Το Γραφείο Στήριξης υποστηρίζει και διασφαλίζει την όσο δυνατή και εύρυθμη λειτουργία όλων των Γραφείων της ΥΣΦΜ. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την βελτίωση του τρόπου εργασίας των Γραφείων, τη μελέτη διαφόρων παραμέτρων σε σχέση και με τους «πελάτες» της Υπηρεσίας, το συντονισμό των εργασιών, τη συμμετοχή του προσωπικού σε διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα, την τήρηση και παρακολούθηση των κονδυλίων που αφορούν τις εκδόσεις της Υπηρεσίας και την επιμόρφωση του προσωπικού.
 
Οι υπηρεσίες του Γραφείου χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:
 
1. Ανάπτυξη – Βελτίωση των Μεθόδων Λειτουργιάς της Υ.Σ.Φ.Μ
Όπου παρουσιάζεται ανάγκη, το Γραφείο συνεργάζεται με άλλα Γραφεία της Υπηρεσίας για βελτίωση ή ανασχεδιασμό των υπηρεσιών που προσφέρουν ή/και κάποιων λειτουργιών τους.
Το Γραφείο σκοπεύει να φέρει εις πέρας διάφορα άλλα έργα για σκοπούς ανάπτυξης ή/και βελτίωσης των μεθόδων λειτουργίας της Υ.Σ.Φ.Μ., με σκοπό την επέκταση και βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους φοιτητές και τους ακαδημαϊκούς.
 
2. Μελέτες - Έρευνες
Η διεξαγωγή μελετών και ερευνών αποσκοπούν στην μέτρηση διαφόρων παραμέτρων αναφορικά με την εντός και εκτός του Πανεπιστημίου Φοιτητική και Ακαδημαϊκή ζωή. Οι μετρήσεις αυτές βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση του στοχευόμενου κοινού της Υπηρεσίας, τον καταρτισμό και αναβάθμιση τέτοιων υπηρεσιών που να ικανοποιούν το κοινό αυτό, αλλά και τη σωστή τους εφαρμογή μέσω των κατάλληλων οδών, στον κατάλληλο χρόνο. Το κοινό που στοχεύεται είναι κατά κύριο λόγο η Φοιτητική Κοινότητα του ΠΚ.
 
Ι. Έρευνες που διεξήχθησαν:
· Τον Απρίλιο του 2003 διεξήχθη σε συνεργασία με το Γραφείο Σταδιοδρομίας της Υ.Σ.Φ.Μ έρευνα για την Πορεία των Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου (Απόφοιτοι ετών 1996 -2002), η οποία και θα επαναλαμβάνεται κατά περιόδους.
 
· Σε συνεργασία με το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής έχουν διεξαχθεί ακόμη δυο έρευνες μέσα στο 2004. Η πρώτη έρευνα αφορά τις υπηρεσίες που προσφέρει η Υπηρεσία μας και το βαθμό στον οποίο είναι ευχαριστημένοι οι φοιτητές. Η δεύτερη έρευνα έχει συμπληρωθεί μόνο από τους ενοίκους της Φοιτητικής Εστίας και αφορά τη αξιολόγηση των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών που προσφέρονται στη Φοιτητική Εστία. Επανάληψη της τελευταίας έρευνας προγραμματίζεται να γίνει κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2008-09.
 
· Τον Νοέμβριο του 2007 μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Κύπρου για πιστοποίηση από το European Foundation for Quality Management (EFQM), η Υ.Σ.Φ.Μ. ανάλαβε την πραγματοποίηση έρευνας με τίτλο ''Αξιολόγηση της Ποιότητας των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου προς την Φοιτητική Κοινότητα με στόχο την Βελτίωση τους''. Η έρευνα έδωσε την ευκαιρία στους φοιτητές να αξιολογήσουν τις υφιστάμενες υπηρεσίες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο και είχε στόχο την βελτίωση της ποιότητας τους. Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων καταλήξαμε σε τρείς προτάσεις προς βελτίωση των επιπέδων ικανοποίησης των φοιτητών στους ακόλουθους τομείς:
1. Διήμερο Ενημέρωσης Φοιτητών: Εκστρατεία ενημέρωσης των φοιτητών που προσφέρει η Υ.Σ.Φ.Μ. με στόχο την αύξηση της χρήσης τους
2. Ημέρες Ευρώπης: Εκδήλωση για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα με τη συμμετοχή διαφόρων μερών του Πανεπιστημίου αλλά και εξωτερικών φορέων
3. Λειτουργία Ομάδας/Επιτροπής παρακολούθησης Καφεστιατορίων: η οποία θα έχει στόχο την παρακολούθηση της ποιότητας, ποικιλίας, τιμολόγησης και επιπέδων υγιεινής στις καφετέριες του Πανεπιστημίου.
 
Επανάληψη της έρευνας προγραμματίζεται να γίνει κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2009-10.
 
ΙΙ. Έρευνες που προγραμματίζεται να διερευνηθούν είναι:
 • Αξιολόγηση των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών που προσφέρονται στη Φοιτητική Εστία.
 • Επανάληψη της έρευνας EFQM
 • Η σχέση ακαδημαϊκής επίδοσης φοιτητών με την επιτυχία στα κριτήρια εισαγωγής ή/και επίδοση στην μέση εκπαίδευση,
 • Ο βαθμός ικανοποίησης των μεταπτυχιακών φοιτητών από τα Ακαδημαϊκά τμήματα και από τις υπηρεσίες που προσφέρει το Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Το μέλλον και η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων - και αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας τους από μέρους των εργοδοτών,
 • Η λειτουργία ομίλων και συμμετοχή/ ενδιαφέρον φοιτητών, κ.α.
 • Ο βαθμός ικανοποίησης των φοιτητών από τις υπηρεσίες που του προσφέρει το Πανεπιστήμιο.
 
Άλλες ευθύνες του Γραφείου Στήριξης Υπηρεσίας είναι:
 • Γενική Επιμέλεια Εκδόσεων Υπηρεσίας
 • Επιμόρφωση Προσωπικού Υπηρεσίας
 • Προβολή Υ.Σ.Φ.Μ.
 • Διοικητική Στήριξη
 • Προϋπολογισμοί
 • Ευρωπαϊκά Προγράμματα