ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
THEODOROPOULOS NIKOLAOS
...
ASSOCIATE PROFESSOR
Department of Economics
FEB 02 - Faculty of Economics and Management
University Campus
009
+357 22893715
+357 22892432
-

Προσωπικό Προφίλ

Αποφοίτησε από το τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου του York (1999), και έλαβε μεταπτυχιακά διπλώματα MSc (2001) και PhD (2006) από το Πανεπιστήμιο του Leicester. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο του Leicester (Teahing Fellow) και διεξάγει έρευνα στο Centre for Research and Analysis of Migration (CreAM) στο Κολλεγιακό Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (UCL). Λέκτορας (2008-2012), Επίκουρος Καθηγητής (2012-2021), Αναπληρωτής Καθηγητής (2021 - ) στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
 
Διδασκαλία:
 
ΟΙΚ 222 - Εισαγωγή στην Οικονομετρία
 
ΟΙΚ 311 - Οικονομικά της Εργασίας  
 
OIK 316 - Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 
ΟΙΚ 317 - Θέματα Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης
 
ΟΙΚ 397 - Ερευνητική Μεθοδολογία στα Οικονομικά Ι 
 
ΟΙΚ 497 - Ερευνητική Μεθοδολογία στα Οικονομικά ΙΙ
 
ΜΒΕ 5302 - Λήψεις Αποφάσεων για Καινοτόμες Επιχειρήσεις
 
 
Οικονομικά της Εργασίας : Μετανάστευση, Κοινωνικά Δίκτυα, Προγράμματα Ευημερίας, Συνταξιοδότηση, Εκπαίδευση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο, Κινητικότητα, Κίνητρα για Εργασία, Διαφοροποιήσεις Μισθών, Διακρίσεις στην Αγορά Εργασίας, Οικονομετρία, Οικονομετρική Ανάλυση Βάσεων Δεδομένων Επιχειρήσεις-Εργατικό Δυναμικό, Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων
  
Country Team Leader : SHARE - Cyprus: http://www.share-project.org/  
 
 
 
 
Orcid Personal Profile : http://orcid.org/0000-0002-0415-6534 
 

1. "Earnings Discrimination in the Workplace" (2022) Handbook of Labor, Human Resources and Population Economics (accepted) (with J. Forth) 

 

2. "The Role of the Workplace in Ethnic Wage Differentials" (2022) British Journal of Industrial Relations (forthcoming) (with J. Forth and A. Bryson) 

Open Access: https://doi.org/10.1111/bjir.12696  

Press Coverage: The Conversation: https://theconversation.com/ethnic-minority-workers-earn-much-less-than-white-counterparts-within-the-same-firm-new-findings-188024

 

3. "Are Women Doing it for Themselves? Gender Segregation and the Gender Wage Gap" (2022) Oxford Bulletin of Economics and Statistics (forthcoming) (with J. Forth and A. Bryson)

Open Access: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/obes.12509 

Press Coverage: Financial Times: https://www.ft.com/content/4e4f467a-5bef-44a6-bf19-7442f4b78abb 

Press Coverage: The Telegraph: https://www.telegraph.co.uk/news/2020/05/08/firms-female-managers-performance-pay-could-end-gender-pay-gap/ 

 

4. "Who Goes on Disability When Times are Tough? The Role of Work Norms Among Immigrants" (2022) European Economic Review Vol. 143, Article 103983 (with D. Furtado and K. Papps)

Who Goes on Disability when Times are Tough? The Role of Work Norms among Immigrants - ScienceDirect 

 

5. "Disagreement and Informal Delegation in Organizations" (2021)  International Journal of Industrial Organization, Vol. 74,  Article 102696 (with E. Ekinci)

Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167718720301193?via%3Dihub 

 

6. "Hierarchy and  the Employer Size Effect on Wages: Evidence from Britain" (2021)  Economica, Vol. 88 Iss. 351, pp. 671-696 (with C. Green,  J. Heywood)

Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ecca.12364  

 

7. "Does Demand for Product Quality Increase Worker Training?" (2018) Journal of Economic Behavior and Organization, Vol. 155, pp. 159-177  (with C. Bilanakos, J. Heywood, J. Sessions)   

 

8. "Does Delegation Increase Worker Training?" (2018) Economic Inquiry, Vol. 56 (2), pp. 1089-1115  (with C. Bilanakos, J. Heywood, J. Sessions)

 

9. "Do Dominant Firms Provide More Training?" (2017) Journal of Economics and Management Strategy, Vol. 26 (1), pp. 67-95 (with C. Bilanakos, C. Green, J. Heywood)

 
 
10. "Immigrant Networks and the Take-Up of Disability Programs: Evidence from the United States" (2016) Economic Inquiry, Vol. 54 (1), pp. 247-267 (with D. Furtado) Also included in the the Economic Inquiry Virtual Specialized Issue on Labor/Immigration:
 
 
11. "Performance Pay and Ethnic Wage Differences in Britain" (2014) Oxford Economic Papers, Vol. 66 (3), pp. 798-823 (with C. Green,  J. Heywood)
 
 
 
12. "Tenure, Wage Profiles and Monitoring" (2013) Research in Labor Economics, Vol. 38, pp. 105-162 (with J. Sessions)
 
 
 
13. "SSI for Disabled Immigrants: Why Do Ethnic Networks Matter?" (2013) American Economic Review, Papers and Proceedings, Vol. 103 (3), pp. 462-466 (with D. Furtado)
 
 
 
14. "The Effect of Variable Pay Schemes on Workplace Absenteeism" (2012) Research in Labor Economics, Vol. 36, pp. 109-157. (with K. Pouliakas)  
  
 
 
15. "Ethnicity and Second Generation Immigrants" (2011) Chapter 15 in The Labour Market in Winter: The State of Working Britain, Oxford University Press, pp. (220-239), (with C. Dustmann, T. Frattini)    
 
 
 
16. "Interethnic Marriage Decisions: A Choice Between Ethnic and Education Similarities" (2011) Journal of Population Economics, Vol. 24 (4), pp. 1257-1279 (with D. Furtado)
 
 
 
17. "Ethnic Minority Immigrants and Their Children in Britain" (2010) Oxford Economic Papers, Vol. 62 (2), pp. 209-233, (with C. Dustmann)  Lead article of the issue and also elected as Editor's Choice Article
 
 
 
18. "Why Does Intermarriage Increase Immigrant Employment? The Role of Networks" (2010)  The B.E. Journal of Economic Analysis and Policy, Vol. 10, Iss. 1, Article 101 (with D. Furtado) 
 
 
 

Working papers

 

- Health Shocks and Spousal Labor Supply: An International Perspective (2022) (with N. Jolly) (Revised and Resubmitted)

GLO Discussion Paper: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/253544/1/GLO-DP-1086.pdf 

 

- Quality Competition and Worker Training (2022) (with J. Heywood and J. Sessions) (Revisions Requested)

 

 - Conscription and Educational Outcomes: Quasi-Experimental Evidence from the Republic of Cyprus (2022) (with R. Savcic and D. Xefteris) (Revisions Requested)

 
 
 
 

Profile Information

He has a BSc in Economics (University of York, 1999) and an MSc (2001) and PhD (2006) in Economics (University of Leceister). He then moved to University College London (UCL) as a Senior Research Officer at the Centre for Research and Analysis of Migration (CReAM). He has taught at the University of Leicester (Teaching Fellow) and at the University of Cyprus (Visiting Lecturer). Lecturer (2008-2012),  Assistant Professor (2012-2021), Associate Professor (2021 - ).
 
 
 
Teaching:

ECO 222 - Introduction to Econometrics

ECO 311 - Labour Economics  

ECO 316 - European Union Economics

ECO 317 - Topics in European Economic Integration

ECO 397 - Research Methods in Economics Ι

ECO 497 - Research Methods in Economics ΙΙ

ΜΒΕ 5302 - Decision Making for Innovative Ventures

Labour Economics : Immigration, Social Interactions, Welfare Programs, Retirement, Education, Human Capital, Mobility, Personnel Economics, Wage Differentials, Discrimination, Econometrics, Econometric Analysis of Linked Employer-Employee Data, Survey Design
 
Country Team Leader : SHARE - Cyprus: http://www.share-project.org/  
 
 
 
 
Orcid Personal Profile http://orcid.org/0000-0002-0415-6534 
 
 
1.  "Earnings Discrimination in the Workplace" (2022) Handbook of Labor, Human Resources and Population Economics (accepted) (with J. Forth) 
 
 
2. "The Role of the Workplace in Ethnic Wage Differentials" (2022) British Journal of Industrial Relations (forthcoming) (with J. Forth and  A. Bryson)
 
3. "Are Women Doing it for Themselves? Gender Segregation and the Gender Wage Gap" (2022) Oxford Bulletin of Economics and Statistics (forthcoming) (with J. Forth and A. Bryson)
 
 
4. "Who Goes on Disability When Times are Tough? The Role of Work Norms Among Immigrants" (2022) European Economic Review, Vol. 143, Article 103983 (with D. Furtado and K. Papps)
 
 
 
5. "Disagreement and Informal Delegation in Organizations" (2021) International Journal of Industrial Organization, Vol. 74 , Article 102696 (with E. Ekinci)
 
 
6. "Hierarchy and  the Employer Size Effect on Wages: Evidence from Britain" (2021) Economica, Vol. 88 Iss. 351, pp. 671-696 (with C. Green,  J. Heywood)
 
 
7. "Does Demand for Product Quality Increase Worker Training?" (2018) Journal of Economic Behavior and Organization, Vol. 155, pp. 159-177  (with C. Bilanakos, J. Heywood, J. Sessions)
 
 
 
8. "Does Delegation Increase Worker Training?" (2018) Economic Inquiry, Vol. 56 (2), pp. 1089-1115  (with C. Bilanakos, J. Heywood, J. Sessions)
 
 
 
9. "Do Dominant Firms Provide More Training?" (2017) Journal of Economics and Management Strategy, Vol. 26 (1), pp. 67-95 (with C. Bilanakos, C. Green, J. Heywood)
 
 
 
10. "Immigrant Networks and the Take-Up of Disability Programs: Evidence from the United States" (2016) Economic Inquiry, Vol. 54 (1), pp. 247-267 (with D. Furtado) Also included in the the Economic Inquiry Virtual Specialized Issue on Labor/Immigration:

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1465-7295/homepage/virtual_specialized_issue__labor.htm

 

11. "Performance Pay and Ethnic Wage Differences in Britain" (2014) Oxford Economic Papers, Vol. 66 (3), pp. 798-823 (with C. Green,  J. Heywood)

 

12. "Tenure, Wage Profiles and Monitoring" (2013) Research in Labor Economics, Vol. 38, pp. 105-162 (with J. Sessions)

 

13. "SSI for Disabled Immigrants: Why Do Ethnic Networks Matter?" (2013) American Economic Review, Papers and Proceedings, Vol. 103 (3), pp. 462-466 (with D. Furtado)

 

14. "The Effect of Variable Pay Schemes on Workplace Absenteeism" (2012) Research in Labor Economics, Vol. 36, pp. 109-157. (with K. Pouliakas)

 

15. "Ethnicity and Second Generation Immigrants" (2011) Chapter 15 in The Labour Market in Winter: The State of Working Britain, Oxford University Press, pp. (220-239), (with C. Dustmann, T. Frattini)

 

16. "Interethnic Marriage Decisions: A Choice Between Ethnic and Education Similarities" (2011) Journal of Population Economics, Vol. 24 (4), pp. 1257-1279 (with D. Furtado)

 

17. "Ethnic Minority Immigrants and Their Children in Britain" (2010) Oxford Economic Papers, Vol. 62 (2), pp. 209-233, (with C. Dustmann)  Lead article of the issue and also elected as Editor's Choice Article

 

18. "Why Does Intermarriage Increase Immigrant Employment? The Role of Networks" (2010)  The B.E. Journal of Economic Analysis and Policy, Vol. 10, Iss. 1, Article 101 (with D. Furtado)

 

Working papers

- Health Shocks and Spousal Labor Supply: An International Perspective (2022) (with N. Jolly) (Revised and Resubmitted)

GLO Discussion Paper:  https://www.econstor.eu/bitstream/10419/253544/1/GLO-DP-1086.pdf 

 

-  Quality Competition and Worker Training (2022) (with J. Heywood and J. Sessions) (Revisions Requested)

 

 - Conscription and Educational Outcomes: Quasi-Experimental Evidence from the Republic of Cyprus (2022) (with R. Savcic and D. Xefteris) (Revisions Requested)