Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ταχείας Εξυπηρέτησης, Τομέας Διαχείρησης Εμπορικών Δραστηριοτήτων-Υπηρεσία Ανάπτυξης Πανεπιστημίου (ΥΑΠ) http://www.ucy.ac.cy/uds/el/.
 
Στο πλαίσιο της ανάγκης για καταπολέμηση της γραφειοκρατίας αλλά και της ταχείας εξυπηρέτησης της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποφάσισε να δημιουργήσει κεντρικό Γραφείο Ταχείας Εξυπηρέτησης...περισσότερα