ΒΙΚΤΩΡ ΡΟΥΔΟΜΕΤΩΦ
ΡΟΥΔΟΜΕΤΩΦ ΒΙΚΤΩΡ
ROUDOMETOF VICTOR
...
ASSOCIATE PROFESSOR
Department of Social and Political Sciences
Main Campus Buildings
75, Kallipoleos Ave.
-
22335066
-
www.roudometof.com

Προσωπικό Προφίλ

Ο Βίκτωρ Ρουδομέτωφ (PhD Pittsburgh, 1996, Sociology and Cultural Studies) έχει τίτλους σπουδών στην Ιστορία, Οικονομικά, Πολιτιστικές Σπουδές, και Κοινωνιολογία. Προτού να έλθει στην Κύπρο κατείχε θέσεις στο Αμερικανικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης, στο Washington and Lee University (Lexington, Virginia) & Miami University (Oxford, Ohio). Οι δημοσιεύσεις του συμπεριλαμβάνουν πάνω από 10 βιβλία (μονογραφίες και επιμέλεια συλλογικών έργων) και 100 και πλέον άρθρα, κεφάλαια σε συλλογικά έργα, κ.α. Είναι Διευθυντής του Κυπριακού Τμήματος της Ευρωπαϊκής Έρευνας Αξιών και υπήρξε Επιστημονικός Υπεύθυνος για την Κύπρο στα πλαίσια της πλέον πρόσφατης έρευνας (2008). Έχει διατελέσει κριτής ή/και μέλος κριτικών επίτροπων για μεγάλους διεθνείς εκδοτικούς οίκους, κρατικές υπηρεσίες και επιτροπές αξιολόγησης και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει επίσης υπηρετήσεις ως εξωτερικός αξιολογητής για κρατικές υπηρεσίες και ερευνητικά ιδρύματα της Ολλανδίας, Ελλάδος, Γεωργίας, ΗΠΑ, κ.α. Είναι Ακαδημαϊκός Συνεργάτης του Κέντρου Πολιτισμικής Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Yale, και διατελεί μέλος των επιστημονικών επίτροπων των περιοδικών European Journal of Social Theory, Nations and Nationalism, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Interreligious Studies and Intercultural Theology & Religions. Για το πλήρες ακαδημαϊκό προφίλ βλ. την προσωπική ιστοσελίδα www.roudometof.com
Πολιτιστική παγκοσμιοποίηση και πολιτιστική θεωρία κοινωνιολογία της Θρησκείας, (Ορθοδοξία) Διεθνικότητα, διεθνής μετανάστευση, η Ελληνική ΔιασποράΠολιτιστική Κοινωνιολογία Ιστορική ΚοινωνιολογίαΕθνικισμός και εθνοτικότητα στα Βαλκάνια
Βλ. www.roudometof.com

Profile Information

Victor Roudometof (PhD Pittsburgh, 1996, Sociology and Cultural Studies) has studied history, economics, cultural studies, and sociology. He has held appointments at Princeton University, Washington and Lee University, Miami University and the American College of Thessaloniki. His publication record includes over 10 books (monographs and edited volumes) and 100+ articles, book chapters, and other contributions. He is Cyprus Program Director for the European Values Study and served as Principal Investigator for the survey’s 2008 Cyprus wave. He has served as referee and/or reviewer for major international publishers & scholarly journals. He has also served as external evaluator for stage agencies and research foundations in the Netherlands, Greece, Georgia, the USA & the Gulf states and in hiring, promotion and tenure review committees. He is Faculty Fellow with the Center for Cultural Sociology at Yale University & a member in the editorial boards of the European Journal of Social Theory, Nations and Nationalism, the Greek Review for Social Research, Interreligious Studies and Intercultural Theology and Religions. Full profile is offered at www.roudometof.com
Globalisation, glocalization and Cultural Theory, Religion (Orthodox Christianity) Transnationalism, Migration and Diaspora, Cultural SociologyHistorical Sociology, Nationalism and Ethnicity in the Balkans
SELECTED PUBLICATIONS For full CV and overview of publications and research activities, see www.roudometof.com