Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (Ιούνιο - Αύγουστο) η Φ.Ε. χρησιμοποιείται για τη στέγαση Κύπριων και Ξένων φοιτητών οποίοι εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ή/και είναι εγγεγραμένοι στο Θερινό Εξάμηνο, ή/και έχουν ακαδημαϊκές υποχρεώσεις προς το Πανεπιστήμιο.
 
Όλες οι πληροφορίες και τα έντυπα αιτήσεων βρίσκονται στις Ανακοινώσεις μας τον Απρίλιο έκαστου έτους.