Η Μονάδα Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Μελετών ιδρύθηκε το 1993 σαν ένα ανεξάρτητο κέντρο έρευνας στη Σχολή Οικονομικών και Διοίκησης. Το 2000 η Μονάδα αναγνωρίστηκε σαν Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας στη Χρηματοοικονομική και τα Οικονομικά. Το Κέντρο απαρτίζεται πρωτίστως από ακαδημαϊκούς του τμήματος Διοίκησης και του τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

Όραμα

Να προωθήσει διεθνώς αναγνωρισμένη έρευνα στα οικονομικά και τη χρηματοοικονομική.

Να προωθήσει αμφίδρομες σχέσεις μεταξύ έρευνας και πρακτικής, σε διεθνές και σε τοπικό επίπεδο.