ΓΕΝΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
 
 P8300464P8300465P8300467festies
 
Κτίρια τύπου Α
 
Block A Bathroom 2Block A HallwayBlock A Kitchen 1Block A Room 1Block A Room 2Block A Room 4
 
Κτίρια τύπου Β
 
Block B Common Bathroom 2Block B Kitchen 1Block B Kitchen 2Block B HallwayBlock B Room 1Block B Room 2