Για τα δίδακτρα και την πολιτική πληρωμών των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών.