OURANIA PERDIKI
ΠΕΡΔΙΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
PERDIKI OURANIA
...
SPECIAL SCIENTIST
Department of History and Archaeology
Archaeological Research Unit
12, Gladstonos str.
Παράρτημα-Γραφείο 102
0035722893216
0035722895057
https://ucy.academia.edu/OuraniaPerdiki

Προσωπικό Προφίλ

Προπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με ένα εξάμηνο στο Université Paris 1 - La Sorbonne, Paris ως φοιτήτρια Erasmus (2003-2008). Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris (MPhil στη Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη, 2009) και στο Université Aix-Marseille, Aix-en-Provence (PHD στη Βυζαντινή Ιστορία Τέχνης, 2016).
 
Από το Δεκέμβριου του 2018 εργάζεται ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο πρόγραμμα 'The Spatiality and Materiality of Pilgrimage in Byzantine and Medieval Cyprus and Religious Networks in the Eastern Mediterranean (11th-16th century)' (SpaMaP Cy), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου (RESTART 2016-2020, DIDAKTOR).
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν: βυζαντινή και μεσαιωνική Κύπρος, βυζαντινή μνημειακή ζωγραφική, εικονογραφία, Βυζάντιο – Δύση: αλληλεπιδράσεις στον τομέα της τέχνης, λατρεία τοπικών αγίων, προσκύνημα και τα υλικά του κατάλοιπα.

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά

- «L’église Saint-Antoine de Kellia en Chypre: étude du décor peint», Cahiers Archéologiques, 55 (2013-2014), pp. 17-40.

- «Ξύλινος ζωγραφιστός σταυρός από τον ναό του Τιμίου Σταυρού στον Ασκά (Κύπρος)», Deltion of the Christian Archaeological Society, 34 (2013), pp. 227-238.

- «Ο χαμένος αρχάγγελος Μιχαήλ από τον ναό του Αγίου Αντωνίου στα Κελλιά της Λάρνακας στην Κύπρο», Επετηρίδα Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, 9 (2010), pp. 165-178.

 

Άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων και επιμελημένους τόμους

- «Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του ναού της Παναγίας στην Κοφίνου», in E. Procopiou – N. Pyrrou (edd.), Ευμάθιος Φιλοκάλης. Ανάδειξη επιλεγμένων βυζαντινών μνημείων Κρήτης και Κύπρου, , Rethymnon, 28th Ephorate of Antiquities, Greece – Department of Antiquities, Cyprus, 2014, pp. 251-265.

- with A. Nicolaïdes, «Saintes souveraines et princesses dans la peinture monumentale des églises byzantines de Chypre», in E. Mamalut – A. Nicolaïdes (edd.), Impératrices, princesses, aristocrates et saintes souveraines de l’Orient chrétien et musulman au Moyen Âge et au début des Temps modernes, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2014, pp. 25-36.

- «Ιδιόμορφος σταυρός από τον Άγιο Επιφάνιο Ορεινής», in K. Kokkinoftas (ed.),  Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής. Ιστορία και Πολιτισμός, Nicosia, Bank of Cyprus Cultural Foundation, 2012, pp. 393-402.

- «Άγνωστη εικόνα της Αγίας Παρασκευής του Ιωάννου Κορνάρου του Κρητός από το χωριό Εργάτες στην Κύπρο», in I. Stoufi-Poulimenou – S. Mamaloukos (edd.), Πρακτικά του Β΄ Επιστημονικού Συμποσίου Νεοελληνικής Εκκλησιαστικής Τέχνης (Αθήνα, 26-27/11/2010), Athens, National and Kapodistrian University of Athens-Theological School, 2012, pp. 729-742.

 

Κατάλογοι εκθέσεων και λήμματα σε εγκυκλοπαίδειες

Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια 10 (2013), pp. 377-385 («ΙΙΙ. Η Βυζαντινή Τέχνη στην Κύπρο»).

Chypre entre Byzance et l’Occident, IVe – XVIe siècle, Exhibition Catalogue, edd. J. Durand, D. Giovannoni, D. Mastoraki, Paris, Louvre éditions-Somogy éditions d’art, 2012, pp. 124-125 («No.32. Saint Démétrios»), pp. 160-163 («No.45. Croix-reliquaire pectoral» and «No.48. Croix-reliquaire ( ?)»), pp. 287-288 («No.125. Icône : saint Georges (?)»).

Mapping Cyprus. Crusaders, Traders and Explorers, Exhibition Catalogue, ed. L. Loizou-Hadjigavril, Brussels, Bozar books, 2012, pp. 122-123 (“No.75. Crucifix”), pp. 124-125 (“No.76. Sanctuary Doors”), p. 126 (“No.77. John the Theologian”), p. 127 (“No.78. Mother of God”).

Our Lady of Nicosia. The Church of Phaneromeni and its Relics, Exhibition Catalogue, edd. L. Michaelidou – C. Hadjichristodoulou, Nicosia, Bank of Cyprus Cultural Foundation, 2012, p. 118 (“No.38. St Artemios”), p. 144 (“No.49. The Fiery Ascension of the Prophet Elijah”), p. 200 (“No.71. Clasp” and “No.72. Clasp”), p. 204 (“No.76. Clasp”), p. 234 (“No.86. St Tryphon”).

Η Μόρφου ως Θεομόρφου. Του χθες, του σήμερα και του αύριο, Exhibition Catalogue, edd. L. Michaelidou – C. Hadjichristodoulou, Nicosia, Bank of Cyprus Cultural Foundation, 2011, pp. 230-231(«Επιστήθιος σταυρός-Λειψανοθήκη»).

 

Άρθρα για το ευρύ κοινό

- «L’image du Christ dans l’Orient byzantine», Religions & Histoire, n°52 (Juillet/Août 2013), pp. 50-55.

- «La splendeur des églises byzantines chypriotes», Religions & Histoire, Hors-série n.8 (2012), pp. 24-31.

- «Barnabé, apôtre de Chypre», Religions & Histoire, Hors-série n.8 (2012), pp. 40-41.

- «Néophyte le Reclus», Religions & Histoire, Hors-série n.8 (2012), pp. 40-41.

- «Les icônes des croisés», Religions & Histoire, Hors-série n.8 (2012), pp. 42-45.

 

Οδηγοί Μουσείων

1) Εκκλησιαστικό Μουσείο Αναλιόντα, Nicosia 2011.

 

Δημοσιευμένες περιλήψεις:

- «Ζητήματα χωροταξίας και υλικού των προσκυνημάτων στη Βυζαντινή και Μεσαιωνική Κύπρο και τα προσκυνηματικά ρεύματα στην ανατολική Μεσόγειο (11ος-16ος αιώνας)», Third Annual Conference on Byzantine and Medieval Studies, Nicosia, 17-19January 2020, Abstracts of Presentations, Nicosia 2020, pp. 92-93.

- «Οι απεικονίσεις των Κυπρίων αγίων στη βυζαντινή τέχνη (10ος-15ος αιώνας)», First Annual Conference on Byzantine and Medieval Studies, Nicosia, 13-15 January 2017, Abstracts of Presentations, Nicosia 2017, pp. 104-105.

- with A. Nicolaïdes, «Particularités iconographiques du cycle du Jugement dernier dans les églises byzantines de Chypre», Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies. Sofia, 22-27 August 2011, vol. II, Sofia 2011, p. 151.

- «Ξύλινος ζωγραφιστός σταυρός από τον ναό του Τιμίου Σταυρού στον Ασκά (Κύπρος)», Abstracts of the 31st Symposium of Byzantine and Post-Byzantine Archaeology and Art, Athens, 13-15 May 2011, Athens 2011, pp. 70-71.

- «Ο χαμένος αρχάγγελος Μιχαήλ από τον ναό του Αγίου Αντωνίου στα Κελλιά της Λάρνακας στην Κύπρο», Abstracts of the 30th Symposium of Byzantine and Post-Byzantine Archaeology and Art, Athens, 14-16 May 2010, Athens 2010, pp. 75-76.

 

Profile Information

Underground studies in the Department of History and Archaeology at the University of Crete with a six-month scholarship at the University Paris 1 - La Sorbonne, Paris (2003-2008). Postgraduate studies at Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris (MPhil in Byzantine Art and Archaeology, 2009) and at the University Aix-Marseille, Aix-en-Provence (PHD in Byzantine Art, 2016).

From December 2018, I am currently working as a post-doctorate researcher at the project entitled 'The Spatiality and Materiality of Pilgrimage in Byzantine and Medieval Cyprus and Religious Networks in the Eastern Mediterranean (11th-16th century)' (SpaMaP Cy), funded by the Cyprus Research and Innovation Foundation (RESTART 2016-2020, DIDAKTOR), based at the Archaeological Research Unit of the University of Cyprus.

Her research interests include: Byzantine and medieval Cyprus, Byzantine monumental painting, iconography, Byzantium – West: interactions in the field of art, cult of local saints, pilgrimage and pilgrimage art.  
Articles in peer-reviewed journals
-  «L’église Saint-Antoine de Kellia en Chypre: étude du décor peint», Cahiers Archéologiques, 55 (2013-2014), pp. 17-40.

- «Ξύλινος ζωγραφιστός σταυρός από τον ναό του Τιμίου Σταυρού στον Ασκά (Κύπρος)» (Wooden Painted Cross from the Church of Holy Cross in Askas, Cyprus), Deltion of the Christian Archaeological Society, 34 (2013), pp. 227-238.

- «Ο χαμένος αρχάγγελος Μιχαήλ από τον ναό του Αγίου Αντωνίου στα Κελλιά της Λάρνακας στην Κύπρο» (The Disappeared Fresco of the Archangel Michael from the Church of Saint Antonios, Kellia, Cyprus), Επετηρίδα Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, 9 (2010), pp. 165-178.

 

Articles in conference proceedings and edited books

- «Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του ναού της Παναγίας στην Κοφίνου» (The Wall Paintings of the Church of Panagia Kofinou), in E. Procopiou – N. Pyrrou (edd.), Ευμάθιος Φιλοκάλης. Ανάδειξη επιλεγμένων βυζαντινών μνημείων Κρήτης και Κύπρου, , Rethymnon, 28th Ephorate of Antiquities, Greece – Department of Antiquities, Cyprus, 2014, pp. 251-265.

- with A. Nicolaïdes, «Saintes souveraines et princesses dans la peinture monumentale des églises byzantines de Chypre», in E. Mamalut – A. Nicolaïdes (edd.), Impératrices, princesses, aristocrates et saintes souveraines de l’Orient chrétien et musulman au Moyen Âge et au début des Temps modernes, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2014, pp. 25-36.

- «Ιδιόμορφος σταυρός από τον Άγιο Επιφάνιο Ορεινής» (A Particular Cross from Agios Epiphanios Orinis), in K. Kokkinoftas (ed.),  Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής. Ιστορία και Πολιτισμός, Nicosia, Bank of Cyprus Cultural Foundation, 2012, pp. 393-402.

- «Άγνωστη εικόνα της Αγίας Παρασκευής του Ιωάννου Κορνάρου του Κρητός από το χωριό Εργάτες στην Κύπρο» (An Unknown Icon of Saint Paraskevi of the Painter Ioannis Kornaros from Ergates, Cyprus), in I. Stoufi-Poulimenou – S. Mamaloukos (edd.), Πρακτικά του Β΄ Επιστημονικού Συμποσίου Νεοελληνικής Εκκλησιαστικής Τέχνης (Αθήνα, 26-27/11/2010), Athens, National and Kapodistrian University of Athens-Theological School, 2012, pp. 729-742.

 

Catalogue and encyclopedia entries

Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια 10 (2013), pp. 377-385 («ΙΙΙ. Η Βυζαντινή Τέχνη στην Κύπρο» (The Byzantine Art in Cyprus)).

Chypre entre Byzance et l’Occident, IVe – XVIe siècle, Exhibition Catalogue, edd. J. Durand, D. Giovannoni, D. Mastoraki, Paris, Louvre éditions-Somogy éditions d’art, 2012, pp. 124-125 («No.32. Saint Démétrios»), pp. 160-163 («No.45. Croix-reliquaire pectoral» and «No.48. Croix-reliquaire ( ?)»), pp. 287-288 («No.125. Icône : saint Georges (?)»).

Mapping Cyprus. Crusaders, Traders and Explorers, Exhibition Catalogue, ed. L. Loizou-Hadjigavril, Brussels, Bozar books, 2012, pp. 122-123 (“No.75. Crucifix”), pp. 124-125 (“No.76. Sanctuary Doors”), p. 126 (“No.77. John the Theologian”), p. 127 (“No.78. Mother of God”).

Our Lady of Nicosia. The Church of Phaneromeni and its Relics, Exhibition Catalogue, edd. L. Michaelidou – C. Hadjichristodoulou, Nicosia, Bank of Cyprus Cultural Foundation, 2012, p. 118 (“No.38. St Artemios”), p. 144 (“No.49. The Fiery Ascension of the Prophet Elijah”), p. 200 (“No.71. Clasp” and “No.72. Clasp”), p. 204 (“No.76. Clasp”), p. 234 (“No.86. St Tryphon”).

Η Μόρφου ως Θεομόρφου. Του χθες, του σήμερα και του αύριο, Exhibition Catalogue, edd. L. Michaelidou – C. Hadjichristodoulou, Nicosia, Bank of Cyprus Cultural Foundation, 2011, pp. 230-231(«Επιστήθιος σταυρός-Λειψανοθήκη» (“Pectoral cross-Reliquary”)).

 

Articles for the general public

- «L’image du Christ dans l’Orient byzantine», Religions & Histoire, n°52 (Juillet/Août 2013), pp. 50-55.

- «La splendeur des églises byzantines chypriotes», Religions & Histoire, Hors-série n.8 (2012), pp. 24-31.

- «Barnabé, apôtre de Chypre», Religions & Histoire, Hors-série n.8 (2012), pp. 40-41.

- «Néophyte le Reclus», Religions & Histoire, Hors-série n.8 (2012), pp. 40-41.

- «Les icônes des croisés», Religions & Histoire, Hors-série n.8 (2012), pp. 42-45.

 

Museum Guides

Εκκλησιαστικό Μουσείο Αναλιόντα (Ecclesiastical Museum of Analiontas), Nicosia 2011.

 

Published abstracts

- «Ζητήματα χωροταξίας και υλικού των προσκυνημάτων στη Βυζαντινή και Μεσαιωνική Κύπρο και τα προσκυνηματικά ρεύματα στην ανατολική Μεσόγειο (11ος-16ος αιώνας)» (The Spatiality and Materiality of Pilgrimage in Byzantine and Medieval Cyprus and Religious Networks in the Eastern Mediterranean (11th-16th century)), Third Annual Conference on Byzantine and Medieval Studies, Nicosia, 17-19January 2020, Abstracts of Presentations, Nicosia 2020, pp. 92-93.

- «Οι απεικονίσεις των Κυπρίων αγίων στη βυζαντινή τέχνη (10ος-15ος αιώνας)» (The Portraits of the Cypriot Saints in the Monumental Painting of Cyprus (10th-15th century), First Annual Conference on Byzantine and Medieval Studies, Nicosia, 13-15 January 2017, Abstracts of Presentations, Nicosia 2017, pp. 104-105.

- with A. Nicolaïdes, «Particularités iconographiques du cycle du Jugement dernier dans les églises byzantines de Chypre», Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies. Sofia, 22-27 August 2011, vol. II, Sofia 2011, p. 151.

- «Ξύλινος ζωγραφιστός σταυρός από τον ναό του Τιμίου Σταυρού στον Ασκά (Κύπρος)» (Wooden Painted Cross from the Church of Holy Cross in Askas, Cyprus), Abstracts of the 31st Symposium of Byzantine and Post-Byzantine Archaeology and Art, Athens, 13-15 May 2011, Athens 2011, pp. 70-71.

- «Ο χαμένος αρχάγγελος Μιχαήλ από τον ναό του Αγίου Αντωνίου στα Κελλιά της Λάρνακας στην Κύπρο» (The Disappeared Fresco of the Archangel Michael from the Church of Saint Antonios, Kellia, Cyprus), Abstracts of the 30th Symposium of Byzantine and Post-Byzantine Archaeology and Art, Athens, 14-16 May 2010, Athens 2010, pp. 75-76.