ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΤΣΚΟΣ
ΙΤΣΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ITSKOS GRIGORIOS
...
ASSOCIATE PROFESSOR
Department of Physics
FST 01 - Faculty of Pure and Applied Sciences
University Campus
B235
2289 2835
2289 2821
www.ecmp.ucy.ac.cy

Προσωπικό Προφίλ

Προπτυχιακές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πτυχίο Φυσικής 1997). Mεταπτυχιακές σπουδές στο SUNY at Buffalo, Νέα Υόρκη, Η.Π.Α. (Διδακτορικό στην Φυσική 2003). Μεταδιδακτορική έρευνα στο Imperial College London, M. Βρετανία (Σεπτέμβριος 2003 - Ιανουάριος 2007). Λέκτορας στο Τμήμα Φυσικής, Παν. Κύπρου (09/2007-12/2011), Επίκουρος Καθηγητής, Παν. Κύπρου (12/2011-05/2017), Αναπληρωτής Καθηγητής, Παν. Κύπρου (05/2017- ). Πεδίο έρευνας η οπτική φασματοσκοπία και φωτοφυσική ημιαγωγών. Είναι επικεφαλής του Εργαστηρίου Πειραματικής Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης με δραστηριότητες που επικεντρώνονται σε μελέτες ημιαγώγιμων νανοκρυστάλλων για οπτοηλεκτρονικες εφαρμογές. 

▪ Φυσική Υλικών

▪ Οπτική Φασματοσκοπία Ημιαγωγών

▪ Φωτοφυσική Υλικών Παρασκευασμένων από Διαλύματα (Solution-Processed)

▪ Οπτοηλεκτρονικές και Φωτονικές Ιδιότητες και Εφαρμογές Κολλοειδών Νανοκρυστάλλων

 

 

▪ Efficient Amplified Spontaneous Emission from Solution Processed CsPbBr3 Nanocrystal Microcavities under Continuous Wave Excitation, M. Athanasiou, P. Papagiorgis, A. Manoli, C. Bernasconi, M. Bodnarchuk, M. Kovalenko, G. Itskos*, ACS Photonics, 8, 7, 2120, (2021), https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsphotonics.1c00565

▪ Surface-Functionalization of CsPbBr3 Νanocrystals for Photonic Applications, A. Manoli, P. Papagiorgis, M. Sergides, C. Bernasconi, M. Athanasiou, S. Pozov, S. A. Choulis, M. I. Bodnarchuk, M. V. Kovalenko, A. Othonos, G. Itskos*, ACS Applied Nano Materials, 4, 5084, (2021), https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsanm.1c00558

Single-Exciton Gain and Stimulated Emission across the Infrared Telecom Band from Robust Heavily Doped PbS Colloidal Quantum Dots, S. Christodoulou, I. Ramiro, A. Othonos, A. Figueroba, M. Dalmases, O. Özdemir, S. Pradhan, G. Itskos, G. Konstantatos, Nano Letters, 20(8), 5909, (2020), https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.nanolett.0c01859

▪Unraveling the Radiative Pathways of Hot Carriers upon Intense Photoexcitation of Lead Halide Perovskite Nanocrystals, P. Papagiorgis, A. Manoli, S. Michael, C. Bernasconi, M.I. Bodnarchuk, M.V. Kovalenko, A. Othonos, G. Itskos, ACS Nano 13, 5799, (2019), https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.9b01398

▪ Efficient Optical Amplification in the Nanosecond Regime from Formamidinium Lead Iodide NanocrystalsP. Papagiorgis, A. Manoli, L. Protesescu, C. Achilleos, M. Violaris, K. Nicolaides, T. Trypiniotis, M.I. Bodnarchuk, M.V. Kovalenko, A. Othonos, G. Itskos*, ACS Photonics, 5, 907, (2018), https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsphotonics.7b01159

▪ Long-Lived Hot Carriers in Formamidinium Lead Iodide Nanocrystals, P. Papagiorgis, L. Protesescu, M.V. Kovalenko, A. Othonos, G. Itskos*, Journal of Physical Chemistry C 121, 12434 (2017), https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.7b02308

▪ Lead Halide Perovskites and Other Metal Halide Complexes As Inorganic Capping Ligands for Colloidal Nanocrystals D. N. Dirin, S. Dreyfuss, M. I. Bodnarchuk, G. Nedelcu, P. Papagiorgis, G. Itskos, M. V. Kovalenko, Journal of American Chemical Society , 136, 6550, (2014), https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ja5006288.

▪ Optical Properties of Organic Semiconductor Blends with Quantum-Dot Sensitizers for Near-Infrared Hybrid Optoelectronic Applications” G. Itskos*, A. Othonos, T. Rauch, S. F. Tedde, O. Hayden, M. Kovalenko, W. Heiss, S.A. Choulis, Advanced Energy Materials, 1, 802, (2011), https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aenm.201100182

▪ Hybrid inorganic/organic semiconductor heterostructures with efficient non-radiative energy transfer, G. Heliotis, G. Itskos, R. Murray, M.D. Dawson, I.M. Watson, D.D.C. Bradley Advanced Materials 18, 334, (2006), https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.200501949

▪ Efficient electrical spin injection from a magnetic metal/tunnel barrier contact into a semiconductor, B.T. Jonker, A.T. Hanbicki, Y.D. Park, G. Itskos, G. Kioseoglou and A. Petrou, Applied Physics Letters 80, 1240, (2002) ,https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.1449530

Full publication list in  https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=SAqAatoAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

 

Profile Information

Undergraduate studies at Aristotle University of Thessaloniki, Greece (B.Sc. in Physics 1997). Graduate studies at SUNY at Buffalo, USA (Ph.D. in Physics 2003).  Postdoctoral research at Imperial College London, UK (2003-2007). Lecturer in Dept. of Physics, Un. of Cyprus (09/2007-12/2011). Assistant Professor, Un. of Cyprus (12/2011-05/2017), Associate Professor,  Un of Cyprus (05/2017-). Expertise on optical spectroscopy and photophysics of semiconductors. He leads the Experimental Condensed Matter Physics Laboratory with current activities focusing on studies of semiconductor nanocrystals for optoelectronic applications. 

  • Physics of Materials
  • Optical Spectroscopy of Semiconductors
  • Photophysics of Solution-Processed Materials
  • Optoelectronic and Photonic Properties and Applications of Colloidal Nanocrystals

 

▪ Efficient Amplified Spontaneous Emission from Solution Processed CsPbBr3 Nanocrystal Microcavities under Continuous Wave Excitation, M. Athanasiou, P. Papagiorgis, A. Manoli, C. Bernasconi, M. Bodnarchuk, M. Kovalenko, G. Itskos*, ACS Photonics, 8, 7, 2120, (2021), https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsphotonics.1c00565

▪ Surface-Functionalization of CsPbBr3 Νanocrystals for Photonic Applications, A. Manoli, P. Papagiorgis, M. Sergides, C. Bernasconi, M. Athanasiou, S. Pozov, S. A. Choulis, M. I. Bodnarchuk, M. V. Kovalenko, A. Othonos, G. Itskos*, ACS Applied Nano Materials, 4, 5084, (2021), https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsanm.1c00558

Single-Exciton Gain and Stimulated Emission across the Infrared Telecom Band from Robust Heavily Doped PbS Colloidal Quantum Dots, S. Christodoulou, I. Ramiro, A. Othonos, A. Figueroba, M. Dalmases, O. Özdemir, S. Pradhan, G. Itskos, G. Konstantatos, Nano Letters, 20(8), 5909, (2020), https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.nanolett.0c01859

▪Unraveling the Radiative Pathways of Hot Carriers upon Intense Photoexcitation of Lead Halide Perovskite Nanocrystals, P. Papagiorgis, A. Manoli, S. Michael, C. Bernasconi, M.I. Bodnarchuk, M.V. Kovalenko, A. Othonos, G. Itskos, ACS Nano 13, 5799, (2019), https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.9b01398

▪ Efficient Optical Amplification in the Nanosecond Regime from Formamidinium Lead Iodide NanocrystalsP. Papagiorgis, A. Manoli, L. Protesescu, C. Achilleos, M. Violaris, K. Nicolaides, T. Trypiniotis, M.I. Bodnarchuk, M.V. Kovalenko, A. Othonos, G. Itskos*, ACS Photonics, 5, 907, (2018), https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsphotonics.7b01159

▪ Long-Lived Hot Carriers in Formamidinium Lead Iodide Nanocrystals, P. Papagiorgis, L. Protesescu, M.V. Kovalenko, A. Othonos, G. Itskos*, Journal of Physical Chemistry C 121, 12434 (2017), https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.7b02308

▪ Lead Halide Perovskites and Other Metal Halide Complexes As Inorganic Capping Ligands for Colloidal Nanocrystals D. N. Dirin, S. Dreyfuss, M. I. Bodnarchuk, G. Nedelcu, P. Papagiorgis, G. Itskos, M. V. Kovalenko, Journal of American Chemical Society , 136, 6550, (2014), https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ja5006288.

▪ Optical Properties of Organic Semiconductor Blends with Quantum-Dot Sensitizers for Near-Infrared Hybrid Optoelectronic Applications” G. Itskos*, A. Othonos, T. Rauch, S. F. Tedde, O. Hayden, M. Kovalenko, W. Heiss, S.A. Choulis, Advanced Energy Materials, 1, 802, (2011), https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/aenm.201100182

▪ Hybrid inorganic/organic semiconductor heterostructures with efficient non-radiative energy transfer, G. Heliotis, G. Itskos, R. Murray, M.D. Dawson, I.M. Watson, D.D.C. Bradley Advanced Materials 18, 334, (2006), https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.200501949

▪ Efficient electrical spin injection from a magnetic metal/tunnel barrier contact into a semiconductor, B.T. Jonker, A.T. Hanbicki, Y.D. Park, G. Itskos, G. Kioseoglou and A. Petrou, Applied Physics Letters 80, 1240, (2002) ,https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.1449530

Full publication list in  https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=SAqAatoAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate