Εκτύπωση

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (Α' ΦΑΣΗ)

Η Α' φάση της Φοιτητικής Εστίας (Φ.Ε.) αποτελείται από 14 κτήρια και 208 μονόκλινα δωμάτια. Η τυπολογία των δωματίων έχει ως εξής:

Τύπος Δωματίου Περιγραφή Αριθμός Δωματίων
Α Κάθε δωμάτιο συμπεριλαμβάνει δικό του χώρο υγιεινής. Υπάρχει κοινόχρηστη κουζίνα για κάθε 12 δωμάτια. Υπάρχει σύστημα κλιματισμού σε κάθε δωμάτιο. 48
Β Κάθε δωμάτιο συμπεριλαμβάνει νιπτήρα. Υπάρχει κοινόχρηστος χώρος υγιεινής και κουζίνα για κάθε 8 δωμάτια. Υπάρχει σύστημα κλιματισμού σε κάθε δωμάτιο. 144
Γ Υπάρχει κοινόχρηστος χώρος υγιεινής και κουζίνας για κάθε 2 δωμάτια . Κάθε ομάδα των δύο δωματίων αποτελεί ένα διαμέρισμα. Υπάρχει σύστημα κλιματισμού σε κάθε δωμάτιο. 12
Δ Τα δωμάτια είναι του ίδιου τύπου με τα δωμάτια τύπου Γ. Κάθε ομάδα των δύο δωματίων αποτελεί ένα διαμέρισμα. Προσφέρονται σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Υπάρχει σύστημα κλιματισμού σε κάθε δωμάτιο. 4

Στο χώρο της Φ.Ε. λειτουργούν επίσης δύο κοινόχρηστα κτήρια στα οποία στεγάζονται το Κέντρο Εξυπηρέτησης Ενοίκων (Κ.Ε.Ε.) , το Κέντρο Εκδηλώσεων, το Ταχυδρομείο και ο Χώρος Πλυντηρίων. Οι φοιτητές που θα γίνουν αποδεκτοί για διαμονή στη Φ.Ε. μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τους χώρους διαμονής μελετώντας όλα μας τα εγχειριδία και ιδιαίτερα το Εγχειρίδιο Ενοίκου.  Επιλέξετε Έντυπα για να μελετήσετε όλα μας τα έντυπα και εγχειρίδια.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ

Για να συμπεριληφθεί κάποιος φοιτητής στη διαδικασία επιλογής ενοίκων στη Φοιτητική Εστία, θα πρέπει να ικανοποιεί τις εξής προϋποθέσεις:

Η αξιολόγηση των αιτήσεων διαμονής από το Γραφείο Στέγασης γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής δίδονται στους Κανόνες Επιλογής Ενοίκων

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΓΙΑ  ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ:

Α/Α  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΩΜΑΤΩΝ
1 Κύπριοι φοιτητές Παλαιών Ετών Μάρτιος 90 δωμάτια
2 Ελλαδίτες φοιτητές Παλαιών Ετών Μάρτιος 15 δωμάτια

 

 

 

Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά εντός των καθορισμένων προθεσμιών. Οι ημερομηνίες αυτές είναι περιοριστικές. Εκπρόθεσμες αιτήσεις καθώς και αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ Φ.Ε.

Μια από τις αρμοδιότητες μας είναι η επίλυση προβλημάτων διαμονής των ενοίκων της Φ.Ε.

Κέντρο Εξυπηρέτησης Ενοίκων (Κ.Ε.Ε.)

Οι ένοικοι της Φ.Ε. μπορούν να αποταθούν άμεσα για πληροφορίες και προβλήματα διαμονής αλλά και τυχόν άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο Κ.Ε.Ε., το οποίο στεγάζεται στο χώρο της Φ.Ε. Αρμοδιότητα του Κ.Ε.Ε. είναι η επίλυση προβλημάτων είτε με την παροχή άμεσης βοήθειας, ή με την παραπομπή του προβλήματος στους αρμόδιους.

Καθοδήγηση / Διαμεσολάβηση

Ένοικοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν διαπροσωπικά προβλήματα διαμονής και συγκατοίκησης, μπορούν να αποταθούν για καθοδήγηση στην Υπεύθυνη Στέγασης. Στόχος μας είναι όπως τα προβλήματα επιλύονται από τους ίδιους τους ενοίκους ή με τη συμβολή των Βοηθών Φοιτητικής Εστίας. Στην περίπτωση όμως που αυτό δεν είναι δυνατό, τότε αναλαμβάνουμε την επίλυση των προβλημάτων μέσω της διαδικασίας της καθοδήγησης /διαμεσολάβησης, και όπου κριθεί αναγκαίο με τη λήψη πειθαρχικών μέτρων.

Κανόνες Διαμονής

Κατά την παραμονή τους στη Φ.Ε., οι ένοικοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους Κανόνες Διαμονής, οι οποίοι καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Οι Κανόνες Διαμονής θέτουν το πλαίσιο μιας ομαλής συγκατοίκησης διασφαλίζοντας έτσι την εύρυθμη λειτουργία της Φ.Ε. Τα προβλήματα διαμονής επιλύονται στο πλαίσιο των Κανόνων Διαμονής, και όπου κριθεί αναγκαίο λαμβάνονται τα ανάλογα πειθαρχικά μέτρα.