Δίδακτρα Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών


 

 •  Δίδακτρα στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών για όσους μεταπτυχιακούς φοιτητές είχαν εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μέχρι και τον Ιανουάριο 2017 πατήστε ΕΔΩ.

 

 • Τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών έχουν ως πιο κάτω:

 

 


Δίδακτρα για τα Προγράμματα Διδακτορικού Επιπέδου

Κάτοχοι Διπλώματος Μάστερ:

 • Συνολικό ποσό διδάκτρων €4.000 για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου μάστερ.
Μη Κάτοχοι Διπλώματος Μάστερ:
 • Συνολικό ποσό διδάκτρων €6.500 για μη κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου μάστερ (νοουμένου ότι ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους και αποκτήσουν το διδακτορικό τίτλο σε 6 έτη/12 εξάμηνα).
 • Κάθε έτος φοίτησης πέραν των 6 ετών με μέγιστη διάρκεια σπουδών τα 8 έτη (16 εξάμηνα) αντιστοιχεί σε καταβολή διδάκτρων 1250 ευρώ κάθε έτος (625 ευρώ το εξάμηνο). Το ανώτατο ποσό διδάκτρων για τα διδακτορικά προγράμματα είναι 9.000 ευρώ.
Πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας (ισχύει για όλους τους Διδακτορικούς Φοιτητές):
 • Στα δίδακτρα του Εφαρμοσμένου Διδακτορικού Προγράμματος Κλινικής Ψυχολογίας προστίθεται τέλος εποπτευόμενης κλινικής άσκησης ύψους €1000 το οποίο διατίθεται για τη μίσθωση υπηρεσιών εποπτείας από εγγεγραμμένους επαγγελματίες ψυχολόγους.

 


Διδακτορικοί Φοιτητές Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου μάστερ- Διευκρινίσεις και Προθεσμίες αποπληρωμής διδάκτρων:›
 
 • €4.000 ανά πρόγραμμα (σύνολο)
 • Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 6 εξάμηνα:
1ο εξάμηνο: €500 προκαταβολή η οποία δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του φοιτητή και €500 στην αρχή του εξαμήνου.
2ο - 6ο εξάμηνο: €600 στην αρχή του εξαμήνου, πριν από την εγγραφή στα μαθήματα.
 • Διδακτορικός φοιτητής που δεν έχει πραγματοποιήσει εγγραφή στα μαθήματα του (ή το ερευνητικό στάδιο ή το συγγραφικό στάδιο) μέσα στην περίοδο όπως αυτή ορίζεται από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο και επιθυμεί εντός του εξαμήνου να εγγραφεί, τότε καταβάλλει δικαίωμα καθυστερημένης εγγραφής €50 ανά μάθημα το οποίο κατατίθεται υπέρ του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών.
 • Αποτυχία σε μάθημα δεν χρεώνεται με επιπλέον δίδακτρα.
 • Διδακτορικός φοιτητής που έχει αποχωρήσει από μάθημα δεν χρεώνεται με επιπλέον δίδακτρα. Τα δίδακτρα που τυχόν έχουν καταβληθεί θα πιστωθούν στο λογαριασμό του για το επόμενο εξάμηνο.
 • Για εγγραφή στην περιεκτική εξέταση δεν καταβάλλονται επιπλέον δίδακτρα.
 • Σε περίπτωση που ο φοιτητής αποχωρήσει από το Πανεπιστήμιο μέχρι και την 4η εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων, τού επιστρέφεται το ποσό των €500 ή το ποσό των €600 που είχε καταβάλει πριν από την εγγραφή του στα μαθήματα.
 • Φοιτητής που δεν έχει αποπληρώσει τα οφειλόμενα δίδακτρα του μέχρι τις 31 Μαΐου ή τις 31 Ιανουαρίου του έτους αποφοίτησης, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Τελετή Αποφοίτησης και παραλαβής του διπλώματός του.
 • Η προκαταβολή ύψους €500 δεν επιστρέφεται.
 • Το Πανεπιστήμιο μπορεί να ακυρώνει την εγγραφή του φοιτητή στα μαθήματα όταν διαπιστωθεί ότι ο φοιτητής δεν έχει καταβάλει το ποσό των διδάκτρων που απαιτείται πριν από τις εγγραφές στα μαθήματα.
 

Διδακτορικοί Φοιτητές Μη Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου μάστερ - Διευκρινίσεις και Προθεσμίες Αποπληρωμής Διδάκτρων

 • €6500 ανά πρόγραμμα (σύνολο), νοουμένου ότι ο φοιτητής ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του και αποκτήσει το διδακτορικό τίτλο σε 6 έτη (12 εξάμηνα).
 • Κάθε έτος φοίτησης πέραν των 6 ετών με μέγιστη διάρκεια σπουδών τα 8 έτη (16 εξάμηνα) αντιστοιχεί σε καταβολή διδάκτρων ευρώ 1.250 κάθε έτος (€625 το εξάμηνο).
 • Σε περίπτωση που ο φοιτητής ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του και αποκτήσει το διδακτορικό τίτλο σε λιγότερο χρονικό διάστημα από τα 6 έτη (12 εξάμηνα), θα πρέπει να αποπληρώσει το ποσό των €6500 που οφείλει.
 • Σε περίπτωση που ο φοιτητής ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του και αποκτήσει το διδακτορικό τίτλο σε 7 έτη (14 εξάμηνα), καταβάλλει δίδακτρα ύψους €7750.
 • Σε περίπτωση που ο φοιτητής ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του και αποκτήσει το διδακτορικό τίτλο σε 8 έτη (16 εξάμηνα), καταβάλλει δίδακτρα ύψους €9000.
 • Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 10 εξάμηνα:

1ο εξάμηνο: €500 προκαταβολή η οποία δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του φοιτητή και €600 στην αρχή του εξαμήνου.
2ο - 10ο εξάμηνο: €600 στην αρχή του εξαμήνου πριν απο την εγγραφη στα μαθηματα.

 • Διδακτορικός φοιτητής που δεν έχει πραγματοποιήσει εγγραφή στα μαθήματα του (ή το ερευνητικό στάδιο ή το συγγραφικό στάδιο) μέσα στην περίοδο όπως αυτή ορίζεται από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο και επιθυμεί εντός του εξαμήνου να εγγραφεί, τότε καταβάλλει δικαίωμα καθυστερημένης εγγραφής €50 ανά μάθημα το οποίο κατατίθεται υπέρ του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών.
 • Αποτυχία σε μάθημα δεν χρεώνεται με επιπλέον δίδακτρα.
 • Διδακτορικός φοιτητής που έχει αποχωρήσει από μάθημα δεν χρεώνεται με επιπλέον δίδακτρα. Τα δίδακτρα που τυχόν έχουν καταβληθεί θα πιστωθούν στο λογαριασμό του για το επόμενο εξάμηνο.
 • Για εγγραφή στην περιεκτική εξέταση δεν καταβάλλονται επιπλέον δίδακτρα.
 • Σε περίπτωση που ο φοιτητής αποχωρήσει από το Πανεπιστήμιο μέχρι και την 4η εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων, τού επιστρέφεται το ποσό των €500 ή το ποσό των €600 που είχε καταβάλει πριν από την εγγραφή του στα μαθήματα.
 • Φοιτητής που δεν έχει αποπληρώσει τα οφειλόμενα δίδακτρα του μέχρι τις 31 Μαΐου ή τις 31 Ιανουαρίου του έτους αποφοίτησης, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Τελετή Αποφοίτησης και παραλαβής του διπλώματός του.
 • Η προκαταβολή ύψους €500 δεν επιστρέφεται.
 • Το Πανεπιστήμιο μπορεί να ακυρώνει την εγγραφή του φοιτητή στα μαθήματα όταν διαπιστωθεί ότι ο φοιτητής δεν έχει καταβάλει το ποσό των διδάκτρων που απαιτείται πριν από τις εγγραφές στα μαθήματα.

 


Δίδακτρα για τα Προγράμματα Επιπέδου Μάστερ

Προγράμματα Μάστερ: 5.125 Ευρώ ανά πρόγραμμα μάστερ με τις πιο κάτω εξαιρέσεις:

 • Αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ): 10.250 Ευρώ
 • Αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα μάστερ στο Φυσικό Αέριο στην Ενεργειακή Μετάβαση: 8.000 Ευρώ
 • Αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα μάστερ Business Economics (Technology, Innovation Management Entrepreneurship - TIME MBE): 10.000 Ευρώ
 • Αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα  μάστερ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού: 7.500 Ευρώ
 • Αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα μάστερ Intelligent Critical Infrastructure Systems: 6.500 Eυρώ
 • Στα δίδακτρα του Εφαρμοσμένου Προγράμματος Σχολικής Ψυχολογίας προστίθεται τέλος εποπτευόμενης κλινικής άσκησης ύψους €1000 το οποίο διατίθεται για τη μίσθωση υπηρεσιών εποπτείας από εγγεγραμμένους επαγγελματίες ψυχολόγους.

 

*Μείωση Προκαταβολής Διδάκτρων λόγω του CΟVID 19 για το Aκαδημαϊκό 'Eτος 2020/2021*  

Tα παρακάτω στοιχεία αφορούν μόνο όσους φοιτητές έχουν ξεκινήσει τις σπουδές τους το Χειμερινό και Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει ότι το ποσό της προκαταβολής των διδάκτρων που οφείλουν να καταβάλουν οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές, λόγω των οικονομικών προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί με την πανδημία COVID 19, μειώνεται κατά 50%.

Η μείωση της προκαταβολής αφορά όλους τους νεοεισερχομένους μεταπτυχιακούς φοιτητές που έχουν ξεκινήσει τις σπουδές τους το Χειμερινό και Εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών στα αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών.

Συγκεκριμένα:

 • H προκαταβολή των διδάκτρων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 μειώνεται στο ποσό των €250 (από €500).
  • Η πληρωμή της προκαταβολής και της εισφοράς ύψους €30 στο Ταμείο Αλληλεγγύης Φοιτητών "Νεόφυτος Χανδριώτης" μετατίθεται για τις 5 Αυγούστου 2020.
  • Το υπόλοιπο ποσό της προκαταβολής ύψους €250 θα προστεθεί στις επόμενες δόσεις των διδάκτρων του προγράμματος.

Αποσαφηνίζεται ότι σε περίπτωση όπου νεοεισερχόμενοι φοιτητές μεταπτυχιακών σπουδών του ΠΚ επιθυμούν να αποχωρήσουν από το ΠΚ πριν την αποπεράτωση των σπουδών τους, η προκαταβολή των διδάκτρων είναι ύψους €500, βάσει και των υφιστάμενων κανόνων. Επί τούτου, επισημαίνεται ότι η υφιστάμενη Πολιτική ΠΚ ουδέποτε τροποποιήθηκε, και ότι η προκαταβολή των διδάκτρων ανέκαθεν ήταν στα €500. Ως εκ τούτου, όσοι φοιτητές κατέβαλαν το ποσό των €250, στο πλαίσιο εφαρμογής της απόφασης του Σώματος για παραχώρηση οικονομικών διευκολύνσεων λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που προκλήθηκαν εν συνεπεία της πανδημίας COVID 19, συνεχίζουν να οφείλουν στο ΠΚ το εναπομείναν ποσό της προκαταβολής, ύψους €250, το οποίο το ΠΚ θα συνεχίζει να διεκδικεί.

Για τα προγράμματα ΜΑΣΤΕΡ μπορείτε να δείτε εδώ τον σχετικό πίνακα.

Για τα ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ προγράμματα μπορείτε να δείτε εδώ τον σχετικό πίνακα.

***ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: τα παραπάνω στοιχεία αφορούν μόνο όσους φοιτητές έχουν ξεκινήσει τις σπουδές τους το Χειμερινό και Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

 


Διευκρινήσεις (αφορά τα Συμβατικά Προγράμματα Σπουδών)

 • Φοιτητής που δεν έχει αποπερατώσει τη διατριβή μάστερ στην κανονική περίοδο, θα πρέπει να εγγραφεί στη συνέχεια της διατριβής μάστερ. Η εγγραφή στη συνέχεια της διατριβής μάστερ δεν χρεώνεται με επιπλέον δίδακτρα.
 • Η αποτυχία σε μάθημα δεν χρεώνεται με επιπλέον δίδακτρα.
 • Φοιτητής που δεν έχει πραγματοποιήσει εγγραφή στα μαθήματα του μέσα στην περίοδο όπως ορίζεται από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, καταβάλλει δικαίωμα καθυστερημένης εγγραφής €50 ανά μάθημα το οποίο κατατίθεται υπέρ του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών.
 • Σε περίπτωση που ο φοιτητής αποχωρήσει από το Πανεπιστήμιο μέχρι και την 4η εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων, του επιστρέφεται το ποσό των €700 που είχε καταβάλει πριν από την εγγραφή του στα μαθήματα.
 • Το Πανεπιστήμιο μπορεί να ακυρώνει την εγγραφή του φοιτητή στα μαθήματα όταν διαπιστωθεί ότι ο φοιτητής δεν έχει καταβάλει το ποσό των διδάκτρων που απαιτείται πριν από τις εγγραφές στα μαθήματα.

 


Προθεσμίες Αποπληρωμής Διδάκτρων (αφορά τα Συμβατικά Προγράμματα Σπουδών)

 

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 3 εξάμηνα:

 • Πρώτο εξάμηνο: Με την αποδοχή της θέσης, καταβάλλεται ποσό ύψους €500. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του φοιτητή από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πριν από την εγγραφή στα μαθήματα καταβάλλεται ποσό €700 και πριν από την εξεταστική περίοδο του εξαμήνου καταβάλλεται επιπλέον ποσό €700.
 • Δεύτερο εξάμηνο: Πριν από την εγγραφή στα μαθήματα, καταβάλλεται ποσό ύψους €700 και πριν από την εξεταστική περίοδο του εξαμήνου καταβάλλεται επιπλέον ποσό €700 .
 • Τρίτο εξάμηνο: Πριν από την εγγραφή στα μαθήματα, καταβάλλεται ποσό ύψους €700 και πριν από την εξεταστική περίοδο του εξαμήνου καταβάλλεται επιπλέον ποσό €1.125 .
 • Φοιτητής που δεν έχει αποπληρώσει τα οφειλόμενα δίδακτρα του μέχρι τις 31 Μαΐου ή τις 31 Ιανουαρίου του έτους αποφοίτησης, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Τελετή Αποφοίτησης και παραλαβής του διπλώματός του.
 • Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου που παρακολουθούν μαθήματα στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus ή μέσω άλλης συμφωνίας ανταλλαγής, καταβάλλουν τα αντίστοιχα δίδακτρα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 • Για κάθε καθυστερημένη εγγραφή σε μάθημα εντός του εξαμήνου επιβάλλεται πρόστιμο €50 ανά μάθημα το οποίο κατατίθεται υπέρ του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών.
 • Το Πανεπιστήμιο μπορεί να ακυρώνει την εγγραφή του φοιτητή στα μαθήματα όταν διαπιστωθεί ότι ο φοιτητής δεν έχει καταβάλει το ποσό των διδάκτρων που απαιτείται πριν από τις εγγραφές στα μαθήματα.
 

Προθεσμίες Προκαταβολής και αποπληρωμής των διδάκτρων του αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος Φυσικό Αέριο στην Ενεργειακή Μετάβαση

 
 • Οι φοιτητές υποχρεούνται να προκαταβάλουν με την αποδοχή της θέσης ποσό €1.000. Το πενήντα τοις εκατό (50%) της προκαταβολής (€500) δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του φοιτητή.
 • Τα υπόλοιπα δίδακτρα καταβάλλονται ως εξής:
  Πρώτο εξάμηνο: πριν από την εγγραφή στα μαθήματα καταβάλλεται ποσό €2.000.
  Δεύτερο εξάμηνο: πριν από την εγγραφή στα μαθήματα καταβάλλεται ποσό €3.000 και πριν από την εξεταστική περίοδο του εξαμήνου ποσό €2000.
 
Προθεσμίες Προκαταβολής και αποπληρωμής των διδάκτρων του αυτοχρηματοδοτούμενου μεταπτυχιακού προγράμματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
 
 • Οι φοιτητές/τριες με την αποδοχή της θέσης υποχρεούνται να προκαταβάλουν ποσό €500.  Το ποσό δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του/της φοιτητή/τριας.
  Τα υπόλοιπα δίδακτρα θα πρέπει να καταβάλλονται ανά μάθημα, πριν από την εγγραφή του/της φοιτητή/τριας, ως ακολούθως:
   
Μαθήματα 9 π.μ.: €680
Mαθήματα 6 π.μ.: €450
Μαθήματα 3 π.μ.: €220
Μαθήματα 1 π.μ.: €90
Διπλωματική Μελέτη Ι: €440
Διπλωματική Μελέτη ΙΙ: €220
Διπλωματική Μελέτη ΙΙΙ: €220
Συνέχεια στη Διπλωματική Μελέτη: χωρίς χρέωση
 •  Οι φοιτητές/τριες του μεταπτυχιακού προγράμματος δύναται να αποχωρήσουν από μεταπτυχιακό μάθημα του αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΔΑΔ με τη συμπλήρωση του μέγιστου ποσοστού του 28% του συνόλου των ωρών του μαθήματος.  Στους φοιτητές/τριες που αποχωρούν εμπρόθεσμα από μεταπτυχιακό μάθημα επιστρέφεται το τέλος παρακολούθησης του μαθήματος που έχουν ήδη καταβάλει.
 • Στην αρχή του εξαμήνου, το τμήμα καθορίζει τα μαθήματα στα οποία θα υπάρξει χρέωση.
 • Σε περίπτωση επανάληψης μαθήματος λόγω αποτυχίας θα καταβάλλονται εκ νέου δίδακτρα για τα αντίστοιχα μαθήματα.
 • Σε περίπτωση επανάληψης μαθήματος για σκοπούς βελτίωσης βαθμολογίας θα καταβάλλονται εκ νέου δίδακτρα για τα αντίστοιχα μαθήματα.
 • Τα δίδακτρα για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού ανέρχονται σε €7.500.
 

Προθεσμίες Προκαταβολής και αποπληρωμής των διδάκτρων του αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΜΒΑ


 Ηλεκτρονική προκαταβολή και ηλεκτρονικές πληρωμές των διδάκτρων του αυτοχρηματοδοτούμενο προγράμματος ΜΒΑ

 • Με την αποδοχή της θέσης στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων, οι φοιτητές υποχρεούνται να προκαταβάλουν ποσό €550 μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής ακολουθώντας τον σύνδεσμο: http://applications.ucy.ac.cy/epayments/pub.deposit. Το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από το ολικό ποσό των διδάκτρων, το οποίο ανέρχεται στα €10,250, πληρωτέο σε δόσεις (κάθε δύο μήνες), όπως ορίζεται στους κανονισμούς του Προγράμματος ΜΒΑ. Η προκαταβολή αυτή δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του φοιτητή από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή μη εγγραφής του στα προσφερόμενα μαθήματα.
 • Τα υπόλοιπα δίδακτρα καταβάλλονται ανά δίμηνο και ανά μάθημα με την εγγραφή του φοιτητή ως εξής:

o Μαθήματα 3.5 ή 4.0 ΠΜ: €550
o Mαθήματα 2.0 ΠΜ €275
o Eφαρμοσμένη Επιχειρηματική Μελέτη: €350


Σε περίπτωση αποτυχίας θα καταβάλλονται εκ νέου τα δίδακτρα για τα αντίστοιχα μαθήματα.

 


 Προθεσμίες Προκαταβολής και αποπληρωμής των διδάκτρων του αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος στη Διοίκηση και Οικονομικά (ΤΙΜΕ ΜΒΕ)


 • Οι φοιτητές υποχρεούνται να προκαταβάλουν με την αποδοχή της θέσης ποσό €500 (δεν επιστρέφεται) σε διάστημα τεσσάρων εβδομάδων από την επιστοή/η-μηνύματος προσφοράς θέσης στο πρόγραμμα.
 • Πρώτη δόση ύψους €3.150 μέχρι την ημέρα έναρξης του πρώτου εξαμήνου σπουδών.
 • Δεύτερη δόση ύψους €3.150 μέχρι την ημέρα έναρξης του δεύτερου εξαμήνου σπουδών.
 • Τρίτη και τελευταία δόση ύψους €3.200 μέχρι την έναρξη του τρίτου εξαμήνου σπουδών.
 • Σε περίπτωση που παραχωρούνται μερικές υποτροφίες των διδάκτρων τότε καταβάλλεται:
  • Προκαταβολή ύψους €500
  • Το εναπομείναντο ποσό σε 3 ισόποσες δόσεις μέχρι και την ημέρα έναρξης του τρίτου εξαμήνου σπουδών.
 

Προθεσμίες Προκαταβολής και αποπληρωμής των διδάκτρων του αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος MSc για Συστήματα Ευφυών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας (MSc in Intelligent Critical Infrastructure Systems)

 • Οι φοιτητές υποχρεούνται να προκαταβάλουν με την αποδοχή της θέσης ποσό €500 (δεν επιστρέφεται).
 • Πρώτο Εξάμηνο: πριν από την εγγραφή στα μαθήματα καταβάλλεται ποσό €1000 και πριν από την εξεταστική περίοδο του εξαμήνου επιπλέον ποσό €1000.
 • Δεύτερο Εξάμηνο: πριν από την εγγραφή στα μαθήματα μαθήματα καταβάλλεται ποσό €1000 και πριν από την εξεταστική περίοδο του εξαμήνου επιπλέον ποσό €1000.
 • Τρίτo Εξάμηνο: πριν από την εγγραφή στα μαθήματα μαθήματα καταβάλλεται ποσό €1000 και πριν από την εξεταστική περίοδο του εξαμήνου επιπλέον ποσό €1000.
 

 


 Διαδικασία Πληρωμής Διδάκτρων


Τα δίδακτρα των φοιτητών (εξαιρουμένων των φοιτητών του προγράμματος ΜΒΑ) μπορούν να πληρωθούν απευθείας στο Λογιστήριο του Πανεπιστημίου που βρίσκεται στο κτήριο Συμβουλίου – Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» στην Πανεπιστημιούπολη και μέσω του διαδικτύου επιλέγοντας την επιλογή Ηλεκτρονικές Πληρωμές (JCC SMART).

Τα δίδακτρα μπορούν να πληρωθούν και στους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς:

Τράπεζα Κύπρου: Αρ. Λογαριασμού: 0128-05-023773

Φοιτητές Εξωτερικού μπορούν να εμβάσουν το ποσό των διδάκτρων τους στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:

Bank of Cyprus
IBAN NO: CY05 0020 0128 0000 0005 0237 7300
SWIFT CODE: BCYPCY2N
Details: I.D. Number & Name of Student (Tuition Fees)

 

Ηλεκτρονική προκαταβολή και ηλεκτρονικές πληρωμές των διδάκτρων του αυτοχρηματοδοτούμενο προγράμματος ΜΒΑ

• Με την αποδοχή της θέσης στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων, οι φοιτητές υποχρεούνται να προκαταβάλουν ποσό €550 μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής ακολουθώντας τον σύνδεσμο: http://applications.ucy.ac.cy/epayments/pub.deposit. Το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από το ολικό ποσό των διδάκτρων, το οποίο ανέρχεται στα €10,250, πληρωτέο σε δόσεις (κάθε δύο μήνες), όπως ορίζεται στους κανονισμούς του Προγράμματος ΜΒΑ. Η προκαταβολή αυτή δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του φοιτητή από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή μη εγγραφής του στα προσφερόμενα μαθήματα.

• Τα υπόλοιπα δίδακτρα καταβάλλονται ανά δίμηνο και ανά μάθημα με την εγγραφή του φοιτητή ως εξής:

o Μαθήματα 3.5 ή 4.0 ΠΜ: €550
o Mαθήματα 2.0 ΠΜ €275
o Eφαρμοσμένη Επιχειρηματική Μελέτη: €350

Σε περίπτωση αποτυχίας θα καταβάλλονται εκ νέου τα δίδακτρα για τα αντίστοιχα μαθήματα.

 


Χρηματοδότηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών

 

Εκτός από τις υποτροφίες που προσφέρει το κράτος, το Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορεί να χρηματοδοτήσει μεταπτυχιακό φοιτητή έναντι προσφοράς βοηθητικού έργου, για κάλυψη αναγκών του τμήματος στο οποίο ο εν λόγω φοιτητής φοιτά ή και άλλων τμημάτων.

Βοηθητικό έργο σημαίνει βοηθητικό διδακτικό έργο, διδασκαλία φροντιστηρίων, διδασκαλία ασκήσεων, επιτήρηση εργαστηρίων, διόρθωση γραπτών κ.λπ. Αυτό δεν περιλαμβάνει την επί μέρους προσωπική ερευνητική δραστηριότητα του φοιτητή ούτε την ατομική ερευνητική δραστηριότητα των μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού. Οι μηνιαίες απολαβές, ανάλογα με το προσφερόμενο έργο, μπορεί να ανέλθουν στα €342 ή €683 για μέγιστη περίοδο δέκα μηνών.