Το Ωράριο του Διοικητικού Προσωπικού ισχύει ως ακολούθως:
 
 
Ωράριο για την περίοδο 01 Σεπτεμβρίου μέχρι και 31 Μαΐου
Ημέρα Ώρες
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 07:30 (08:30) - 14:30 (15:30)
Τετάρτη 07:30 (08:30) - 14:00 και 14:30 - 18:00 (19:00)
 
 
Ωράριο για την περίοδο 1 Ιουνίου μέχρι 31 Αυγούστου
Ημέρα Ώρες
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 07:30 (08:30) - 14:30 (15:30)