Το Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου «Μιχάλης Πιερής» δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα (Υποστήριξης Έργου) για πλήρη απασχόληση, μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου 2023.

Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα (Υποστήριξης Έργου), μέχρι τις 02 Φεβρουαρίου 2023.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα (Υποστήριξης Έργου), μέχρι την 1 Φεβρουαρίου 2023.

Το Γραφείο Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης (ΑΔΣΟΔ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού/ής Επιστήμονα (Υποστήριξης Έργου) για πλήρη απασχόληση, μέχρι και τις 2 Φεβρουαρίου 2023.

Το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας (Research Associate), μέχρι και τις 24 Φεβρουαρίου 2023.

Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα (Έρευνας), μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2023.

Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας, μέχρι τις 27 Ιανουαρίου, 2023.

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα (Έρευνας), μέχρι τις 26 Ιανουαρίου 2023.

Η Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης ΄Εργου (HPC Engineer), μέχρι και τις 30 Ιανουαρίου 2023.

Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας (Κάτοχος Διδακτορικού), μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2023.

Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας (Κάτοχος Διδακτορικού), μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2023.

Η Ιατρική Σχολή, Παθολογική Ογκολογία και Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής, Εργαστήριο Βιοφυσικής του Καρκίνου του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου, μέχρι τις 27 Ιανουαρίου, 2023.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
       
 
 
 
                                        
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

The Department of Biological Sciences of the University of Cyprus  invites applications for one (1) Special Scientist (Post-Doctoral) position, until the 2nd April 2019.