Εκτύπωση
Τελετές Αποφοίτησης - Δήλωση Συμμετοχής
 

 
Το Γραφείο Εξυπηρέτησης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας είναι αφοσιωμένο στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και πληροφοριών σε θέματα σπουδών, φοιτητικής ζωής, κανόνων και γενικά για οτιδήποτε οι φοιτητές μας χρειαστούν, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 
Το Γραφείο μας υποστηρίζει όλα τα Γραφεία της Υπηρεσίας, προσφέροντας πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητές τους, παραλαμβάνοντας τις διάφορες αιτήσεις, συμμετέχοντας στις εγγραφές και αλλαγές μαθημάτων, στην εκπαιδευτική έκθεση, και σε όλες τις διαδικασίες για τη διοργάνωση των Τελετών Αποφοίτησης (παραγγελία /πληρωμή/παραλαβή DVD).
 
Το Γραφείο Εξυπηρέτησης είναι το Γραφείο στο οποίο μπορείτε να αποταθείτε για:
Ενημερωτικά έντυπα και αιτήσεις
Πινακίδες ανακοινώσεων της Υ.Σ.Φ.Μ.
Έκδοση Αναλυτικών Βαθμολογιών και Βεβαιώσεων Φοίτησης
Ενίσχυση Σωματείου Ευημερίας
Σας περιμένουμε .........
 
 
Ενημερωτικά έντυπα και αιτήσεις
 
Για την καλύτερη ενημέρωση των φοιτητών μας για τις διάφορες διαδικασίες, δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, το Γραφείο Εξυπηρέτησης προμηθεύει τους φοιτητές με διάφορα ενημερωτικά έντυπα και αιτήσεις που αφορούν: εγγραφή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, μετεγγραφές, αλλαγή πτυχίου, 2ο πτυχίο, προσθαφαιρέσεις μαθημάτων, οικονομικά βοηθήματα, φοιτητικές εστίες, κτλ.
 
 
Πινακίδες ανακοινώσεων της Υ.Σ.Φ.Μ
 
Το Γραφείο είναι υπεύθυνο για την επιμέλεια των πινακίδων ανακοινώσεων της Υπηρεσίας που βρίσκονται στην εσωτερική αυλή του Πανεπιστημίου στη Λεωφόρο Καλλιπόλεως 75, στην Πανεπιστημιούπολη και στο κτήριο Συμβουλίου Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης». Στόχος μας είναι, η συνεχής ενημέρωση των φοιτητών για τις μηνιαίες δραστηριότητες της Υ.Σ.Φ.Μ., αλλά και για όλα τα θέματα που επηρεάζουν τη φοίτησή τους.
 
 
Έκδοση Αναλυτικών Βαθμολογιών και Βεβαιώσεων Φοίτησης
 
Η Αναλυτική Βαθμολογία δείχνει ανά εξάμηνο τον μέσο όρο των μαθημάτων του φοιτητή, καθώς επίσης και το μέσο όρο της συνολική βαθμολογίας του.
 
Η Βεβαίωση Φοίτησης είναι έγγραφο, το οποίο πιστοποιεί ότι κάποιος φοιτητής έχει εγγραφεί ή/και φοιτά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 
Τόσο η Αναλυτική Βαθμολογία όσο και η Βεβαίωση Φοίτησης για Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, ετοιμάζονται από το Γραφείο Εξυπηρέτησης της Υ.Σ.Φ.Μ. στην Ελληνική ή/και Αγγλική γλώσσα.
 
Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ενημερώνει ότι με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, και συγκεκριμένα από τις 02 Σεπτεμβρίου 2013, ισχύουν οι πιο κάτω χρεώσεις:
 
 
Επισημαίνεται ότι, όλες οι εισπράξεις κατατίθενται στο Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
 
Ενίσχυση Σωματείου Ευημερίας
 
Στην προσπάθεια για ενίσχυση του Ταμείου του, το Σωματείο διαθέτει προς πώληση (μέσω του Γραφείου Εξυπηρέτησης) αναμνηστικά είδη. Επίσης, το Γραφείο μας ετοιμάζει και προβαίνει σε πωλήσεις Χριστουγεννιάτικων και Πασχαλινών δημιουργιών, και συμμετέχει στη διοργάνωση φιλανθρωπικών εκδηλώσεων.
 
 
Σας περιμένουμε .........

 

Ώρες Εξυπηρέτησης
 
Καθημερινά από: 8:00 π.μ. – 2:00 μ.μ.
Απόγευμα Τετάρτης από: 3:00μ.μ. – 5:30 μ.μ. (Σεπτέμβριος-Μάιος)