Στο πλαίσιο λειτουργίας της εστίας στη βάση μιας μικρής κοινότητας η οποία παρέχει στο φοιτητή ένοικο ευκαιρίες προσωπικής και κοινωνικής ευημερίας και ανάπτυξης, διαχειριζόμαστε το Πρόγραμμα Βοηθοί Φοιτητικής Εστίας (Β.Φ.Ε.)

Οι Β.Φ.Ε είναι προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι διαμένουν δωρεάν στη Φ.Ε. αναλαμβάνοντας μια σειρά από ευθύνες όπως:

  • Εντοπισμός και αναφορά προβλημάτων στη λειτουργία της Φ.Ε.
  • Διοργάνωση προγραμμάτων/εκδηλώσεων
  • Παροχή βοήθειας/στήριξης σε φοιτητές με προβλήματα διαμονής καθώς και προσωπικά ή/και ακαδημαϊκά προβλήματα
  • Διεκπεραίωση διοικητικών καθηκόντων κλπ.

Οι Β.Φ.Ε. επιλέγονται και εκπαιδεύονται από το προσωπικό Στέγασης. Λεπτομέρειες για το ρόλο του Β.Φ.Ε. και τις προϋποθέσεις / κριτήρια επιλογής δίδονται στο ενημερωτικό έντυπο Πρόγραμμα Βοηθοί Φοιτητικής Εστίας - Βρίσκεται εδώ.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Φ.Ε.

Κάθε εξάμηνο οι Β.Φ.Ε. σε συνεργασία με το προσωπικό Στέγασης διοργανώνουν μια σειρά εκδηλώσεων για τους ενοίκους της Φ.Ε. όπως μουσικές βραδιές, μαθήματα χορού, μαθήματα yoga κλπ.