Στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου προσφέρονται θεωρητικά μαθήματα σχετικά με τη φύση, τη μελέτη και την τεκμηρίωση αρχαιολογικών ευρημάτων και χώρων - χερσαίων και υποβρυχίων - ενώ παράλληλα ενθαρρύνεται η πρακτική άσκηση στο πεδίο, την ξηρά, τη θάλασσα ή το εργαστήριο.
 
Στόχος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν μια ευρεία θεωρητική αντίληψη των μεθόδων που εφαρμόζονται και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται διεθνώς και, παράλληλα, να εξοικειωθούν με την πρακτική πτυχή της έρευνας και την ορθή χρήση των σχετικών τεχνολογικών εργαλείων.
 
Για κάθε μάθημα οι φοιτητές οφείλουν να κάνουν προφορικές παρουσιάσεις, να εκπονήσουν τουλάχιστον μία γραπτή εργασία και να συμμετέχουν σε επί τόπου επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία κλπ. Tα μαθήματα που προσφέρονται πιστώνονται με 10 ECTS και γίνονται με φυσική παρουσία των φοιτητών.
 
     .....
Mathimata genika 1
 
 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών  

Α' Εξάμηνο: Αρχαιολογία του Τοπίου (Χερσαία και Ενάλια), Εφαρμογές Ψηφιακών Τεχνολογιών  Landscape Archaeology (on land and under the sea), Digital Applications

 • ΑΡΧ 654: Ενάλιο Πολιτιστικό Τοπίo (10 ECTS)
 • ARCH 654: Maritime Cultural Landscape(10 ECTS)
   
 • ΑΡΧ 650: Οικιστική Αρχαιολογία και Αρχαιολογία του Τοπίου (10 ECTS)
 • ARCH 650: Settlement and Landscape Archaeology (10 ECTS)
   
 • ΑΡΧ 653: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στην Αρχαιολογία (10 ECTS)
 • ARCH 653: Introduction to GIS Geographical Information Systems in Archaeology (10 ECTS)
   
  Mathimata genika 3  
B' Εξάμηνο:
Υλικά και Τέχνεργα
Materials and Artefacts
 • ΑΡΧ 655: Αρχαιολογία των Ναυαγίων (10 ECTS)
 • ARCH 655: Shipwreck archaeology (10 ECTS)
   
 • ΑΡΧ 661: Μελέτη Κεραμικής και Μικροτεχνίας (10 ECTS)
 • ARCH 661: Study of pottery and small finds (10 ECTS)
   
 • AΡΧ 659: Ανάλυση Αρχαιολογικών Υλικών (10 ECTS)
 • ARCH 659: Scientific analysis of archaeological materials (10 ECTS)
 
  Mathimata genika 4  

Γ' Εξάμηνο: 

 • ΑΡΧ 615: Πρακτική Άσκηση στην Αρχαιολογία Πεδίου(10 ECTS)
 • ARCH 615: Practical Training in field archaeology (10 ECTS)

Οι φοιτητές έχουν δύο επιλογές για να συμπληρώσουν τις υπολειπόμενες 20 πιστωτικές μονάδες:

 1. Συγγραφή διπλωματικής εργασίας, έκτασης περίπου 20,000 λέξεων (20 ECTS), ή
 2. Παρακολούθηση δύο από τα ακόλουθα τρία μαθήματα επιλογής (2 x 10 ECTS) : 
 • ΑΡΧ 651: Μεσογειακά νησιωτικά τοπία (10 ECTS)
 • ARCH 651 Mediterranean Island Landscapes (10 ECTS)
   
 • ΑΡΧ 652: Εισαγωγή στην Αρχαιολογία του Κτηρίου (10 ECTS)
 • ARCH 652 Introduction to Building Archaeology (10 ECTS)
   
 • ΑΡΧ 663: Εισαγωγή στη Διαχείριση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς (10 ECTS)
 • ARCH 663 Introduction to Cultural Heritage Management (10 ECTS)
  
ARCH 663
 
 

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης του προγράμματος είναι τρία εξάμηνα.

Ολόκληρο το πρόγραμμα πιστώνεται με 90 ECTS. 

  Mathimata genika 2