Μέσω της επιλογής, υποκίνησης, αξιολόγησης και ανάπτυξης των ανθρώπων μας, και τη δημιουργία και εφαρμογή σχετικής πολιτικής, βελτιώνουμε συνεχώς τα αποτελέσματα, την οργάνωση και την κουλτούρα του οργανισμού μας.
 
    • Γνωρίζουμε ότι όλοι οι οργανισμοί χειρίζονται κεφάλαια, προϊόντα, ανθρώπους και πληροφορίες και ότι η επιτυχία ενός οργανισμού εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα με την οποία διαχειρίζεται τους πόρους αυτούς. Δική μας ευθύνη είναι να βοηθήσουμε το Πανεπιστήμιο Κύπρου να διαχειριστεί, όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται, το ανθρώπινο δυναμικό του με στόχο την μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων τους.
    • Πιστεύουμε ότι η άμεση διεύθυνση των ανθρώπων είναι ευθύνη των προϊσταμένων τους. Εμείς έχουμε υποχρέωση να τους στηρίζουμε, ώστε αυτό να γίνεται σωστά μέσα από την παροχή εξαίρετων υπηρεσιών και την εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων σε θέματα επιλογής, υποκίνησης, αξιολόγησης και ανάπτυξης προσωπικού.
 
Κατανοούμε ότι, για να είμαστε αποτελεσματικοί, πρέπει να βελτιώνουμε συνεχώς τα συστήματα ανθρώπινου δυναμικού. Βελτίωση για μας σημαίνει ορατή και έμπρακτη συνεισφορά στα αποτελέσματα, την οργάνωση και την κουλτούρα του οργανισμού.