Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (Ιούλιο - Αύγουστο) η Φ.Ε. χρησιμοποιείται για τη στέγαση επισκεπτών και ερευνητών / προσκεκλημένων επιστημόνων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Επίσης, για τη φιλοξενία συμμετεχόντων σε θερινά σχολεία, συνέδρια, και αθλητικές συναντήσεις που οργανώνονται από εξωτερικά οργανωμένα σύνολα.
 
Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων δίδονται στο ενημερωτικό έντυπο Holiday Αccommodation in Student Halls.
 
Επιλέξετε Έντυπα για όλες τις πληροφορίες