Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 8 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022 θα εργαζόμαστε εξ αποστάσεως και απο από τη Δευτέρα 15 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022 , όλες οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου θα είναι κλειστές.