ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ
 
 
 
22,23,24,25 Ιουνίου 2021

ΤΗΒΕΝΝΟΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΣΟΕΔ, ΠΣ 

28,29 Ιουνίου 2021

ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΒΙΝΤΕΟΓΡΑΦΗΣΗ
(αναλυτικών / μεταφράσεις κ.α.)
Πακέτα Φωτογράφησης - Photo Light Ltd 
Ώρα προσέλευσης Αποφοίτων στις Τελετές   Οδηγίες για τις ημέρες των Τελετών Αποφοίτησης 
 
 

 

Ενημερώνεστε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα διοργανώσει Τελετές Αποφοίτησης με φυσική παρουσία στην πλατεία του Κέντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων στην Πανεπιστημιούπολη, τηρουμένων των πρωτοκόλλων της Κυπριακής Δημοκρατίας για διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Οι τελετές θα πραγματοποιηθούν ανά Σχολή και σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου, στις τελετές μπορούν να συμμετάσχουν και οι απόφοιτες/οι του ακαδημαϊκού έτους 2019/2020 οι οποίες/οι στερήθηκαν την παραδοσιακή αποφοίτηση πέρσι. 

Στις τελετές αποφοίτησης μπορούν να συμμετάσχουν όλες/οι οι φοιτήτριες/τες που αναμένεται να αποφοιτήσουν τον Ιούνιο 2021 καθώς και όσες/όσοι αποφοίτησαν το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 καθώς και το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-21 και επιθυμούν να λάβουν μέρος στο τελετουργικό της τελετής. 

Η τελετή θα έχει τελετουργικό χαρακτήρα και όλες/οι οι απόφοιτες/τοι ανεξαρτήτως εξαμήνου αποφοίτησης, θα πρέπει να φέρουν τήβεννο. Οι απόφοιτες/οι του τρέχοντος εξάμηνου, θα  μπορούν να παραλάβουν τα διπλώματα τους σε ημερομηνία που θα καθοριστεί αργότερα (θα ακολουθήσει ξεχωριστή ανακοίνωση). 

Λόγω των υγειονομικών μέτρων, η/ο απόφοιτη/ος που συμμετέχει στην Τελετή, δύναται να συνοδεύεται έως και από δύο προσκεκλημένες/ους. 

 

Οι Τελετές Αποφοίτησης θα πραγματοποιηθούν ως εξής :

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

 Τρίτη 22 Ιουνίου 2021:

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Φιλοσοφική Σχολή   

Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021:   

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021:

Ιατρική Σχολή

Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021:

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής

Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021:

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Τρίτη 29 Ιουνίου 2021:

Πολυτεχνική Σχολή

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021:
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
 
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
 
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγή
Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021:

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Πολυτεχνική Σχολή

Φιλοσοφική Σχολή   

 
 
 

graduates1