Συμβούλιο Τμήματος
 
Πρόεδρος
 
 
Αντιπρόεδρος
 
 
 
 
 
 
 
 
Μέλη
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εκπρόσωποι Φοιτητών
 
     
Μάρκος  Έλληννας
 
Άννα Λαζάρου
 
Τιμοθέα Οικονομίδου
 
Χρίστος Παναγίδης
 
Αντρέας Τζιαμαλής
 
Στέλιος Χατζηστυλιανού
 
   
 

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 
 Τμηματικές Επιτροπές
 
Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών
Σχεδιασμός, διδασκαλία, προσέλκυση, εισδοχή, ενημέρωση, καθοδήγηση φοιτητών
 
Συντονιστής
 
Παναγιώτα Φλωρή-Λυσιώτου
Υπεύθυνη Τοποθέτησης σε Οργανισμούς
 
Υπεύθυνος ΜΘΟΚ
 
Υπεύθυνος ERASMUS
 
 
 
 
 
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σχεδιασμός, διδασκαλία, προσέλκυση, εισδοχή, ενημέρωση, καθοδήγηση φοιτητών
 
Συντονιστής
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιτροπή Έρευνας
Ερευνητική πολιτική, βραβεία έρευνας, ερευνητική χρηματοδότηση
 
Συντονιστής
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων
Ιστοσελίδα, κοινωνικά δίκτυα, εκδηλώσεις
 
Συντονιστής
 
 
 
 
 
 
 
Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων και Ευημερίας
 
Συντονίστρια Χειμερινό εξάμηνο
 
Συντονίστρια Εαρινό εξάμηνο
 
 
 
 
 
Επιτροπή Υποστήριξης Έρευνας
 
Συντονιστής και
Υπεύθυνος Σεμιναρίων
 
Υπεύθυνος Σεμιναρίων
 
 
Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης
 
 
Υπεύθυνη Δοκιμίων Εργασίας
 
 
 
 
 
Επιτροπή Διαχείρισης του Εργαστηρίου Πειραμάτων LExEcon
 
Συντονιστής
 
 
 
ex officio
 
 
 
Επιτροπή Peer Review
 
Συντονιστής και εκπρόσωπος στην
Επιτροπή Peer Review της Σχολής
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιτροπή Mentoring
 
 
 
 
 
 
 
 

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας