Προσφορά θέσης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα


 

Οι φοιτητές στους οποίους έχει προσφερθεί θέση σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου θα πρέπει (α) να ενημερώσουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων ότι αποδέχονται τη θέση που τους έχει προσφερθεί  (β) να πληρώσουν ηλεκτρονικά την προκαταβολή των διδάκτρων και το ποσό ύψους €20 στο Ταμείο Αλληλεγγύης Φοιτητών «Νεόφυτος Χανδριώτης» μέσω των συνδέσμων που αναγράφονται στην επιστολή προσφοράς της θέσης (ηλεκτρονικό μήνυμα) - καταβάλλεται μέσω JCC  (γ) να ανεβάσουν στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων, τα τελικά αρχεία των πτυχίων/διπλωμάτων/βεβαιώσεων αποφοίτησης.