Ξεχωρίζουμε υποστηρίζοντας τους εσωτερικούς μας πελάτες να πετυχαίνουν τους στρατηγικούς στόχους τους.
 
    • Αναγνωρίζουμε ότι συνεισφέρουμε πραγματικά, όταν οι ενέργειές μας προσθέτουν αξία. Η αξία καθορίζεται από τον ίδιο τον οργανισμό και εκφράζεται μέσα από τους στρατηγικούς στόχους του. Οι δικές μας ενέργειες προσθέτουν αξία, μόνο όταν βοηθούν στο να πετύχει τους στόχους αυτούς.
    • Θεωρούμε ότι όλοι οι στόχοι του Πανεπιστημίου μας αφορούν, ανεξάρτητα αν αναφέρονται στην αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου, φοιτητών, ερευνητικών προγραμμάτων, λογιστικών, χρηματοοικονομικών, πληροφορικής, τεχνολογίας ή άλλων παραγόντων. Ευθύνη μας είναι να βοηθήσουμε τους επικεφαλής να πετύχουν τους στόχους αυτούς μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους.
    • Δεχόμαστε ότι απόλυτο μέτρο της απόδοσής μας είναι η πραγματική συνεισφορά μας στην επίτευξη των στόχων του Πανεπιστημίου και ότι οι απόψεις των εσωτερικών πελατών μας είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας προς την κατεύθυνση αυτήν. Όραμά μας είναι να καθιερωθούμε ως ο Τομέας που έμπρακτα βοηθά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του οργανισμού.