• Ποιος είναι ο ρόλος του Γραφείου Σταδιοδρομίας;
  Το Γραφείο Σταδιοδρομίας
  σε γενικές γραμμές βοηθά τους φοιτητές-απόφοιτους του Πανεπιστημίου Κύπρου να προετοιμαστούν για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, και διευκολύνει τις διάφορες εταιρείες και οργανισμούς στην εξεύρεση εργαζομένων. Είναι δηλαδή ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου και της αγοράς εργασίας. Παράλληλα το Γραφείο βοηθά τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες να επιλέξουν εκπαιδευτικά ιδρύματα και μεταπτυχιακά προγράμματα στο εξωτερικό στα οποία μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους.

 

 • Σε ποιους απευθύνεται;
  Το ΓΣ απευθύνεται σε φοιτητές και σε αποφοίτους  του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

 • Ποιες είναι οι δραστηριότητες του Γραφείου Σταδιοδρομίας:
  • Συνέχιση των Σπουδών: Πληροφόρηση και ενημέρωση των φοιτητών για μεταπτυχιακά προγράμματα στο εξωτερικό.
  • Επαγγελματική Καθοδήγηση: καταγραφή επιλογών, πληροφόρηση για επαγγελματικούς κλάδους, περιγραφή επαγγελμάτων και καταγραφή προοπτικών απασχόλησης.
  • Υποτροφίες: ανακοίνωση προκηρύξεων για υποτροφίες που ανακοινώνονται από διάφορους φορείς όπως το Fulbright, το British Council, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Πρεσβείες κ.α.
  • Εξεύρεση Εργασίας: ανακοίνωση κενών θέσεων εργασίας τόσο εντός όσο και εκτός Πανεπιστημίου, για πλήρη ή μερική απασχόληση, όπως επίσης και για την απόκτηση εργασιακής πείρας (internships).
  • Παρουσιάσεις Εργοδοτών και Επαγγελματικών Συνδέσμων: διοργάνωση παρουσιάσεων εταιρειών από όλο το φάσμα της αγοράς εργασίας, είτε μέσα από τις «ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ» είτε και σε ατομικό επίπεδο.
  • Εργαστήρια και Παρουσιάσεις: Τα εργαστήρια αυτά έχουν μια ευρεία θεματολογία με σκοπό την απόκτηση γενικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τον κάθε φοιτητή και απόφοιτο π.χ. Ετοιμασία Βιογραφικού Σημειώματος και Αυτοπεριγραφικής Έκθεσης, Ομαδικότητα, Ηγεσία, Ετοιμασία Παρουσιάσεων και Εκθέσεων, Διαπροσωπικές Σχέσεις, Επικοινωνία, Επαγγελματική Συμπεριφορά, Δικτύωση κ.α.
  • Μεταφράσεις: Μετάφραση αναλυτικών βαθμολογιών και πτυχίων στα αγγλικά.

 

 • Με ποιους τρόπους μπορεί το Γραφείο βοηθήσει;
  Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να κλείσεις ένας ραντεβού μαζί μας. Οι ατομικές συναντήσεις διαρκούν περίπου 30 λεπτά και σε αυτές μπορούμε να εξερευνήσουμε τις επιλογές σου για μεταπτυχιακά, να μιλήσουμε για το επαγγελματικό σου μέλλον, τις προοπτικές του επαγγελματικού σου κλάδου κ.α. Απαραίτητη προϋπόθεση να προγραμματίσουμε την συνάντηση τουλάχιστον 3 μέρες προηγουμένως για την καλύτερη προετοιμασία τόσο την δικά μας όσο και την δική σου.
  Επίσης μπορείς να περάσεις απροειδοποίητα από τα γραφεία μας, για μια γρήγορη συμβουλή, ενώ μια άλλη λύση ειδικά εάν δεν μπορείς να περάσεις είναι η αποστολή email με συγκεκριμένα όμως ερωτήματα.