ΑΘΗΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥ - ΣΕΛΙΠΑ
ΦΡΑΓΚΟΥ-ΣΕΛΙΠΑ ΑΘΗΝΑ
FRANGOU-SELIPA ATHINA
...
UNIVERSITY OFFICER
Rector Office
University House Anastasios G. Leventis
University Campus
131
22894010
22895324/4477
http://ucy.ac.cy/dir/en/component/comprofiler/userprofile/athinafr

Προσωπικό Προφίλ

Είναι λειτουργός στο Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων (ΓΠΑΑ) του Τομέα Προώθησης και Προβολής (ΤΠΠ), μέλος της διοικητικής ομάδας της οντότητας της Πρυτανείας.
 
Τα καθήκοντα & ευθύνες αφορούν τακτικές εργασίες οι οποίες εκτελούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, της αποστολής και του οράματος του ΓΑΠΑ και γενικότερα της Πρυτανείας; κύριος γνώμονας η ευθυγράμμιση στρατηγικών-επιχειρησιακών στόχων με αποστολή και όραμα.
 
Προηγούμενα καθήκοντα & ευθύνες στο ΠΚ:
- Υπεύθυνη Λειτουργός του Γραφείου Πρύτανη (2007-2015).
- Λειτουργός επιχειρησιακής ανάπτυξης του Γραφείου Πρύτανη [University Business Development Officer (UBDO), (2015-2017).
 
Είναι προπτυχιακή απόφοιτος του Τμήματος Αγγλικών και Ξένων Γλωσσών και μεταπτυχιακή απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
Πριν την ένταξή της στο διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα, ως εκπαιδευτικός μέσης εκπαίδευσης, συγκεκριμένα, καθηγήτρια αγγλικών και γαλλικών.
 
 Ενδείκτης - ακαδημαϊκό περιοδικό ΠΚ (δημοεσίευση 2008 - 2012)
Στρατηγικό Σχέδιο ΠΚ 2016-2025 (δημοσίευση στα Αγγλικά 3/2017 & 3/2018) 

Profile Information

University Officer, member of the Development Alumni Relations Office team (DARO), one of the Offices of the Promotion and Development Sector of the Rectorate.

Current duties & responsibilities derive from the mission and vision of the DARO and at large the mission of the University of Cyprus and the vision of the Rectorate (2017-present).

Previous duties & responsibilities:

2007-2015: Head of the Rector's Office (Office Managment).

2015-2017: University Business Development Officer (UBDO), providing support and advice to the Rectors in carrying out their duties and in keeping with best practices of goal-oriented university management.

Earned both undergraduate and postgraduate degrees from the University of Cyprus (undergraduate alumna of the Department of English Studies and Foreign Languages and postgraduate alumna of the Department of Business and Public Administration).

Before joining the University's administration, she served as an English and French teacher in the private education sector, tutoring the GCSE, IGCSE, IELTS, FCE & DILF, DELF, DALF (primary, secondary schools, institutions and colleges). Simultaneously, she worked as an English translator providing Greek to English and vice versa translation services to private companies.