ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΩΝΗΣ
ΒΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
VIONIS ATHANASIOS
...
ASSOCIATE PROFESSOR
Department of History and Archaeology
Archaeological Research Unit
12, Gladstonos str.
EM 104
+357 22 893569
+357 22 895482
ucy.academia.edu/AthanasiosVionis

Προσωπικό Προφίλ

FOR THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE, CLICK "PROFILE INFORMATION" ABOVE

Γεννήθηκε στην Πάρο (Ελλάδα) την 1η Ιανουαρίου 1975.


ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στη Μεσαιωνική Αρχαιολογία, Πανεπιστήμιο Leiden (Ολλανδία), 2005
 • Πτυχίο (Bachelor of Arts) Αρχαίας Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Durham (Αγγλία), 1997
 • Πιστοποιητικό Δημοσιογραφίας, Αθηναϊκό Κέντρο Δημοσιογραφίας και Επικοινωνίας (Ελλάδα), 1994


ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • Αναπληρωτής Καθηγητής στη Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Απρίλιος 2018 - σήμερα
 • Επίκουρος Καθηγητής στη Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μάιος 2013 - Μάρτιος 2018
 • Λέκτορας στη Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αύγουστος 2009 - Απρίλιος 2013 


ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

 • Επισκέπτης Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος), Ιανουάριος - Μάιος 2009
 • Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (Post-Doctoral Fellow in International Mobility), Sagalassos Archaeological Research Project, Καθολικό Πανεπιστήμιο Leuven (Βέλγιο), Σεπτέμβριος 2007 - Νοέμβριος 2008
 • Επιστημονικός Συνεργάτης, Πρόγραμμα "Ψηφιακή Κρήτη: οι Οθωμανικές στήλες του Ρεθύμνου", Πανεπιστήμιο Κρήτης και Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Κρήτη (Ελλάδα), Μάιος 2007
 • Επιστημονικός Συνεργάτης, Πρόγραμμα "Historic Landscape Characterisation", Πανεπιστήμιο Newcastle (Αγγλία), Απρίλιος 2007
 • Επισκέπτης Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Leiden (Ολλανδία), Ιανουάριος - Μάρτιος 2007
 • Έκτακτος αρχαιολόγος, 2η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Υπουργείο Πολιτισμού (Ελλάδα), Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2006

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (2009 - σήμερα)

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΡΧ 132 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη
ΑΡΧ 203 Πόλεμος και Άμυνα στο Βυζάντιο
AΡΧ 223 Αρχαιολογία της Βυζαντινής Οικονομίας
ΑΡΧ 231 Βυζαντινή Τέχνη και Ταυτότητα
AΡX 232 Βυζαντινή Αρχαιολογία: Από τη Θεωρία στην Πράξη
ΑΡΧ 244 Ο Παραδοσιακός Πολιτισμός ως "Ιστορική Αρχαιολογία"
AΡΧ 246 Μέθοδοι Έρευνας Πεδίου: Βυζαντινή Κύπρος
AΡΧ 247 Αρχαιολογία του Βυζαντινού Νησιωτικού Αιγαίου
AΡΧ 248 Αρχαιολογία της Βυζαντινής Έκφρασης
ΑΡΧ 282 Βυζαντινός Πολιτισμός (5ος-15ος αι.)
ΑΡΧ 285 Μέθοδοι και Τεχνικές Χερσαίας και Υποβρύχιας Αρχαιολογίας
ΑΡΧ 305 Η Βυζαντινή Πόλη, 5ος-15ος αι.
ΑΡΧ 308 Βυζαντινή Ταφή: Τέχνη και Ιδεολογία
AΡΧ 330 Τοπία και Πράγματα στο Βυζάντιο
ΑΡΧ 347 Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Κεραμική στην Ανατολική Μεσόγειο

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΗ»
ΑΡΧ 500 Ιστοριογραφία και Ερμηνευτικές Μέθοδοι της Βυζαντινής Αρχαιολογίας
ΑΡΧ 501 Η Μελέτη της Κεραμικής στη Βυζαντινή Αρχαιολογία
AΡΧ 502 Η Αρχαιολογία της Βυζαντινής Οικονομίας
ΑΡΧ 503 Η Αρχαιολογία της Βυζαντινής Ταφής
ΑΡΧ 504 Βυζαντινός Υλικός Βίος και Ταυτότητα

ΑΓΓΛΟΦΩΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΧΕΡΣΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΟΥ»
ΑΡΧ 650 Οικιστική Αρχαιολογία και Αρχαιολογία του Τοπίου
ΑΡΧ 651 Μεσογειακά Νησιωτικά Τοπία
ΑΡΧ 661 Μελέτη Κεραμικής και Μικροτεχνίας
ΑΡΧ 615 Πρακτική Άσκηση στην Αρχαιολογία Πεδίου

  
 • Αρχαιολογία του τοπίου και αρχαιολογική έρευνα επιφανείας
 • Χωρική ανάλυση οικιστικών, θρησκευτικών και αγροτικών τοπίων στους Βυζαντινούς χρόνους κ.εξ.
 • Οικισμένα τοπία
 • Ιερά τοπία
 • Η μετάβαση από τον παγανισμό στο Χριστιανισμό (4ος-6ος αι. μ.Χ.)
 • Η μετάβαση από την Ύστερη Αρχαιότητα στον πρώιμο Βυζαντινό Μεσαίωνα (7ος-9ος αι. μ.Χ.)
 • Η ιδέα της ταυτότητας στη Βυζαντινή τέχνη και τον υλικό πολιτισμό (κοινωνική, θρησκευτική, εθνοτική)
 • Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο μέσα από τις πηγές (κείμενο – εικόνα – τεχνουργήματα)
 • Η ιστορία και αρχαιολογία της διατροφής
 • Η τεχνολογία/παραγωγή – διακίνηση – χρήση βυζαντινών και μεταβυζαντινών κεραμικών σκευών

 
ArtLandS Lab - Artefact and Landscape Studies Laboratory

Το Εργαστήριο ιδρύθηκε το 2010 στο πλαίσιο της Εναρκτήριας Χρηματοδότησης του Α. Βιώνη από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Στόχος του ArtLandS Lab είναι (α) η αρχαιολογική τεκμηρίωση και η μελέτη της αρχαιολογίας του τοπίου μέσα από ένα σύγχρονο και τεχνολογικά υψηλών προδιαγραφών κινητό εργαστήριο, και (β) η καταγραφή, μελέτη και δημοσίευση κεραμικών ευρημάτων με τη συμβολή μιας καταρτισμένης ομάδας ειδικευμένων επιστημόνων.


ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Unlocking the Sacred Landscapes of Cyprus (UnSaLa-CY)
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου, RESTART 2016-2020, Προγράμματα Νησίδες Αριστείας, EXCELLENCE/1216/0362
Σε συνεργασία με τον Δρα Γ. Παπαντωνίου (01/12/2018-30/11/2021)

The Spatiality and Materiality of Pilgrimage in Byzantine and Medieval Cyprus and Religious Networks in the Eastern Mediterranean (SpaMaP)
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου, RESTART 2016-2020, Προγράμματα ΔΙΔΑΚΤΩΡ, POST-DOC/0916/0251
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια: Δρ Ο. Περδίκη (01/12/2018-31/07/2022)

Reconstructing the Pelaeoenvironment of the Xeros River Valley in Cyprus (GeoArchX)
Ερευνητικά Προγράμματα "ΟΝΗΣΙΛΟΣ", Επιτροπή Έρευνας, ΠΚ
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια: Δρ Π. Μυλωνά (01/06/2020-31/08/2022)

Rural Life in Cyprus: Digitising and Reconstructing Material Culture Through Monastic Property Lists (18th-19th Centuries) (RURAL CY)
Eσωτερικό Ερευνητικό Πρόγραμμα, Επιτροπή Έρευνας, ΠK
Συνεργάτιδα: Ε. Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου, Ειδική Επιστήμονας Έρευνας: Π. Χατζηττοφή (01/06/2019-31/08/2022)

Settled and Sacred Landscapes of Cyprus I (SeSaLaC)
Συστηματική αρχαιολογική επισκόπηση επιφανείας στην κοιλάδα του ποταμού Ξερού, Επαρχία Λάρνακας, σε συνεργασία με τους Δρα Γ. Παπαντωνίου (Πανεπιστήμιο Βόννης) και της Δρος Ν. Νικολάου (Πανεπιστήμιο Mainz).
Με χρηματοδότηση από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Κέντρο Βυζαντινών Σπουδών Dumbarton Oaks και το Irish Research Council (2014-σήμερα)

Settled and Sacred Landscapes of Cyprus II (SeSaLaC)
Αρχαιολογική επισκόπηση επιφανείας στην «Νεκρή Ζώνη», Επαρχία Λευκωσίας, με τη συμβολή των Χ. Λοΐζου και Ν. Κυριάκου (υποψήφιες διδάκτορες ΠΚ) και σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και τα Ηνωμένα Έθνη (2016-σήμερα)

Unlocking Sacred Landscapes (UnSaLa)
Δίκτυο συνεργασίας και έρευνας για τη διαχρονική μελέτη των ιερών τοπίων στη Μεσόγειο. Η ίδρυση του Δικτύου βασίζεται σε Συμφωνία η οποία υπογράφηκε μεταξύ του Τμήματος Κλασικών Σπουδών του Trinity College Dublin, του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών στην Κρήτη (FORTH), και της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η ομάδα συνεργασίας αποτελείται από τους Δρα Γ. Παπαντωνίου (βασικός συντονιστής, Πανεπιστήμιο Βόννης), τη Δρα Christine Morris (Trinity College Dublin), το Δρα Απόστολο Σαρρή (FORTH) και το Δρα A.K. Βιώνη (Πανεπιστήμιο Κύπρου) (2014-σήμερα)

Simplifying Complexity (SIMPLEX)
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής: Δρ Χ. Παρασκευά. Μελέτη, ψηφιοποίηση και καταγραφή υψηλής ακρίβειας αρχαιολογικών δεδομένων κεραμικής διά της εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών σάρωσης εντός ενοποιημένου σχεσιακού συστήματος διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων.
Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές» του ΠΚ (2016-2018)

Cooking Pot Traditions in Ancient Nicosia (Cook-Nic)
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια: Δρ Μ. Δικωμίτου-Ηλιάδου. Διεπιστημονική και διαχρονική μελέτη των ευρημάτων κεραμικών χυτρών από το λόφο του Αγίου Γεωργίου, Λευκωσία (Εποχή του Χαλκού – Οθωμανικοί χρόνοι, χρήση, κεραμική τεχνολογία, διατροφή).
Χρηματοδότηση απο το Πρόγραμμα «Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές» του ΠΚ (2015-2017)

Πρόγραμμα Μελέτης Πύργου Χειμάρρου
Σε συνεργασία με τη Δρα Ο. Χατζηαναστασίου-Φιλανιώτου (πρώην προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου). Συστηματική μελέτη και δημοσίευση των ευρημάτων και πορισμάτων της ανασκαφικής δραστηριότητας στον Πύργο Χειμάρρου της Νάξου.
Συνεργασία του Πανεπιστημίου Κύπρου με το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της Βόννης και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (2015-σήμερα)

Stirring Pots on Fire (CCP)
Μελέτη της τεχνολογίας της κυπριακής χύτρας και της κυπριακής διατροφής από την Εποχή του Χαλκού έως και τη Μεσαιωνική περίοδο (1500 π.Χ. - 1500 μ. Χ.).
Με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη (2012-2013)

Ψηφιακή Βοιωτία
Αποτύπωση, τρισδιάστατη απεικόνιση και μελέτη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών χρόνων στη Βοιωτία (Ελλάδα), σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Ancient Cities of Boeotia (2010-2012)

Αρχαίες Πόλεις της Βοιωτίας
Υποδιευθυντής του Ερευνητικού Προγράμματος Ancient Cities of Boeotia στη Βοιωτία (Ελλάδα). Διευθυντής: J.L. Bintliff.
Με χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Leiden και του Seventh Framework Programme της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2007-2014)

Αρχαιολογικό Ερευνητικό Πρόγραμμα Βυζαντινής Νάξου
Αρχαιολογική επισκόπηση επιφανείας σε επιλεγμένες περιοχές της Νάξου (Ελλάδα). Ως έκτακτος αρχαιολόγος της 2ης Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και σε συνεργασία με τον Δρα Χ. Πέννα (2006)

Αρχαιολογικό Ερευνητικό Πρόγραμμα Βυζαντινής Πάρου
Αρχαιολογική επισκόπηση επιφανείας σε επιλεγμένες περιοχές της Πάρου (Ελλάδα). Ως έκτακτος αρχαιολόγος της 2ης Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και σε συνεργασία με τον Δρα Χ. Πέννα (2001-2002)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Μεσαιωνικών-Νεότερων Κυκλάδων (CY.RE.P.)
Αρχαιολογική επισκόπηση επιφανείας σε 8 νησιά των Κυκλάδων. Σε συνεργασία με τη Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών (1998-1999).
Με χρηματοδότηση των Ernst-Kirsten-Gesellschaft (Stuttgart, Γερμανία), Rosemary Cramp Fund και Margaret Fergusson Award (Πανεπιστήμιο Durham, Αγγλία)

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • Princeton University Polis Chrysochous Excavations (Κύπρος). Καθ. W. Childs, Πανεπιστήμιο Princeton (ΗΠΑ), σε συνεργασία με τον Α. Βιώνη, ArtLandS Lab, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-σήμερα.
 • Έρευνα Επιφανείας Δυτικής Αχαΐας (Ελλάδα). Δρ Κ. Παπαγιαννόπουλος και Δρ Ε. Σιμώνη, Ινστιτούτο Τοπικής Ιστορίας, Καθ. Α. Ριζάκης, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ελλάδα), σε συνεργασία με τον Α. Βιώνη, ArtLandS Lab, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2013-σήμερα.
 • Apalirou Environs Project, Νάξος (Ελλάδα). Πανεπιστήμια Εδιμβούργου, Newcastle και Όσλο, σε συνεργασία με τη 2η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (Ελλάδα), 2014.
 • Cyprus Virtual Food Museum, Κύπρος. Συντονιστής Καθ. Γ. Χρυσάνθου, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2010-2011 (ηλεκντρονική δημοσίευση).
 • Southern Euboea Exploration Project (SEEP), Κάρυστος (Ελλάδα). Δρ D.R. Keller, American Centre of Oriental Research, Βοστόνη (ΗΠΑ) και Δρ J. Wickens, Lawrence University, Appleton (ΗΠΑ), 2007, 2009.
 • Sagalassos Archaeological Research Project, Σαγαλασσός-Aglasun (Τουρκία). Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (Post-Doctoral Fellow in International Mobility), Καθολικό Πανεπιστήμιο Leuven (Βέλγιο). 'The history and archaeology of villages at Sagalassos and its territory, SW Turkey'. 2007, 2008, 2009 (δημοσιευμένες μελέτες).
 • Unlocking the Historic Landscapes of Naxos, Νάξος (Ελλάδα). Καθ. J. Crow, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου (Σκωτία) και Καθ. S. Turner, Πανεπιστήμιο Newcastle (Αγγλία), 2007 (δημοσιευμένη μελέτη).
 • Ψηφιακή Κρήτη: οι Οθωμανικές στήλες του Ρεθύμνου, Κρήτη (Ελλάδα). Δρ A. Αναστασόπουλος, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2007 (ηλεκτρονική δημοσίευση).
 • Zakynthos Surface Survey Project, Ζάκυνθος (Ελλάδα). Δρ G.J. Wijngaarden, Πανεπιστήμιο Άμστερνταμ (Ολλανδία), 2007.
 • Sagalassos Archaeological Research Project, Σαγαλασσός-Aglasun (Τουρκία). Καθ. M. Waelkens, Καθολικό Πανεπιστήμιο Leuven (Βέλγιο), 2005.
 • Kato Phana Survey and Excavation Project, Χίος (Ελλάδα). Δρ L. Beaumont, Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών και Πανεπιστήμιο Σύδνεϋ, 2000, 2001, 2004 (δημοσίευση σε εξέλιξη).
 • Kythera-Island Survey Project, Κύθηρα (Ελλάδα). Δρ C. Broodbank, University College London, (Αγγλία), 2000.
 • Durham-Cambridge Boeotia Survey Project, Βοιωτία (Ελλάδα). Καθ. A. Snodgrass, Πανεπιστήμιο Cambridge και Καθ. J.L. Bintliff, Πανεπιστήμιο Durham (Αγγλία), 1996, 1997.
 • Velim Excavation Project, Velim (Τσεχία). Καθ. A. Harding, Πανεπιστήμιο Durham (Αγγλία), 1995.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

 • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου 3rd International Congress on Archaeological Sciences in the Eastern Mediterranean and the Middle East. Ινστιτούτο Κύπρου, Λευκωσία, 14-18 Μαρτίου 2022.
 • Διοργανωτής 6ης Ετήσιας Ημερίδας της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου: The Archaeological Research of the University of Cyprus, 2020-2021. Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, 9 Απριλίου 2022.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Belgrade Conference on Archaeological Pottery (BECAP). Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, Σερβία, 12-13 Μαΐου 2022.
 • Συντονιστής της 1ης Επιστημονικής Συνάντησης του Φοιτητικού Φόρουμ Μεσογειακής Αρχαιολογίας FoMArc. Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, 9-10 Δεκεμβρίου 2022.
 • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου Convivium: An International Conference in Honour of Prof. Emeritus Demetrios Michaelides on the Occasion of his 75th Birthday. Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, 26-28 Οκτωβρίου 2021.
 • Συνδιοργανωτής (με τον Γ. Παπαντωνίου, Trinity College Dublin) της Έκθεσης Φωτογραφίας Χωρομετρώντας τις Μνήμες (Ερευνητικό Πρόγραμμα Unlocking the Sacred Landscapes of Cyprus - EXCELLENCE/1216/0362) στο πλαίσιο του 4ου Αρχαιολογικού-Εθνογραφικού-Ιστορικού Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Κύπρου, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Λευκωσία, 7-11 Ιουλίου 2021.
 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Belgrade Conference on Archaeological Pottery (BECAP). Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, Σερβία, 1-2 Φεβρουαρίου 2021.
 • Διοργανωτής 5ης Ετήσιας Ημερίδας της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου: The Archaeological Research of the University of Cyprus, 2019. Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, 8 Φεβρουαρίου 2020.
 • Συνδιοργανωτής του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου του Ερευνητικού Δικτύου Unlocking Sacred Landscapes (UnSaLa): Digital Humanities and Ritual Space. Laboratory of Geophysical-Satellite Remote Sensing and Archaeo-Environment, Ρέθυμνο, Κρήτη, 19-21 Οκτωβρίου 2018.
 • Συνδιοργανωτής της Θεματικής Ενότητας 358: Glaze production technology in the medieval and post-medieval Mediterranean. European Association of Archaeologists, 24th Annual Meeting, Βαρκελώνη, Ισπανία, 5-8 Σεπτεμβρίου 2018.
 • Συνδιοργανωτής της Θεματικής Ενότητας 8.13: Central places and un-central landscapes: political economies and natural ressources in the longue durée. 19th International Congress of Classical Archaeology, Πανεπιστήμια Βόννης και Κολωνίας, Γερμανία, 22-26 Μαΐου 2018.
 • Συνδιοργανωτής του Εργαστηρίου/Ημερίδας: GIS Workshop and Economic Archaeoology: Inter- and Intra-site Approaches. Archaeology of Pre-Modern Economies Research Training Group 1878, Πανεπιστήμιο Βόννης, Γερμανία, 19 Μαΐου 2017.
 • Συνδιοργανωτής του 2nd International Workshop της Τριλογίας Byzantium in Transition: The Middle to Late Byzantine/Frankish Era, 12th-13th c., Νάουσα Πάρου, Ελλάδα, 24-26 Μαΐου 2013.
 • Διοργανωτής του 1st International Workshop της Τριλογίας Byzantium in Transition: The Byzantine Early Middle Ages, 7th-8th c., Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Παν/μιο Κύπρου, Λευκωσία, 28-30 Οκτωβρίου 2011.
 • Συντονιστής και κύριος διοργανωτής της τριλογίας Διεθνών Ερευνητικών Εργαστηρίων/Συνεδρίων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου (2011-2013-2015): 'Byzantium' in Transition.
 • Διοργάνωση της έκθεσης Κεραμικά στην Πάρο στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμποσίου Πίθων (The Paros International Pithoi Symposium). Νάουσα Πάρου (Ελλάδα), 24/06 - 10/07/2005.
 • Συνδιοργανωτής της θεματικής ενότητας Pathways into Medieval and Post-Medieval Greece στο πλαίσιο του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου Ευρωπαίων Αρχαιολόγων (European Association of Archaeologists, 8th Annual Meeting). Θεσσαλονίκη (Ελλάδα), 24-29/09/2002.
 • Μέλος της τοπικής οργανωτικής επιτροπής, Διεθνές Συνέδριο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και του Δήμου Πάρου, Η Παρουσία των Ρώσων στο Αιγαίο, 1768-1774, Νάουσα Πάρου (Ελλάδα), 03-06/10/2001.

 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

 • Υπεύθυνος της ομάδας μεταπτυχιακών φοιτητών Αρχαιολογίας του ΠΚ για την παραγωγή της αρχαιολογικής ταινίας ντοκιμαντέρ μικρού μήκους: Ex Profungis - Εκ Προσφύγων (κέρδισε το 1ο Βραβείο της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO, 2022), 14/03/2022-27/10/2022.
 • Υπεύθυνος των δύο ομάδων φοιτητών και αποφοίτων Αρχαιολογίας του ΠΚ για την παραγωγή δύο αρχαιολογικών ταινιών ντοκιμαντέρ μικρού μήκους: Εγκαταλελειμμένη ύπαιθρος (κέρδισε το 1ο Βραβείο της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO, 2021) και Λεηλασία της μνήμης μας (κέρδισε Ειδικό Έπαινο της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO, 2021), 10/03/2021-31/10/2021.
 • Παραχώρηση συνεντεύξεων και συμβολή στο σενάριο για τη δημιουργία του αρχαιολογικού ντοκιμαντέρ Τα Οικισμένα και Ιερά Τοπία της Κύπρου: Η κοιλάδα του Ξερού (Επαρχία Λάρνακας) για την εταιρεία Tetraktys Films. Κύπρος, 01/09/2020-30/07/2021.
 • Παραχώρηση συνέντευξης για τη δημιουργία του ιστορικού/αρχαιολογικού ντοκιμαντέρ Η ιστορία της διατροφής στην Ελλάδα από την προϊστορία μέχρι σήμερα για την εταιρεία ANEMON Productions. Αθήνα (Ελλάδα), 11/01/2016.
 • Παραχώρηση συνέντευξης και βιντεοσκόπηση (στην περιοχή της Κοφίνου) για τη δημιουργία του ιστορικού-αρχαιολογικού ντοκιμαντέρ paysages d'ici et d'ailleurs (για τα βυζαντινά μνημεία και το βυζαντινό τοπίο της Κύπρου) του γαλλο-γερμανικού τηλεοπτικού σταθμού ARTE και παραγωγής της System TV. Κύπρος, 15/11/2014.
 • Παραχώρηση συνέντευξης για τη δημιουργία του ιστορικού ντοκιμαντέρ 1821: η γέννηση ενός έθνους, για τον τηλεοπτικό σταθμό SKY. Αθήνα (Ελλάδα), 25/05/2010.
 • Παραχώρηση συνέντευξης για τη δημιουργία του αρχαιολογικού ντοκιμαντέρ Life in Ancient-Byzantine Sagalassos για τον τηλεοπτικό σταθμό DigiTurk. Σαγαλασσός (Τουρκία), 10/07/2008.
 • Μέλος της επιστημονικής ομάδας για τη δημιουργία του ιστορικού και αρχαιολογικού ντοκιμαντέρ H παρουσία των Ρώσων στην Πάρο, 1770-1774, στο πλαίσιο του Συνεδρίου Η Παρουσία των Ρώσων στο Αιγαίο, 1768-1774. Πάρος (Ελλάδα), 03-06/10/2001.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. European Association of Archaeologists, 28th Annual Meeting, Thematic Session 284 'Visualising, Interpreting, and Presenting Archaeological Sites to the Public', με τους F. Ripanti, G. Papantoniou, A. Lanitis και E. Ioannou. Βουδαπέστη (Ουγγαρία), 31/08-03/09/2022.
 2. 24th International Congress of Byzantine Studies. Συμμετοχή στο Panel Session 2, κατόπιν πρόσκλησης. Βενετία (Ιταλία), 22-27/08/2022.
 3. 6η Ετήσια Ημερίδα Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας, 'Το Αρχαιολογικό Έργο του Πανεπιστημίου Κύπρου, 2020-2021'. Λευκωσία (Κύπρος), 09/04/2022.
 4. European Association of Archaeologists, 27th Annual Meeting, Thematic Panel S1 'Widening Horizons through Human-Environment Interconnections', με τους Π. Μυλωνά και B. Devillers, Πανεπιστήμιο Κιέλου (Γερμανία), 06-11/09/2021.
 5. European Association of Archaeologists, 27th Annual Meeting, Thematic Panel S6 'Writ Large: The Materiality of Ancient Texts in the Digital Age', με τους Χ. Παρασκευά, Π. Χατζηττοφή και Ε. Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου, Πανεπιστήμιο Κιέλου (Γερμανία), 06-11/09/2021.
 6. 18ο Διεθνές Συνέδριο 'European Association for the Study of Religions (EASR): Religion - Continuations and Disruptions'. Πανεπιστήμιο Πίζας (Ιταλία), 30/08-03/09/2021.
 7. International Digital Conference 'Mapping Settlement Desertion in Southeastern Europe from Antiquity to the Modern Era', Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα (Ελλάδα), 22-23/04/2021.
 8. 17ο Ετήσιο Μεταπτυχιακό Συνέδριο Κυπριακής Αρχαιολογίας (PoCA 2020), εναρκτήρια δημόσια διάλεξη. Λευκωσία (Κύπρος), 13-15/11/2020.
 9. 5η Ετήσια Ημερίδα Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας, 'Το Αρχαιολογικό Έργο του Πανεπιστημίου Κύπρου, 2019'. Λευκωσία (Κύπρος), 08/02/2020.
 10. 3rd International Conference on Byzantine and Medieval Studies, Λευκωσία (Κύπρος), 17-19/01/2020.
 11. 17ο Διεθνές Συνέδριο 'European Association for the Study of Religions (EASR): Religion - Continuations and Disruptions'. Tartu (Εσθονία), 25-29/06/2019.
 12. 38th Annual CAARI Archaeological Workshop, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Λευκωσία (Κύπρος), 08/06/2019.
 13. Επιστημονικό Συνέδριο, 'Cypriot Archaeology, Pre-modern Material Culture, and Cultural Heritage in the UK', University College London, Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο, και το Βρετανικό Μουσείο, Λονδίνο (Αγγλία), 04-05/04/2019.  
 14. University of California Los Angeles και Center for Medieval and Rennaisance Studies Επιστημονικό Συνέδριο, 'The Greek Village', UCLA, Los Angeles (ΗΠΑ), 22-23/02/2019.
 15. Archaeological Institute of America (AIA) 2019 Annual Meeting, Thematic Panel 6I 'The Medieval Countryside: An Archaeological Perspective', San Diego, California (ΗΠΑ), 03-06/01/2019.
 16. 2ο Διεθνές Συνέδριο Unlocking Sacred Landscapes, 'Digital Humanities and Ritual Space', Laboratory of Geophysical-Satellite Remote Sensing and Archaeo-environment, Κρήτη (Ελλάδα), 19-21/10/2018.
 17. European Association of Archaeologists, 24th Annual Meeting, Thematic Panel 'Glaze Production Technology in the Medieval and Post-Medieval Mediterranean', Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης (Ισπανία), 05-08/09/2018.
 18. SAXO Institute Marie Curie International Workshop, 'Bridging the Gap in Archaeological Ceramics', SAXO Institute, Πανεπιστήμιο Κοπεγχάγης (Δανία), 29-30/06/2018.
 19. 19th International Congress of Classical Archaeology, Thematic Panel 'Central Places and Un-central Landscapes: Political Economies and Natural Resources in the Longue Durée', Πανεπιστήμια Βόννης και Κολωνίας (Γερμανία), 22-26/05/2018.
 20. Joukowsky Institute for Archaeology and the Ancient World International Conference, 'Change and Resilience: The Occupation of Mediterranean Island Systems in Late Antiquity'. Πανεπιστήμιο Brown (ΗΠΑ), 01-03/12/2017.
 21. 1st Turkish-Greek Byzantine Archaeology Workshop. Koç University Stavros Niarchos Foundation Centre for Late Antique and Byzantine Studies and the Institute for Mediterranean Studies, Αττάλεια (Τουρκία), 08-09/09/2017.
 22. 14th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH). Thematic Panel 'What Can Archaeology Contribute to Ottoman Studies?' Πανεπιστήμιο Σόφιας (Βουλγαρία), 24-28/07/2017.
 23. 36th Annual CAARI Archaeological Workshop, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Λευκωσία (Κύπρος), 01/07/2017.
 24. GIS Workshop and Economic Archaeology: Inter- and Intra-site Approaches. Archaeology of Pre-modern Economies Research Network (DFG), Πανεπιστήμιο Βόννης (Γερμανία), 19/05/2017.
 25. International Conference, 'Environment, Landscape and Society: Diachronic Perspectives on Settlement Patterns in Cyprus'. Cyprus American Archaeological Research Institute, Λευκωσία (Κύπρος), 17-19/02/2017.
 26. 2016 Byzantine Studies International Workshop, 'Monumental Painting in Byzantium and Beyond: New Perspectives.' Dumbarton Oaks, Ουάσινγκτον (ΗΠΑ), 04/11/2016.
 27. 23rd International Congress of Byzantine Studies. Συμμετοχή σε 3 διαφορετικές Στρογγυλές Τράπεζες, κατόπιν πρόσκλησης. Βελιγράδι (Σερβία), 22-27/08/2016.
 28. International Conference, 'Church Building in Cyprus (4th-7th centuries).' Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz. Mainz (Γερμανία), 09-11/06/2016.
 29. 3rd International Cycladic Conference, 'The Cyclades Through Time: Space-People.' Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών, Ερμούπολη, Σύρος (Ελλάδα), 25-29/05/2016.
 30. TRAC 2016 - Theoretical Roman Archaeology Conference. Sapienza University, Ρώμη (Ιταλία), 16-19/03/2016.
 31. 13th European Meeting on Ancient Ceramics, Αθήνα (Ελλάδα), 24-26/09/2015. Με τους M. Roumbou, N. Müller, V. Kilikoglou και M. Dikomitou-Eliadou.
 32. International Workshop, 'Ceramic Identities and Affinities of the Region of Paphos during the Bronze Age.' Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Λευκωσία (Κύπρος), 19/09/2015. Με τις A. Georgiou και M. Dikomitou-Eliadou.
 33. 34th Annual CAARI Archaeological Workshop, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Λευκωσία (Κύπρος), 27/06/2015.
 34. 1ο Διεθνές Συνέδριο Unlocking Sacred Landscapes, 'Spatial Analysis of Ritual and Cult in the Mediterranean.' Department of Classics and Long Room Hub, Trinity College Dublin. Δουβλίνο (Ιρλανδία), 15-17/05/2015.
 35. International Symposium, 'Ancient Cyprus Today: Museum Collections and New Research Approaches to the Archaeology of Cyprus.' Museum of Mediterranean Antiquities (Medelhavsmuseet), Στοκχόλμη (Σουηδία), 25-27/04/2015. Με τη M. Dikomitou-Eliadou.
 36. International Conference, 'Art and Archaeology of Lusignan and Venetian Cyprus (1192-1571): Recent Research and New Discoveries.' Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Λευκωσία (Κύπρος), 12-14/12/2014. Με τη M. Dikomitou-Eliadou.
 37. Ευφρόσυνα Έργα. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Λευκωσία (Κύπρος), 26-27/11/2014.
 38. International Conference, 'Interdisciplinary Studies of Ancient Materials from the Mediterranean.' Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Λευκωσία (Κύπρος), 17-19/09/2014. Με τις A. Georgiou και M. Dikomitou-Eliadou.
 39. 20th Annual Meeting, European Association of Archaeologists. Κωνσταντινούπολη (Τουρκία), 10-14/09/2014.
 40. 33rd Annual CAARIArchaeologicalWorkshop, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Λευκωσία (Κύπρος), 28/06/2014.
 41. 1st International Conference, 'Naxos and the Byzantine Aegean.' The Norwegian Institute at Athens. Χώρα Νάξου (Ελλάδα), 12-13/04/2014.
 42. 2nd International Workshop, 'The Middle to Late Byzantine/Frankish Era, 12th-13th c'. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου και Δήμος Πάρου. Νάουσα Πάρου (Ελλάδα), 24-26/05/2013.
 43. History and Archaeology International Workshop, 'Applied ceramics in a Byzantine context' (series of Workshops celebrating Early Applied Arts). King's College London, Λονδίνο (ΗΒ), 25/02/2012.
 44. International Workshop, 'Problemes de topographies urbaines a la lumiere de nouvelles recherche en Mediterranee byzantine (IVe - XIVe siecles).' Πανεπιστήμιο Aix Marseille (Γαλλία), 13/02/2012.
 45. International Conference, 'Recent Developments in the Long-Term Archaeology and History of Greece.' The Netherlands Institute at Athens, Αθήνα (Ελλάδα), 13-15/12/2011.
 46. 1st International Workshop, 'The Byzantine Early Middle Ages, 7th-8th c'. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Λευκωσία (Κύπρος), 28/30/102011.
 47. International Conference, 'Imperial Legacies in a Cross-Cultural Mediterranean Context.' Κωνσταντινούπολη (Τουρκία), 23-25/09/2011 (Centre of Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies, University of Birmingham AND Research Centre for Anatolian Civilizations, Koc University).
 48. 22nd International Congress of Byzantine Studies. Σόφια (Βουλγαρία), 22-27/08/2011.
 49. European Science Foundation Exploratory Workshop, 'Convivencia in Byzantium? Cultural Exchanges in a Multi-Ethnic and Multi-Lingual Society'. Trinity College, University of Dublin, Δουβλίνο (Ιρλανδία), 01-03/10/2010.
 50. International Congress, 'Archaeological Sciences in the Eastern Mediterranean and the Near East (ICASEMNE).' The Cyprus Institute, Πάφος (Κύπρος), 29/04-01/05/2010.
 51. Colloque International, 'L'aniconisme dans l'art religieux Byzantin.' Γενεύη (Ελβετία), 01-03/10/2009.
 52. European Association of Archaeologists (EAA), 15th Annual Meeting. Riva del Garda (Ιταλία), 15-20/09/2009.
 53. The 41st Spring Symposium of Byzantine Studies, 'The Archaeologies of Byzantium.' Εδιμβούργο (ΗΒ), 04-06/04/2008.
 54. The Netherlands Institute for the Near East International Symposium, 'Archaeology of the Countryside in Medieval Anatolia.' Leiden (Ολλανδία), 29/02-01/03/2008.
 55. 21st International Congress of Byzantine Studies. Λονδίνο (ΗΒ), 21-26/08/2006.
 56. 5th International Congress of Boeotian Studies. Θήβα (Ελλάδα), 16-19/09/2005.
 57. 1st European Workshop of the Medieval Pottery Research Group. Οξφόρδη (ΗΒ), 27-29/04/2005.
 58. European Association of Archaeologists (EAA), 8th Annual Meeting. Θεσσαλονίκη (Ελλάδα), 24-29/09/2002.
 59. Hellenic Research Foundation International Conference, 'The Russians in the Aegean, 1768-1774.' Πάρος (Ελλάδα), 03-06/10/2001.
 60. XXe Congres International des Etudes Byzantines, Sorbonne. Παρίσι (Γαλλία), 19-25/08/2001.
 61. International Conference, University of Groningen – University of Ghent – University of Leuven, 'Historical Identity of the Greek Past.' Groningen (Ολλανδία), 16-18/05/2001.
 62. ARCHON International Symposium. Leiden (Ολλανδία), 09-10/05/2001.
 63. ARCHON International Symposium. Leiden (Ολλανδία), 09/12/1999.
 64. 3rd Annual Symposium on Mediterranean Archaeology (SOMA). Μπέρμινχαμ (ΗΒ), 19-21/02/1999.
 65. 1st International Conference, 'New Approaches to Medieval and Post-Medieval Greece.' Κέρκυρα (Ελλάδα), 01-03/05/1998.
 66. 2nd Annual Symposium on Mediterranean Archaeology (SOMA). Εδιμβούργο (ΗΒ), 20-22/02/1998.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 1. Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, 4ο Φεστιβάλ Αρχαιολογικού-Εθνογραφικού-Ιστορικού Ντοκιμαντέρ Κύπρου, Παρουσίαση του αρχαιολογικού ντοκιμαντέρ "Τα Οικισμένα και Ιερά Τοπία της Κύπρου", Λευκωσία (Κύπρος), 11/07/2021.
 2. Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, 55ος Κύκλος Δημόσιων Διαλέξεων (Κύπρος), Δημόσια διάλεξη, 22/03/2021.
 3. Διεπιστημονικό Σεμινάριο 'Νίκος Οικονομίδης': Η ύπαιθρος στον ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο (7ος-15ος αι.), Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών και Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Δημόσια διάλεξη, 03/03/2021.
 4. Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, 54ος Κύκλος Δημόσιων Διαλέξεων (Κύπρος), Δημόσια διάλεξη, 09/11/2020.
 5. Μουσείο Πιερίδη, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Λάρνακα (Κύπρος). Δημόσια διάλεξη, 28/03/2019.
 6. Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, 51ος Κύκλος Δημόσιων Διαλέξεων (Κύπρος), Δημόσια διάλεξη, 11/02/2019.
 7. Πανεπιστήμιο Κύπρου, Colloquium Studiorum Byzantinorum, Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Βυζαντινές Σπουδές και τη Λατινική Ανατολή. Ανοιχτό ερευνητικό σεμινάριο, 07/11/2018.
 8. Trinity College, University of Dublin, και Long Room Hub (Ιρλανδία). Δημόσια διάλεξη, 20/02/2018.
 9. University of Bonn, Archaeology of Pre-Modern Economies Research Training Group 1878 (Γερμανία). Δημόσια διάλεξη, Plenum 12/05/2017.
 10. University of Cologne, Department of Byzantine and Modern Greek Philology (Γερμανία). Δημόσια διάλεξη, 27/04/2017.
 11. Newcastle University, School of History, Classics and Archaeology (UK). Ανοιχτό ερευνητικό σεμινάριο, 07/02/2017.
 12. University of Edinburgh, School of History, Classics and Archaeology (UK). Δημόσια διάλεξη, 03/02/2017.
 13. University of Saint Andrews, Centre for Landscape Studies (ΗΒ). Ετήσια διάλεξη Κέντρου Μελετών Τοπίου, 18/11/2016.
 14. University of Saint Andrews, School of Classics (ΗΒ). Ανοιχτό ερευνητικό σεμινάριο, 18/11/2016.
 15. University of Bonn, Archaeology of Pre-Modern Economies Research Network (Γερμανία). Ανοιχτό ερευνητικό σεμινάριο, 03/06/2016.
 16. Δήμος Πάρου, Μεσαιωνικός ναός Πέρα Παναγιάς, Μάρπησα (Ελλάδα). Δημόσια διάλεξη, 02/08/2015.
 17. Πανεπιστήμιο Κύπρου και Σαλαμίνιο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Αμμοχώστου στο Παραλίμνι (Κύπρος). Δημόσια διάλεξη, 15/01/2015.
 18. Πανεπιστήμιο Κύπρου και Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Ομογένειας του Λονδίνου, Λονδίνο (ΗΒ). Δημόσια διάλεξη, 20/11/2014.
 19. Δήμος Πάρου, Μεσαιωνικό κάστρο Κεφάλου, Μάρπησα (Ελλάδα). Δημόσια διάλεξη, 10/08/2014.
 20. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα (Ελλάδα). Δημόσια διάλεξη, 06/05/2014.
 21. Trinity College, University of Dublin, School of Histories and Humanities (Ιρλανδία). Ανοιχτό ερευνητικό σεμινάριο, 10/03/2014.
 22. University of Edinburgh, School of History, Classics and Archaeology (ΗΒ). Ανοιχτό ερευνητικό σεμινάριο, 28/02/2014.
 23. Πανεπιστήμιο Κύπρου, Colloquium Studiorum Byzantinorum, Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Βυζαντινών Σπουδών. Ανοιχτό ερευνητικό σεμινάριο, 16/11/2011.
 24. Trinity College, University of Dublin, School of Histories and Humanities (Ιρλανδία). Ανοιχτό ερευνητικό σεμινάριο, 10/12/2009.
 25. Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας (Κύπρος). Δημόσια διάλεξη, 31ος Κύκλος Δημοσίων Διαλέξεων, 23/02/2009.
 26. Πανεπιστήμιο Κύπρου, Colloquium Studiorum Byzantinorum, Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Βυζαντινών Σπουδών. Ανοιχτό ερευνητικό σεμινάριο, 04/02/2009.
 27. Katholieke Universiteit Leuven, Department of Archaeology (Βέλγιο). Δημόσια διάλεξη στο πλαίσιο του Κύκλου Διαλέξεων του Προγράμματος Sagalassos Archaeological Research Project, 23/05/2008.
 28. Πανεπιστήμιο Κύπρου, Colloquium Studiorum Byzantinorum, Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Βυζαντινών Σπουδών. Ανοιχτό ερευνητικό σεμινάριο, 19/02/2008.
 29. Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας (Κύπρος). Δημόσια διάλεξη, 29ος Κύκλος Δημοσίων Διαλέξεων, 18/02/2008.
 30. Universiteit van Amsterdam, Department of Archaeology (Ολλανδία). Δημόσια διάλεξη, 05/02/2008.
 31. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ελλάδα). Δημόσια διάλεξη, 24/05/2007.
 32. Universiteit van Leiden, Faculty of Archaeology (Ολλανδία). Δημόσια διάλεξη στο πλαίσιο του Κύκλου Διαλέξεων MareNostrum, 15/03/2007.
 33. Universiteit van Amsterdam, Department of Byzantine and Modern Greek Studies (Ολλανδία). Ανοιχτό ερευνητικό σεμινάριο, 12/04/2002.
 34. Universiteit van Leiden, Faculty of Archaeology (Ολλανδία). Ανοιχτό ερευνητικό σεμινάριο, 10/03/2000.


 
ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

Vionis, A.K. 2012. A Crusader, Ottoman and Early Modern Aegean Archaeology: Built Environment and Domestic Material Culture in the Medieval and Post-Medieval Cyclades, Greece (13th-20th centuries AD). Leiden: Archaeological Studies Leiden University 22


Vionis, A.K. και Bintliff, J.L. The Archaeology of Medieval and Post-Medieval Villages of Boeotia, Greece (Boeotia Survey, vol. 9). Cambridge: McDonald Institute Monographs (σε εξέλιξη - δημοσίευση το 2023)


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΜΩΝ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΣΗΣ)
 
Vionis, A.K. Byzantium in Transition: The Byzantine Early Middle Ages, 7th-8th c. AD. Nicosia: Astrom Editions, Studies in Mediterranean Archaeology (τυπώνεται, 2023) 
 
Papantoniou, G., Vionis, A.K. και Morris, Ch. 2022Unlocking Sacred Landscapes: Religious and Insular Identities in ContextReligions, Bassel: MPDI Books (επιστ. Περιοδικό, open access & online, Ειδικός Τόμος)
 
Papantoniou, G, Morris, C. και Vionis, A.K. 2019. Unlocking Sacred Landscapes: Spatial Analysis of Ritual and Cult in the Mediterranean. Nicosia: Astrom Editions, Studies in Mediterranean Archaeology 151
 
Papantoniou, G., Sarris, A., Morris, C.E. και Vionis, A.K. 2019. Unlocking Sacred Landscapes: Digital Humanities and Ritual SpaceOpen Archaeology 5.1, Berlin: De Gruyter (επιστ. Περιοδικό, open access & online, Ειδικός Τόμος)
 
Ting, C., Molera, J., Salinas, E., Vionis, A.K. και Gaudenzi Asinelli, M. 2019Glaze Technology in the Medieval and Post-Medieval MediterraneanJournal of Archaeological Science: Reports 28. Amsterdam: Elsevier (επιστ. Περιοδικό, open access & online, Ειδικός Τόμος)

Papantoniou, G. και Vionis, A.K. 2018/2019Central Places and Un-Central Landscapes: Political Economies and Natural Resources in the Longue Durée. Land, Bassel: MDPI Books (επιστ. Περιοδικό, open access & online, Ειδικός Τόμος)


ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΣΗΣ)
 
Vionis, A.K. 2022. The construction of sacred landscapes and maritime identities in the post-medieval Cyclades Islands: the case of ParosReligions, [open access], 13.2, 164 (27 σελίδες)

Papantoniou, G., Vionis, A.K. και Morris, C. 2022. Religious and insular identities in contextReligions, [open access], 13.10, 903 (5 σελίδες)

Agapiou, A., Vionis, A.K. και Papantoniou, G. 2021Detection of archaeological surface ceramic using deep learning image-based methods and very high-resolution UAV imageriesLand, [open access], 10.12, 1365 (16 σελίδες)
 
Ting, C., Rehren, T., Vionis, A.K. και Kassianidou, V. 2021. The origins and evolution of Cypriot glazed ware productions during the thirteenth to seventeenth centuries CEArchaeological and Anthropological Sciences, [open access], 13.35 (22 σελίδες)
 
Papantoniou, G. και Vionis, A.K. 2020Popular religion and material responses to pandemic: the Christian cult of the Epitaphios during the COVID-19 crisis in Greece and CyprusEthnoarchaeology, 12.2 [golden open access], σελ. 85-117
 
Vionis, A.K. 2020. Bridging the early medieval 'ceramic gap' in the Aegean and the Eastern Mediterranean (7th-9th c.): local and global phenomena. Journal on Hellenistic and Roman Material Culture, 9, σελ. 291-325
 
Vionis, A.K. 2020. Landscape approaches to the evolution of the Byzantine/Medieval village-community in Greece. Journal of Greek Archaeology, 5, σελ. 468-494
 
Attema, P., Bintliff, J.L., Bes, P., de Haas, T., Donev, D., Jongman, W., Kaptijn, E., Mayoral, V., Menchelli, S., Pasquinucci, M., Rosen, S., Sánchez, J.G., Soler, L.G., Stone, D., Tol, G., van Leusen, M., Vermeulen, F. και Vionis, A.K. 2020. A guide to good practice in Mediterranean surface survey projects. Journal of Greek Archaeology, 5, σελ. 1-62
 
Papantoniou, G., Sarris, A., Morris, C. και Vionis, A.K. 2020Digital humanities and ritual space: a reappraisalOpen Archaeology, [open access], 5.1, σελ. 598-614
 
Kolovos, E. και Vionis, A.K. 2019. Ottoman archaeology in Greece: a new research field. Archaeological Reports: Archaeology in Greece, 65, σελ. 145-156
 
Vionis, A.K. 2019. The materiality of death, the supernatural and the role of women in Late Antique and Byzantine times. Journal of Greek Archaeology, 4, σελ. 252-269
 
Vionis, A.K. και Papantoniou, G. 2019. Central Place Theory reloaded and revised: political economy and landscape dynamics in the longue durée. Land, [open access], 8.2, 36 (21 σελίδες)
 
Ting, C., Molera, J., Salinas, E., Vionis, A.K. και Gaudenzi Asinelli, M. 2019Glaze technology in the medieval and post-medieval Mediterranean: an introduction to the Special IssueJournal of Archaeological Science: Reports 28, 102044 (5 σελίδες)
 
Ting, C., Vionis, A.K., Rehren, T., Kassianidou, V., Cook, H. και Barker, C. 2019. The beginning of glazed ware production in late medieval CyprusJournal of Archaeological Science: Reports, [open access], 27, 101963 (13 σελίδες)
 
Papantoniou, G. και Vionis, A.K. 2018. The river as an economic asset: settlement and society in the Xeros Valley in Cyprus. Land, [open access], 7.4, 157 (29 σελίδες)
 
Vionis, A.K. 2017. Understanding settlements in Byzantine Greece: new data and approaches for Boeotia, sixth to thirteenth centuries. Dumbarton Oaks Papers, 71, σελ. 127-173
 
Vionis, A.K. 2017. Sacred townscapes in Late Antique Greece: Christianisation and economic diversity in the Aegean. Journal of Mediterranean Archaeology, 30.2, σελ. 141-165
 
Vionis, A.K. και Papantoniou, G. 2017. Sacred landscapes as economic central places in Late Antique Naxos and Cyprus. Antiquité Tardive, 25, σελ. 263-286
 
Papantoniou, G. και Vionis, A.K. 2017. Landscape archaeology and sacred space in the Eastern Mediterranean: a glimpse from Cyprus. Land, [open access] 6.2, 40 (18 σελίδες)
 
Vionis, A.K. 2016. A boom-bust cycle in Ottoman Greece and the ceramic legacy of two Boeotian villages. Journal of Greek Archaeology, 1, σελ. 353-383
 
Dikomitou-Eliadou, M., Georgiou, A. και Vionis, A.K. 2016. Cooking fabric recipes: an interdisciplinary study of Cypriot cooking pots of the Late Bronze AgeJournal of Archaeological Science: Reports, [online] 7, σελ. 451-457
 
Bintliff, J.L., Noordervliet, B., van Zwienen, J., Donnellan, L., Sarri, K., Stissi, V., van der Enden, M., Peeters, D., Meens, A., Bes, P., Vionis, A.K., Loizou, C., Sarris, A., Meyer, C. και Forbes, H. 2016. Leiden Ancient Cities of Boeotia Project: the 2015 - spring 2016 seasons. Pharos: Journal of the Netherlands Institute at Athens, 22.2, σελ. 1-15
 
Vionis, A.K. 2014. The archaeology of landscape and material culture in late Byzantine – Frankish Greece. Pharos: Journal of the Netherlands Institute at Athens, 20.1, σελ. 313-346
 
Bintliff, J. Noordervliet, B., van Zwienen, J., Wilkinson, K., Slapsak, B., Stissi, V., Piccoli, C. και Vionis, A.K. 2013. ‘The Leiden-Ljubljana Ancient Cities of Boeotia Project, 2010-2012 seasons’. Pharos: Journal of the Netherlands Institute at Athens, 19.2, σελ. 1-34
 
Crow, J., Turner, S. και Vionis, A.K. 2011. Characterizing the Historic Landscapes of Naxos. Journal of Mediterranean Archaeology, 24.1, 111-137
 
Vionis, A.K., Poblome, J., Waelkens, M. και De Cupere, B. 2010. A middle-late Byzantine pottery assemblage from Sagalassos: typo‐chronology and sociocultural interpretation. Hesperia, 79.3, σελ. 423-464
 
Vionis, A.K., Poblome, J. και Waelkens, M. 2009. The hidden material culture of the Dark Ages: early medieval ceramics at Sagalassos (Turkey); new evidence (ca. 650‐800 AD). Anatolian Studies, 59, σελ. 147-165
 
Vionis, A.K. 2008. Current archaeological research on settlement and provincial life in the Byzantine and Ottoman Aegean: a case-study from Boeotia, Greece. Medieval Settlement Research, 23, σελ. 28-41
 
Vionis, A.K. 2006. The thirteenth‐to‐sixteenth‐century kastro of Kephalos: a contribution to the archaeological study of medieval Paros and the Cyclades. Annual of the British School at Athens, 101, σελ. 459‐492
 
Vionis, A.K. 2005. Domestic material culture and post‐medieval archaeology in Greece: a case study of the Cyclades Islands. Journal of Post‐Medieval Archaeology, 39.1, σελ. 172‐185
 
Vionis, A.K. 2004‐2005. 'The medieval and post‐medieval pottery and Tanagra village‐history'. Στο J.L. Bintliff  κ.α. The Tanagra Project: Investigations at an Ancient Boeotian City and in its Countryside (2000‐2002). Bulletin de Correspondence Hellènique, 128‐129, 2.1, σελ. 541‐606
 
Bintliff, J.L., Farinetti, E. Poblome, J. Sarri, K., Sbonias, K., Slapsak, B., Stissi, V. και Vionis, A.K. 2004. The Leiden‐Ljubljana Tanagra project: the 2003 season. Pharos: Journal of the Netherlands Institute at Athens, 11, σελ. 35‐43
 
Vionis, A.K. 2001. Post‐Roman pottery unearthed: medieval ceramics and pottery research in Greece. Medieval Ceramics, 25, σελ. 84‐98
 
Vionis, A.K. 2001. The meaning of domestic cubic forms: interpreting Cycladic settlements and housing of the period of foreign domination (ca. 1207‐1821 AD). Pharos: Journal of the Netherlands Institute at Athens, 9, σελ. 111‐131 
 
Βιώνης, A.K. 2001. Οικιακός υλικός πολιτισμός των Κυκλάδων: μία θεματική μελέτη των μεσαιωνικών και νεότερων χρόνων. CORPUS, 29, σελ. 66-73
 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΟ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΣΗΣ)

Vionis, A.K. 2023. A ceramic koine as evidence for continuity and economy. Στο: A.K. Vionis, επιμ., Byzantium in Transition: The Byzantine Early Middle Ages, 7th–8th c. AD. Nicosia: Astrom Editions, Studies in Mediterranean Archaeology (τυπώνεται)

Vionis, A.K. 2022. A boom-bust cycle in Cyprus at the end of Antiquity: landscape perspectives for settlement transformation. Στο: P. Panayides και I. Jacobs, επιμ., Cyprus in the Long Late Antiquity. Oxford: Oxbow Books, σελ. 161-176
 
Vionis, A.K. 2020. The Archaeology of Ottoman Greece. Στο: B.J. Walker, T. Insoll και C. Fenwick, επιμ., The Oxford Handbook of Islamic Archaeology. Oxford: Oxford University Press, σελ. 3-5 [DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199987870.013.32]
 
Vionis, A.K. 2019. The spatiality of the Byzantine/Medieval rural church: landscape parallels from the Aegean and Cyprus. Στο: G. Papantoniou, C. Morris και A.K. Vionis, επιμ., Unlocking Sacred Landscapes: Spatial Analysis of Ritual and Cult in the Mediterranean. Nicosia: Astrom Editions, Studies in Mediterranean Archaeology 151, σελ. 67-83

Papantoniou, G., Morris, C. και Vionis, A.K. 2019. Spatial analysis of ritual and cult in the Mediterranean: an introduction. Στο: G. Papantoniou, C. Morris και A.K. Vionis, επιμ., Unlocking Sacred Landscapes: Spatial Analysis of Ritual and Cult in the Mediterranean. Nicosia: Astrom Editions, Studies in Mediterranean Archaeology 151, σελ. ix-xviii
 
Vionis, A.K. και Papantoniou, G. 2019. Economic landscapes and transformed mindscapes in Cyprus from Roman times to the Early Middle Ages. Στο: M.Á. Cau Ontiveros και C. Mas, επιμ., Change and Resilience. The Occupation of Mediterranean Islands in Late Antiquity. Oxford & Philadelphia: Oxbow, Joukowsky Institute Publications 9, σελ. 257-284

Vionis, A.K., Dikomitou-Eliadou, M., Roumpou, M., Kalogeropoulos, N. και Kilikoglou, V. 2019. Stirring Pots on Fire: Medieval technology, diet and daily life in Cyprus. Στο: M. Parani και M. Olympios, επιμ., The Art and Archaeology of Lusignian and Venetian Cyprus (1192–1571). Recent Research and New Discoveries. Turnhout: Brepols Publishers, Studies in the Visual Cultures of the Middle Ages 12, σελ. 245-268

Vionis, A.K. 2018. Island responses in the Byzantine Aegean: Naxos under the lens of current archaeological research. Στο: J. Crow και D. Hill, επιμ., Naxos and the Byzantine Aegean: Insular Responses to Regional Change. Αθήνα: Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens 7, σελ. 61-80

Vionis, A.K. 2018. Settled and sacred landscapes of Cyprus: church and landscape in the Xeros Valley during the Early Byzantine period. Στο: M. Horster, D. Nicolaou και S. Rogge, επιμ., Church Building in Cyprus (4th to 7th Centuries): A Mirror of Intercultural Contacts in the Eastern Mediterranean. Schriften des Instituts für Interdiziplinäre Zypern-Studien 12. Münster/New York: Waxmann, σελ. 45-70

Βιώνης, A.K. 2018. Τα ταπεινά αντικείμενα ως μέσο αναγνώρισης και αξιολόγησης της ανθρώπινης δραστηριότητας στο Βυζαντινό χωριό (8ος–15ος αι.): Δεδομένα από συστηματικές έρευνες επιφανείας. Στο: A.Γ. Γιαγκάκη και A. Πανοπούλου, επιμ., Το Βυζάντιο χωρίς Λάμψη: Τα Ταπεινά Αντικείμενα και η Χρήση τους στον Καθημερινό Βίο των Βυζαντινών. Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Τομέας Βυζαντινών Ερευνών, σελ. 45-78

Vionis, A.K. 2017. The Byzantine to Early Modern pottery from Thespiai. Στο: J.L. Bintliff, E. Farinetti, B. Slapak και A.M. Snodgrass, επιμ., Boeotia Project, Volume II: The City of Thespiai. Survey at a Complex Urban Site. Cambridge: McDonald Institute Monographs, σελ. 351-374

Vionis, A.K. και Loizou, Ch. 2017. The history of Thespiai and Boeotia from Late Antiquity to the Frankish period. Στο: J.L. Bintliff, E. Farinetti, B. Slapak και A.M. Snodgrass, επιμ., Boeotia Project, Volume II: The City of Thespiai. Survey at a Complex Urban Site. Cambridge: McDonald Institute Monographs, σελ. 241-253

Vionis, A.K. 2017. Imperial impacts, regional diversities and local responses: island identities as reflected on Byzantine Naxos. Στο: R. Murphey, επιμ., Imperial Lineages and Legacies in the Eastern Mediterranean: Recording the Imprint of Roman, Byzantine and Ottoman Rule. London-New York: Routledge, σελ. 165-196

Dikomitou-Eliadou, M., Georgiou, A. και Vionis, A.K. 2016. The cooking-pot assemblage: typological observations and petrographic analysis. Στο: C. von Rüden, A. Georgiou, A. Jacobs και Paul Halstead, επιμ., Feasting, Craft and Depositional Practices in Late Bronze Age Palaepaphos. The Well Fillings of Evreti. Rahden: Bochumer Forschungen zur Ur- und Frühgeschichtlichen Archäologie 8, σελ. 139-161

Vionis, A.K. 2014. The Balkan peninsula: Achaea and the Greek islands. Στο: W. Tabbernee, επιμ., Early Christianity in Contexts. An Exploration across Cultures and Continents. Michigan: Baker Academic Press, σελ. 329-346

Vionis, A.K. και Dikomitou-Eliadou, M. 2014. Stirring pots on fire! A diachronic and interdisciplinary study of cooking pots from Cyprus. Στο: Α. Gagatsis, επιμ., Research Programmes. The A.G. Leventis Foundation. Nicosia: The University of Cyprus, σελ. 107-129

Dikomitou-Eliadou, M., Kyriatzi, E. και Vionis, A.K. 2013. Petrographic analysis of Late Cypriote and Late Minoan pottery from Pyla-Kokkikokremos. Στο: V. Karageorghis και A. Kanta, επιμ., Pyla-Kokkinokremos: A Late 13th Century B.C. Fortified Settlement in Cyprus. Excavations 2010-2011. Uppsala: Astrom Editions, Studies in Mediterranean Archaeology CXLI, σελ. 189-196

Vionis, A.K. 2013. Reading art and material culture: Greeks, Slavs and Arabs in the Byzantine Aegean. Στο: B. Crostini και S. La Porta, επιμ., Negotiating Co-Existence: Communities, Culture and 'Convivencia' in Byzantine Society. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier, σελ. 103-127

Vionis, A.K. 2013. Considering a rural and household archaeology of the Byzantine Aegean: the ceramic spectrum. Στο: J.L. Bintliff και M. Caroscio, επιμ., Pottery and Social Dynamics in the Mediterranean and Beyond in Medieval and Post-Medieval Times. Oxford: BAR International Series 2557, σελ. 25-40

Vionis, A.K. 2011. Rural economy in late medieval and Ottoman Boeotia / Αγροτική Οικονομία στη Βοιωτία του Ύστερου Μεσαίωνα και των Οθωμανικών χρόνων [online]. Στο: Encyclopaedia of the Hellenic World, Boeotia. Αθήνα: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Vionis, A.K. 2011. Silk production and trade in late medieval and Ottoman Boeotia / Παραγωγή και εμπόριο μεταξιού στη Βοιωτία του Ύστερου Μεσαίωνα και των Οθωμανικών χρόνων [online]. Στο: Encyclopaedia of the Hellenic World, Boeotia. Αθήνα: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Vionis, A.K. και Piccoli, C. 2011. Housing architecture in late medieval and Ottoman Boeotia / Οικιστική αρχιτεκτονική στη Βοιωτία του Ύστερου Μεσαίωνα και των Οθωμανικών χρόνων [online]. Στο: Encyclopaedia of the Hellenic World, Boeotia. Αθήνα: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Βιώνης, A.K. 2011. Βυζαντινή περίοδος, μέσα 7ου αι. – 1191 μ.Χ. [online]. Στο: Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής. Λευκωσία: Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής

Vionis, A.K. 2006. The archaeology of Ottoman villages in central Greece: ceramics, housing and everyday life in post‐medieval rural Boeotia. Στο: A. Erkanal‐Öktü, S. Günel, E. Özgen και R. Tuncel, επιμ., Studies in Honor of Hayat Erkanal: Cultural Reflections. Istanbul: Homer Kitabevi, σελ. 784‐800

Vionis, A.K. 2003. Much ado about ... a red cap and a cap of velvet: in search of social and cultural identity in medieval and post‐medieval insular Greece. Στο: H. Hokwerda, επιμ., Constructions of Greek Past: Identity and Historical Consciousness from Antiquity to the Present. Groningen: Egbert Forsten, σελ. 193‐216


ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΤΟΜΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΣΗΣ)
 
Vionis, A.K. 2022. Interdisciplinarity in Byzantine Studies: a sacred-landscapes and digital-humanities approach. Στο: E. Fiori και M. Trizio, επιμ., The 24th International Congress of Byzantine Studies: Proceedings of the Plenary Sessions. Venice: Venice University Press, σελ. 121-140

Papantoniou, G. και Vionis, A.K. 2022. The river as an economic asset: settlement and society in the Xeros valley in Cyprus. Στο: M. Bentz και M. Heinzelmann, επιμ., Quantifying Ancient Building Economy: Archaeology and Economy in the Ancient World – Proceedings of the 19th International Congress of Classical Archaeology, Cologne/Bonn 2018. Heidelberg: Propylaeum, σελ. 1-3
 
Ioannou, E., Lanitis, A., Vionis, A.K., Papantoniou, G. και Savvides, N. 2021. Augmented reality cultural route at the Xeros River valley, Larnaca, Cyprus. Στο: M. Ioannides, E. Fink, L. Cantoni και E. Champion, επιμ., Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection. 8th International Conference, EuroMed 2020, Virtual Event, November 2-5, 2020, Revised Selected Papers, vol. 12642. Cham: Springer, σελ. 695-702
 
Vionis, A.K. 2020. Abandonment and revival between Late Antiquity and the Early Middle Ages: facts and fiction. Στο: P. Cimadomo, R. Palermo, R. Pappalardo και R. Pierobon Benoit, επιμ., Before/After: Transformation, Change, and Abandonment in the Roman and Late Antique Mediterranean. Oxford: Archaeopress/Access Archaeology, σελ. 79-95
 
Dikomitou-Eliadou M. και Vionis, A.K. 2016. Silent artefacts revealing their story: the analytical paradigm of Bronze Age cooking pots from Cyprus. Στο: G. Bourogiannis και Ch. Mühlenbock, επιμ., Ancient Cyprus Today: Museum Collections and New Research (Studies in Mediterranean Archaeology PB 184). Uppsala: Astrom Editions, σελ. 167-176

Vionis, A.K. 2016. Naxos between Late Antiquity and the Early Middle Ages: decline or stability? Στο: B. Krsmanović και L. Milanović, επιμ., Proceedings of the 23rd International Congress of Byzantine Studies. Belgrade, 22–27 August 2016. Round Tables. Belgrade: The Serbian National Committee of AIEB and the Contributors, σελ. 329-332

Vionis, A.K. 2016. Female presence in funerary ritual, magic, and burial context. Στο: B. Krsmanović και L. Milanović, επιμ., Proceedings of the 23rd International Congress of Byzantine Studies. Belgrade, 22–27 August 2016. Round Tables. Belgrade: The Serbian National Committee of AIEB and the Contributors, σελ. 797-800

Vionis, A.K. 2016. From the fields to the pot: food choice and availability in Byzantium. Στο: B. Krsmanović και L. Milanović, επιμ., Proceedings of the 23rd International Congress of Byzantine Studies. Belgrade, 22–27 August 2016. Round Tables. Belgrade: The Serbian National Committee of AIEB and the Contributors, σελ. 844-847

Poblome, J., Bes, P., De Cupere, B., Lauwers, V., Romanus, K., Vionis, A.K. και Waelkens, M. 2010. Sic Transit Gloria Mundi: does it really? Wasting seventh century AD Sagalassos (SW Turkey). Στο: S. Menchelli, S. Santoro, M. Pasquinucci και G. Guiducci, επιμ., LRCW 3. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry. Comparison between Western and Eastern Mediterranean, 2. Oxford: BAR International Series 2185, σελ. 791-801

Vionis, A.K. 2009. Material Culture Studies: the case of the medieval and post‐medieval Cyclades, Greece (ca. AD 1200–1800). Στο: J.L. Bintliff και H. Stoger, επιμ., Medieval and Post‐Medieval Greece: The Corfu Papers. Oxford: BAR International Series 2023, σελ. 177-197

Vionis, A.K., Poblome, J. και Waelkens, M. 2009. Ceramic continuity and daily life in medieval Sagalassos, SW Anatolia (ca. 650–1250 AD). Στο: T. Vorderstrasse και J.J. Roodenberg, επιμ., Archaeology of the Countryside in Medieval Anatolia (PIHANS 113). Leiden: Netherlands Institute for the Near East, σελ. 191-213

Vanhaverbeke, H., Vionis, A.K., Poblome, J. και Waelkens, M. 2009. What happened after the 7th century AD? A different perspective on post-Roman Anatolia. Στο: T. Vorderstrasse και J.J. Roodenberg, επιμ., Archaeology of the Countryside in Medieval Anatolia (PIHANS 113). Leiden: Netherlands Institute for the Near East, σελ. 177-190

 
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΤΟΜΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΣΗΣ)

Vionis, A.K. 2011. The power of objects in an empire of transitions: material culture in the Byzantine Early Middle Ages. Στο: A. Nikolov, επιμ., Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia, 22–27 August 2011, 3. Sofia: Bulgarian Historical Heritage Foundation, σελ. 14

Vionis, A.K. 2006. Busy Byzantines: medieval ceramics and living standards in the territories of Tanagra (Greece) and Sagalassos (Turkey). Στο: F.K. Haarer και E. Jeffreys, επιμ., Proceedings of the 21st International Congress of Byzantine Studies, London, 21–26 August 2006, 3. Aldershot: Ashgate, σελ. 93‐94

Vionis, A.K. 2001. Material culture and life in the late Byzantine and post‐Byzantine Aegean. Στο: V. Déroche, D. Feissel, B. Mondrain, C. Morrisson και C. Zuckerman, επιμ., XXe Congrès International des Etudes Byzantines, Pré‐ActeS, Sorbonne, 19–25 Août 2001, 3. Paris: Sorbonne, σελ. 206


Profile Information

Born on the island of Paros (Greece), on January 1st, 1975.
 

PROFESSIONAL PREPARATION
 • PhD in Medieval Archaeology, Universiteit van Leiden (The Netherlands), 2005
 • Bachelor of Arts (BA) in Ancient History and Archaeology, University of Durham (UK), 1997
 • Certificate in Journalism, Athenian Centre of Journalism and Communication (Greece), 1994

ACADEMIC APPOINTMENTS
 • Associate Professor in Byzantine Archaeology and Art, University of Cyprus, April 2018 - today
 • Assistant Professor in Byzantine Archaeology and Art, University of Cyprus, May 2013 - March 2018
 • Lecturer in Byzantine Archaeology and Art, University of Cyprus, August 2009 - April 2013


TEACHING AND RESEARCH POSITIONS

 • Visiting Lecturer, University of Cyprus (Cyprus), January - May 2009
 • Post-Doctoral Fellow in International Mobility, Sagalassos Archaeological Research Project, Katholieke Universiteit Leuven (Belgium), September 2007 - November 2008
 • Research Assistant, Project "Digital Crete: the Ottoman/Islamic tombstones of Rethymno", University of Crete and Institute of Mediterranean Studies, Crete (Greece), May - June 2007
 • Research Assistant, "Historic Landscape Characterisation" Project, University of Newcastle (UK), April 2007
 • Visiting Lecturer, Universiteit van Leiden (The Netherlands), January - March 2007
 • Archaeologist/Surveyor, 2nd Ephorate of Byzantine Antiquities of the Cyclades, Ministry of Culture (Greece), November - December 2006
 
 TEACHING (LECTURE-COURSES AND SEMINARS) AT THE UNIVERSITY OF CYPRUS (2009 - today)

UNDERGRADUATE PROGRAMME
ARCH 132 Introduction in Byzantine Archaeology and Art
ARCH 203 War and Defence in Byzantium
ARCH 223 The Archaeology of Byzantine Economy
ARCH 231 Byzantine Art and Identity
ARCH 232 Byzantine Archaeology: From Theory to Practice
ARCH 244 Traditional Culture as "Historical Archaeology"
ARCH 246 Archaeological Field Methodology: Byzantine Cyprus
ARCH 247 Byzantine Archaeology of the Aegean Islands
ARCH 248 The Archaeology of Byzantine 'Expression'
ARCH 282 Byzantine Culture (5th-15th c.)
ARCH 285 Archaeological Methods and Techniques on Land and Under the Sea
ARCH 305 The Byzantine City, 5th-15th c.
ARCH 308 Byzantine Burial: Art and Ideology
ARCH 330 Landscapes and Objects in Byzantium
ARCH 347 Byzantine and Post-Byzantine Pottery in the Eastern Mediterranean

INTERDEPARTMENTAL MA PROGRAMME IN "BYZANTINE STUDIES AND THE LATIN EAST"
ARCH 500 Survey of Research and Interpretative Approaches to Byzantine Archaeology
ARCH 501 The Study of Ceramics in Byzantine Archaeology
ARCH 502 The Archaeology of Byzantine Economy
ARCH 503 The Archaeology of Death in Byzantium
ARCH 504 Byzantine Material Culture and Identity

MA PROGRAMME IN "FIELD ARCHAEOLOGY ON LAND AND UNDER THE SEA"
ARCH 650 Settlement and Landscape Archaeology
ARCH 651 Mediterranean Island Landscapes
ARCH 661 Study of Pottery and Small Finds
ARCH 615 Practical Training in Field Archaeology


 • Landscape archaeology and archaeological survey
 • Spatial analysis of Byzantine/Medieval and later domestic, religious and economic landscapes
 • Settlement archaeology
 • Sacred landscapes
 • The transition from polytheism to Christianity (4th-6th c. AD)
 • The transition from Late Antiquity to the Early Middle Ages (7th-9th c. AD)
 • Identity in Byzantine art and material culture (social, religious, ethnic)
 • Byzantine everyday life through the sources (texts – pictorial evidence – material culture)
 • The history and archaeology of food consumption
 • Technology/production – distribution – use of Byzantine and post-Byzantine ceramic vessels 

ArtLandS Lab - Artefact and Landscape Studies Laboratory

Established in 2010 in the framework of A. Vionis' start-up grant from the University of Cyprus. The aim of the Lab is (a) the precise documentation, processing and study of landscape archaeology through a complete and advanced set of technical equipment, and (b) the documentation, study and publication of ceramic finds by a team of specialised researchers.


COORDINATOR OF RESEARCH PROJECTS

Unlocking the Sacred Landscapes of Cyprus (UnSaLa-CY)
Cyprus Research and Innovation Foundation, RESTART 2016-2020, EXCELLENCE HUBS, EXCELLENCE/1216/0362
In collaboration with Advanced Researcher Dr G. Papantoniou (01/12/2018-30/11/2021)

The Spatiality and Materiality of Pilgrimage in Byzantine and Medieval Cyprus and Religious Networks in the Eastern Mediterranean (SpaMaP)
Cyprus Research and Innovation Foundation, RESTART 2016-2020, DIDAKTOR Programmes, POST-DOC/0916/0251
Post-doctoral researcher: Dr O. Perdiki (01/12/2018-31/07/2022)

Reconstructing the Pelaeoenvironment of the Xeros River Valley in Cyprus (GeoArchX)
"ONISILOS" Research Project, Research Committee, UCY
Post-doctoral researcher: Dr P. Mylona (01/06/2020-31/08/2022)

Rural Life in Cyprus: Digitising and Reconstructing Material Culture Through Monastic Property Lists (18th-19th Centuries) (RURAL CY)
Internal Research Project, Research Committee, UCY
Collaborator: E. Rizopoulou-Egoumenidou, Special Research Scientist: P. Hadjittofi (01/06/2019-31/08/2022)

Settled and Sacred Landscapes of Cyprus I (SeSaLaC)
Archaeological Surface Survey Project in the valley of the Xeros River, Larnaca district (Cyprus), co-directed with Dr G. Papantoniou (University of Bonn) and Dr D. Nicolaou (University of Mainz).
Funded by the University of Cyprus, Dumbarton Oaks Byzantine Studies Department, and the Irish Research Council (2014-present)

Settled and Sacred Landscapes of Cyprus II (SeSaLaC)
Archaeological Surface Survey Project on the Buffer Zone, Nicosia district (Cyprus), with the assistance of Ch. Loizou and N. Kyriakou (PhD candidates, University of Cyprus) and in collaboration with the Cyprus Department of Antiquities and the United Nations (2016-present)

Unlocking Sacred Landscapes (UnSaLa)
UnSaLa is an inter-disciplinary research Network, concerned with the diachronic study of the temporality, spatiality and materiality of Mediterranean sacred landscapes in general. The function of the Network is based on an Agreement of collaboration signed between the Department of Classics of Trinity College Dublin, the Laboratory of Geophysical-Satellite Remote Sensing and Archaeo-environment of The Institute for Mediterranean Studies in Crete (FORTH), and the Archaeological Research Unit of the University of Cyprus. The consortium consists of Dr G. Papantoniou (principal coordinator, University of Bonn), Dr Christine Morris (Trinity College Dublin), Dr Apostolos Sarris (FORTH) and Dr A.K. Vionis (University of Cyprus) (2014-present)

Simplifying Complexity (SIMPLEX)
Post-doctoral researcher: Dr Ch. Paraskeva. Study, digitization and recording of high precision archaeological pottery data via the application of scanning technologies within an integrated relational database management system.
Funded by the University of Cyprus Research Grants (2016-2018)

Cooking Pot Traditions in Ancient Nicosia (Cook-Nic)
Post-doctoral researcher: Dr M. Dikomitou-Eliadou. Interdisciplinary view of the hill of Ayios Georgios, Nicosia, through a diachronic study of the cooking pots from the site (Bronze Age to Ottoman).
Funded by the University of Cyprus Research Grants (2015-2017)

Heimarros Tower Study Project
Co-directed by Dr O. Filaniotou (former director of the Lesvos Ephorate of Antiquities). A systematic study of the ceramic material (Iron Age - Early Byzantine) excavated at the site and tower of Heimarros.
A Collaboration between the University of Cyprus, the Cyprus Department of Antiquities, the University of Bonn, and the Cyclades Ephorate of Antiquities (2015-present)

Stirring Pots on Fire (CCP)
A diachronic and interdisciplinary study of cooking pots from Cyprus, 1500 BC – AD 1500 (typology, chronology, function, technology, dietary patterns).
Funded by the A.G. Leventis Foundation (2012-2013)

Digital Boeotia
Digitisation project for the recording and 3D reconstruction of Byzantine – Post Byzantine sites and monuments in Boeotia (Greece), in collaboration with the Ancient Cities of Boeotia Project (2010-2012)

Ancient Cities of Boeotia Project
Assistant Director of the archaeological survey project Ancient Cities of Boeotia, central Greece. Principal director: Prof. J.L. Bintliff.
Funded by Universiteit van Leiden and the Seventh Framework Programme of the European Commission (2007-2014)

Naxos Archaeological Surface Survey Project
An intensive survey project of areas around churches of the Early Byzantine period and the Byzantine Early Middle Ages on the island of Naxos, as an employee of the 2nd Ephorate of Byzantine Antiquities, Ministry of Culture (Greece), and in collaboration with Dr Ch. Pennas (2006)

Paros Surface Survey Project
An intensive survey project of areas around churches of the Early Byzantine period and the Byzantine Early Middle Ages on the island of Paros, as an employee of the 2nd Ephorate of Byzantine Antiquities, Ministry of Culture (Greece), and in collaboration with Dr Ch. Pennas (2001-2002)

Cyclades Research Project (CY.RE.P.)
Archaeological surface survey at selected sites on 8 islands and islets in the Cyclades (Greece), in collaboration with the British School at Athens (1998-1999).
Funded by the Ernst-Kirsten-Gesellschaft (Stuttgart, Germany), the Rosemary Cramp Fund and the Margaret Fergusson Award (University of Durham, UK)


PAST COLLABORATION WITH OTHER RESEARCH- AND FIELD-PROJECTS

 • Princeton University Polis Chrysochous Excavations, Cyprus. Prof. W. Childs, Princeton University (USA), in collaboration with A. Vionis, ArtLandS Lab, University of Cyprus (Cyprus), 2019-today.
  Achaia Survey Project, Greece. Dr K. Papagiannopoulos and Dr E. Simoni, Institute of Local History and Dr A. Rizakis, National Research Foundation (Greece), in collaboration with A. Vionis, ArtLandS Lab, University of Cyprus (Cyprus), 2013-today.
 • Apalirou Environs Project, Naxos. Universities of Edinburgh, Newcastle and Oslo, and the 2nd Ephorate of Byzantine Antiquities of the Cyclades Islands (Greece), 2014.
 • Cyprus Virtual Food Museum, Cyprus. Directed by Prof. G. Chryssanthou, University of Cyprus, 2010-2011 (internet publication).
 • Southern Euboea Exploration Project (SEEP), Karystos (Greece). Dr D.R. Keller, American Centre of Oriental Research, Boston (USA) and Dr J. Wickens, Lawrence University, Appleton (USA), 2007, 2009.
 • Sagalassos Archaeological Research Project, Sagalassos-Aglasun (Turkey). Post-Doctoral Fellow in International Mobility, Research Council of Katholieke Universiteit Leuven (Belgium). 'The history and archaeology of villages at Sagalassos and its territory, SW Turkey'. 2007, 2008, 2009 (articles published).
 • Unlocking the Historic Landscapes of Naxos, Naxos (Greece). Prof. J. Crow, University of Edinburgh (Scotland) and Dr S. Turner, University of Newcastle-Upon-Tyne (UK), 2007 (co-publication, published).
 • Digital Crete: Ottoman Tombstones of Rethymnon, Crete (Greece). Dr A. Anastassopoulos, University of Crete (Greece), 2007 (internet publication).
 • Zakynthos Surface Survey Project, Zakynthos (Greece). Dr G.J. Wijngaarden, Universiteit van Amsterdam (Netherlands), 2007.
 • Sagalassos Archaeological Research Project, Sagalassos-Aglasun (Turkey). Prof. M. Waelkens, Katholieke Universiteit Leuven (Belgium), 2005.
 • Kato Phana Survey and Excavation Project, Chios (Greece). Dr L. Beaumont, British School of Archaeology at Athens and the University of Sydney, 2000, 2001, 2004 (forthcoming publication).
 • Kythera-Island Survey Project, Kythera (Greece). Dr C. Broodbank, University College London, (England), 2000.
 • Durham-Cambridge Boeotia Survey Project, Boeotia (central Greece). Prof. A. Snodgrass, University of Cambridge and Prof. J.L. Bintliff, University of Durham (England), 1996, 1997.
 • Velim Excavation Project, Velim (Czech Republic). Prof. A. Harding, University of Durham (England), 1995.


ORGANISATION OF CONFERENCES AND EXHIBITIONS

 • Member of the Scientific Committee of the 3rd International Congress on Archaeological Sciences in the Eastern Mediterranean and the Middle East. The Cyprus Institute, Nicosia, 14-18 March 2022.
 • Organiser of the 6th Annual Workshop of the Archaeological Research Unit: The Archaeological Research of the University of Cyprus, 2020-2021. Archaeological Research Unit, University of Cyprus, Nicosia, 9 April 2022.
 • Member of the Scientific Committee of the 2nd International Conference Belgrade Conference on Archaeological Pottery (BECAP). University of  Belgrade, Serbia, 12-13 May 2022.
 • Coordinator of the Graduate Forum for Mediterranean Archaeology - 1st Scientific Meeting. Archaeological Research Unit, University of Cyprus, Nicosia, 9-10 December 2022.
 • Member of the Organising Committee of the International Conference Convivium: An International Conference in Honour of Prof. Emeritus Demetrios Michaelides on the Occasion of his 75th Birthday. Archaeological Research Unit, University of Cyprus, Nicosia, 26-28 October 2021.
 • Coorganiser (with G. Papantoniou, Trinity College Dublin) of the Photographic Exhibition Surveying Memories (Unlocking the Sacred Landscapes of Cyprus Research Project - EXCELLENCE/1216/0362) in the framework of the 4th Archaeological-Ethnographic-Historical Documentary Film Festival of Cyprus, Bank of Cyprus Cultural Foundation, Nicosia, 7-11 July 2021.
 • Member of the Scientific Committee of the 1st International Conference Belgrade Conference on Archaeological Pottery (BECAP). University of  Belgrade, Serbia, 1-2 February 2021.
 • Organiser of the 5th Annual Workshop of the Archaeological Research Unit: The Archaeological Research of the University of Cyprus, 2019. Archaeological Research Unit, University of Cyprus, Nicosia, 8 February 2020.
 • Co-organiser of the 2nd International Conference of the Unlocking Sacred Landscapes Research Network (UnSaLa): Digital Humanities and Ritual Space. Laboratory of Geophysical-Satellite Remote Sensing and Archaeo-Environment, Rethymnon, Crete, 19-21 October 2018.
 • Co-organiser of the thematic session 358: Glaze production technology in the medieval and post-medieval Mediterranean. European Association of Archaeologists, 24th Annual Meeting, Barcelona, Spain, 5-8 September 2018.
 • Co-organiser of the thematic session 8.13: Central places and un-central landscapes: political economies and natural ressources in the longue durée. 19th International Congress of Classical Archaeology, Universities of Bonn and Cologne, Germany, 22-26 May 2018.
 • Co-organiser of the International Workshop: GIS Workshop and Economic Archaeoology: Inter- and Intra-site Approaches. Archaeology of Pre-Modern Economies Research Training Group 1878, University of Bonn, Germany, 19th May 2017.
 • Convenor of the 2nd International Workshop of the Trilogy Byzantium in Transition: The Middle to Late Byzantine/Frankish Era, 12th-13th c., Dept. of History and Archaeology - University of Cyprus and the Municipality of Paros. Naoussa, Paros (Greece), 24th-26th May 2013.
 • Convenor of the 1st International Workshop of the Trilogy Byzantium in Transition: The Byzantine Early Middle Ages, 7th-8th c., Dept. of History and Archaeology, Archaeological Research Unit, University of Cyprus, Nicosia, 28th-30th October 2011.
 • Coordinator and convenor of the International Research Workshop/Conference Trilogy of the Department of History and Archaeology (2011-2013-2015): 'Byzantium' in Transition.
 • Organisation and study of the ceramic exhibition Ceramics in Paros in the framework of The Paros International Pithoi Symposium. Naoussa Paros (Greece), 24/06-10/07/2005.
 • Co-organiser of the thematic session Pathways into Medieval and Post-Medieval Greece in the framework of the European Association of Archaeologists, 8th Annual Meeting. Thessaloniki (Greece), 24-29/09/2002.
 • Member of the local organising committee, Hellenic Research Foundation and County Paros International Conference on The Russians in the Aegean, 1768-1774. Paros (Greece), 03-06/10/2001.

 

TV DOCUMENTARIES

 • Coordinator of the team of Archaeology postgraduate students at UCY for the production of the archaeological film documentary: Ex Profungis (winner of the 1st Prize of the Cyprus National Commission for UNESCO, 2022), 14/03/2022-27/10/2022.
 • Coordinator of the two teams of Archaeology graduates and students at UCY for the production of two archaeological film documentaries: Abandoned country(winner of the 1st Prize of the Cyprus National Commission for UNESCO, 2021) and The plunder of our memory (winner of an Honorary Prize of the Cyprus National Commission for UNESCO, 2021), 10/03/2021-31/10/2021.
 • Interview and script for the making of the archaeological documentary Settled and Sacred Landscapes in Cyprus: The Xeros Valley, Larnaca District for Tetraktys Films. Cyprus, 01/09/2020-30/07/2021.
 • Interview for the making of the historical/archaeological documentary The History of Food and Diet in Greece from Prehistoric Times to Today for ANEMON PRODUCTIONS. Athens (Greece), 11/01/2016.
 • Interview and filming (at the site of Kofinou) for the making of the historical-archaeological documentary paysages d'ici et d'ailleurs (for the Byzantine landscapes and monuments of Cyprus) for the french-german TV channel ARTE, a production of System TV. Cyprus, 15/11/2014.
 • Interview for the making of the historical documentary 1821: The Birth of a Nation, for the TV channel SKY. Athens (Greece), 25/05/2010.
 • Interview for the making of the archaeological documentary Life in Ancient-Byzantine Sagalassos, for the TV channel DigiTurk. Sagalassos (Turkey), 10/07/2008.
 • Member of the scientific committee for the making of the historical-archaeological documentary The Russians on Paros, 1770-1774, in the framework of the Conference The Russians in the Aegean, 1768-1774. Paros (Greece), 03-06/10/2001.

 

PAPER PRESENTATION AT INTERNATIONAL CONFERENCES

 1. European Association of Archaeologists, 28th Annual Meeting, Thematic Session 284 'Visualising, Interpreting, and Presenting Archaeological Sites to the Public', with F. Ripanti, G. Papantoniou, A. Lanitis and E. Ioannou. Budapest (Hungary), 31/08-03/09/2022.
 2. 24th International Congress of Byzantine Studies. Invited participant in Plenary Session 2. Venice (Italy), 22-27/08/2022.
 3. 6th Annual Workshop of the Archaeological Research Unit, 'The Archaeological Research of the University of Cyprus, 2020-2021'. Nicosia (Cyprus), 09/04/2022.
 4. European Association of Archaeologists, 27th Annual Meeting, Thematic Panel S1 'Widening Horizons through Human-Environment Interconnections', with P. Mylona and B. Devillers. Kiel University (Germany), 06-11/09/2021.
 5. European Association of Archaeologists, 27th Annual Meeting, Thematic Panel S6 'Writ Large: The Materiality of Ancient Texts in the Digital Age', with Ch. Paraskeva, P. Hadjittofi and E. Rizopoulou-Egoumenidou. Kiel University (Germany), 06-11/09/2021.
 6. 18th International Conference of the European Association for the Study of Religions (EASR): Religion as Resource of Resilience, University of Pisa. Pisa (Italy), 30/08-03/09/2021.
 7. International Digital Conference: Mapping settlement desertion in Southeastern Europe from Antiquity to the Modern Era, Hellenic Research Foundation. Athens (Greece), 22-23/04/2021.
 8. 17th Postgraduate Cypriot Archaeology Conference (PoCA 2020), keynote lecture. Nicosia (Cyprus), 13-15/11/2020.
 9. 5th Annual Workshop of the Archaeological Research Unit, 'The Archaeological Research of the University of Cyprus, 2019'. Nicosia (Cyprus), 08/02/2020.
 10. 3rd International Conference on Byzantine and Medieval Studies, Nicosia (Cyprus), 17-19/01/2020.
 11. 17th International Conference of the European Association for the Study of Religions (EASR): Religion - Continuations and Disruptions, University of Tartu. Tartu (Estonia), 25-29/06/2019.
 12. 38th Annual CAARI Archaeological Workshop, in collaboration with the Department of Antiquities Cyprus and the University of Cyprus. Nicosia (Cyprus), 08/06/2019.
 13. International Symposium, 'Cypriot Archaeology, Pre-modern Material Culture, and Cultural Heritage in the UK', University College London, High Commission of the Republic of Cyprus in London, and the British Museum, London (UK), 04-05/04/2019. 
 14. University of California Los Angeles and the Center for Medieval and Rennaisance Studies International Symposium, 'The Greek Village', UCLA, Los Angeles (USA), 22-23/02/2019.
 15. Archaeological Institute of America (AIA) 2019 Annual Meeting, Thematic Panel 6I 'The Medieval Countryside: An Archaeological Perspective', San Diego, California (USA), 03-06/01/2019.
 16. Unlocking Sacred Landscapes 2nd International Workshop, 'Digital Humanities and Ritual Space', Laboratory of Geophysical-Satellite Remote Sensing and Archaeo-environment, Crete (Greece), 19-21/10/2018.
 17. European Association of Archaeologists, 24th Annual Meeting, Thematic Panel 'Glaze Production Technology in the Medieval and Post-Medieval Mediterranean', University of Barcelona (Spain), 05-08/09/2018.
 18. SAXO Institute Marie Curie International Workshop, 'Bridging the Gap in Archaeological Ceramics', SAXO Institute, University of Copenhagen (Denmark), 29-30/06/2018.
 19. 19th International Congress of Classical Archaeology, Thematic Panel 'Central Places and Un-central Landscapes: Political Economies and Natural Resources in the Longue Durée', Universities of Bonn and Cologne (Germany), 22-26/05/2018.
 20. Joukowsky Institute for Archaeology and the Ancient World International Conference, 'Change and Resilience: The Occupation of Mediterranean Island Systems in Late Antiquity'. Brown University (USA), 01-03/12/2017.
 21. 1st Turkish-Greek Byzantine Archaeology Workshop. Koç University Stavros Niarchos Foundation Centre for Late Antique and Byzantine Studies and the Institute for Mediterranean Studies, Antalya (Turkey), 08-09/09/2017.
 22. 14th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH). Thematic Panel 'What Can Archaeology Contribute to Ottoman Studies?' University of Sofia (Bulgaria), 24-28/07/2017.
 23. 36th Annual CAARI Archaeological Workshop, in collaboration with the Department of Antiquities Cyprus and the University of Cyprus. Nicosia (Cyprus), 01/07/2017.
 24. GIS Workshop and Economic Archaeology: Inter- and Intra-site Approaches. Archaeology of Pre-modern Economies Research Network (DFG), University of Bonn (Germany), 19/05/2017.
 25. International Conference, 'Environment, Landscape and Society: Diachronic Perspectives on Settlement Patterns in Cyprus'. Cyprus American Archaeological Research Institute, Nicosia (Cyprus), 17-19/02/2017.
 26. 2016 Byzantine Studies International Workshop, 'Monumental Painting in Byzantium and Beyond: New Perspectives.' Dumbarton Oaks, Washington DC (USA), 04/11/2016.
 27. 23rd International Congress of Byzantine Studies. Invited participation in 3 different Round-Table Panels. Belgrade (Serbia), 22-27/08/2016.
 28. International Conference, 'Church Building in Cyprus (4th-7th centuries).' Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz. Mainz (Germany), 09-11/06/2016.
 29. 3rd International Cycladic Conference, 'The Cyclades Through Time: Space-People.' Society for Cycladic Studies, Hermoupolis, Syros (Greece), 25-29/05/2016.
 30. TRAC 2016 - Theoretical Roman Archaeology Conference. Sapienza University, Rome (Italy), 16-19/03/2016.
 31. 13th European Meeting on Ancient Ceramics, Athens (Greece), 24-26/09/2015. With M. Roumbou, N. Müller, V. Kilikoglou and M. Dikomitou-Eliadou (main author).
 32. International Workshop, 'Ceramic Identities and Affinities of the Region of Paphos during the Bronze Age.' Department of History and Archaeology - University of Cyprus. Nicosia (Cyprus), 19/09/2015. With A. Georgiou and M. Dikomitou-Eliadou (main author).
 33. 34th Annual CAARI Archaeological Workshop, in collaboration with the Department of Antiquities Cyprus and the University of Cyprus. Nicosia (Cyprus), 27/06/2015.
 34. International Workshop, 'Spatial Analysis of Ritual and Cult in the Mediterranean.' Department of Classics and Long Room Hub, Trinity College Dublin. Dublin (Ireland), 15-17/05/2015.
 35. International Symposium, 'Ancient Cyprus Today: Museum Collections and New Research Approaches to the Archaeology of Cyprus.' Museum of Mediterranean Antiquities (Medelhavsmuseet), Stockholm (Sweden), 25-27/04/2015. With M. Dikomitou-Eliadou (main author).
 36. International Conference, 'Art and Archaeology of Lusignan and Venetian Cyprus (1192-1571): Recent Research and New Discoveries.' Department of History and Archaeology - University of Cyprus. Nicosia (Cyprus), 12-14/12/2014. With M. Dikomitou-Eliadou.
 37. Euphrosyna Erga. Department of History and Archaeology - University of Cyprus. Nicosia (Cyprus), 26-27/11/2014.
 38. International Conference, 'Interdisciplinary Studies of Ancient Materials from the Mediterranean.' Department of History and Archaeology - University of Cyprus. Nicosia (Cyprus), 17-19/09/2014. With A. Georgiou and M. Dikomitou-Eliadou (main author).
 39. 20th Annual Meeting, European Association of Archaeologists. Istanbul (Turkey), 10-14/09/2014.
 40. 33rd Annual CAARI Archaeological Workshop, in collaboration with the Department of Antiquities Cyprus and the University of Cyprus. Nicosia (Cyprus), 28/06/2014.
 41. 1st International Conference, 'Naxos and the Byzantine Aegean.' The Norwegian Institute at Athens. Naxos Chora (Greece), 12-13/04/2014.
 42. 2nd International Workshop, 'The Middle to Late Byzantine/Frankish Era, 12th-13th c'. Department of History and Archaeology - University of Cyprus and Municipality of Paros. Naoussa, Paros (Greece), 24-26/05/2013.
 43. History and Archaeology International Workshop, 'Applied ceramics in a Byzantine context' (as part of a series of Workshops celebrating Early Applied Arts). King's College London (UK), 25/02/2012.
 44. International Workshop, 'Problemes de topographies urbaines a la lumiere de nouvelles recherche en Mediterranee byzantine (IVe - XIVe siecles).' Aix Marseille Universite (France), 13/02/2012.
 45. International Conference, 'Recent Developments in the Long-Term Archaeology and History of Greece.' The Netherlands Institute at Athens (Greece), 13-15/12/2011.
 46. 1st International Workshop, 'The Byzantine Early Middle Ages, 7th-8th c'. Dept. of History and Archaeology, Archaeological Research Unit, University of Cyprus, Nicosia (Cyprus), 28/30/102011.
 47. International Conference, 'Imperial Legacies in a Cross-Cultural Mediterranean Context.' Istanbul (Turkey), 23-25/09/2011 (Centre of Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies, University of Birmingham AND Research Centre for Anatolian Civilizations, Koc University).
 48. 22nd International Congress of Byzantine Studies. Sofia (Bulgaria), 22-27/08/2011.
 49. European Science Foundation Exploratory Workshop, 'Convivencia in Byzantium? Cultural Exchanges in a Multi-Ethnic and Multi-Lingual Society'. Trinity College, University of Dublin (Ireland), 01-03/10/2010.
 50. International Congress, 'Archaeological Sciences in the Eastern Mediterranean and the Near East (ICASEMNE).' The Cyprus Institute, Paphos (Cyprus), 29/04-01/05/2010.
 51. Colloque International, 'L'aniconisme dans l'art religieux Byzantin.' Geneva (Switzerland), 01-03/10/2009.
 52. European Association of Archaeologists (EAA), 15th Annual Meeting. Riva del Garda (Italy), 15-20/09/2009.
 53. The 41st Spring Symposium of Byzantine Studies, 'The Archaeologies of Byzantium.' Edinburgh (UK), 04-06/04/2008.
 54. The Netherlands Institute for the Near East International Symposium, 'Archaeology of the Countryside in Medieval Anatolia.' Leiden (Netherlands), 29/02-01/03/2008.
 55. 21st International Congress of Byzantine Studies. London (UK), 21-26/08/2006.
 56. 5th International Congress of Boeotian Studies. Thebes (Greece), 16-19/09/2005.
 57. 1st European Workshop of the Medieval Pottery Research Group. Oxford (UK), 27-29/04/2005.
 58. European Association of Archaeologists (EAA), 8th Annual Meeting. Thessaloniki (Greece), 24-29/09/2002.
 59. Hellenic Research Foundation International Conference, 'The Russians in the Aegean, 1768-1774.' Paros (Greece), 03-06/10/2001.
 60. XXe Congres International des Etudes Byzantines, Sorbonne. Paris (France), 19-25/08/2001.
 61. International Conference, University of Groningen – University of Ghent – University of Leuven, 'Historical Identity of the Greek Past.' Groningen (Netherlands), 16-18/05/2001.
 62. ARCHON International Symposium. Leiden (Netherlands), 09-10/05/2001.
 63. ARCHON International Symposium. Leiden (Netherlands), 09/12/1999.
 64. 3rd Annual Symposium on Mediterranean Archaeology (SOMA). Birmingham (UK), 19-21/02/1999.
 65. 1st International Conference, 'New Approaches to Medieval and Post-Medieval Greece.' Corfu (Greece), 01-03/05/1998.
 66. 2nd Annual Symposium on Mediterranean Archaeology (SOMA). Edinburgh (UK), 20-22/02/1998.

 

INVITED PUBLIC LECTURES AND SEMINARS

 1. Bank of Cyprus Cultural Foundation, 4th Archaeological-Ethnographic-Historical Documentary Film Festival, presentation of the documentary "The Settled and Sacred Landscapes of Cyprus", Nicosia (Cyprus), 11/07/2021.
 2. University of Cyprus, Archaeological Research Unit, 55th Public Lecture Series (Cyprus), Public lecture, 22/03/2021.
 3. Interdisciplinary Seminar 'Nikos Oikonomides' (via Webex), Department of History and Archaeology - University of Athens and Hellenic Research Foundation, Athens (Greece), Public seminar presentation, 03/03/2021.
 4. University of Cyprus, Archaeological Research Unit, 54th Public Lecture Series (Cyprus), Public lecture, 09/11/2020.
 5. Pierides Museum, Bank of Cyprus Cultural Foundation, Larnaca (Cyprus), Public lecture, 28/03/2019.
 6. University of Cyprus, Archaeological Research Unit, 51st Public Lecture Series (Cyprus), Public lecture, 11/02/2019.
 7. University of Cyprus, Department of History and Archaeology and Department of Byzantine and Modern Greek Studies (Cyprus). Open research seminar, Interdepartmental Postgraduate Programme in Byzantine Studies and the Latin East lecture series, 07/11/2018.
 8. Trinity College, University of Dublin, and Long Room Hub (Ireland). Public lecture, 20/02/2018.
 9. University of Bonn, Archaeology of Pre-Modern Economies Research Training Group 1878 (Germany). Public lecture, Plenum 12/05/2017.
 10. University of Cologne, Department of Byzantine and Modern Greek Philology (Germany). Public lecture, 27/04/2017.
 11. Newcastle University, School of History, Classics and Archaeology (UK). Public seminar, 07/02/2017.
 12. University of Edinburgh, School of History, Classics and Archaeology (UK). Public lecture, 03/02/2017.
 13. University of Saint Andrews, Centre for Landscape Studies (UK). Inaugural lecture, 18/11/2016.
 14. University of Saint Andrews, School of Classics (UK). Public research seminar, 18/11/2016.
 15. University of Bonn, Archaeology of Pre-Modern Economies Research Network (Germany). Public research seminar, 03/06/2016.
 16. County of Paros, Medieval church of Pera Panagia, Marpissa (Greece). Public lecture, 02/08/2015.
 17. University of Cyprus and Salaminion Free University of Famagusta at Paralimni (Cyprus). Public lecture, 15/01/2015.
 18. University of Cyprus and Free University of the Greek-Cypriot Community of London (UK). Public lecture, 20/11/2014.
 19. County of Paros, Medieval kastro of Kephalos (Greece). Public lecture, 10/08/2014.
 20. Hellenic Research Foundation, Athens (Greece). Public lecture, Public Lecture Series, 06/05/2014.
 21. Trinity College, University of Dublin, School of Histories and Humanities (Ireland). Open research seminar, 10/03/2014.
 22. University of Edinburgh, School of History, Classics and Archaeology (UK). Open research seminar, 28/02/2014.
 23. University of Cyprus, Department of History and Archaeology and Department of Byzantine and Modern Greek Studies (Cyprus). Open research seminar, interdepartmental post-graduate Byzantine Studies lecture series, 16/11/2011.
 24. Trinity College, University of Dublin, School of Histories and Humanities (Ireland). Open research seminar, 10/12/2009.
 25. University of Cyprus, Archaeological Research Unit (Cyprus). Public lecture, 31st lecture series, 23/02/2009.
 26. University of Cyprus, Department of History and Archaeology and Department of Byzantine and Modern Greek Studies (Cyprus). Open research seminar, interdepartmental post-graduate Byzantine Studies lecture series, 04/02/2009.
 27. Katholieke Universiteit Leuven, Department of Archaeology (Belgium). Public lecture, interdepartmental research seminar-series of the Sagalassos Archaeological Research Project, 23/05/2008.
 28. University of Cyprus, Department of History and Archaeology (Cyprus). Post-graduate research seminar in Byzantine Studies, 19/02/2008.
 29. University of Cyprus, Archaeological Research Unit (Cyprus). Public lecture, 29th lecture series, 18/02/2008.
 30. Universiteit van Amsterdam, Department of Archaeology (Netherlands). Public lecture, 05/02/2008.
 31. University of Crete, Department of History and Archaeology (Greece). Public lecture, 24/05/2007.
 32. Universiteit van Leiden, Faculty of Archaeology (Netherlands). Public lecture, spring-semester open lecture series Mare Nostrum, 15/03/2007.
 33. Universiteit van Amsterdam, Department of Byzantine and Modern Greek Studies (Netherlands). Open research seminar, 12/04/2002.
 34. Universiteit van Leiden, Faculty of Archaeology (Netherlands). Open research seminar, 10/03/2000.


 
MONOGRAPHS

Vionis, A.K. 2012. A Crusader, Ottoman and Early Modern Aegean Archaeology: Built Environment and Domestic Material Culture in the Medieval and Post-Medieval Cyclades, Greece (13th-20th centuries AD). Leiden: Archaeological Studies Leiden University 22

Vionis. A.K. and Bintliff, J.L. The Archaeology of Medieval and Post-Medieval Villages of Boeotia, Greece (Boeotia Survey, vol 9). Cambridge: McDonald Institute Monographs (in progress - to be published in 2025)
 
 
EDITED VOLUMES
 
Vionis, A.K. Byzantium in Transition: The Byzantine Early Middle Ages, 7th-8th c. AD. Nicosia: Astrom Editions, Studies in Mediterranean Archaeology (in press, 2023)

Papantoniou, G., Vionis, A.K. and Morris, Ch. 2022Unlocking Sacred Landscapes: Religious and Insular Identities in ContextReligions, Bassel: MPDI Books (Journal, open access & online, Special Issue)

Papantoniou, G, Morris, C. and Vionis, A.K. 2019. Unlocking Sacred Landscapes: Spatial Analysis of Ritual and Cult in the Mediterranean. Nicosia: Astrom Editions, Studies in Mediterranean Archaeology 151
 
Papantoniou, G., Sarris, A., Morris, C.E. and Vionis, A.K. 2019. Unlocking Sacred Landscapes: Digital Humanities and Ritual SpaceOpen Archaeology 5.1, Berlin: De Gruyter (Journal, open access & online, Special Issue)
 
Ting, C., Molera, J., Salinas, E., Vionis, A.K. and Gaudenzi Asinelli, M. 2019Glaze Technology in the Medieval and Post-Medieval MediterraneanJournal of Archaeological Science: Reports 28. Amsterdam: Elsevier (Journal, open access, online, Special Issue)

Papantoniou, G. and Vionis, A.K. 2018/2019Central Places and Un-Central Landscapes: Political Economies and Natural Resources in the Longue Durée. Land, Bassel: MDPI Books (Journal, open access & online, Special Issue)


ARTICLES IN ARCHAEOLOGICAL JOURNALS (PEER-REVIEWED)
 
Vionis, A.K. 2022. The construction of sacred landscapes and maritime identities in the post-medieval Cyclades Islands: the case of ParosReligions, [open access], 13.2, 164 (27 pages)

Papantoniou, G., Vionis, A.K. and Morris, C. 2022. Religious and insular identities in contextReligions, [open access], 13.10, 903 (5 pages)

Agapiou, A., Vionis, A.K. and Papantoniou, G. 2021. Detection of archaeological surface ceramic using deep learning image-based methods and very high-resolution UAV imageriesLand, [open access], 10.12, 1365 (16 pages)
 
Ting, C., Rehren, T., Vionis, A.K. and Kassianidou, V. 2021. The origins and evolution of Cypriot glazed ware productions during the thirteenth to seventeenth centuries CEArchaeological and Anthropological Sciences, [open access], 13.35 (22 pages)
 
Papantoniou, G. and Vionis, A.K. 2020Popular religion and material responses to pandemic: the Christian cult of the Epitaphios during the COVID-19 crisis in Greece and CyprusEthnoarchaeology, 12.2 [golden open access], pp. 85-117
 
Vionis, A.K. 2020. Bridging the early medieval 'ceramic gap' in the Aegean and the Eastern Mediterranean (7th-9th c.): local and global phenomena. Journal on Hellenistic and Roman Material Culture, 9, pp. 291-325
 
Vionis, A.K. 2020. Landscape approaches to the evolution of the Byzantine/Medieval village-community in Greece. Journal of Greek Archaeology, 5, pp. 468-494
 
Attema, P., Bintliff, J.L., Bes, P., de Haas, T., Donev, D., Jongman, W., Kaptijn, E., Mayoral, V., Menchelli, S., Pasquinucci, M., Rosen, S., Sánchez, J.G., Soler, L.G., Stone, D., Tol, G., van Leusen, M., Vermeulen, F. and Vionis, A.K. 2020. A guide to good practice in Mediterranean surface survey projects. Journal of Greek Archaeology, 5, pp. 1-62

Papantoniou, G., Sarris, A., Morris, C. and Vionis, A.K. 2020. Digital humanities and ritual space: a reappraisalOpen Archaeology, [open access], 5.1, pp. 598-614.
 
Kolovos, E. and Vionis, A.K. 2019. Ottoman archaeology in Greece: a new research field. Archaeological Reports: Archaeology in Greece, 65, pp. 145-156

Vionis, A.K. 2019The materiality of death, the supernatural and the role of women in Late Antique and Byzantine times. Journal of Greek Archaeology, 4, pp. 252-269

Vionis, A.K. and Papantoniou, G. 2019. Central Place Theory reloaded and revised: political economies and landscape dynamics in the longue durée. Land, [open access], 8.2, 36 (21 pages)
 
Ting, C., Molera, J., Salinas, E., Vionis, A.K. and Gaudenzi Asinelli, M. 2019. Glaze technology in the medieval and post-medieval Mediterranean: an introduction to the Special IssueJournal of Archaeological Science: Reports 28, 102044 (5 pages)
 
Ting, C., Vionis, A.K., Rehren, T., Kassianidou, V., Cook, H. and Barker, C. 2019. The beginning of glazed ware production in late medieval CyprusJournal of Archaeological Science: Reports, 27, 101963 (13 pages)
 
Papantoniou, G. and Vionis, A.K. 2018. The river as an economic asset: settlement and society in the Xeros Valley in Cyprus. Land, [open access], 7.4, 157 (29 pages)
 
Vionis, A.K. 2017. Understanding settlements in Byzantine Greece: new data and approaches for Boeotia, sixth to thirteenth centuries. Dumbarton Oaks Papers, 71, pp. 127-173

Vionis, A.K. 2017. Sacred townscapes in Late Antique Greece: Christianisation and economic diversity in the Aegean. Journal of Mediterranean Archaeology, 30.2, pp. 141-165

Vionis, A.K. and Papantoniou, G, 2017. Sacred landscapes as economic 'central places' in Late Antique Naxos and Cyprus. Antiquité Tardive, 25, pp. 263-286

Papantoniou, G. and Vionis, A.K. 2017. Landscape archaeology and sacred space in the Eastern Mediterranean: a glimpse from Cyprus. Land, [open access] 6.2, 40 (18 pages)

Vionis, A.K. 2016. A boom-bust cycle in Ottoman Greece and the ceramic legacy of two Boeotian villages. Journal of Greek Archaeology, 1, pp. 353-383

Dikomitou-Eliadou, M., Georgiou, A. and Vionis, A.K. 2016. Cooking fabric recipes: an interdisciplinary study of Cypriot cooking pots of the Late Bronze Age. Journal of Archaeological Science: Reports, [online] 7, pp. 451-457
 
Bintliff, J.L., Noordervliet, B., van Zwienen, J., Donnellan, L., Sarri, K., Stissi, V., van der Enden, M., Peeters, D., Meens, A., Bes, P., Vionis, A.K., Loizou, C., Sarris, A., Meyer, C. and Forbes, H. 2016. Leiden Ancient Cities of Boeotia Project: the 2015 - spring 2016 seasons. Pharos: Journal of the Netherlands Institute at Athens, 22.2, pp. 1-15

Vionis, A.K. 2014. The archaeology of landscape and material culture in late Byzantine – Frankish Greece. Pharos: Journal of the Netherlands Institute at Athens, 20.1, pp. 313-346

Bintliff, J.L, Noordervliet, B., Piccoli, C., Slapsak, B., Stissi, V., van Zwienen, J., Vionis, A.K. and Wilkinson, K. 2013. The Leiden-Ljubljana Ancient Cities of Boeotia Project. Pharos: Journal of the Netherlands Institute at Athens, 19.2, pp. 1-34

Crow, J., Turner, S. and Vionis, A.K. 2011. Characterizing the Historic Landscapes of Naxos. Journal of Mediterranean Archaeology, 24.1, pp. 111-137

Vionis, A.K., Poblome, J., Waelkens, M. and De Cupere, B. 2010. A middle-late Byzantine pottery assemblage from Sagalassos: typo‐chronology and sociocultural interpretation. Hesperia, 79.3, pp. 423-464

Vionis, A.K., Poblome, J. and Waelkens, M. 2009. The hidden material culture of the Dark Ages. Early medieval ceramics at Sagalassos (Turkey): new evidence (ca. 650–800 AD). Anatolian Studies, 59, pp. 147-165

Vionis, A.K. 2008. Current archaeological research on settlement and provincial life in the Byzantine and Ottoman Aegean: a case-study from Boeotia, Greece. Medieval Settlement Research, 23, pp. 28-41

Vionis, A.K. 2006. The thirteenth‐to‐sixteenth‐century kastro of Kephalos: a contribution to the archaeological study of medieval Paros and the Cyclades. Annual of the British School at Athens, 101, pp. 459‐492

Vionis, A.K. 2005. Domestic material culture and post‐medieval archaeology in Greece: a case study of the Cyclades Islands. Journal of Post‐Medieval Archaeology, 39.1, pp. 172‐185

Vionis, A.K. 2004‐2005. The medieval and post‐medieval pottery and Tanagra village‐history. Bulletin de Correspondence Hellènique, 128‐129, pp. 570‐578, 594-597

Bintliff, J.L., Farinetti, E., Poblome, J., Sarri, K., Sbonias, K., Slapsak, B., Stissi, V. and Vionis, A.K. 2004. The Leiden‐Ljubljana Tanagra Project: the 2003 season. Pharos: Journal of the Netherlands Institute at Athens, 11, pp. 35‐43

Vionis, A.K. 2001. Post‐Roman pottery unearthed: medieval ceramics and pottery research in Greece. Medieval Ceramics, 25, pp. 84‐98

Vionis, A.K. 2001. The meaning of domestic cubic forms: interpreting Cycladic settlements and housing of the period of foreign domination (ca. 1207–1821 AD). Pharos: Journal of the Netherlands Institute at Athens, 9, pp. 111‐131

Vionis, A.K. 2001. Οικιακός υλικός πολιτισμός των Κυκλάδων: μία θεματική μελέτη των μεσαιωνικών και νεότερων χρόνων. CORPUS, 29, pp. 66-73


CHAPTERS IN EDITED BOOKS (PEER-REVIEWED)

Vionis, A.K. 2023. A ceramic koine as evidence for continuity and economy. In: A.K. Vionis, ed., Byzantium in Transition: The Byzantine Early Middle Ages, 7th–8th c. AD. Nicosia: Astrom Editions, Studies in Mediterranean Archaeology (in press)

Vionis, A.K. 2022. A boom-bust cycle in Cyprus at the end of Antiquity: landscape perspectives for settlement transformation. In: P. Panayides and I. Jacobs, eds., Cyprus in the Long Late Antiquity. Oxford: Oxbow Books, pp. 161-176
 
Vionis, A.K. 2020. The Archaeology of Ottoman Greece. In: B.J. Walker, T. Insoll and C. Fenwick, eds., Oxford Handbook of Islamic Archaeology. Oxford: Oxford University Press, pp. 3-5 [DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199987870.013.32]
 
Vionis, A.K. 2019. The spatiality of the Byzantine/Medieval rural church: landscape parallels from the Aegean and Cyprus. In: G. Papantoniou, C. Morris and A.K. Vionis, eds., Unlocking Sacred Landscapes: Spatial Analysis of Ritual and Cult in the Mediterranean. Nicosia: Astrom Editions, Studies in Mediterranean Archaeology 151, pp. 67-83

Papantoniou, G., Morris, C. and Vionis, A.K. 2019. Spatial analysis of ritual and cult in the Mediterranean: an introduction. In: G. Papantoniou, C. Morris and A.K. Vionis, eds., Unlocking Sacred Landscapes: Spatial Analysis of Ritual and Cult in the Mediterranean. Nicosia: Astrom Editions, Studies in Mediterranean Archaeology 151, pp. ix-xviii

Vionis, A.K. and Papantoniou, G. 2019. Economic landscapes and transformed mindscapes in Cyprus from Roman times to the Early Middle Ages. In: M.Á. Cau Ontiveros and C. Mas, eds., Change and Resilience. The Occupation of Mediterranean Islands in Late Antiquity. Oxford & Philadelphia: Oxbow, Joukowsky Institute Publications 9, pp. 257-284

Vionis, A.K., Dikomitou-Eliadou, M., Roumpou, M., Kalogeropoulos, N. and Kilikoglou, V. 2019. Stirring pots on fire: medieval technology, diet and daily life in Cyprus. In: M. Parani and M. Olympios, eds., The Art and Archaeology of Lusignian and Venetian Cyprus (1192–1571). Recent Research and New Discoveries. Turnhout: Brepols Publishers, Studies in the Visual Cultures of the Middle Ages 12, pp. 245-268

Vionis, A.K. 2018. Island responses in the Byzantine Aegean: Naxos under the lens of current archaeological research. In: J. Crow and D. Hill, eds., Naxos and the Byzantine Aegean: Insular Responses to Regional Change. Athens: Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens 7, pp. 61-80

Vionis, A.K. 2018. Settled and sacred landscapes of Cyprus: church and landscape in the Xeros Valley during the Early Byzantine period. In: M. Horster, D. Nicolaou and S. Rogge, eds., Church Building in Cyprus (4th to 7th Centuries): A Mirror of Intercultural Contacts in the Eastern Mediterranean. Schriften des Instituts für Interdiziplinäre Zypern-Studien 12. Münster/New York: Waxmann, pp. 45-70

Vionis, A.K. 2018. Τα ταπεινά αντικείμενα ως μέσο αναγνώρισης και αξιολόγησης της ανθρώπινης δραστηριότητας στο Βυζαντινό χωριό (8ος–15ος αι.): Δεδομένα από συστηματικές έρευνες επιφανείας. In: A.G. Yangaki and A. Panopoulou, eds., Το Βυζάντιο χωρίς Λάμψη: Τα Ταπεινά Αντικείμενα και η Χρήση τους στον Καθημερινό Βίο των Βυζαντινών. Athens: National Hellenic Research Foundation, Institute of Historical Research, Section of Byzantine Research, pp. 45-78

Vionis, A.K. 2017. The Byzantine to Early Modern pottery from Thespiai. In: J.L. Bintliff, E. Farinetti, B. Slapak and A.M. Snodgrass, eds., Boeotia Project, Volume II: The City of Thespiai. Survey at a Complex Urban Site. Cambridge: McDonald Institute Monographs, pp. 351-374

Vionis, A.K. and Loizou, Ch. 2017. The history of Thespiai and Boeotia from Late Antiquity to the Frankish period. In: J.L. Bintliff, E. Farinetti, B. Slapak and A.M. Snodgrass, eds., Boeotia Project, Volume II: The City of Thespiai. Survey at a Complex Urban Site. Cambridge: McDonald Institute Monographs, pp. 241-253

Vionis, A.K. 2017. Imperial impacts, regional diversities and local responses: island identities as reflected on Byzantine Naxos. In: R. Murphey, ed., Imperial Lineages and Legacies in the Eastern Mediterranean: Recording the Imprint of Roman, Byzantine and Ottoman Rule. London-New York: Routledge, pp. 165-196

Dikomitou-Eliadou, M., Georgiou, A. and Vionis, A.K. 2016. The cooking-pot assemblage: typological observations and petrographic analysis. In: C. von Rüden, A. Georgiou, A. Jacobs and Paul Halstead, eds., Feasting, Craft and Depositional Practices in Late Bronze Age Palaepaphos. The Well Fillings of Evreti. Rahden: Bochumer Forschungen zur Ur- und Frühgeschichtlichen Archäologie 8, pp. 139-161

Vionis, A.K. 2014. The Balkan peninsula: Achaea and the Greek islands. In: W. Tabbernee, ed., Early Christianity in Contexts. An Exploration across Cultures and Continents. Michigan: Baker Academic Press, pp. 329-346

Vionis, A.K. and Dikomitou-Eliadou, M. 2014. Stirring pots on fire! A diachronic and interdisciplinary study of cooking pots from Cyprus. In: A. Gagatsis, ed., Research Programmes. The A.G. Leventis Foundation. Nicosia: The University of Cyprus, pp. 107-129

Dikomitou-Eliadou, M., Kyriatzi, E. and Vionis, A.K. 2013. Petrographic analysis of Late Cypriote and Late Minoan pottery from Pyla-Kokkikokremos. In: V. Karageorghis and A. Kanta, eds., Pyla-Kokkinokremos: A Late 13th Century B.C. Fortified Settlement in Cyprus. Excavations 2010-2011. Uppsala: Astrom Editions, Studies in Mediterranean Archaeology CXLI, pp. 189-196

Vionis, A.K. 2013. Reading art and material culture: Greeks, Slavs and Arabs in the Byzantine Aegean. In: B. Crostini and S. La Porta, eds., Negotiating Co-Existence: Communities, Culture and 'Convivencia' in Byzantine Society. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier, pp. 103-127

Vionis, A.K. 2013. Considering a rural and household archaeology of the Byzantine Aegean: the ceramic spectrum. In: J.L. Bintliff and M. Caroscio, eds., Pottery and Social Dynamics in the Mediterranean and Beyond in Medieval and Post-Medieval Times. Oxford: BAR International Series 2557, pp. 25-40

Vionis, A.K. 2011. Rural economy in late medieval and Ottoman Boeotia [online]. In: Encyclopaedia of the Hellenic World, Boeotia. Athens: Foundation of the Hellenic World

Vionis, A.K. 2011. Silk production and trade in late medieval and Ottoman Boeotia [online]. In: Encyclopaedia of the Hellenic World, Boeotia. Athens: Foundation of the Hellenic World

Vionis, A.K. and Piccoli, C. 2011. Housing architecture in late medieval and Ottoman Boeotia [online]. In: Encyclopaedia of the Hellenic World, Boeotia. Athens: Foundation of the Hellenic World

Vionis, A.K. 2011. The Byzantine period, middle 7th c. – 1191 AD [online]. In: Cyprus Virtual Food Museum. Nicosia: Cyprus Virtual Food Museum

Vionis, A.K. 2006. The archaeology of Ottoman villages in central Greece: ceramics, housing and everyday life in post‐medieval rural Boeotia. In: A. Erkanal‐Öktü, S. Günel, E. Özgen and R. Tuncel, eds., Studies in Honor of Hayat Erkanal: Cultural Reflections. Istanbul: Homer Kitabevi, pp. 784‐800

Vionis, A.K. 2003. Much ado about ... a red cap and a cap of velvet: in search of social and cultural identity in medieval and post‐medieval insular Greece. In: H. Hokwerda, ed., Constructions of Greek Past: Identity and Historical Consciousness from Antiquity to the Present. Groningen: Egbert Forsten, pp. 193‐216


ARTICLES IN CONFERENCE PROCEEDINGS VOLUMES (PEER-REVIEWED)

Vionis, A.K. 2022. Interdisciplinarity in Byzantine Studies: a sacred-landscapes and digital-humanities approach. In: E. Fiori and M. Trizio, eds., The 24th International Congress of Byzantine Studies: Proceedings of the Plenary Sessions. Venice: Venice University Press, pp. 121-140

Papantoniou, G. and Vionis, A.K. 2022. The river as an economic asset: settlement and society in the Xeros valley in Cyprus. In: M. Bentz and M. Heinzelmann, eds., Quantifying Ancient Building Economy: Archaeology and Economy in the Ancient World – Proceedings of the 19th International Congress of Classical Archaeology, Cologne/Bonn 2018. Heidelberg: Propylaeum, pp. 1-3
 
Ioannou, E., Lanitis, A., Vionis, A.K., Papantoniou, G. and Savvides, N. 2021. Augmented reality cultural route at the Xeros River valley, Larnaca, Cyprus. In: M. Ioannides, E. Fink, L. Cantoni and E. Champion, eds., Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation, and Protection. 8th International Conference, EuroMed 2020, Virtual Event, November 2-5, 2020, Revised Selected Papers, vol. 12642. Cham: Springer, pp. 695-702
 
Vionis, A.K. 2020. Abandonment and revival between Late Antiquity and the Early Middle Ages: facts and fiction. In: P. Cimadomo, R. Palermo, R. Pappalardo and R. Pierobon Benoit, eds., Before/After: Transformation, Change, and Abandonment in the Roman and Late Antique Mediterranean. Oxford: Archaeopress/Access Archaeology, pp. 79-95

Dikomitou-Eliadou M. and Vionis, A.K. 2016. Silent artefacts revealing their story: the analytical paradigm of Bronze Age cooking pots from Cyprus. In: G. Bourogiannis and Ch. Mühlenbock, eds., Ancient Cyprus Today: Museum Collections and New Research (Studies in Mediterranean Archaeology PB 184). Uppsala: Astrom Editions, pp. 167-176

Vionis, A.K. 2016. Naxos between Late Antiquity and the Early Middle Ages: decline or stability? In: B. Krsmanović and L. Milanović, eds., Proceedings of the 23rd International Congress of Byzantine Studies. Belgrade, 22–27 August 2016. Round Tables. Belgrade: The Serbian National Committee of AIEB and the Contributors, pp. 329-332

Vionis, A.K. 2016. Female presence in funerary ritual, magic, and burial context. In: B. Krsmanović and L. Milanović, eds., Proceedings of the 23rd International Congress of Byzantine Studies. Belgrade, 22–27 August 2016. Round Tables. Belgrade: The Serbian National Committee of AIEB and the Contributors, pp. 797-800

Vionis, A.K. 2016. From the fields to the pot: food choice and availability in Byzantium. In: B. Krsmanović and L. Milanović, eds., Proceedings of the 23rd International Congress of Byzantine Studies. Belgrade, 22–27 August 2016. Round Tables. Belgrade: The Serbian National Committee of AIEB and the Contributors, pp. 844-847

Poblome, J., Bes, P., De Cupere, B., Lauwers, V., Romanus, K., Vionis, A.K. and Waelkens, M. 2010. Sic Transit Gloria Mundi: does it really? Wasting seventh century AD Sagalassos (SW Turkey). In: S. Menchelli, S. Santoro, M. Pasquinucci and G. Guiducci, eds., LRCW 3. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry. Comparison between Western and Eastern Mediterranean, 2. Oxford: BAR International Series 2185, pp. 791-801

Vionis, A.K. 2009. Material Culture Studies: the case of the medieval and post‐medieval Cyclades, Greece (ca. AD 1200–1800). In: J.L. Bintliff and H. Stoger, eds., Medieval and Post‐Medieval Greece: The Corfu Papers. Oxford: BAR International Series 2023, pp. 177-197

Vionis, A.K., Poblome, J. and Waelkens, M. 2009. Ceramic continuity and daily life in medieval Sagalassos, SW Anatolia (ca. 650–1250 AD). In: T. Vorderstrasse and J.J. Roodenberg, eds., Archaeology of the Countryside in Medieval Anatolia (PIHANS 113). Leiden: Netherlands Institute for the Near East, pp. 191-213

Vanhaverbeke, H., Vionis, A.K., Poblome, J. and Waelkens, M. 2009. What happened after the 7th century AD? A different perspective on post-Roman Anatolia. In: T. Vorderstrasse and J.J. Roodenberg, eds., Archaeology of the Countryside in Medieval Anatolia (PIHANS 113). Leiden: Netherlands Institute for the Near East, pp. 177-190


SUMMARIES OF ARTICLES IN CONFERENCE PROCEEDINGS VOLUMES (PEER-REVIEWED)

Vionis, A.K. 2011. The power of objects in an empire of transitions: material culture in the Byzantine Early Middle Ages. In: A. Nikolov, ed., Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia, 22–27 August 2011, 3. Sofia: Bulgarian Historical Heritage Foundation, p. 14

Vionis, A.K. 2006. Busy Byzantines: medieval ceramics and living standards in the territories of Tanagra (Greece) and Sagalassos (Turkey). In: F.K. Haarer and E. Jeffreys, eds., Proceedings of the 21st International Congress of Byzantine Studies, London, 21–26 August 2006, 3. Aldershot: Ashgate, pp. 93‐94

Vionis, A.K. 2001. Material culture and life in the late Byzantine and post‐Byzantine Aegean. In: V. Déroche, D. Feissel, B. Mondrain, C. Morrisson and C. Zuckerman, eds., XXe Congrès International des Etudes Byzantines, Pré‐ActeS, Sorbonne, 19–25 Août 2001, 3. Paris: Sorbonne, p. 206