ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΤΣΗ-AZAIS
ΜΑΤΣΗ-AZAIS ΧΡΙΣΤΙΝΑ
MATSI-AZAIS CHRISTINA
...
SPECIAL TEACHING STAFF
Language Centre
Iacovio
29, Kallipoleos Ave.
-
22895163
22894439
-

Προσωπικό Προφίλ

Βασικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Lyon II, Γαλλία (Ξένες Γλώσσες, 1990). Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Lyon II (Μεταπτυχιακό σε μετάφραση και διερμηνεία, 1991, Μεταπτυχιακό σε Ξένες γλώσσες, 1992). Μεταπτυχιακό στη Γλωσσολογία με εξιδίκευση στη διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας, 1993,στο Πανεπιστήμιο Jean Moulin - Lyon III, Γαλλία.Έχει διδάξει για δέκα χρόνια Γαλλικά ως ξένη γλώσσα στο Γαλλικό Ινστιτούτο, πρώιν Γαλλικό Πολιτιστικό Κέντρο και από το 2002 στο Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Eμπλεκόμενη σε σεμινάρια, εκπαιδεύσεις και εργαστήρια για καθηγητές ξένων γλωσσών. Ενεργό μέλος της επιτροπής DELF/DALF από το 1994 και πιστοποιημένο μέλος του συμβουλίου εξεταστών του University of Cambridge για το IGCSE Foreign Language French από το 2004.
 
Διδασκαλία, εκμάθηση και απόκτηση ξένων γλωσσών και ειδικότερα της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας, εφαρμογές της τεχνολογίας και του διαδικτύου στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, διδασκαλία Γαλλικών για συγκεκριμένους σκοπούς, διγλωσσία/πολυγλωσσία.
 

Profile Information

Undergraduate studies in Foreign Languages at the University Lumiere–Lyon II, France,1990, post-graduate studies in bilingual interpreting and translation,1991, and in Foreign Languages, at the University Lumiere–Lyon II, France, 1992, post-graduate studies in Linguistics (Teaching of French as α foreign language) at the University Jean Moulin–Lyon III, France, 1993. Professional experience comprises 10 years of teaching foreign language French at the French Cultural Center (now French Institute)and since 2002 French language at the Language Centre of the University of Cyprus. Active member and certified examiner of the DELF/DALF commission since 1994 and certified member of the University of Cambridge examiners board for the IGCSE Foreign Language French since 2004. Involved in trainings, workshops and seminars for foreign language teachers.
Foreign language teaching and learning, use of Technology and Internet in language teaching, teaching of French for Specific Purposes, bilinguism, multilinguism.