Καλωσορίσατε στη Μονάδα Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Μελετών!

Η Μονάδα Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Μελετών έχει καθιερωθεί στη διεθνή επιστημονική κοινότητα ως ένα αξιόλογο ερευνητικό ινστιτούτο στους τομείς των υπολογιστικών χρηματοοικονομικών και οικονομικών επιστημών. Η δυνατότητες που έχει σήμερα η Μονάδα οφείλεται στη συνεισφορά όλων των μελών της.

Με την πάροδο του χρόνου, η Μονάδα απέκτησε τεχνογνωσία μέσω επιστημονικών συνεισφορών, συμμετοχών σε διεθνή δίκτυα, κοινά ερευνητικά προγράμματα, μεταφορά τεχνολογίας, ανταγωνιστικές ερευνητικές προτάσεις, πληθώρα επιστημονικών συνεδρίων και δημοσιεύσεων.

Η Μονάδα επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παροχή βοήθειας σε τοπικούς οργανισμούς για την ενσωμάτωση αποτελεσματικών και μοντέρνων εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων για τον έλεγχο της απόδοσης τους και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Σας παροτρύνω να εκμεταλλευτείτε τις πολλές ευκαιρίες και διαθέσιμους πόρους για κοινά ερευνητικά προγράμματα και διεθνείς συνεργασίες.