Το ΚΟΕ έχει υπογράψει συμφωνία συνεργασίας με το Παγκόσμιο Κέντρο Ανταγωνιστικότητας (© IMD World Competitiveness Center www.imd.org/wcc) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων IMD στη Λωζάνη της Ελβετίας. Το IMD εκδίδει σε ετήσια βάση το IMD World Competitiveness Yearbook, το οποίο αξιολογεί την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών, κυρίως των μεγαλύτερων και περισσότερο ανεπτυγμένων χωρών. Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών και η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) αποτελούν τους συνεργαζόμενους φορείς του IMD World Competitiveness Center που συμβάλλουν στη συλλογή των δεδομένων για την Κύπρο.

 
 
Ανταγωνιστικότητα Κυπριακής Οικονομίας 2021

Η Κύπρος κατατάσσεται 33η σε όρους ανταγωνιστικότητας, ανάμεσα σε 64 χώρες, σημειώνοντας πτώση τριών θέσεων σε σχέση με το 2020. Η θέση της Κύπρου το 2021 υποχώρησε στις τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες που συνθέτουν τη γενική κατάταξη, με πιο έκδηλη την επιδείνωση στην κατηγορία της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων. Αντίθετα, στην κατηγορία της οικονομικής επίδοσης η Κύπρος διατήρησε τη θέση που είχε το 2020.   Διαβάστε περισσότερα