Προς διευκόλυνση των φοιτητών και ιδιαίτερα των πρωτοετών, ετοιμάζεται κατάλογος οικιών/διαμερισμάτων διαθέσιμων προς ενοικίαση.
 
Το Γραφείο Στέγασης επισημαίνει ότι στο παρόν στάδιο ΔΕΝ προβαίνει σε κανένα έλεγχο της ποιότητας και του ύψους ενοικίου των οικιών και διαμερισμάτων που καταχωρούνται στον κατάλογο, γι’ αυτό και οι φοιτητές προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή χώρου διαμονής. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία οικιών/διαμερισμάτων καταχωρούνται στον Κατάλογο όπως υποβάλλονται από τους ιδιοκτήτες.
 
Ο κατάλογος διατίθεται ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο και είναι διαθέσιμος στις Ανακοινώσεις μας
 
Καταχωρήσεις για τον κατάλογο γίνονται δεκτές από ιδιώτες σε συγκεκριμένες περιόδους που ανακοινώνονται ανά εξάμηνο. Επιλέξετε Διαφημίστε το Υποστατικό Σας