Οι αξίες μας είναι ο κώδικας συμπεριφοράς που θέλουμε να χαρακτηρίζει όλους όσοι ανήκουν στον Τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού. Ταυτόχρονα, θέλουμε να αποτελούν και τη βάση πάνω στην οποία ο καθένας από εμάς να χειρίζεται τα καθημερινά θέματα της εργασίας του.
 
  • Ακεραιότητα
Είμαστε δίκαιοι και σωστοί. Ενεργούμε και αποφασίζουμε αμερόληπτα. Διακρινόμαστε για την αφοσίωσή μας. Αποτελούμε πρότυπο.
 
  • Αποτελεσματικότητα
Εργαζόμαστε σκληρά. Εστιάζουμε πάντα τις προσπάθειές μας στο αποτέλεσμα. Θέτουμε υψηλούς στόχους και τους επιτυγχάνουμε.
 
  • Επικοινωνία
Επικοινωνούμε συχνά και θετικά. Είμαστε ορατοί στους χώρους εργασίας. Ενημερώνουμε τακτικά. Η πόρτα μας είναι πάντα ανοικτή.
 
  • Εξυπηρέτηση
Πρώτα ο πελάτης. Χαμογελούμε συχνά. Οι αποφάσεις μας παίρνονται πάντα με βάση τις προτεραιότητες του πελάτη. Όπως πολύ εύστοχα έχει ειπωθεί, «ο πελάτης είναι και ο εργοδότης».
 
  • Ομαδικότητα
Λειτουργούμε αποτελεσματικά ως ομάδα. Βοηθούμε πάντα ο ένας τον άλλο. Καλλιεργούμε πνεύμα ομαδικότητας σε ολόκληρο τον οργανισμό.
 
  • Εμπιστοσύνη
Έχουμε εμπιστοσύνη στους συνεργάτες μας και είμαστε έμπιστοι.