Όνομα Μήνας Ημερομηνία
2019    
Πρωτοχρονιά Ιανουάριος 1
Θεοφάνια Ιανουάριος 6
Καθαρή Δευτέρα Μάρτιος 11
Εθνική Επέτειος Μάρτιος 25
Εθνική Επέτειος Απρίλιος 1
Μεγάλη Πέμπτη Απρίλιος 25
Μεγάλη Παρασκευή Απρίλιος 26
Δευτέρα του Πάσχα Απρίλιος 29
Τρίτη του Πάσχα Απρίλιος 30
Εργατική Πρωτομαγιά  Μάιος  1
Αγίου Πνεύματος Ιούνιος 17
Κοίμηση της Θεοτόκου Αύγουστος 12 - 16
Κυπριακή Ανεξαρτησία Οκτώβριος 1
Εθνική Επέτειος Οκτώβριος 28
Παραμονή Χριστουγέννων Δεκέμβριος 24
Χριστούγεννα Δεκέμβριος 25
Επομένη Χριστουγέννων Δεκέμβριος 26
Παραμονή Πρωτοχρονιάς Δεκέμβριος 31
     
2018    
Πρωτοχρονιά Ιανουάριος 1
Θεοφάνια Ιανουάριος  6
Καθαρή Δευτέρα Φεβρουάριος 19
Εθνική Επέτειος Μάρτιος 25
Εθνική Επέτειος Απρίλιος  1
Μεγάλη Πέμπτη Απρίλιος  5
Μεγάλη Παρασκευή Απρίλιος  6
Δευτέρα του Πάσχα Απρίλιος  9
Τρίτη του Πάσχα Απρίλιος  10
Εργατική Πρωτομαγιά Μάιος  1
Αγίου Πνεύματος Μάιος  28
Κοίμηση της Θεοτόκου Αύγουστος  13-19
Κυπριακή Ανεξαρτησία Οκτώβριος  1
Εθνική Επέτειος  Οκτώβριος  28
Παραμονή Χριστουγέννων Δεκέμβριος  24
Χριστούγεννα Δεκέμβριος  25
Επομένη Χριστουγέννων Δεκέμβριος 26
Παραμονή Πρωτοχρονιάς Δεκέμβριος 31