Το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα «Ευρωπαϊκοί Θεσμοί – Πολιτιστικές Πολιτικές», μέχρι την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022.

Το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα «Διδακτική των Γλωσσών και Νέες Τεχνολογίες», μέχρι την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022.

Το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα «Γαλλογερμανικές πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις», μέχρι την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022.

Το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και Διδακτική της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών (TESOL)», μέχρι την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022.

Το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα «Δράμα και Θεατρικές Σπουδές», μέχρι την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022.

Το Τμήμα Ψυχολογίας προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα «Σχολική Ψυχολογία», μέχρι την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022.

Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής προκηρύσσει μια (1) θέση Επισκέπτη Ακαδημαϊκού στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022.

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα «Μηχανική Υδατικών Πόρων: Υδραυλική, Υδρολογία» μέχρι την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022.

Η Ιατρική Σχολή προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή, στην ειδικότητα «Καρδιολογία» μέχρι την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022.

Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα "Μιγαδική και Αρμονική Ανάλυση, Ειδικές Συναρτήσεις, Ολική Ανάλυση-Ανάλυση επί Πολλαπλοτήτων και Εργοδική Θεωρία” μέχρι την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022.

Το Τμήμα Ψυχολογίας προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα «Κοινωνική Ψυχολογία», μέχρι την Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022.