ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ο Τομέας έχει την ευθύνη για την ετοιμασία των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Πανεπιστημίου, την καταβολή του μισθολογίου και των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, την παρακολούθηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού, τις εισπράξεις και τις τιμολογήσεις καθώς και τη διεκπεραίωση όλων των πληρωμών εξαιρουμένων των δαπανών που αφορούν σε ερευνητικά προγράμματα.
 
Υπεύθυνος Τομέα:
Ηρακλής Ηρακλέους
Τηλ. 22894115, Ηλ. Διευθ: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
Ο Τομέας στελεχώνεται με τα ακόλουθα Γραφεία:
Γραφείο Εσόδων
Γραφείο Πληρωμών
Γραφείο Ετοιμασίας Οικονομικών και Φορολογικών Καταστάσεων
Γραφείο Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και ετοιμασίας ειδικών καταστάσεων
 
Γραφείο Εσόδων

Είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική και αποδοτική είσπραξη των εσόδων και για άλλα λογιστικά θέματα, που αφορούν στα έσοδα, σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς του Πανεπιστημίου. Αυτό περιλαμβάνει παρακολούθηση των χρεωστών και των λογαριασμών εσόδων, τιμολογήσεις των φοιτητών και άλλες διάφορες τιμολογήσεις.
 
 
 
Το Γραφείο έχει ως σκοπό τη διενέργεια ορθών πληρωμών, χωρίς καθυστέρηση, βάσει των νόμων και κανονισμών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Επιλαμβάνεται όλων των αναγκαίων διαδικασιών, ούτως ώστε να προωθούνται οι πλήρως τεκμηριωμένες πληρωμές εκ μέρους όλων των οργανωτικών οντοτήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Διασφαλίζει ότι όλοι οι πόροι του Πανεπιστημίου δαπανώνται και καταγράφονται σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.
Οποιεσδήποτε πληρωμές αφορούν σε μισθούς και ερευνητικά προγράμματα διεκπεραιώνονται από το Γραφείο Μισθοδοσίας και από τον Τομέα Οικονομικής Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων, αντίστοιχα.
 
 
Στην αρμοδιότητά του υπάγονται η τήρηση των λογιστικών βιβλίων, η παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασμών του Πανεπιστημίου, καθώς και η ετοιμασία των οικονομικών λογαριασμών του Πανεπιστημίου.
 
 
Η κύρια αρμοδιότητα του Γραφείου είναι η παρακολούθηση του προϋπολογισμού, των τραπεζικών λογαριασμών του Πανεπιστημίου και η σχετική ενημέρωση των τμημάτων και των υπηρεσιών.
Ετοιμάζει οικονομικές εκθέσεις για όλα όλες ακαδημαϊκές μονάδες, τις διοικητικές υπηρεσίες και άλλες οργανωτικές οντότητες επί μηνιαίας, τριμηνιαίας και ετήσιας βάσης.