνητικό Πρόγραμμα) όταν η χορηγούμενη Συγχρηματοδότηση προς το Ερευνητικό Πρόγραμμα (από την Επιτροπή Έρευνας) υπερβαίνει τη Διαχειριστική Χρέωση, η οποία προϋπολογίζεται στο Συμβόλαιο Ερευνητικού Προγράμματος και καταβάλλεται σταδιακά από το Χρηματοδότη, που εισπράττει το Πανεπιστήμιο. Αρνητική διαφορά (μεταξύ αποδοθείσης Αντιμισθίας και πραγματικής Διαχειριστικής Χρέωσης) που τυχόν προκύπτει με την ολοκλήρωση του Εξωτερικού Ερευνητικού/Διδακτικού Προγράμματος καταλογίζεται στον Ερευνητικό Λογαριασμό του Μέλους[1][5]. Τα θετικά ή αρνητικά υπόλοιπα που τυχόν παραμένουν μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από τον Χρηματοδότη καταλογίζονται στον Ερευνητικό Λογαριασμό του Υπεύθυνου Ερευνητή.
[1][5] Οι Οικονομικές Υπηρεσίες ενημερώνουν πάνω σε εξαμηνιαία βάση, μέσω της Επιτροπής Έρευνας, το Πρυτανικό Συμβούλιο για τις περιπτώσεις Εξωτερικών Ερευνητικών Διδακτικών Προγραμμάτων που τυγχάνουν Συγχρηματοδότησης και αποδίδουν Αντιμισθία προς συμμετέχοντα Μέλη όπου η πραγματική Διαχειριστική Χρέωση διαφέρει σημαντικά από την προϋπολογιζόμενη. Το Πρυτανικό Συμβούλιο βεβαιώνεται ότι η αρνητική διαφορά (μεταξύ πραγματικής Διαχειριστικής Χρέωσης και Συγχρηματοδότησης) που τυχόν προκύπτει δεν θα είναι υπερβολική, και επιλαμβάνεται κατά περίπτωση.
  Ορίζεται ως r ο Χρόνος για τη Συμμετοχή σε Εξωτερικά Ερευνητικά/Διδακτικά Προγράμματα με Δεδουλευμένη Αντιμισθία, υπό τον περιορισμό r ≤ 135 ημέρες.
  Για σκοπούς υπολογισμού της Δεδουλευμένης Αντιμισθίας , θα λαμβάνεται, ως η καθιερωμένη πρακτική, ότι ο αριθμός των κανονικών ωρών εργασίας που αντιστοιχεί στον μήνα εργασίας του Μέλους είναι 140, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Συμβόλαιο με το Χρηματοδότη[1][6]. Η Ωριαία Αμοιβή του Μέλους καθορίζεται ως το πηλίκο των κατά μήνα Απολαβών διά του αριθμού των κανονικών ωρών εργασίας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Συμβούλιο με το Χρηματοδότη.
[1][6] Αυτό δεν θα ισχύσει απαραίτητα για Εξωτερικά Ερευνητικά/Διδακτικά Προγράμματα με ημερομηνία έναρξης προγενέστερη της ημερομηνίας έγκρισης της Εγκυκλίου.
  Η Διαχειριστική Χρέωση καθορίζεται στο Συμβόλαιο Ερευνητικού/Διδακτικού Προγράμματος. (Συνήθως, αποτελεί ποσοστό επί των προϋπολογιζόμενων άμεσων δαπανών του Προγράμματος.) Εξαίρεση αποτελούν οι Ερευνητικές Χρηματικές Δωρεές για τις οποίες η Διαχειριστική Χρέωση καθορίζεται ως το 5% της Χρηματικής Δωρεάς.
  Η Διαφορά που παραμένει μεταξύ της Διαχειριστικής Χρέωσης που κατέβαλε συνολικά ο Χρηματοδότης και της Συγχρηματοδότησης που χορήγησε το Πανεπιστήμιο κατανέμεται ως εξής:
 
Ποσοστό επί της Διαφοράς   Κατανέμεται προς:
65%     Κεντρικά Κονδύλια
5%   Οικείο Τμήμα ή Οικεία Ερευνητική Μονάδα τουΥπεύθυνου Ερευνητή
30%   Ερευνητικός Λογαριασμός του Υπεύθυνου Ερευνητή
     
3.  ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
  Κάθε αυτοχρηματοδοτούμενο ή εξωτερικά χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου ή άλλο αυτοχρηματοδοτούμενο ή ετεροχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα/επιμορφωτικό σεμινάριο/σειρά διαλέξεων που διεξάγεται εντός του Πανεπιστημίου Κύπρου προσδιορίζει ατιολογημένη ημεροκοστολόγηση για το ίδιο, η οποία εγκρίνεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο. Η Διαχειριστική Χρέωση του Προγράμματος καθορίζεται ως το 7% των Συνολικών Ετησίων Εσόδων του.
  Για την Εξωτερική Διδασκαλία απαιτείται η έγκριση αιτιολογημένου αιτήματος του Μέλους από το Συμβούλιο, μέσω του οικείου Κοσμήτορα και του Πρυτανικού Συμβουλίου, το οποίο συνοδεύεται με την κατάθεση του προτεινομένου Συμβολαίου Εξωτερικής Διδασκαλίας ή άλλων καταλλήλων Συμφωνιών ή Προσφορών κατά περίπτωση. Το αίτημα περιλαμβάνει τη χρονική διάρκεια της διδασκαλίας για έλεγχο και τήρηση του χρονικού περιορισμού Τεξ ≤ 52.
  Η Αντιμισθία αποδίδεται σύμφωνα με (1) το Συμβόλαιο Εξωτερικής Διδασκαλίας, ή (2) τους εγκεκριμένους οικονομικούς όρους του εσωτερικού (αυτοχρηματοδοτούμενου ή εξωτερικώς χρηματοδοτούμενου) Προγράμματος Σπουδών.
  Το συνολικό ποσοστό της Διαχειριστικής Χρέωσης (δηλ., το 7% των Συνολικών Ετησίων Εσόδων) κατανέμεται ως εξής:
 
Ποσοστό επί του 7% των Συνολικών Ετησίων Εσόδων      Κατανέμεται προς:
5%   Κεντρικά Κονδύλια
1%   Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών
1%   Οικεία Σχολή
4. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  Για την Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών απαιτείται η έγκριση αιτιολογημένου αιτήματος του Μέλους από το Συμβούλιο, μέσω του οικείου Κοσμήτορα και του Πρυτανικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, για την Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών μέσω Δημόσιου Διαγωνισμού, απαιτείται προέγκριση από το Πρυτανικό Συμβούλιο και έγκριση από το Συμβούλιο Προσφορών και Οικονομικών για την υποβολή της προσφοράς. Το αίτημα περιλαμβάνει τον τύπο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και τη χρονική διάρκειά τους για έλεγχο και τήρηση του χρονικού περιορισμού Τεξ ≤ 52
  Η Αντιμισθία αποδίδεται σύμφωνα με το Συμβόλαιο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.
  Νοείται Διαχειριστική Χρέωση εφόσον οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες συνεπάγονται χρήση της υποδομής του Πανεπιστημίου, (εξαιρουμένων του γραφειακού χώρου, του προσωπικού υπολογιστή και της Βιβλιοθήκης).
  Η Διαχειριστική Χρέωση καθορίζεται ως κλιμακωτό ποσοστό του Συνολικού Προϋπολογισμού στο Συμβόλαιο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών με το Χρηματοδότη ως εξής:
 
Συνολικός Προϋπολογισμός    Διαχειριστική Χρέωση
    Χωρίς Δημόσιο Διαγωνισμό    Με Δημόσιο Διαγωνισμό[1][7]
[1][7]Η διαφοροποίηση του ποσοστού της Διαχειριστικής Χρέωσης για τις μέσω Δημοσίου Διαγωνισμού κατακυρωμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές στον Περί Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο.
Μέχρι 50.000€   10%   15%
Μεταξύ 50.000€ και 100.000€   15%   25%
Μεταξύ 100.000€ και 200.000€   20%   30%
ʼAνω των 200.000€   25%   35%
Η Διαχειριστική Χρέωση κατανέμεται εξ ολοκλήρου στα Κεντρικά Κονδύλια.
 5.  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
   Η Επιχειρηματική Εκμετάλλευση συνίσταται στην εκμετάλλευση των (4/α) Πνευματικών Δικαιωμάτων, τα οποία διακρίνονται σε (4/α/i) Συγγραφικά Δικαιώματα (όπως, π.χ., δικαιώματα έκδοσης/αντιγραφής, δικαιώματα ανάπτυξης και παραχώρησης χρήσης ιδίων λογισμικών προγραμμάτων, κ.λ.π.) και (4/α/ii) Δικαιώματα από την Αξιοποίηση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, τα οποία θα συντομευθούν εφεξής ως Δικαιώματα Ευρεσιτεχνίας, για τις περιπτώσεις όπου τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας προκύπτουν από ιδέες που προέρχονται από την ερευνητική δραστηριότητα του Μέλους, και των (4/β) Μετοχικών Δικαιωμάτων, τα οποία απορρέουν από τη συμμετοχή του Μέλους ή/και του Πανεπιστημίου σε Εταιρείες που μετατρέπουν γνώσεις και ιδέες που απορρέουν άμεσα από τα αποτελέσματα της Έρευνας του Μέλους σε εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες. Σε όλες τις περιπτώσεις η Διαχειριστική Χρέωση είναι 0.
   Για τη συμμετοχή του Μέλους σε Εταιρεία, καθώς και για την ίδρυση Εταιρείας ή/και Συμβουλευτικού Οίκου από το Μέλος, όπως και για την ίδρυση ή/και συμμετοχή του Πανεπιστημίου σε Εταιρεία (τηρουμένων των προνοιών της Νομοθεσίας), απαιτούνται οι εγκρίσεις της σχετικής Συμφωνίας με την Εταιρεία από το Πρυτανικό Συμβούλιο και Συμβούλιο, τηρουμένων των προνοιών και των διαδικασιών στην Εγκύκλιο 4.9 (Εγκύκλιος για τη Σύγκρουση Συμφερόντων/Σύγκρουση Υποχρεώσεων).
  Πνευματικά Δικαιώματα
  Τα Πνευματικά Δικαιώματα κατοχυρώνονται στις κατά περίπτωση Συμφωνίες (όπως, π.χ., οι Συμφωνίες με Εταιρείες για την αξιοποίηση/εκμετάλλευση των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας). Τέτοιες Συμφωνίες κατατίθενται από το Μέλος στο Συμβούλιο μέσω του Πρυτανικού Συμβουλίου.
  Ανήκουν αποκλειστικά στο Μέλος τα Πνευματικά Δικαιώματα που προκύπτουν από δραστηριότητες οι οποίες είτε δεν χρησιμοποιούν την υποδομή του Πανεπιστημίου (εξαιρουμένων του γραφειακού χώρου, του προσωπικού υπολογιστή και της Βιβλιοθήκης) είτε δεν σχετίζονται με την ερευνητική δραστηριότητά του. (Ωστόσο, το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα αξιοποίησης των κατά περίπτωση προϊόντων που δημιουργούνται για σκοπούς έρευνας και διδασκαλίας.) Ανήκουν αποκλειστικά στο Μέλος τα Συγγραφικά Δικαιώματα.
  Εάν το Πανεπιστήμιο δεν δηλώσει πρόθεση αξιοποίησης των Πνευματικών Δικαιωμάτων εντός τριών μηνών από τη γνωστοποίησή τους, αυτά ανήκουν αποκλειστικά στο Μέλος∙ άλλως το Μέλος εξακολουθεί να δικαιούται ποσοστό των Πνευματικών Δικαιωμάτων ως εξής:
  Ποσοστό 30% επί των Δικαιωμάτων Ευρεσιτεχνίας κατατίθεται στον Ερευνητικό Λογαριασμό του Μέλους. Το υπόλοιπο 50% επί των Δικαιωμάτων Ευρεσιτεχνίας αποδίδεται στο Μέλος ως Αντιμισθία μετά την αφαίρεση ποσοστού μέχρι 10% (επί των Δικαιωμάτων Ευρεσιτεχνίας) που θα αποδοθεί προς μεταπτυχιακούς φοιτητές ή/και ερευνητές που εμπλέκονται στο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας. (Το ακριβές ποσοστό εγκρίνεται από το Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Επιτροπής Έρευνας μέσω του Πρυτανικού Συμβουλίου. Η εισήγηση λαμβάνει υπόψη την άποψη του Μέλους.) Το υπόλοιπο ποσοστό 20% επί των Δικαιωμάτων Ευρεσιτεχνίας κατατίθεται στα Κεντρικά Κονδύλια.
  Μετοχικά Δικαιώματα

Αποδίδονται ως Αντιμισθία προς το Μέλος σύμφωνα με τη Συμφωνία με την Εταιρεία (Νοείται ότι η Συμφωνία δυνατό να προβλέπει αντίστοιχα Μετοχικά Δικαιώματα για το Πανεπιστήμιο στις περιπτώσεις όπου το Πανεπιστήμιο συμμετέχει στην Εταιρεία.)

  Διευκρινίζεται ότι η ωριαία αμοιβή για επιπρόσθετη διδασκαλία θα καθορίζεται από το Συμβούλιο.

Εγκρίθηκε κατά την 222η συνεδρία του Συμβουλίου, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2013.

[Πίσω στην αρχή]     

4.4. Κανόνες για συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κύπρου σε μηχανισμούς μετατροπής γνώσεων και ιδεών σε εμπορεύσιμα προϊόντα ή υπηρεσίες

Σύμφωνα με το Άρθρο 4, Παράγραφος 2(δ) του Περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο (Γλώσσες και Σκοποί του Πανεπιστημίου) του 1989-2000

1. ΓΕΝΙΚΑ

1. Η αναφορά του πιο πάνω Άρθρου στον όρο " άλλα μέσα" υποδηλώνει ότι για την επίτευξη της αποστολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως αυτή περιγράφεται στο σχετικό Άρθρο, απαιτείται η Σύνδεση της Έρευνας και της Τεχνολογίας με την Παραγωγή. Δηλαδή η μετατροπή γνώσεων και ιδεών σε εμπορεύσιμα προϊόντα ή υπηρεσίες μέσα από τη συμμετοχή των μελών του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού σε φορείς εκμετάλλευσης της γνώσης.

2. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως ερευνητικός και εκπαιδευτικός φορέας δημοσίου δικαίου και με βάση το πιο πάνω Άρθρο, έχει ως ένα από τους κύριους σκοπούς την προαγωγή της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, σε συνδυασμό με την πειραματική ανάπτυξη και επίδειξη, καθώς και τη διάδοση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας, μέσω της οικονομικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων είτε από το ίδιο, είτε από μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, είτε από τρίτους.

3. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιδιώκει την ανάπτυξη τεχνολογικής υποδομής και δραστηριοτήτων και την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και τεχνικών υπηρεσιών προς τρίτους (π.χ. αναλύσεων, μετρήσεων, δοκιμών, πληροφόρησης και συμβουλών) με στόχο την τεχνολογική και κοινωνικοοικονομική αναβάθμιση της Κύπρου.

4. Η συμμετοχή μελών του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου σε επιχειρηματικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης της γνώσης και των αποτελεσμάτων της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, όχι μόνο δεν αντίκειται προς την πανεπιστημιακή ιδιότητά τους, αλλά ενθαρρύνεται από το Πανεπιστήμιο ως μια σημαντική μορφή παρέμβασης στη διαμόρφωση των επιχειρηματικών και κοινωνικοοικονομικών δεδομένων του τόπου. Εφόσον γίνεται χρήση των υποδομών και άλλων περιουσιακών στοιχείων του Πανεπιστημίου από το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό για τους σκοπούς της επιχείρησης, πρέπει να έχει προηγηθεί σύμβαση ανάμεσα στην επιχείρηση εκμετάλλευσης και το Πανεπιστήμιο.

5. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου Κύπρου διευκολύνει την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, παρέχοντας στήριξη στις δημιουργούμενες επιχειρήσεις εκμετάλλευσης γνώσης, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει τα συμφέροντα και την αποστολή του Πανεπιστημίου.

6. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, προκειμένου να διευκολύνει το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό του, μπορεί να συμβάλλεται με εμπειρογνώμονες ή εταιρείες, γραφεία και άλλους οργανισμούς ειδικευμένους στη δημιουργία και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς τους ενδιαφερομένους.

7. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, προκειμένου να ενθαρρύνει και δημιουργήσει μηχανισμούς μετατροπής γνώσεων σε εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες μπορεί να χρησιμοποιήσει μεθόδους όπως μετοχικό κεφαλαίο (είτε από μόνο ή και με άλλους), εκκολαπτήριο, κλπ.

8. Οι Κανόνες για Παροχή Υπηρεσιών και Αξιοποίηση Πνευματικών Δικαιωμάτων από μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού του Πανεπιστημίου, Άρθρο 4.8, καθορίζουν τη συμμετοχή του Ακαδημαϊκού Προσωπικού στις πιο πάνω δραστηριότητες.

Εγκρίθηκαν κατά την 98η Συνεδρία του Συμβουλίου ημερομηνίας 22 Ιανουαρίου 2003

4.5. Εσωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα (Ερευνητικές δραστηριότητες 311)

Εσωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα
Τα εσωτερικά ερευνητικά προγράμματα προκηρύσσονται συνήθως μία φόρα κάθε δύο χρόνια και εγκρίνονται από την Επιτροπή Έρευνας, αφού πρώτα τύχουν αξιολόγησης από δύο τουλάχιστον εξωτερικούς ανεξάρτητους κριτές. Η προκήρυξη γίνεται ηλεκτρονικά με ξεκάθαρα χρονοδιαγράμματα. Κατά κανόνα, πρόκειται για συλλογική δραστηριότητα, που περιλαμβάνει αρκετούς ερευνητές από το Πανεπιστήμιο, διεθνείς συνεργάτες, μεταπτυχιακούς συνεργάτες, και διεξάγεται στη βάση συγκεκριμένης πρότασης για καθορισμένο χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό. Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχει κάθε μέλος ΔΕΠ.

Ερευνητικές Δραστηριότητες
Η χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων καλύπτει όλα τα μέλη ΔΕΠ. Η χρηματοδότηση αυτή έχει στόχο την υποστήριξη του ακαδημαϊκού προσωπικού για συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια κλπ., για την παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων ή, ακόμη, για συνεργασία στον τομέα της έρευνας, για αγορά πρωτογενούς υλικού, αγορά υπηρεσιών κλπ. Τέλος κάθε χρόνου, τα μέλη ΔΕΠ καλούνται να συμπληρώσουν έντυπο ετήσιου απολογισμού και το ύψος της χρηματοδότησης γίνεται στη βάση της αξιολόγησης του από τα μέλη της Επιτροπής Έρευνας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια Λειτουργό του Γραφείου Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων: Χριστιάνα Καρκώτη (22894298, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

[Πίσω στην αρχή]

4.6. Υποστήριξη για την υποβολή Εξωτερικών Ερευνητικών Προγραμμάτων

Υπεύθυνο για την υποστήριξη αναφορικά με τα εξωτερικά ερευνητικά προγράμματα είναι το Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων. Το Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων ενημερώνεται για τα ευρωπαϊκά προγράμματα που προκηρύσσονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα προγράμματα που προκηρύσσει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, εντοπίζει πηγές χρηματοδότησης των ερευνητικών προγραμμάτων και υποστηρίζει διοικητικά την πανεπιστημιακή κοινότητα στον καταρτισμό και την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση. Διατηρεί, επίσης, στενή επαφή και συντονίζεται με το Γραφείο Ευρωπαϊκής Συνεργασίας του Πανεπιστημίου στις Βρυξέλλες και συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους αρμόδιους Λειτουργούς του Γραφείου: Ξένια Κωνσταντίνου (22894297, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), Ιωάννα Τσιουτσιούμη (22894248 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), Παντελίτσα Ετεοκλέους (22894290, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

5. ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

5.1. Κανόνες Προπτυχιακής και Μεταπτυχιακής Φοίτησης

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε τους νέους κανόνες προπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι οποίοι διαμορφώθηκαν από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών και ακολούθως εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο: http://ucy.ac.cy/legislation/volumeb/5.1.html 

Τους κανονισμούς αλλά και γενική πληροφόρηση αναφορικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές μπορείτε να τα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/documents/Kanones/kanones_metaptixiakwn_spoudwn.pdf 

5.2. Γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου

Οι επίσημες γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Τουρκική (οι επίσημες γλώσσες του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας). Οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα για εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Παρόλα αυτά, η γλώσσα διδασκαλίας του μεταπτυχιακού προγράμματος μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), καθώς και των προγραμμάτων του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών, είναι η Αγγλική. Κατά αναλογία, η γλώσσα διδασκαλίας των προγραμμάτων του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών είναι η Γαλλική. Στα Αγγλικά μπορούν να διδαχθούν μεταπτυχιακά προγράμματα που ήδη διδάσκονται και στα Ελληνικά.

5.3. Απαιτήσεις για την απόκτηση πτυχίου

Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 240 τουλάχιστον π.μ. (ECTS), ανάλογα με το τι ορίζεται στο σχετικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Στις 240 π.μ. περιλαμβάνονται 3-4 μαθήματα ελεύθερης επιλογής, εκτός της κύριας ειδικότητας, τα οποία ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει σε δύο τουλάχιστον από τις Σχολές του Πανεπιστημίου. Ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει δύο έως τρία μαθήματα για την εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας. Ο αναμενόμενος χρόνος συμπλήρωσης του κύκλου σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα και ο μέγιστος χρόνος για την ολοκλήρωσή του είναι δώδεκα εξάμηνα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

5.4 Απαιτήσεις για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου

Οι απαιτήσεις για μεταπτυχιακό τίτλο μάστερ είναι:

Πλήρης φοίτηση διάρκειας τριών τουλάχιστον εξαμήνων. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι οκτώ εξάμηνα. Επιτυχής συμπλήρωση 90-120 ECTS σύμφωνα με το πρόγραμμα του τμήματος. Αν το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπόνηση διατριβής τότε ο φόρτος εργασίας που αναλογεί στη διατριβή δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το ήμισυ του συνολικού φόρτου εργασίας του προγράμματος. Εκτός από την εκπόνηση διατριβής, άλλα κριτήρια μπορεί να περιλαμβάνουν περιεκτική εξέταση στο τέλος του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας: http://www.ucy.ac.cy/aasw 

5.5. Απαιτήσεις για την απόκτηση διδακτορικού

Οι απαιτήσεις για διδακτορικό είναι:

Επιτυχής συμπλήρωση 60 τουλάχιστον ECTS σε μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το πρόγραμμα του τμήματος. Η κατοχή μάστερ ή ισοδύναμου απαλλάσσει μερικώς ή πλήρως το φοιτητή από την απαίτηση αυτή. Επιτυχία σε περιεκτική εξέταση που διενεργείται το αργότερο μέχρι το πέμπτο εξάμηνο σπουδών. Παρουσίαση σε τριμελή επιτροπή της πρότασης για διδακτορική διατριβή. Εκπόνηση πρωτότυπης διατριβής που να αποτελεί σημαντική προσφορά στο οικείο γνωστικό αντικείμενο. Υποστήριξη της διατριβής ενώπιον πενταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Ο συνολικός χρόνος απόκτησης διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να υπερβεί τα οκτώ έτη από τη μέρα εισδοχής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Διδακτορική διατριβή μπορεί να κατατεθεί μόνο αφού παρέλθουν έξι εξάμηνα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας: http://www.ucy.ac.cy/aasw 

5.6. Πληροφορίες για το πρόγραμμα μαθημάτων

Το πρόγραμμα μαθημάτων κοινοποιείται κάθε εξάμηνο πριν την περίοδο εγγραφών στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας: http://www.ucy.ac.cy/fmweb/el/schedule-of-classes 

5.7. Πληροφορίες για το πρόγραμμα εξετάσεων

Το πρόγραμμα εξετάσεων κοινοποιείται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας: http://www.ucy.ac.cy/fmweb/el/exam-schedule 

5.8 Υποβολή τελικών βαθμολογιών των φοιτητών

Η τελική βαθμολογία των φοιτητών καταχωρείται από τους διδάσκοντες στο ηλεκτρονικό σύστημα μέχρι την ημερομηνία που καθορίζει η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Για την ακριβή ημερομηνία υποβολής βαθμολογίας κάθε εξαμήνου επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

5.9. Καθήκοντα Ακαδημαϊκού Συμβούλου

Για κάθε φοιτητή ορίζεται ακαδημαϊκός σύμβουλος από το τμήμα, ο οποίος συμβουλεύει το φοιτητή για θέματα σπουδών. O φοιτητής οργανώνει το εξαμηνιαίο πρόγραμμά του σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος, σε συνεννόηση με τον ακαδημαϊκό του σύμβουλο, επιλέγοντας από τα προσφερόμενα μαθήματα και ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις.

5.10. Προσφορά μαθημάτων Ελληνικών ξένη γλώσσα

Από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99, λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. Τα μαθήματα του Σχολείου μπορούν να παρακολουθήσουν ιδιώτες από την Κύπρο και το εξωτερικό, μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου, μεταπτυχιακοί φοιτητές, φοιτητές ανταλλαγής κ.ά. Οι φοιτητές των προγραμμάτων LLP/ERASMUS μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν το θερινό εντατικό πρόγραμμα (που προσφέρεται κάθε Αύγουστο) ή ένα από τα υπόλοιπα προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής, ανάλογα με τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επιπλέον, το Σχολείο προσφέρει εντατικά μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής, ποικίλης διάρκειας, σε ειδικά ακροατήρια, π.χ. παιδιά αποδήμων, συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελμάτων. Η σχετική ιστοσελίδα είναι: http://www.ucy.ac.cy/mogr/el/courses 

[Πίσω στην αρχή]

ΜΕΡΟΣ Β

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝΤΥΠΟ ΔHΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΛΙΞΗ / ΕΚΛΟΓΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI: ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΛΙΞΗ / ΕΚΛΟΓΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ VS ΜΙΣΘΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΌ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X: ΕΝΤΟΛΗ/ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

[Πίσω στην αρχή]