Εκτύπωση
  • Που μπορώ να βρω το BannerWeb;
 
Από την κύρια σελίδα της Ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Κύπρου, επιλέξετε το σύνδεσμο BannerWeb που βρίσκεται κάτω-δεξιά στην ενότητα ΕΡΓΑΛΕΙΑ. Στη συνέχεια, επιλέξετε το σύνδεσμο Ελεγχόμενη Πρόσβαση.
 
Επίσης, πρόσβαση στο BannerWeb παρέχεται από το σύνδεσμο ΥΠΗΣΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ που βρίσκεται επίσης στην κύρια Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου στο κατώτερο μέρος δεξιά. Επιλέγοντας το σύνδεσμο ΥΠΗΣΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, παρουσιάζεται η σελίδα με τις διαδικτυακές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το "User Interface" του BannerWeb διατίθεται τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα. Πατώντας είτε στο σύνδεσμο Ελληνικά είτε στο σύνδεσμο Αγγλικά, θα παρουσιαστεί η αρχική σελίδα του BannerWeb.
 
Για να συνδεθείτε στο BannerWeb πατήστε το σύνδεσμο Ελεγχόμενη Πρόσβαση.
 
Για να συνδεθείς στην ελεγχόμενη πρόσβαση του BannerWeb χρειάζεσαι τον Κωδικό και το Συνθηματικό που
χρησιμοποιείς για την πρόσβαση σου στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Web Mail) του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
Φοιτητές και Ακαδημαϊκοί οι οποίοι έχουν ξεχάσει το Κωδικό Πρόσβασης ή το Συνθηματικό τους, μπορούν από μόνοι τους είτε να βρουν τον κωδικό τους ή να εκδώσουν νέο συνθηματικό, μέσω της ιστοσελίδας https://webmail.ucy.ac.cy/ και πατώντας τους αντίστοιχους συνδέσμους «Forgot your User Name?» και «Forgot your Password?».
 
Επίσης, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών της Υπηρεσίας Πληροφορικών Συστημάτων στο τηλέφωνο 2289 4444.
 
Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στο τηλέφωνο 22 89 4021.
 
Εάν έχεις απορίες για τα ακαδημαϊκά ή τα προσωπικά σου στοιχεία θα πρέπει να επικοινωνήσεις με την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στο τηλέφωνο 22 89 4021.
 
Το BannerWeb είναι το σύστημα που χρησιμοποιείται από το Πανεπιστήμιο, για να παρέχει στο ακαδημαϊκό προσωπικό και τους φοιτητές την πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου σε πληροφορίες που αφορούν ακαδημαϊκά στοιχεία.
 
Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι χρησιμοποιούν το BannerWeb για να βλέπουν τα ακαδημαϊκά στοιχεία του φοιτητή που συμβουλεύουν όπως αναλυτικές βαθμολογίες και ωρολόγιο πρόγραμμα καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
 
Οι Διδάσκοντες χρησιμοποιούν το BannerWeb για να βλέπουν τα στοιχεία του μαθήματος που διδάσκουν, τις λίστες των φοιτητών που παρακολουθούν το μάθημά τους και να καταχωρούν βαθμολογίες.
 
Οι Φοιτητές χρησιμοποιούν το BannerWeb για να βλέπουν τα ακαδημαϊκά και προσωπικά τους στοιχεία όπως αναλυτικές βαθμολογίες, ωρολόγιο πρόγραμμα, διευθύνσεις, τηλέφωνα καθώς και να εγγράφονται στα μαθήματα.