ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
HADJIYIANNIS COSTAS
...
ASSOCIATE PROFESSOR
Department of Economics
FEB 02 - Faculty of Economics and Management
University Campus
108
22893714
22895037
sites.google.com/site/chadjiyiann/

Προσωπικό Προφίλ

Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (BA 1992, MA 1996) και Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA 1994) και Οικονομικά (MSc 1997, PhD 1999) στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin-Madison. Είναι μέλος του Ακαδημαϊκού Προσωπικού του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου από το 1999.
Διεθνές Εμπόριο, Βιομηχανική Οργάνωση, Θεωρία Παιγνίων, Οικονομικά του Περιβάλλοντος
 1. Hadjiyiannis C., Heracleous M.S., Tabakis C., (2016), "Regionalism and Conflict: Peace Creation and Peace Diversion", Journal of International Economics, Volume 102, 141-159.
 2. Hadjiyiannis C., Hatzipanayotou P. and Michael M. S., (2014), “Cross-border Pollution, Public Pollution Abatement and Capital Tax Competition”, The Journal of International Trade & Economic Development, Volume 23, Issue 2, 155-178. 
 3. Hadjiyiannis C., Hatzipanayotou P. and Michael M. S., (2013) “Competition for Environmental Aid and Aid Fungibility”, Journal of Environmental Economics and Management, 65(1), 1-11.
 4. Hadjiyiannis C., Iris D. and Tabakis C., (2012), “Multilateral Tariff Cooperation under Fairness and Reciprocity”, Canadian Journal of Economics, 45(3), 925–941.
 5. Hadjiyiannis C., Iris D. and Tabakis C., (2012), “International Environmental Cooperation under Fairness and Reciprocity”, The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy. Volume 12, Issue 1, ISSN (Online) 1935-1682
 6. Hadjiyiannis C., Hatzipanayotou P. and Michael S. Michael (2009), “Public Pollution Abatement, Regional Capital Mobility and Tax Competition”, Southern Economic Journal, 75(3),  703-719
 7. Clerides S. and Hadjiyiannis C. (2008), Quality Standards for Used Durables: An Indirect Subsidy? , Journal of International Economics, 75(2), 268-282.
 8. Hadjiyiannis C. (2004), “Regionalism and Multilateral Trade Liberalization with Asymmetric Countries”, Review of International Economics, 12(3), 395-411.
 9. Hadjiyiannis C. (2004), “Common Markets and Trade Liberalization”, Canadian Journal of Economics, 37(2), 484-508.
 10. Hatzipanayotou P., Hadjiyiannis C. and Michael S. Michael (2002), “Tax Competition, Capital Mobility and Public Good Provision within a Trading Block”, Review of International Economics, 10(3), 442-458

Profile Information

He studied Economics at the University of Cambridge (BA 1992, MA 1996) and Business Administration (MBA 1994) and Economics (MSc 1997, PhD 1999) at the University of Wisconsin-Madison. He has been on the faculty of the Department of Economics of the University of Cyprus since 1999.
International Trade, Industrial Organization, Game Theory, Environmental Economics
 1. Hadjiyiannis C., Heracleous M.S., Tabakis C., (2016), "Regionalism and Conflict: Peace Creation and Peace Diversion", Journal of International Economics, Volume 102, 141-159.
 2. Hadjiyiannis C., Hatzipanayotou P. and Michael M. S., (2014), “Cross-border Pollution, Public Pollution Abatement and Capital Tax Competition”, The Journal of International Trade & Economic Development, Volume 23, Issue 2, 155-178. 
 3. Hadjiyiannis C., Hatzipanayotou P. and Michael M. S., (2013) “Competition for Environmental Aid and Aid Fungibility”, Journal of Environmental Economics and Management, 65(1), 1-11.
 4. Hadjiyiannis C., Iris D. and Tabakis C., (2012), “Multilateral Tariff Cooperation under Fairness and Reciprocity”, Canadian Journal of Economics, 45(3), 925–941.
 5. Hadjiyiannis C., Iris D. and Tabakis C., (2012), “International Environmental Cooperation under Fairness and Reciprocity”, The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy. Volume 12, Issue 1, ISSN (Online) 1935-1682
 6. Hadjiyiannis C., Hatzipanayotou P. and Michael S. Michael (2009), “Public Pollution Abatement, Regional Capital Mobility and Tax Competition”, Southern Economic Journal, 75(3),  703-719
 7. Clerides S. and Hadjiyiannis C. (2008), Quality Standards for Used Durables: An Indirect Subsidy? , Journal of International Economics, 75(2), 268-282.
 8. Hadjiyiannis C. (2004), “Regionalism and Multilateral Trade Liberalization with Asymmetric Countries”, Review of International Economics, 12(3), 395-411.
 9. Hadjiyiannis C. (2004), “Common Markets and Trade Liberalization”, Canadian Journal of Economics, 37(2), 484-508.
 10. Hatzipanayotou P., Hadjiyiannis C. and Michael S. Michael (2002), “Tax Competition, Capital Mobility and Public Good Provision within a Trading Block”, Review of International Economics, 10(3), 442-458