ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΕΡΤΟΣ
ΤΣΕΡΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
TSERTOS HARALAMBOS
...
PROFESSOR
Department of Physics
FST 02 - Faculty of Pure and Applied Sciences
University Campus
B247
22892847
22895083
www-np.ucy.ac.cy/persons/tsertos/tsertos.html

Προσωπικό Προφίλ

Σπουδές:

 • 1985: Διδακτορικό (PhD) στη Φυσική, Πολυτεχνείο Μονάχου (Technical University Munich, TUM, Germany)
 • 1980: Master  (MS) στη Φυσική, Πολυτεχνείο Μονάχου (Technical University Munich, TUM, Germany)
 • 1977: Πτυχίο Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Επαγγελματική Καριέρα

 • 2005- Σήμερα: Καθηγητής,  Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • 1997 - 2005:  Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • 1993 - 1997: Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • 1988-1993: Επιστημονικός Συνεργάτης, Ερευνητικό Κέντρο Βαρέων Ιόντων (GSI, Darmstadt, Germany)
 • 1986 - 1988: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Ερευνητικό Κέντρο Βαρέων Ιόντων (GSI, Darmstadt, Germany)

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:

 • Εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα  Πειραματικής Πυρηνικής Φυσικής.
 • Σύγχρονα Πειράματα Αδρονικής Φυσικής και Φυσικής με Βαριά Ιόντα σε Σχετικιστικές Ενέργειες.
 • Πυρηνική Ύλη και Νέα  Φαινόμενα στην παρουσία πολύ υψηλών θερμοκρασιών και υψηλών πυκνοτήτων αδρονικής ύλης.
 • Επιταχυντές, Ανιχνευτικά Συστήματα και Τεχνικές Προσομοίωσης Monte Carlo.
 • Υπολογιστικά  Συστήματα Υψηλών Επιδόσεων (Ηigh Performance Computing Systems).
 • Πυρηνική Αστροφυσική και Κοσμολογία.
 • Εφαρμογές Πυρηνικών Ακτινοβολιών: Φυσική Ραδιενέργεια, Δοσιμετρία, Φασματοσκοπία-XRF, Φασματοσκοπία Moessbauer. 

Κύρια Ερευνητικά Προγράμματα/Συνεργασίες:

 • Διεθνής Ερευνητική Συνεργασία Άδης (Hades Collaboration) στο Ερευνητικό Κέντρο Βαρέων Ιόντων GSI στο Darmstadt της Γερμανίας (http://www-hades.gsi.de/). Η συνεργασία αυτή αποτελείται από 20 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, μεταξύ αυτών και το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κύπρου ως ιδρυτικό μέλος.    
 • Το Πρόγραμμα «Ραδιοϊσοτόπων της Κύπρου»: Πρώτη Χαρτογράφηση της Φυσικής Ραδιενέργειας και του Ραδονίου στην Κύπρο. (Βλ. ιστοσελίδα: http://www-np.ucy.ac.cy/radio_isotopes/start.html ).
 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (2012-2018)
 
 1.  Σ0 production in proton nucleus collisions near threshold", Adamczewski-Musch, et. al. (HADES Collaboration), Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics, 781(), 735-740 (2018).

 2. "Centrality determination of Au + Au collisions at 1.23A GeV with HADES", Adamczewski-Musch, et. al. (HADES Collaboration), European Physical Journal A, 54(5), 85.  Pages:9 ; DOI1140/epja/i2018-12513-7 (2018).

 3. "Deep sub-threshold ϕ production in Au+Au collisions", Adamczewski-Musch, et. al. (HADES Collaboration),   Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics, 778(), 403-407 (2018).

 4. "A first study on iron complexes from blood and organ samples of thalassaemic and normal lab-mice via Mössbauer Spectroscopy",  George Charitou, Vlassis Petousis, Charalambos Tsertos, et al., European Biophysics Journal, 47(2), pp. 131-138; DOI: 10.1007/s00249-017-1234-6 (2018).

 5. "A facility for pion-induced nuclear reaction studies with HADES", HADES Collaboration, European Physical Journal A, 53(9), 188. pages 23;DOI:10.1140/epja/i2017-12365-7 (2017).

 6. "Analysis of the exclusive final state npe+e- in the quasi-free np reaction", HADES Collaboration , European Physical Journal A, 53(7), 149. pages 12; DOI: 10.1140/epja/i2017-12341-3 (2017).

 7. "Inclusive Λ production in proton-proton collisions at 3.5 GeV",  HADES Collaboration, Physical Review C – Nuclear Physics ,95(1), 015207, pages ; DOI: 10.1103/PhysRevC.95.015207 (2017).

 8. "Δ(1232) Dalitz decay in proton-proton collisions at T=1.25 GeV measured with HADES at GSI", HADES Collaboration, Physical Review C – Nuclear Physics, 95(6), 065205; DOI: 10.1103/PhysRevC.95.065205 (2017).

 9. "Lambda p interaction studied via femtoscopy in p + Nb reactions at s (NN)=3.18 GeV", HADES Collaboration, Physical Review C-Nuclear Physics, 94(2), 025201; DOI: 10.1103/PhysRevC.94.025201 (2016).

 10. Statistical hadronization model analysis of hadron yields in p + Nb and Ar + KCl at SIS18 energie", HADES Collaboration, European Physical Journal A, 52(6), 178; DOI: 10.1140/epja/i2016-16178-x (2016).

 11. "Systematic grid-based radon concentration measurements in the urban areas of Cyprus", Erodotou, E., Socratous, M., Parpottas, Y., & Tsertos, H., Journal of Geochemical Exploration, 159 20-32; DOI:10.1016/j.gexplo.2015.08.001 (2015),

 12. "Subthreshold Ξ- production in collisions of p (3.5GeV)+Nb", HADES Collaboration, Physical Review Letters, 114(21) (2015); DOI:10.1103/PhysRevLett.114.212301

 13. "K*(892)+ production in proton-proton collisions at Ebeam=3.5 GeV", HADES Collaboration, Physical Review C – Nuclear Physics, 92(2) (2015); DOI:10.1103/PhysRevC.92.024903

 14. "Partial wave analysis of the reaction p(3.5GeV)+p→pK+Λ to search for the "ppK-" bound state", HADES Collaboration, Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics, 742 (2015), 242-248; DOI:10.1016/j.physletb.2015.01.032

 15. "Study of the quasi-free np→npπ+π- reaction with a deuterium beam at 1.25 GeV/nucleon", HADES Collaboration, Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics, 750 (2015), 184-193. DOI:10.1016/j.physletb.2015.09.016

 16. "Analysis of pion production data measured by HADES in proton-proton collisions at 1.25 GeV", HADES Collaboration, European Physical Journal A51 (10) (2015), 1-12; DOI:10.1140/epja/i2015-15137-5

 17. "Searching a Dark Photon with HADES", HADES Collaboration, Physics Letters B731 (2014) 265-271;   DOI:    10.1016/j.physletb.2014.02.035

 18. "Baryon resonance production and dielectron decays in proton-proton collisions at 3.5 GeV", HADES Collaboration, European Physical Journal A50 (2014) 82; DOI: 10.1140/epja/i2014-14082-1

 19. "Associate K^0 production in p+p collisions at 3.5 GeV: The role of Delta(1232)++", HADES Collaboration, Physical Review C90 (2014) 1, 015202;    DOI: 10.1103/PhysRevC.90.015202

 20. "Partial Wave Analysis of the Reaction p(3.5GeV)+ppK+Λ to Search for the "ppK−",  HADES Collaboration, Physics Letters B742 (2015) 242-248; DOI:1016/j.physletb.2015.01.032

 21. "Medium effects in proton-induced K0 production at 3.5 GeV", HADES Collaboration), Physical  Review  C90 (2014) 5, 54906; DOI: 1103/PhysRevC.90.054906

 22. "Baryon resonance production and dielectron decays in proton-proton collisions at 3.5 GeV", HADES Collaboration, Euro pean Physical A50 (2014) 82; DOI: 1140/epja/i2014-14082-1

 23. "PK +Λ final state: Towards the extraction of the p pK – contribution", HADES Collaboration, Nuclear Physics  A914 (2013) 60-68.

 24. "Inclusive pion and η production in p+Nb collisions at 3.5 GeV beam energy", HADES Collaboration, Physical Review  C88 (2) (2013), art. no. 024904.

 25. "Baryonic resonances close to the K̄N threshold: The case of Λ(1405) in pp collisions", HADES Collaboration, Physical Review C87 (2) (2013), no. 025201.

 26. "First measurement of proton-induced low-momentum dielectron radiation off cold nuclear matter", HADES Collaboration, Physics Letters B715 (4-5) (2012) 304-309.

 27. "Systematic grid-wise radon concentration measurements and first radon map in Cyprus", Theodoulou, H. Tsertos, Y. Parpottas, Published in Radiation Measurements 47 (2012) 451-460; DOI: 1016/j.radmeas.2012.03.019

 28. "Inclusive dielectron spectra in p+p collisions at 3.5 GeV kinetic beam energy", Agakishiev G, et al. (HADES Collaboration), Published in European Physical Journal A48  (2012) 64;  DOI: 1140/epja/i2012-12064-y

 29. "Study of exclusive one-pion and one-eta production using hadron and dielectron channels in pp reactions at kinetic beam energies of 1.25 GeV and 2.2 GeV with HADES", Agakishiev G, et al. (HADES Collaboration), Published in European Physical Journal A48  (2012) 74; DOI: 1140/epja/i2012-12074-9

 30. "Determination of the Σ(1385) 0/Λ(1405) ratio in p+p collisions at 3.5 GeV", Agakishiev G, et al. (HADES Collaboration), Published in Hyperfine Interactions 210 (2012) 45-51.

 31. "Inclusive dielectron production in proton-proton collisions at 2.2 GeV beam energy", Agakishiev G, et al. (HADES Collaboration), Published in Physical Review  C85 (2012) 054005; DOI: 1103/PhysRevC.85.054005

 32. "The HADES-at-FAIR project", Lapidus, et al. (HADES Collaboration), Published in Physics of Atomic Nuclei 75 (2012) 589-593; DOI: 1134/S1063778812050146

 33. "Inclusive dielectron production in proton-proton collisions at 2.2 GeV beam energy",  Agakishiev G, et al. (HADES Collaboration), Published in Physical Review C85 (2012) 054005;" DOI: 1103/PhysRevC.85.054005

 34. Study of exclusive one-pion and one-eta production using hadron and dielectron channels in pp reactions at kinetic beam energies of 1.25 GeV and 2.2 GeV with HADES", Agakishiev G, et al. (HADES Collaboration), Published in European Physical Journal A48 (2012) 74; DOI: 1140/ep /i2012-12074-9

 35. "Production of Σ± π± pK+ in p + p reactions at 3.5 GeV beam energy", Agakishiev G, et al. (HADES Collaboration),  Published in Nuclear Physics A881 (2012) 178-186; DOI: 1016/j.nuclphysa.2012.02.009

 36. "Baryonic resonances close to the threshold: The case of Σ(1385)+ in pp", Agakishiev G, et al. (HADES Collaboration),  Published in Physical Review C85 (2012) 03520; DOI: 1103/PhysRevC.85.035203

   

          (Most of the publications can be obtained from the following electronic databases):

          SCOPUS,      WEB OF SCIENCE,      GOOGLE SCHOLAR,    and       IN-SPIRES

Profile Information

 Studies:
 •  1985: Dr. Rer. Nat. (Ph.D in Physics), Technical University Munich (TUM), Germany
 • 1980: Diplomarbeit (M.Sc. in Physics), Technical University Munich (TUM), Germany
 • 1977: Ptychion (B.Sc in Physics), Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Professional Career:
 • 1985 - present: Professor at the Department of Physics,  University of Cyprus
 • 1977 - 1985: Associate Professor at the Department of Physics, University of Cyprus
 • 1993 - 1977: Assistant Professor at the  Department of Natural Sciences, University of Cyprus
 •  1988 - 1993: Research Associate at the  Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) Darmstadt, Germany
 •  1986 - 1988: Post Doctoral at the  Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) Darmstadt, Germany
 Scientific Interests:
 •  Modern Experimental Nuclear Physics with Heavy Ions and Hadron Physics at Relativistic Energies.
 •  Nuclear Matter and New Phenomena in the presence of high baryonic densities and high temperatures.
 •  Particle detectors & Monte Carlo simulation techniques.
 •  Nuclear Astrophysics and Cosmology.
 •  Applications of Nuclear Radiation: Natural Radioactivity, XRF Spectroscopy, Moessbauer Spectroscopy.

 Main Research Programs/Collaborations:

 •  The International Collaboration HADES at the Heavy-Ion Research Center of GSI Darmstadt, Germany (founding member and  representative of Cyprus) (see, http://www-hades.gsi.de/).
 •  The “Cyprus Radioisotope Project”, aiming at systematic studies of the natural radioactivity in Cyprus (first indoor radon digital maps and gamma-radiation maps, see e.g. http://www-np.ucy.ac.cy/radio_isotopes/start.html ).
 
RECENT PUBLICATIONS (2012-2018)
 
 
 1. Σ0 production in proton nucleus collisions near threshold", Adamczewski-Musch, et. al. (HADES Collaboration), Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics, 781(), 735-740 (2018).
 1. "Centrality determination of Au + Au collisions at 1.23A GeV with HADES", Adamczewski-Musch, et. al. (HADES Collaboration), European Physical Journal A, 54(5), 85.  Pages:9 ; DOI1140/epja/i2018-12513-7 (2018).
 1. "Deep sub-threshold ϕ production in Au+Au collisions", Adamczewski-Musch, et. al. (HADES Collaboration),   Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics, 778(), 403-407 (2018).
 1. "A first study on iron complexes from blood and organ samples of thalassaemic and normal lab-mice via Mössbauer Spectroscopy",  George Charitou, Vlassis Petousis, Charalambos Tsertos, et al., European Biophysics Journal, 47(2), pp. 131-138; DOI: 10.1007/s00249-017-1234-6 (2018).
 1. "A facility for pion-induced nuclear reaction studies with HADES", HADES Collaboration, European Physical Journal A, 53(9), 188. pages 23;DOI:10.1140/epja/i2017-12365-7 (2017).
 1. "Analysis of the exclusive final state npe+e- in the quasi-free np reaction", HADES Collaboration , European Physical Journal A, 53(7), 149. pages 12; DOI: 10.1140/epja/i2017-12341-3 (2017).
 1. "Inclusive Λ production in proton-proton collisions at 3.5 GeV",  HADES Collaboration, Physical Review C – Nuclear Physics ,95(1), 015207, pages ; DOI: 10.1103/PhysRevC.95.015207 (2017).
 1. "Δ(1232) Dalitz decay in proton-proton collisions at T=1.25 GeV measured with HADES at GSI", HADES Collaboration, Physical Review C – Nuclear Physics, 95(6), 065205;  DOI: 10.1103/PhysRevC.95.065205 (2017)
 1. "Lambda p interaction studied via femtoscopy in p + Nb reactions at s (NN)=3.18 GeV", HADES Collaboration, Physical Review C-Nuclear Physics, 94(2), 025201; DOI: 10.1103/PhysRevC.94.025201 (2016).
 1. "Statistical hadronization model analysis of hadron yields in p + Nb and Ar + KCl at SIS18 energie", HADES Collaboration, European Physical Journal A, 52(6), 178; DOI: 10.1140/epja/i2016-16178-x (2016).
 1. "Systematic grid-based radon concentration measurements in the urban areas of Cyprus", Erodotou, E., Socratous, M., Parpottas, Y., & Tsertos, H., Journal of Geochemical Exploration, 159 20-32; DOI:10.1016/j.gexplo.2015.08.001 (2015),
 1. "Subthreshold Ξ- production in collisions of p (3.5GeV)+Nb", HADES Collaboration, Physical Review Letters, 114(21) (2015); DOI:10.1103/PhysRevLett.114.212301
 1. "K*(892)+ production in proton-proton collisions at Ebeam=3.5 GeV", HADES Collaboration, Physical Review C – Nuclear Physics, 92(2) (2015); DOI:10.1103/PhysRevC.92.024903
 1. "Partial wave analysis of the reaction p(3.5GeV)+p→pK+Λ to search for the "ppK-" bound state",  HADES Collaboration, Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics, 742 (2015), 242-248; DOI:10.1016/j.physletb.2015.01.032
 1. "Study of the quasi-free np→npπ+π- reaction with a deuterium beam at 1.25 GeV/nucleon", HADES Collaboration, Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics, 750 (2015), 184-193. DOI:10.1016/j.physletb.2015.09.016
 1. "Analysis of pion production data measured by HADES in proton-proton collisions at 1.25 GeV", HADES Collaboration, European Physical Journal A51 (10) (2015), 1-12; DOI:10.1140/epja/i2015-15137-5
 1. "Searching a Dark Photon with HADES", HADES Collaboration, Physics Letters B731 (2014) 265-271;   DOI:    10.1016/j.physletb.2014.02.035
 1. "Baryon resonance production and dielectron decays in proton-proton collisions at 3.5 GeV", HADES Collaboration, European Physical Journal A50 (2014) 82; DOI: 10.1140/epja/i2014-14082-1
 1. "Associate K^0 production in p+p collisions at 3.5 GeV: The role of Delta(1232)++", HADES Collaboration, Physical Review C90 (2014) 1, 015202;    DOI: 10.1103/PhysRevC.90.015202
 1. "Partial Wave Analysis of the Reaction p(3.5GeV)+ppK+Λ to Search for the "ppK",  HADES Collaboration, Physics Letters B742 (2015) 242-248; DOI:10.1016/j.physletb.2015.01.032
 1. "Medium effects in proton-induced K0 production at 3.5 GeV",  HADES Collaboration), Physical  Review  C90 (2014) 5, 054906;  DOI: 10.1103/PhysRevC.90.054906
 1. "Baryon resonance production and dielectron decays in proton-proton collisions at 3.5 GeV",  HADES Collaboration, Euro pean Physical A50 (2014) 82; DOI: 10.1140/epja/i2014-14082-1
 1. "PK +Λ final state: Towards the extraction of the p pK – contribution",  HADES Collaboration, Nuclear Physics  A914 (2013) 60-68.
 1. "Inclusive pion and η production in p+Nb collisions at 3.5 GeV beam energy", HADES Collaboration, Physical Review  C88 (2) (2013), art. no. 024904.
 1. "Baryonic resonances close to the K̄N threshold: The case of Λ(1405) in pp collisions", HADES Collaboration, Physical Review C87 (2) (2013), art. no. 025201.
 1. "First measurement of proton-induced low-momentum dielectron radiation off cold nuclear matter", HADES Collaboration, Physics Letters B715 (4-5) (2012) 304-309.
 1. "Systematic grid-wise radon concentration measurements and first radon map in Cyprus", Theodoulou, H. Tsertos, Y. Parpottas, Published in Radiation Measurements 47 (2012) 451-460; DOI: 10.1016/j.radmeas.2012.03.019
 1. "Inclusive dielectron spectra in p+p collisions at 3.5 GeV kinetic beam energy", Agakishiev G, et al. (HADES Collaboration), Published in European Physical Journal A48  (2012) 64;  DOI: 10.1140/epja/i2012-12064-y
 1. "Study of exclusive one-pion and one-eta production using hadron and dielectron channels in pp reactions at kinetic beam energies of 1.25 GeV and 2.2 GeV with HADES", Agakishiev G, et al. (HADES Collaboration), Published in European Physical Journal A48  (2012) 74;  DOI: 10.1140/epja/i2012-12074-9
 1. "Determination of the Σ(1385) 0/Λ(1405) ratio in p+p collisions at 3.5 GeV", Agakishiev G, et al. (HADES Collaboration), Published in Hyperfine Interactions 210 (2012) 45-51. 
 1. "Inclusive dielectron production in proton-proton collisions at 2.2 GeV beam energy", Agakishiev G, et al. (HADES Collaboration), Published in Physical Review  C85 (2012) 054005; DOI: 10.1103/PhysRevC.85.054005
 1. "The HADES-at-FAIR project", Lapidus, et al. (HADES Collaboration), Published in Physics of Atomic Nuclei 75 (2012) 589-593; DOI: 10.1134/S1063778812050146
 1. "Inclusive dielectron production in proton-proton collisions at 2.2 GeV beam energy",  Agakishiev G, et al. (HADES Collaboration), Published in Physical Review C85 (2012) 054005;" DOI: 10.1103/PhysRevC.85.054005
 1. Study of exclusive one-pion and one-eta production using hadron and dielectron channels in pp reactions at kinetic beam energies of 1.25 GeV and 2.2 GeV with HADES",  Agakishiev G, et al. (HADES Collaboration), Published in European Physical Journal A48 (2012) 74; DOI: 10.1140/ep /i2012-12074-9
 1. "Production of Σ± π± pK+ in p + p reactions at 3.5 GeV beam energy",  Agakishiev G, et al. (HADES Collaboration),  Published in Nuclear Physics A881 (2012) 178-186; DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2012.02.009
 1. "Baryonic resonances close to the threshold: The case of Σ(1385)+ in pp", Agakishiev G, et al. (HADES Collaboration),  Published in Physical Review C85 (2012) 03520;  DOI: 10.1103/PhysRevC.85.035203

       

                              (Most of the publications can be obtained from the following electronic databases):

 

                                                  SCOPUS,      WEB OF SCIENCE,      GOOGLE SCHOLAR,    and      IN-SPIRES