Αίτηση για έκδοση Πανεπιστημιακής Κάρτας: www.ucy.ac.cy/ucycard 

Παραμετροποίηση φωτογραφίας: http://www.picresize.com/ 

Αλλαγή κωδικού Πανεπιστημιακής Κάρτας: http://ucard.ucy.ac.cy/ 

Oδηγίες χρήσης των ηλεκτρονικών κουπονιών σίτισης: http://www.ucy.ac.cy/fmweb/documents/FoititnknZwn/manual_for_coupons_JULY_2018.pdf 

Facebook: http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=100004635780596